Nghiên cứu khả năng thích nghi cho các dịch vụ trong mạng NGN tại Việt Nam

7 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:23

Bài báo trình bày các phân tích và đánh giá tóm tắt về đặc điểm chính của một số loại hình dịch vụ trong mạng NGN để các nhà mạng có thể lựa chọn và triển khai hiệu quả trên môi trường hạ tầng mạng NGN còn tương đối mới mẻ trong nước hiện nay. Lê Hồng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 128(14): 119 - 125 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CHO CÁC DỊCH VỤ TRONG MẠNG NGN TẠI VIỆT NAM Lê Hồng Hiệp* Trường Đại học Cơng nghệ thơng tin & Truyền thơng – ĐH Thái Ngun TĨM TẮT Việc xác định loại hình dịch vụ mà Mạng hệ (NGN - Next Generation Network) có khả cung cấp thời gian tới khó, Việt Nam hạ tầng mạng NGN chưa đồng phát triển Các nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai sở hạ tầng cung cấp dịch vụ dựa mạng lưới chung mà phải xây dựng củng cố mạng để tạo dịch vụ Các dịch vụ phải lạ, độc đáo, có giá phải chăng, đáp ứng yêu cầu khách hàng mức độ cao Bài báo trình bày phân tích đánh giá tóm tắt đặc điểm số loại hình dịch vụ mạng NGN để nhà mạng lựa chọn triển khai hiệu môi trường hạ tầng mạng NGN tương đối mẻ nước Từ khóa: Dịch vụ mạng NGN, Dịch vụ truyền thống, Dịch vụ thích nghi, Dịch vụ tương thích, Dịch vụ đa phương tiện GIỚI THIỆU* Mục tiêu nhà mạng triển khai dịch vụ hạ tầng mạng NGN khơng nằm ngồi hai yếu tố: thứ việc dịch vụ chạy ổn định, trơn chu, đạt hiệu tốt mong muốn; thứ hai đáp ứng tối đa yêu cầu khách hàng với chi phí thấp mà khách hàng trả cho nhà mạng, có khả cạnh tranh với nhà cung cấp dịch vụ khác, đồng thời thu doanh thu ổn định Tuy nhiên, thực tế triển khai loại hình dịch vụ mạng NGN, hầu hết khó khăn khơng mong muốn gặp phải việc dịch vụ khơng thể “thích nghi” với hạ tầng mạng chưa đồng bộ, chưa đạt chuẩn, hay nói cách khác tính ổn định chưa cao, chi phí đầu tư tốn khả vận hành, trì phức tạp, có rủi ro với nhà mạng Do đó, nội dung báo nhằm đưa phân tích đánh giá đặc trưng, cấu trúc, xu phát triển, tiềm năng, khả triển khai dịch vụ môi trường hạ tầng mạng NGN tinh sở hạ tầng có tận dụng thiết bị, sách sẵn * Tel: 0984 666500; Email: lhhiep@ictu.edu.vn có tồn hệ thống mạng truyền thống để từ nhà mạng có phương pháp tiếp cận, thực thi loại hình dịch vụ mạng NGN hiệu PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG & KIẾN TRÚC DỊCH VỤ MẠNG NGN Dựa đặc trưng & kiến trúc dịch vụ loại dịch vụ [1], [2] mà ta có nhận xét/đề xuất tính tương thích dịch vụ mục bên triển khai áp dụng môi trường thực tế cụ thể thành phố đó: Dịch vụ thoại (Voice Telephony): NGN cung cấp dịch vụ thoại khác tồn chờ gọi, chuyển gọi, gọi ba bên, thuộc tính AIN khác nhau, Centrex, Class,… Tuy nhiên cần lưu ý NGN không cố gắng lặp lại dịch vụ thoại truyền thống cung cấp; dịch vụ đảm bảo cơng nghệ thay đổi Dịch vụ liệu ( Data Service):Cho phép thiết lập kết nối thời gian thực đầu cuối, với đặc tả giá trị gia tăng băng thơng theo u cầu, tính tin cậy phục hồi nhanh kết nối, kết nối chuyển mạch ảo (SVC- Switched Virtual Connection), quản lý dải tần, điều khiển gọi,… Tóm lại dịch vụ liệu có khả thiết lập kết nối theo băng thơng chất lượng dịch vụ QoS theo yêu cầu 119 Lê Hồng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ Dịch vụ đa phương tiện (Multimedia Service): Cho phép nhiều người tham gia tương tác với qua thoại, video, liệu Các dịch vụ cho phép khách hàng vừa nói chuyện, vừa hiển thị thơng tin Ngồi ra, máy tính cộng tác với Dịch vụ sử dụng mạng riêng ảo (VPN): Thoại qua mạng riêng ảo cải thiện khả mạng, cho phép tổ chức phân tán mặt địa lý, mở rộng phối hợp mạng riêng tồn với phần tử mạng PSTN Dữ liệu VPN cung cấp thêm khả bảo mật thuộc tính khác mạng mạng cho phép khách hàng chia sẻ mạng Internet mạng riêng ảo, hay nói cách khác, sử dụng địa IP chia sẻ VPN Bên cạnh việc nắm bắt rõ đặc trưng dịch vụ mạng NGN, hiểu biết cấu trúc dịch vụ mạng hệ giúp làm sáng tỏ yêu cầu phát hành, triển khai công nghệ NGN 128(14): 119 - 125 sở hạ tầng mạng với mạng có mà đảm bảo việc khai thác dễ dàng Việc tích hợp hệ thống thiết bị cũ với không dễ dàng trở ngại lớn cho việc cung cấp dịch vụ Chính thế, triển khai dịch vụ mạng NGN thực tế, có nhiều vấn đề mà nhà mạng cần phải biết quan tâm, nắm rõ yếu tố giúp họ xây dựng giải pháp thích hợp hạ tầng mạng họ Vấn đề bảo mật:Một nhà cung cấp mạng hay dịch vụ định giới hạn thực bảo mật dựa vào kết phân tích nguy đánh giá rủi ro Sau nhà cung cấp tạo “chiến lược bảo mật” Hình sau mơ tả tương tác khối liên quan đến bảo mật Hình Mơ hình bảo mật PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG DỊCH VỤ MẠNG NGN Một thách thức quan trọng hệ thống mạng NGN IP thực bảo mật dạng ứng dụng khác Từ bắt đầu, cấu trúc NGN phát triển với quan tâm đến vấn đề bảo mật, dựa vào phân tích nguy chế độ IPSec từ IETF Sự linh hoạt đảm bảo tính bảo mật đạt u cầu môi trường thực tế Sử dụng NGN mạng dựa PacketCable kiểm định giải pháp bảo mật Cơng việc lại tiếp tục bảo vệ mạng chống lại công tương lai từ nguồn chưa biết trước Đối với nhà cung cấp dịch vụ vấn đề mấu chốt việc tích hợp cách thơng minh Chất lượng dịch vụ QoS:Chất lượng dịch vụ QoS yếu tố thúc đẩy MPLS [3] So Hình Cấu trúc mạng đa dịch vụ Mỗi thành phần cấu trúc dịch vụ NGN có ảnh hưởng tác động định tới loại dịch vụ có liên quan Khai thác hết tồn ưu điểm thành phần cấu trúc giúp phát huy hiệu sử dụng dịch vụ nhà mạng tới mức cao 120 Lê Hồng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ sánh với yếu tố khác, quản lý lưu lượng hỗ trợ VPN QoS khơng phải lý quan trọng để triển khai MPLS Như biết, hầu hết công việc thực MPLS tập trung vào việc hỗ trợ đặc tính IP QoS mạng Nói cách khác, mục tiêu thiết lập điểm tương đồng đặc tính QoS IP MPLS, khơng phải làm cho MPLS QoS có chất lượng cao IP QoS Hình Các kỹ thuật QoS mạng IP Mạng lưới phải đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ khác đến tận khách hàng, phải đảm bảo yêu cầu riêng yêu cầu cam kết với khách hàng Tại thời điểm, dịch vụ cần phải đủ lớn để đáp ứng số lượng tăng lên số lượng khách hàng phải đủ nhỏ để đáp ứng yêu cầu khách hàng nhỏ hơn, điều mà trước nhà cung cấp dịch vụ thường không quan tâm đến Vấn đề quản lý: Khi triển khai quy mô lớn, việc quản lý trở nên phức tạp nhiều, cần có chế, kế hoạch quản lý từ giai đoạn thiết kế để thuận lợi cho trình vận hành sau Vấn đề chuyển tiếp: Đó vấn đề chuyển tiếp thành công từ mạng truyền thống sang mạng NGN Trở ngại tính tương thích mạng mạng triển khai, tồn Vấn đề chi phí: Triển khai mạng NGN phát sinh thách thức mặt chi phí nhà 128(14): 119 - 125 cung cấp dịch vụ giảm giá liên tục băng thông mạng, yêu cầu người dùng muốn sử dụng miễn phí mà mạng triển khai trở nên phổ biến ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG NGN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Tại Việt Nam, không nằm xu hướng phát triển chung giới, Việt Nam có bước phát triển hạ tầng mạng NGN riêng Các doanh nghiệp điển hình cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông hạ tầng mạng NGN VNPT, Viettel, VP Telecom,… Ở mức độ đó, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng dịch vụ mạng NGN VNPT đánh giá toàn diện nhất, triển khai đưa vào sử dụng gặp không khó khăn Khó khăn trước tiên mà nhà cung cấp dịch vụ truyền thống VNPT gặp phải q trình triển khai mạng NGN việc hệ thống mạng họ tập trung cung cấp dịch vụ thuê kênh riêng hay thoại Vì việc tích hợp phận mạng lưới mạng NGN gặp nhiều khó khăn Ngồi ra, nhà mạng khai thác, xây dựng mạng NGN từ đầu tiết kiệm chi phí, đồng thời đến đích trước VNPT Bên cạnh đó, mạng NGN làm thay đổi cách thức tổ chức người mơ hình kinh doanh Điều bắt buộc VNPT phải chuyển đổi mơ hình kinh doanh để phù hợp với tính mạng NGN Sau gần năm định hướng lựa chọn, đến tháng 12/2003 VNPT lắp đặt xong giai đoạn mạng NGN, sử dụng giải pháp SURPASS Siemens, vào vận hành thành cơng Đây mạng có hạ tầng thông tin dựa công nghệ chuyển mạch gói VNPT lựa chọn để thay cho mạng chuyển mạch kênh truyền thống Với ưu cấu trúc phân lớp theo chức sử dụng rộng rãi giao diện API để kiến tạo dịch vụ mà không phụ thuộc nhiều vào nhà 121 Lê Hồng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ cung cấp thiết bị khai thác mạng, công nghệ NGN đáp ứng yêu cầu kinh doanh tình hình dịch vụ đa dạng, giá thành thấp, đầu tư hiệu tạo nguồn doanh thu Đây mạng sử dụng công nghệ chuyển mạch gói với đặc tính linh hoạt, ứng dụng tiến công nghệ thông tin công nghệ truyền dẫn quang băng thơng rộng nên tích hợp dịch vụ thoại dịch vụ truyền số liệu Cho đến thời điểm nay, nhờ kế thừa học hỏi kinh nghiệm từ việc triển khai NGN nước tiên tiến, VNPT ln tắt đón đầu cơng nghệ NGN nói chung đạt kết cao phát hành dịch vụ cho người sử dụng Hơn [4], để xác định dịch vụ mạng hệ sau chiến lược đầu tư nhà mạng khác nước, xu hướng phát triển dịch vụ tương lai vấn đề cần xem xét: Trước hết, cần quan tâm đến xu hướng dịch vụ thoại Đây dịch vụ phổ biến, lâu đời thu nhiều lợi nhuận từ ngày đầu Do đó, dịch vụ thoại truyền thống tiếp tục tồn thời gian dài Sau đó, phần dịch vụ truyền thống chuyển sang thông tin di động thoại qua IP Đối với dịch vụ truyền thông đa phương tiện, H.323 môi trường cho giải pháp thoại qua giao thức IP dịch vụ đa phương tiện tương đối đơn giản Tuy nhiên, sau SIP thay cho H.232 SIP có nhiều ưu điểm thích hợp với dịch vụ truyền thông đa phương tiện phức tạp Trong tương lai, tính cước dịch vụ theo nội dung chất lượng, không theo thời gian chiếm ưu Nhiều dịch vụ truy nhập ứng dụng thông qua nhà cung cấp dịch vụ truy nhập ứng dụng phát triển mạnh Các dịch vụ leased line, ATM, Frame Relay tiếp tục tồn thêm thời gian tổ chức kinh doanh không muốn thay đổi thiết 122 128(14): 119 - 125 bị thay đổi dịch vụ kết nối Dịch vụ IPVPN trở thành lựa chọn hấp dẫn Cuối cùng, phương thức truy nhập mạng, lệnh, nhận thơng tin,… lời nói (voice portal) chọn lựa tương lai Hiện nay, kỹ thuật chuyển đổi từ lời nói sang file văn ngược lại phát triển mạnh Theo quan sát chuyên gia lĩnh vực mạng viễn thông, thời gian tới thị trường Việt Nam thị trường tiểm có nhiều đột phá việc triển khai hạ tầng nhiều dịch vụ tiên tiến NGN tới khách hàng nhà mạng khác Chính ưu điểm NGN so với mạng truyền thống thúc đẩy phát hành dịch vụ Tuy nhiên, nhà mạng cần thận trọng cần có điều tra, phân tích tình hình triển khai dịch vụ NGN nói chung nước, để từ có kế hoạch phù hợp hiệu áp dụng, triển khai sở hạ tầng mạng TÍNH THỰC THI VÀ GIẢI PHÁP TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI DỊCH VỤ MẠNG NGN Sự thành công dịch vụ cụ thể đo tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Tỷ lệ sử dụng bị tác động nhân tố như: chất lượng dịch vụ, tính khả dụng, tính dễ sử dụng với người dùng Đưa dịch vụ cung cấp mạng NGN vào chế độ danh định, nhằm xác định lớp cấu trúc mạng, cơng nghệ thích hợp cung cấp dịch vụ Trên thực tế triển khai dịch vụ mạng NGN, người ta không phân loại chi tiết không triển khai riêng biệt dịch vụ hạ tầng mạng thời điểm, mà kết hợp triển khai đa loại hình dịch vụ hạ tầng thiết bị, hệ thống mạng để nâng cao hiệu khai thác tăng tính cạnh tranh khả cung cấp dịch vụ cho khách hàng Do đó, tác giả đưa đóng góp, nhận xét, phân tích tổng thể cho loại hình dịch vụ mạng NGN để nhà mạng độc Lê Hoàng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 128(14): 119 - 125 giả có nhìn tổng quan có cách tiếp cận, triển khai phù hợp loại hình dịch vụ với môi trường, hạ tầng mạng NGN cụ thể Dưới số quan điểm đề xuất tính “thích nghi” triển khai loại hình dịch vụ mạng NGN số nhà mạng nước: bị xâm phạm quyền riêng tư, tính ổn định chất lượng dịch vụ Tóm lại, với loại hình dịch vụ triển khai cần phải có đáp ứng u cầu Thích nghi với hạ tầng mạng Cung cấp dịch vụ mạng IPVPN ví dụ, với mức độ thoả thuận dịch vụ khác việc quản lý thiết bị đặt nhà khách hàng, với việc cung cấp dịch vụ mạng đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải quản lý số lượng lớn phần tử mạng khác Thứ nhất, họ cần phải đảm bảo chất lượng dịch vụ thoả thuận với khách hàng; Thứ hai, lưu lượng vùng mạng IP tuý tới lớp thoại; thứ ba, họ cần phải đáp ứng nhu cầu khác băng thông cho loại khách hàng khác chất lượng dịch vụ tới tận khách hàng thời điểm [5] Và hết, nhà cung cấp dịch vụ mong muốn đưa tính khác hệ thống bảo mật, tốc độ linh hoạt, lựa chọn kết nối, kế hoạch định giá linh hoạt, cung cấp dịch vụ, quản lý thiết bị dịch vụ đặc biệt… phần dịch vụ IP VPN Do đó, tính sẵn sàng đáp ứng cho khách hàng nơi, lúc, giá thành phù hợp có hiệu hiệu suất đường truyền, khả truyền tải, khả hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng Ở đây, có hai vấn đề cần đặt [5] Thứ triển khai loại hình dịch vụ sở hạ tầng mạng sẵn có Ưu điểm loại hình giá thành đầu tư ban đầu thấp, có khả cung cấp dịch vụ mới, dịch vụ truy cập băng thông rộng, bảo vệ tối đa nguồn vốn đầu tư mạng Nhược điểm việc nâng cấp chuyển mạch có từ TDM sang IP/ATM bước đệm mà không thay đổi công nghệ chuyển mạch phục vụ cho dịch vụ mới, chi phí vận hành khai thác cao so với mạng quản lý thống tồn mạng, khả cạnh tranh xuất nhà khai thác hệ với hạ tầng mạng NGN tinh; Thứ hai, triển khai hạ tầng mạng NGN hồn tồn Ưu điểm thay đổi hoàn toàn cấu trúc mạng, tăng khả cạnh tranh, hoàn toàn sẵn sàng cung cấp dịch vụ mới, dịch vụ truy nhập băng rộng, thời gian triển khai nhanh chóng, độ tương thích cao, quản lý thống nhất, tập trung Nhược điểm là, giá thành đầu tư ban đầu cao, rủi ro dự báo nhu cầu vượt ngưỡng dẫn đến hậu đầu tư thấp, thời gian hồn vốn lâu, tăng chi phí phải tăng cường lực lượng lao động kỹ thuật Thích nghi khả bảo mật chất lượng dịch vụ Như nói trên, hệ thống loại hình dịch vụ có tốt đến đâu, có khả đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng hiệu tới mức mà không đảm bảo yếu tố tính bảo mật QoS loại hình dịch vụ triển khai, hoạt động khơng bền vững, dễ dàng bị cạnh tranh nhà mạng có đầu tư, tính tốn trước khả Thích nghi tính sẵn sàng hiệu dịch vụ Thích nghi tính cạnh tranh lợi nhuận Nhà cung cấp tồn với phương thức cũ, nhiên chắn họ không thành công Các nhà cung cấp bắt buộc cạnh tranh giá để đảm bảo thu nhập Trong lúc đó, đối thủ cạnh tranh đưa dịch vụ hấp dẫn để khách hàng “béo bở” Do nhà cung cấp dịch vụ muốn thành cơng thời đại mới, họ buộc phải thêm giá trị vào dịch vụ truyền thống NGN hỗ trợ dịch vụ tiên tiến nên cho phép họ giữ khách hàng quan trọng mở rộng thị trường nhiều khu vực [5] 123 Lê Hồng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ NGN cho phép nhà khai thác cung cấp với chi phí hiệu dịch vụ phức tạp cách xây dựng lõi liên hệ với dịch vụ truyền tải truyền thống [6] Thêm vào đó, việc hợp ứng dụng NGN làm giảm chi phí cách loại bỏ nhược điểm dịch vụ riêng lẻ NGN giảm thời gian thương mại hóa xoay vòng vốn nhanh cung cấp dịch vụ Và sau cùng, NGN mở rộng dịch vụ tiên tiến, tăng khả cạnh tranh mở rộng khả thâm nhập thị trường họ Thích nghi tính ổn định xu hướng phát triển Tính ổn định, bền vững loại hình dịch vụ thời gian tồn khả dễ vận hành, triển khai, dễ dàng thay đổi cập nhật tiêu chí dịch vụ nhằm giảm chi phí cho việc liên tục thay đổi dịch vụ sở hạ tầng mạng NGN Một dịch vụ triển khai, nhà mạng cần ý tới khả phát triển mở rộng sau này, đặc biệt dịch vụ khả dụng, có tiềm Nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai sở hạ tầng cung cấp dịch vụ dựa mạng lưới chung mà phải xây dựng củng cố mạng để tạo dịch vụ Các dịch vụ phải lạ, độc đáo, có giá phải chăng, đáp ứng yêu cầu khách hàng mức cao Trong môi trường mà việc cung cấp nhanh dịch vụ yếu tố cạnh tranh, mạng lưới cần phải tối ưu hố để đưa nhiều loại hình dịch vụ tạo nhiều lợi nhuận KẾT LUẬN Có nhiều giải pháp đưa nhằm đáp ứng nhu cầu nhà khai thác muốn chuyển từ mạng truyền thống sang mạng hệ sau Tùy vào trạng mạng, quan điểm 124 128(14): 119 - 125 nhà khai thác mà giải pháp thích hợp lựa chọn Và việc xây dựng mạng phải dựa vào nhu cầu khách hàng để thu hút giữ khách hàng Điều có nghĩa nhà khai thác triển khai mạng NGN theo hướng để đáp ứng cho nhu cầu phát triển dịch vụ khách hàng Qua hàng loạt phân tích, nhận xét đánh giá trên, tác giả đưa số tiêu chí giúp loại hình dịch vụ mạng NGN “tương thích” – khả triển khai hiệu quả, dễ vận hành, bảo trì, đáp ứng yêu cầu khách hàng, đồng thời thu lợi nhuận cao giá thành cạnh tranh với dịch vụ nhà mạng khác Mạng NGN thách đấu nhà cung cấp thiết bị để đưa vào công nghệ để nhà cung cấp đường truyền thâm nhập vào các dịch vụ Và nhà cung cấp dịch vụ dám đương đầu với thử thách người thu lợi nhuận TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Quý Minh Hiền, Mạng viễn thông hệ sau, Viện khoa học kỹ thuật bưu điện Johnson I Agbinya, 2010, IP Communications and Services for NGN Azhar Sayeed, Monique J Morrow, 2007, MPLS and Next-Generation Networks: Foundations for NGN and Enterprise Virtualization Neill Wilkinson, Next Generation Service – Technologies and Strategies,2002, John Wiley & Sons Ltd Ms Aruelie, Mr Jan H Guettler, Dr Ken Leeson, Regulatory implication of the introduction of nextgeneration network and other new developments in electronic communications, 2003, Devoteam Siticom & Cullen International Sammeer Padhye, Next Generation Network “Complementing the Internet for Converged Service”, 2003, Cisco System Lê Hoàng Hiệp Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 128(14): 119 - 125 SUMMARY RESEARCH FOR SERVICE ADAPTATION IN NEXT GENERATION NETWORKS Le Hoang Hiep* College of Information and Communication Technology - TNU The determination the type of NGN’s services that is capable of providing in the future is very difficult Moreover, in Vietnam with infrastructure NGN is not yet sync and development, the service providers have to not only deploy the infrastructure service based on a common network, but also to build and strengthen networks to create new services These services must be strange but unique , affordable priced, and meet to customer’s requirements at a high level This paper presents the analysis and evaluation summarizes about the main characteristics of NGN’s services, to helping the ISP can select and deploy effectively on NGN infrastructure environment which is relatively new in Viet nam Keywords: NGN services, Traditional services, Adaptive services, Services compatible, Multimedia Service Ngày nhận bài:15/7/2014; Ngày phản biện:30/7/2014; Ngày duyệt đăng: 25/11/2014 Phản biện khoa học: TS Phùng Trung Nghĩa – Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông - ĐHTN * Tel: 0984 666500; Email: lhhiep@ictu.edu.vn 125 ... GIẢI PHÁP TĂNG KHẢ NĂNG THÍCH NGHI DỊCH VỤ MẠNG NGN Sự thành công dịch vụ cụ thể đo tỉ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Tỷ lệ sử dụng bị tác động nhân tố như: chất lượng dịch vụ, tính khả dụng, tính... tục băng thông mạng, yêu cầu người dùng muốn sử dụng miễn phí mà mạng triển khai trở nên phổ biến ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ MẠNG NGN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM Tại Việt Nam, không nằm... với người dùng Đưa dịch vụ cung cấp mạng NGN vào chế độ danh định, nhằm xác định lớp cấu trúc mạng, cơng nghệ thích hợp cung cấp dịch vụ Trên thực tế triển khai dịch vụ mạng NGN, người ta không
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng thích nghi cho các dịch vụ trong mạng NGN tại Việt Nam, Nghiên cứu khả năng thích nghi cho các dịch vụ trong mạng NGN tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn