Hế thống báo chat qua mạng điện thoại

4 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:14

Với yêu cầu của việc cảnh báo kịp thời khi có cháy và sự phát triển nhanh chóng của hệ thống thông tin điện thoại công cộng, thì việc báo cháy qua mạng điện thoại là rất cần thiết, nó giúp ta giảm thiểu những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Bài báo này đưa ra một giải pháp xây dựng một hệ thống báo cháy dựa trên mạng điện thoại công cộng để có thể truyền tín hiệu thông báo một cách kịp thời. [5] Whitham D.Reeve, Báo hiệu truyền dẫn số mạch vòng thuê bao,(1997),Nhà xuất Giáo dục [6] Tổng cục bưu điện, Thiết bị đầu cuối thông tin [7] I.Scott MacKenzie, The 8051 Microcontroller, (1995), Nhà xuất Printice Hall [8] The 8051 Family of Microcontroller [9] Tocci, Digitall System, (1994), Nhà xuất Printice Hall [10] F H Mitchell, (1988), Introduction to Electronics Design,Nhà xuất Printice Hall III Kết luận Trên sở phân tích chức năng, phương thức hoạt động tổng đài thuê bao điện thoại, báo đưa giải pháp để truyền tín hiệu báo cháy qua mạng điện thoại Hệ thống kết hợp ứng dụng vi xử lý, vi điều khiển mạng 40 52(4): - 12 Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ - 2009 Summary FIRE ALARM SYSTEM THROUGH PSTN In order to have an opportune fire alarm system in the developing phase of Publish Switching Telephone Network (PSTN), the automatic system of fire alarm over telephone line becomes very necessary, helping to reduce fire damages The article shows a solution of building a fire alarm system through PSTN so that fire signals could be announced timely 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Hế thống báo chat qua mạng điện thoại, Hế thống báo chat qua mạng điện thoại

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn