Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 6 - ĐH Xây dựng

10 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:55

Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1) - Chương 6: Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại và các sơ đồ cấp nước bên trong nhà, áp lực cần thiết của ngôi nhà. Mời các bạn cùng tham khảo. Chương 6.Khái niệm chung hệ thống cấp nước lạnh nhà 6.1.Phân loại sơ đồ cấp nước bên nhà Hệ thống cấp nước nhà có nhiệm vụ đưa nước từ mạng lưới cấp nước nhà đến thiết bị dùng nước Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn sơ đồ : - Chức nhà - Trị số áp lực đảm bảo đường ống cấp nước bên - Áp lực cần thiết đưa nước đến dụng cụ vệ sinh, máy móc - Mức độ tiện nghi ngơi nhà - Sự phân bố thiết bị dụng cụ lấy nước nhà: tập trung hay phân tán thành khu vực 6.1.1.Phân loại theo chức htcn • • • • Hệ thống cấp nước sinh hoạt ăn uống Hệ thống cấp nước sản xuất Hệ thống cấp nước chữa cháy Hệ thống cấp nước kết hợp loại hệ thống 6.1.2.Theo áp lực đường ống bên a)Hệ thống cấp nước đơn giản - Áp dụng Hbn đảm bảo đưa nước tới thiết bị dùng nước nhà - Hbn > Hct b)Hệ thống cấp nước có két nước mái - Áp dụng khi: Hbnmin < Hct < Hbnmax c)Hệ thống cấp nước có trạm bơm - Hbn > 6m - Hbn< Hct Hiện sơ đồ khơng áp dụng ảnh hưởng tới áp lực mạng lưới d)Hệ thống cấp nước có trạm bơm két nước - Hbn > 6m - Hbn< Hct Hiện sơ đồ không áp dụng ảnh hưởng tới áp lực mạng lưới e)Hệ thống cấp nước có két nước,trạm bơm bể chứa Áp dụng khi: - Hbn < Hct - Qbn khơng đảm bảo f)Hệ thống cấp nước có trạm khí ép Áp dụng khi: - Hbn < Hct - Không thể xây dựng két nước - Sử dụng máy nén khí để tạo áp lực h)Hệ thống cấp nước phân vùng Áp dụng khi: - Hbn < Hct - Khi số tầng nhà lớn để đảm bảo tiện nghi dùng nước 6.1.3.Theo cách bố trí đường ống • Hệ thống có đường ống mạng lưới cụt • Hệ thống có đường ống mạng lưới vòng => Chọn sơ đồ hệ thống cấp nước nhà: - Sử dụng triệt để áp lực đường ống bên - Kinh tế, quản lý dễ dàng, thuận tiện - Hạn chế dùng máy bơm nhiều tốn điện người quản lý - Kế hợp tốt với mỹ quan kiến trúc nhà đồng thời chống ồn cho nhà - Thuận tiện cho người sử dụng 6.2 Áp lực cần thiết nhà Lấy sơ bộ: Tầng Hcth = 8-10 m Các tầng tầng thêm 4m Tính toán: H cth  hhh  hđh  hdđ  hcb  htd ... e)Hệ thống cấp nước có két nước, trạm bơm bể chứa Áp dụng khi: - Hbn < Hct - Qbn khơng đảm bảo f)Hệ thống cấp nước có trạm khí ép Áp dụng khi: - Hbn < Hct - Không thể xây dựng két nước - Sử dụng... a)Hệ thống cấp nước đơn giản - Áp dụng Hbn đảm bảo đưa nước tới thiết bị dùng nước nhà - Hbn > Hct b)Hệ thống cấp nước có két nước mái - Áp dụng khi: Hbnmin < Hct < Hbnmax c)Hệ thống cấp nước có.. .6. 1.1.Phân loại theo chức htcn • • • • Hệ thống cấp nước sinh hoạt ăn uống Hệ thống cấp nước sản xuất Hệ thống cấp nước chữa cháy Hệ thống cấp nước kết hợp loại hệ thống 6. 1.2.Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 6 - ĐH Xây dựng, Bài giảng Cấp thoát nước (Phần 1): Chương 6 - ĐH Xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn