Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:59

Bài giảng “Truyền số liệu – Chương 4: Xử lý số liệu truyền” cung cấp cho người học các kiến thức về mã hoá số liệu mức vật lý. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dung làm tài liệu học tập, nghiên cứu. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC BÀI GIẢNG CHƯƠNG XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN Môn Học TRUYỀN SỐ LIỆU NỘI DUNG 4.1 Mã hoá số liệu mức vật lý 4.2 Phát lỗi sữa sai 4.3 Nén số liệu 4.4 Mật mã hoá số liệu NỘI DUNG 4.1 Mã hoá số liệu mức vật lý 4.2 Phát lỗi sữa sai 4.3 Nén số liệu 4.4 Mật mã hoá số liệu CÁC LOẠI MÃ ĐƯỜNG DÂY (LINE CODES) Unipolar • Sử dụng xung áp, gửi dọc theo dây dẫn • Một mức điện áp cho bit mức cho bit – Thông thường bit có mức điện áp cực tính (âm dương), bit có mức điện áp • Mức trung bình chiều khác • Khi tín hiệu phía thu khơng thay đổi, khơng xác định thời điểm bắt đầu kết thúc bit, dẫn đến đồng bit Unipolar Polar • Sử dụng mức điện áp âm dương • Thành phần trung bình chiều giảm đáng kể • Bao gồm: – NRZ – RZ – Biphase Polar NRZ Nonreturn to zero (NRZ): mức điện áp âm dương Nonreturn to zero – level (NRZ-L) • mức điện áp khác cho bit bit • Thơng thường điện áp âm dùng cho bit 1, điện áp dương dùng cho bit (hoặc có thễ ngược lại) Nonreturn to zero – Inverted (NRZ-I) • Bit tạo thay đổi mức điện áp • Bit giữ nguyên mức điện áp Polar NRZ Ví dụ Vẽ giản đồ xung cho chuỗi [LSB]01111111[MSB] theo mã NRZ-L NRZ-I Return to zero (RZ): Mã hố mức: dương, âm, zero Tín hiệu thay đổi khoảng bit Bit 1: thay đổi từ dương xuống zero Bit 0: thay đổi từ âm lên zero Khả đồng bit hiệu nhiên đòi hỏi băng thơng rộng Return to zero (RZ) Return to zero (RZ): Ví dụ Vẽ xung truyền chuỗi bit [LSB]1110010[MSB] Biphase    Mã hóa giải vấn đề đồng tốt Tín hiệu thay đổi điểm không trở zero RZ Có loại Biphase: Manchester  Differential Manchester (Manchester vi sai)  Manchester    Mã hóa chuyển mức điểm Bit tương ứng với biến đổi trạng thái từ âm sang dương Bit tương ứng với với biến đổi từ dương sang âm Manchester Bit 1: -  + Bit 0: +  - Manchester vi sai   Cũng sử dụng phương pháp đảo mức điểm bit để dùng cho việc đồng bit Phân biệt bit /1 dựa việc tồn hay không tồn chuyển đổi đầu bit Bit 0: chuyển đổi  Bit 1: giữ nguyên  Manchester vi sai Ví dụ Manchester manchester vi sai ... DUNG 4. 1 Mã hoá số liệu mức vật lý 4. 2 Phát lỗi sữa sai 4. 3 Nén số liệu 4. 4 Mật mã hoá số liệu NỘI DUNG 4. 1 Mã hoá số liệu mức vật lý 4. 2 Phát lỗi sữa sai 4. 3 Nén số liệu 4. 4 Mật mã hoá số liệu... zero – level (NRZ-L) • mức điện áp khác cho bit bit • Thơng thường điện áp âm dùng cho bit 1, điện áp dương dùng cho bit (hoặc có thễ ngược lại) Nonreturn to zero – Inverted (NRZ-I) • Bit tạo thay... giữ nguyên mức điện áp Polar NRZ Ví dụ Vẽ giản đồ xung cho chuỗi [LSB]01111111[MSB] theo mã NRZ-L NRZ-I Return to zero (RZ): Mã hố mức: dương, âm, zero Tín hiệu thay đổi khoảng bit Bit 1: thay đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 4 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn