Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

20 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 16:13

Phần 2 bài giảng “Truyền số liệu – Chương 1: Tổng quan về mạng truyền số liệu” cung cấp cho người học các kiến thức về các dạng thông tin và xử lý thông tin, khái quát về mạng truyền số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. NỘI DUNG 1.1 Thông tin truyền thông 1.2 Các dạng thông tin xử lý thông tin 1.3 Khái quát mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa mơ hình tham chiếu OSI CÁC DẠNG THƠNG TIN VÀ XỬ LÝ THƠNG TIN  Thơng tin có dạng Thơng tin tương tự Ví dụ: tiếng nói, hình ảnh, âm Thơng tin số: Tín hiệu số dãy xung điện biểu diễn giá trị phần tử tổ hợp số nhị phân a) b) u,i u,i 1 0 1 t t Tín hiệu cực Tín hiệu hai cực CÁC DẠNG THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN (tt)  Thơng tin số có nhiều ưu điểm thông tin tương tự Khả chống nhiễu tốt (do có lặp repeater)→chất lượng truyền dẫn tốt với khoảng cách  Xử lý tín hiệu: gia cơng tín hiệu cho phù hợp với mục đích phù hợp với đường truyền vật lý NỘI DUNG 1.1 Thông tin truyền thông 1.2 Các dạng thông tin xử lý thông tin 1.3 Khái quát mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa mơ hình tham chiếu OSI KHÁI QUÁT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU Mô hình hệ thống truyền số liệu đại KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  DTE (Data Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối liệu) Lưu trữ xử lý thơng tin VD: máy tính, máy fax,trạm cuối Chứa chương trình ứng dụng, liệu người sử dụng Đóng gói liệu gửi DCE Theo giáo thức (protocol) xác định Nhận gói liệu từ DCE DTE trao đổi với DCE thông qua chuẩn giao tiếp KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  DCE (Data Circuit Terminal Equipment – Thiết bị đầu cuối kênh liệu) Dùng để nối DTE với đường truyền thơng Ví dụ: modem, multiplexer, card mạng…… Chứa phần mềm để kết hợp với phần cứng làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu biểu diễn liệu người dùng thành dạng chấp nhận đường truyền DTE cài đặt bên DCE đứng riêng Ví dụ: máy fax tích hợp chung DTE DCE thiết bị KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  Kênh truyền tin Là mơi trường mà có thiết bị DTE trao đổi liệu với phiên làm việc DTE C D Cáp đồng trục Modem E F Cáp sợi quang Transducer DTE CÁC MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU MẠNG ĐƠN COMPUTER - TO - COMPUTER Computer A Computer B AP AP Phân hệ TSL Phân hệ TSL a) Liên kết cáp điểm - điểm 20 MẠNG ĐƠN COMPUTER - TO - COMPUTER Computer A Computer B AP AP Chuẩn giao tiếp Phân hệ TSL Phân hệ TSL Line điện thoai cố đònh Modem PSTN Modem b) Liên kết qua mạng PSTN sử dụng Modem 21 CÁC LOẠI MẠNG TRÊN NỀN MẠNG LAN Building A Site-wide (backbone) LAN LAN LAN LAN Building B = PC, Work station Building C = Brige (cầu) a) Ứng dụng văn phòng 22 CÁC LOẠI MẠNG TRÊN NỀN MẠNG LAN Các điều khiển Factorywide (Backbone) LAN Sales Design b) Ứng dụng nhà máy công nghiệp 23 MẠNG RIÊNG DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Tổng đài nội Tổng đài truyền số liệu (Private branch exchange) Data switching exchange PBX DSE Site B Site C Site A PBX PBX DSE DSE Site D Keânh thueâ rieâng =Intelligent MUX PBX DSE (bộ ghép kênh) 24 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CÔNG CỘNG PC PC TC PC PSDN PC Communication systems TC Terminal controller a) Public switched data network - PSDN 25 MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CÔNG CỘNG NTE NTE ISDN NTE NTE Network terminal equipment b) Integrated services digital network - ISDN 26 LIÊN MẠNG TOÀN CẦU Vệ tinh s Trạm mặt đất Gateway PSDN quốc gia PSDN PSDN LAN LAN LAN LAN 27 MẠNG ĐA DỊCH VỤ BĂNG RỘNG ATM LAN LAN ATM MAN ATM LAN Multimedia workstation/sever ATM-WAN ATM MAN LAN Data - only workstation/sever 28 NỘI DUNG 1.1 Thông tin truyền thông 1.2 Các dạng thông tin xử lý thông tin 1.3 Khái quát mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa mơ hình tham chiếu OSI KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG  Mạng truyền số liệu được thiết kế theo kiến trúc tầng theo nguyên tắc Mỗi hệ thống mạng có số lượng tầng Chức tầng đồng mức Xác định giao diện tầng kề Xác định giao thức tầng đồng mức KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG (tt)  Quy trình truyền từ hệ thống gửi sang hệ thống nhận Dữ liệu từ tầng i hệ thống gửi từ tầng → tầng →tầng (tầng vật lý) qua đường truyền vật lý → hệ thống nhận → ngược lên tầng đến tầng đồng mức i  Vậy hệ thống kết nối với có tầng vật lý có kết nối vật lý tầng khác có kết nối logic ... tin 1.3 Khái quát mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn hóa mơ hình tham chiếu OSI KHÁI QT MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU Mơ hình hệ thống truyền số liệu đại KHÁI QUÁT VỀ MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU(tt)  DTE (Data... Transducer DTE CÁC MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU MẠNG ĐƠN COMPUTER - TO - COMPUTER Computer A Computer B AP AP Phân hệ TSL Phân hệ TSL a) Liên kết cáp điểm - điểm 20 MẠNG ĐƠN COMPUTER - TO - COMPUTER Computer... workstation/sever ATM-WAN ATM MAN LAN Data - only workstation/sever 28 NỘI DUNG 1.1 Thông tin truyền thông 1.2 Các dạng thông tin xử lý thông tin 1.3 Khái quát mạng truyền số liệu 1.4 Sự chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Bài giảng môn học Truyền số liệu: Chương 1.2 - Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn