Ebook Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng: Phần 2

90 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:35

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tính toán móng cọc nhồi, tính toán và thiết kế tường chắn đất, tường cừ và tường trong đất, cọc nhồi chịu tải trọng ngang, thiết kế hầm nhà cao tầng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Chơng VI cọc nhồi chịu tải trọng ngang 6.1 Đặt vấn đề: - Định nghĩa: + Cọc nhồi loại cọc thi công chỗ, thực tế đợc gọi cọc khoan nhồi (tạo lỗ cách khoan, tiết diện cọc có dạng hình tròn) gọi cọc ba rét (tạo lỗ gầu ngoạm, tiết diện cọc có dạng hình tròn) + Cọc nhồi thờng có chiều rộng đờng kính lớn d 400mm, có sức chịu tải lớn - Phạm vi sử dụng: + Sử dụng để gia cờng hố móng đào sâu; + Làm kết cấu chắn giữ cho đờng lăn, đờng dốc, cho công trình xây dựng vùng mái dốc, nơi đất bị phong hoá, kết cấu phân tầng phức tạp Dới ta xét phơng pháp tính toán hành cho cọc chịu tải trọng ngang mô men 6.2 Tính toán cọc nhồi chịu tải trọng ngang - Tính toán cọc, trụ chịu tác động lực ngang mô men vấn đề quan trọng thiết kế kết cấu chắn giữ cho công ngầm Vấn đề có nhiều nhà khoa học nghiên cứu nh B.G.Bêreezanxep, G.I Glúskôp, B.H Golubkop, C.P Gopbatop, K.C Zavriep, H.K Xnhitko… - Mét lý thuyết hoàn chỉnh tính toán cọc chịu tải trọng ngang sơ đồ tính toán K.Terxagi, K.C Xavriep G.C.Spiro Theo phơng pháp này, đất xung quanh cọc đợc coi môi trờng biến dạng tuyến tính có hệ số Cz tăng tỷ lệ thuận với chiều sâu, xác định theo công thức: Cz = mz (6.1) Trong đó: z- độ sâu tiết diện cọc đất tính từ mặt đất tính toán (tính từ mặt trợt từ đáy móng móng đài thấp từ mặt đất móng đài cao); m- hệ số tỷ lệ xác định theo kết thÝ nghiƯm, kh«ng cã thÝ nghiƯm cã thĨ tra bảng 6.1 dựa vào loại đất trạng thái chúng - Chuyển vị nội lực kết cấu chắn giữ xác định theo công thức: M Q  B1 + C1 + D1  αc α c EJ α c EJ   ϕ0 M0 Q0 ϕz = − y A2 − B2 + C + D2  αc αc α c EJ α c EJ   ϕ0 MZ M0 Q0  = y A − B + C + D 3 3 2  αc α c EJ α c EJ α c EJ  ϕ0 M0 Q0 QZ = y A4 − B4 + C + D4  αc α c EJ α c EJ  α c EJ YZ = y A1 − (6.2) Các hàm A1, B1, C1,D4 chiều sâu quy đổi z =cz gọi hàm ảnh hởng Giá trị hàm ảnh hởng tra bảng [5]; yz- chuyển vị ngang cọc độ sâu z - Trong công thức, không sử dụng độ sâu chôn cọc thực tế h1 mà sử dụng độ sâu quy đổi h , xác định nh sau: h = ch1 (6.3) Hệ số biến dạng c xác định theo công thức: nhieu.dcct@gmail.com 131 αc = mb p EI (6.4) Trong ®ã: E - mô đun đàn hồi vật liệu cọc; I- mô men quán tính tiết diện ngang; EI- độ cứng tiÕt diƯn ngang; bP - bỊ réng quy −íc cđa cọc - Các giá trị lực ban đầu Q0 M0 tác động lên cấu kiện (h.6.1) xác định theo công thức Q0= EOP; M0= EOPl0 (6.5) Trong l0 cánh tay đòn đặt tổng áp lực gây trợt (bằng 1/3 chiều dày khối trợt tiết diện kết cấu gia cờng mái dốc) H 6.1 Sơ đồ tính toán cọc nhồi chịu tải trọng ngang - Mô men lực ngang tác dụng đầu cọc đợc coi dơng nêu mô men hớng theo chiều kim đồng hồ lực ngang hớng sang phải - Chuyển vị ngang tiết diện cọc góc xoay cọc coi dơng chúng hớng sang phải theo chiỊu kim ®ång hå y0 =HδHH+M0δHM ϕ0 = H0δMH +M0MM H0, M0- Lực ngang mô men uốn vị trí mặt đất Tại tiết diện xét lấy H0=H M0=M+Hl0 HH- chuyển vị ngang tiết diện ®ang xÐt (m/kN), lùc H0=1 g©y A δHH= α c Ec J δHM, δMH- chun vÞ ngang chuyển vị xoay tiết diện cọc (1/kN) M0=1 H0=1 gây B HM= MH= α c Ec J δMM- Chun vÞ xoay tiết diện cọc (1/kN.m) mô men M0=1 gây nhieu.dcct@gmail.com 132 δMM = C0 α c Ec J Các hệ số A0, B0, C0- không thứ nguyên tra bảng phụ thuộc vào h [5] - áp lực ngang Z cọc lên đất chiều sâu z tÝnh theo c«ng thøc sau: σZ = mzyz = m z yz/c (6.6) - Khi chiều sâu quy đổi h < 2,5 cã thĨ coi cÊu kiƯn cøng tut đối Lúc EI = , công thức đơn giản nhiều yZ = y0- 0z ; Mz = - y Qz =- y0 mb p z mb p z 2 + ϕ0 + ϕ0 mb p z 12 mb p z 3 ϕz =ϕ0 (6.7) + M + Q0 z; Q0 ; σZ = mzyz =mz(y0 - ϕ0z ) (6.8) - Điều kiện cờng độ đất tác dụng lên áp lực ngang có dạng: Z < Rz - Giá trị Rz xác định theo c«ng thøc sau: Rz = η1η (6.9) − (γ z ' tgϕ + c) cos ϕ (6.10) Trong đó: Z chiều sâu từ mặt đất tự nhiên; 1, hệ số Bảng 6.1 Giá trị hệ số tỷ lệ m Giá trị hệ số m (kN/m4) Cho cột, ống rỗng cọc Cho cọc đóng khoan nhồi Sét, sét dẻo chảy, bùn 500-2500 650-3500 3500-6500 cát, sét sét dẻo mềm; 2500-5000 cát bụi cát xốp 6500-10 000 cát, sét sét dẻo cứng; 5000-7000 cát hạt nhỏ cát hạt trung cát, sét sét cứng; cát 7000-15000 10 000-17 000 hạt trung 17 000-33 000 15000-50000 Cát sỏi sạn, sỏi, cuội Đất sét chặt lẫn đá dăm với 50 000-100 000 hàm lợng lớn 40% Đá vôi, cát kết, arghilit, 100 000-1 000 000 alêvlorit 000 000-15 000 000 Đá (granhit, bazan, tuýp) Loại đất nhieu.dcct@gmail.com 133 - Giá trị Rz hiệu ứng suất áp lực bị động chủ động tính theo công thức Culông (điều kiện toán phẳng) Thực tế cho thấy Rz tính theo công thức có độ d thừa lớn Do theo L.K.Ginzburg tính Rz nên lấy z từ mặt đất tự nhiên không lấy từ mặt đất tính toán Trong = =1; ϕp =ϕ vµ cp = c - NÕu điều kiện (6.9) đợc thoả mãn cho tất chiỊu s©u z (0 ≤ z ≤ h1), øng st Z theo toàn chiều sâu h1 cọc trụ không vợt Rz cờng độ đất khả chịu lực cấu kiện theo đất đảm bảo - Tuy nhiên cần nhớ không thoả mãn điều kiện (6.9) vùng giới hạn độ sâu, nghĩa khả chịu lực cđa kÕt cÊu theo ®Êt Do ®ã thùc tÕ tính toán, thờng kiểm tra theo điều kiện (6.9) vài độ sâu z đặc trng: + Khi độ sâu quy ớc h 2,5 lấy z =h1/3 vµ z= h1 + Khi h >2,5 theo biĨu đồ Z cần xác định độ sâu z1 ứng suất Z theo mặt bên kết cấu có giá trị lớn nhất; z1 < h1/3 độ sâu đặc trng lấy z= z1, z1 h1/3 z=h1/3 Nh kiểm tra điều kiện (6.9) đợc tiến hành h 2,5 - cho độ sâu đặc trng, h >2,5- cho độ sâu - Nếu điều kiện (6.9) không đợc thoả mãn: + Khi kết cấu chắn giữ có độ sâu quy đổi h 2,5, cần tăng độ sâu chôn cọc; + Khi h >2,5, cần tính toán với giá trị hệ số tỷ lệ m giảm (trong giá trị Z giảm độ sâu đặc trng nhng lực kết cấu tăng) Để có định hớng dự kiến độ chôn sâu, từ đầu xác định giá trị h1 Tại chiều sâu ngàm đất (thấp mặt trợt), ứng suất điểm đặc trng lớp đất gần kết cấu không đợc vợt sức kháng tính toán Rz Công thức tính toán đợc xác định dựa giả thiết: độ cứng tiết diện cọc vô (EI=), phần dới tự (giả thiết tạo nên độ bền dự trữ) - Từ công thức (6.7) nhận đợc biểu thức đơn giản để xác định ứng suất đất: 6z b p h12 σZ =   z z  M0   − Q0 +  −   h1  h1  h1   (6.11) - Khi độ sâu quy đổi cọc h 2,5 dự kiến độ sâu đặc trng h1 /3 z= h1, độ sâu quy đổi h >2,5 - z=h/3 Từ công thức (5.10) ®iỊu kiƯn (5.9) nhËn ®−ỵc biĨu thøc: σ h z= = (5Q0 h1 + M ) ≤ R h1 Z= 3b p h12 (6.12) (Q0 h1 + M ) ≤ RZ =h1 b p h12 (6.12a) σ z =h = − - Khi h 2,5- kiểm tra ban đầu cần tiến hành theo công thức (6.12) (6.12a); h >2,5 cần theo công thức (6.12) Từ điều kiện (6.12) nhận đợc công thức để định hớng xác định độ sâu ngàm cọc trụ: h1 ≥ nhieu.dcct@gmail.com 5Q0 + 25Q02 + 36 M b p R z 3b p R z (6.13) 134 Tõ công thức nh sở nhiều thí nghiệm giá trị Rz lấy điểm nằm độ sâu 1,5m từ mặt đất tính toán (từ mặt trợt) có xét đến lớp đất nằm cao mặt trợt [31] - Sau xác định h1 theo công thức (6.13), độ sâu ngàm cần kiểm tra lại cách tính toán kết cấu theo tải trọng ngang tơng ứng với trình tự nêu 6.3 TÝnh to¸n cäc cã chèng/neo - Khi hè mãng sâu 10m, để giữ ổn định cho cọc(trụ) tờng chắn cứng hợp lý dùng chống neo đặt thành nhiều tầng - Thanh chống neo trờng hợp cần cố gắng bố trí cho mô men uốn tất tiết diện tính toán cọc (trụ) gần Tải trọng ngang chuyền lên tờng cọc (trụ) có nhịp b1 lấy theo bảng 4.5 - Phơng pháp tính toán cho cọc có nhiều tầng chống, neo giống nh tính toán cho tờng chắn có nhiều chống/neo (xem chơng 4) - Nếu cọc (trụ) cứng làm việc giai đoạn đàn hồi đợc chia thành nhiều tầng tạo thành dầm nhiều nhịp chống neo chịu tải trọng phân bố q (h.4.33) thì: theo tài liệu học kết cấu ta tính mô men gối nhịp nh sau: MG = Mnh= 0,0625 qh2 - Mô men phần công xôn (kể từ mặt đất đến chống/neo cùng): M0= q.h02/2 - Mô men uốn nhịp cuối cùng: Mn=0,0957 qhn2 - Chiều dài nhịp công xôn h0 = 0,354h nhịp cuối hn=0.808h - Nếu chiều cao tính toán cọc H chia thành n với giá trị nhịp công xôn nhịp cuối nh ta có: H = (n+ 0,162)h hoặc: h=H/(n+0,162) - Lu ý độ sâu cọc (trụ) đất cần phải đủ để cân áp lực bị động S=0,5qh - Khi tầng chống đặt không nên tính cho nhịp dài với giá trị mô men gối trung gian Mmax= MG= qlmax/11 - Tại gối gối cuối cùng: Mmax= Mđ,(c)= ql2đ, (c)/8 (trong đó: lđ,(c)- tơng ứng chiều dài nhịp đầu (cuối) Khi áp lực phân bố lên cọc, nội lực chống/neo bố trí tầng chống/neo xác định nh− sau: - Thanh trªn cïng S0= q (h0+0,5h)= 0,854qh; - Các không kể dới cùng: s= qh; - Thanh chèng gÇn d−íi Sn-1= q(0,5h+0,5626hn)=0,9545qh - Thanh chèng d−íi cïng: Sn=0,43775 qhn=0,354qh TÝnh to¸n chèng đợc tiến hành theo điều kiện nén uốn: Mp  N p / ϕ F (1 − )  ≤ Rc Wx Ru   (6.14) Trong ®ã: F – DiƯn tÝch thiÕt diƯn ngang cđa chèng; ϕ - HƯ sè n däc; Mp – M« men n tính toán chống trọng lợng thân; WX Mô men kháng chống mặt phẳng uốn; Ru, RC Sức kháng tính toán vËt liƯu chèng chÞu n, nÐn nhieu.dcct@gmail.com 135 6.4 Tính toán tiết diện cọc Tính toán khả chống cắt cọc toán - Khi kiểm tra tiết diện bê tông chịu cắt sử dụng phơng pháp tính to¸n theo øng suÊt cho phÐp : Q≤ RcrEpr (6.15) Trong đó: Q- lực cắt tính toán tác động lên kết cấu chắn giữ; Rcr sức kháng cắt vật liệu tính Sức kháng cắt thép lấy theo tiêu chuẩn thép Sức kháng cắt bê tông lấy theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu BTCT - Để xác định sức kháng cắt kết cấu chắn giữ tạo nên mặt trợt sử dụng công thøc [31]: Rcr F pr V p= (6.16) b Trong đó: Vp- sức kháng trợt kết cấu chắn giữ tạo nên chiều rộng tính toán mặt trợt - Tỷ lệ Vp Eop theo P.G Khennexon xác định độ dự trữ (an toàn) kết cấu chắn giữ (cọc trụ) chống cắt Giá trị Vp sử dụng để xác định hệ số ổn định dốc trợt Trong cần tính đến lực cắt kết cấu chắn giữ chôn sâu (giá trị bổ sung cho lực giữ) - Khả chống cắt đợc tính theo tiết diện nghiêng so với trục dọc cấu kiện - Tính toán theo lực cắt theo øng st kÐo chÝnh cã thĨ thùc hiƯn theo công thức tiêu chuẩn hành với việc quy đổi tiết diện tròn sang hình chữ nhật tơng đơng Tính toán tiết diện tròn BTCT theo cờng độ chịu uốn Tính toán kết cấu cọc, trụ chủ yếu theo tác động mô men uốn Tính toán kết cấu BTCT chịu mô men uốn cần tiến hành: theo tiết diện vuông góc với trục dọc cấu kiƯn; theo tiÕt diƯn nghiªng so víi trơc däc cÊu kiƯn; chiỊu réng vÕt nøt vu«ng gãc víi trơc däc cÊu kiÖn; theo øng suÊt kÐo chÝnh - Khi tÝnh toán tiết diện BTCT theo cờng độ giả thiết bê tông không làm việc chịu kéo, toàn lực kéo cốt thép chịu, ứng suất nén bê tông có biểu đồ hình chữ nhật (h.6.2) Trong giai đoạn phá hoại ứng suất bê tông giới hạn độ bền, thép giới hạn chảy Biết giá trị giới hạn độ bền chịu nén bê tông nh giới hạn chảy thép thành lập đợc phơng trình cân nội ngoại lực tiết diện, từ nhận đợc công thức để tính toán kết cấu BTCT độ bền Đối với tiết diện BTCT tròn,ta giả thiết ranh giới vùng nén vùng kéo qua cung nối điểm đờng tròn với góc tâm 2k Lúc biểu đồ ứng suất bê tông vùng chịu nén cốt thép vùng nén kéo tơng ứng với giả thiết nêu trạng thái giới hạn có dạng trình bày hình 5.2 nhieu.dcct@gmail.com H.6.2 BiĨu ®å øng st chÊp nhËn tính toán theo cờng độ 136 - Lập phơng trình cân nội lực (h.6.3), cho hình chiếu tất lực tác động tiết diện cấu kiện lên mặt phẳng ngang: RaF ap - Rac F ca = RuFb p a (6.17) c a Trong ®ã: F , F - diƯn tÝch tiÕt diƯn ngangcđa thép dọc nằm tơng ứng vùng chịu kéo nÐn - DiƯn tÝch tiÕt diƯn vïng chÞu nÐn cđa bê tông (diện tích tiết diện tròn) bằng: r2 Fb = (2α k − sin 2α k ) Trong ®ã: α k -theo radian - §−a biĨu thøc (5.18) vào phơng trình (5.17) nhận đợc: RaF ap - Rac F ca =Ru Hc: r2 (2α k − sin 2α k ) = A (6.18) r2 (2α k − sin 2α k ) (6.19) Trong ®ã: 2( Ra Fap − Rac Fac ) (6.20) Ru r Trong trờng hợp tất cốt thép dọc đợc dùng thép loại A-I, A-II A-III Ra= Rac, biĨu thøc (6.20) chun sang d¹ng: A= Ra ( Fap − Fac ) (6.20a) Ru r - Phơng trình (6.19) phơng trình siêu việt giải phơng pháp số Trên sở lời giải phơng trình (6.19) xây dựng đợc quan hệ góc k từ A (h.6.4) [33] A= H.6.3 Sơ đồ phân bố ứng suất lực tiết diện ngang cọc - Vì giai đoạn đầu tính toán tiết diện, cha biết đợc phần thép dọc chịu nén, phần chịu kéo, góc k cần xác định theo phơng pháp dần - Nếu lúc đầu chấp nhận phần kéo nén cốt thÐp däc bè trÝ theo c¸c h−íng kh¸c tõ trục 0-0 vòng tròn (h 6.3), vuông góc với mặt phẳng uốn, hình dạng cuối vùng bê tông chịu nén đợc xác định sau vài thao tác - Trong trờng hợp, cốt thép chịu nén không xét tính toán, thành phần p ( Fa − Fac ) cÇn lÊy diƯn tÝch tiÕt diện tất nằm theo phía so víi trơc 0-0 nhieu.dcct@gmail.com 137 - Khi tÝnh to¸n cấu kiện chịu nén cần tuân thủ điều kiện sau: mô men ngoại lực không đợc lớn mô men nội lực Mô men nội lực tơng ứng với trục 0-0, vuông góc với mặt phẳng uốn qua tâm đờng tròn: M k(RuFbZb +RacF ca Z ca + Ra F ap Z ap ) (6.21) Trong đó: k- hệ số điều chỉnh; Zb- khoảng cách tâm trọng lực vùng chịu nén bê tông (một phần hình tròn) từ trục 0-0 tâm vòng tròn; Z ca , Z ap -khoảng cách từ tâm trọng lực tơng ứng thép chịu nén chịu kéo đến trục 0-0 - Giá trị Zb, Z ca , Z ap xác định theo công thức sau: Zb = (2r sin α k ) 4r sin α k 4r sin α k = = ; 12 Fb 3(2α k − sin 2α k ) 3A Z ca = ∑f c i Z ic Fac Z ap = ; ∑f p i Z ip (6.22) Fap Trong ®ã: f i c , f i p - diÖn tích tiết diện thép tơng ứng vùng chịu nén chịu kéo; Z ic , Z ip - khoảng cách ngắn tâm mặt cắt thép đến trục 0-0 - Trong trờng hợp thép chịu nén chịu kéo lấy có đờng kÝnh nh− c ( f i = f i p =fa), biểu thức cánh tay đòn thép chịu nén thép chịu kéo có dạng: Z ca= f a ∑ Z ic Fac ; Z ap = f ∑ Z ip (6.22a) Fap H.6.4 Quan hÖ gãc k với giá trị A - Đa giá trị nêu vào công thức (49), sau biến đổi đơn giản ta nhận đợc: M k Ru r sin α k + f a Rac ∑ Z ic + Ra ∑ Z ip  (6.23) 3  - Trong tr−êng hỵp Rac= Ra (thÐp loại A-I, A-II A-III), công thức tính toán cờng độ chịu uốn có dạng: (6.23a) M k  Ru r sin α k + f a Ra ∑ Z ic + ∑ Z ip  3  Trong ®ã: F= π r 2- diƯn tÝch toµn tiÕt diƯn BTCT; k- hƯ sè an toµn, k=0,9-0,95 ( ) ( nhieu.dcct@gmail.com ) 138 H.6.5 TiÕt diÖn kết cấu chắn giữ có cốt thép phân bố theo chiều dài đờng tròn - Những công thức nêu (6.23)- (6.23a) hợp lý khả chịu lực cấu kiện chịu uốn đợc xác định xuất phát từ điều kiện phá hoại bê tông đồng thời thép đạt giới hạn chảy - Từ thí nghiệm tiết diện tròn thấy rằng, cốt thép chịu kéo (mặc dù thép mép biên) đạt đến giới hạn chảy vị trí trục trung hoà với góc tâm lấy k= 0,5 - Giá trị tơng tự góc biên nhận đợc chiều cao vùng chịu nén bê tông thoả m·n ®iỊu kiƯn: ξ= x/h0 ≤0,55 (6.27) Trong ®ã: x=2r.sin (k/2) chiều cao vùng chịu nén bê tông mũi cung tròn ; h0= 2r - a – chiỊu cao cã Ých cđa tiÕt diƯn (xem H.6.3) Nh− vËy : α α   x/h0 = [  r sin k ] ≈ [ sin k  2   2r − a αk ≤ 0,55, tõ ®ã αk ≤ 950, cho công thức nêu tính toán cấu kiện BTCT tiết diện tròn đặc vỊ c−êng ®é n ®óng víi ®iỊu kiƯn sau: - V× vËy sin αk ≤ 900 (6.28) Tính toán mở rộng vết nứt Trạng thái ứng suất biến dạng tiết diện thời điểm trớc tạo thành vết nứt bê tông vùng chịu kéo, có xét đến giả thiết sau [TCXD 356:2005]: - Tiết diện uốn phẳng, biến dạng theo chiều cao tiết diện thay đổi tuyến tính (phù hợp với lý thuyết tiết diện phẳng); - Biểu đồ ứng suất pháp vùng chịu nén bê tông có hình tam giác có góc nghiêng kéo dài vào vùng chịu kéo, cắt thớ biên chịu kéo đoạn 2Rbt,ser - Biểu đồ ứng suất pháp vùng chịu kéo bê tông có dạng hình chữ nhật, ứng suất không đổi theo chiều cao vùng chịu kéo đật tới mô men tạo thành vết nứt sức kháng tính toán Rbt, ser - Điều kiện bỊn nøt cđa tiÕt diƯn: MH ≤ Rbt , serW pl … Mrp = MCTC (6.29) u Trong ®ã: M - mô men từ tất tải trọng tiêu chuẩn tác dụng theo hớng từ tiết diện xét so với trục vuông góc với mặt phẳng uốn (song song với trục trung hoà) qua trọng tâm vùng chịu nén tiết diện (điểm lõi cách xa vùng chịu kéo cả); WT mô men kháng tiết diện quy đổi, có xét đến biến dạng không đàn hồi bê tông; Rbt, ser sức kháng tính toán bê tông chịu kéo kiểm tra theo vÕt nøt; Mrp- m« men øng lùc P (do co ngót bê tông) trục xác định MH (dấu cộng hớng quay Mrp Mr ng−ỵc nhau, dÊu trõ chóng trïng nhau) Mrp= P(e0p+ r) (6.30) Trong đó: r- khoảng cách từ trọng tâm tiết diện quy đổi đến điểm lõi, xa vùng chịu kéo xét hình thành vết nứt, kết cấu chịu uốn thép không căng trớc, xác định nh sau: W r= red (6.31) AẻAed nhieu.dcct@gmail.com 139 Trong đó: Wred- mô men kháng uốn tiÕt diƯn quy ®ỉi cđa cÊu kiƯn ®èi víi thí chịu kéo biên; Ared- diện tích tiết diện quy ®ỉi cđa cÊu kiƯn, cã xÐt ®Õn sù gi¶m u ứng lực P- ngoại lực kéo (trong cốt thép không căng trớc), xác định theo công thức: P= sp Asp + σ sp' Asp' − σ s As s' As' (6.32) e0p - độ lệch tâm, xác định theo công thức: sp Asp y sp + σ s' As' y s' − σ sp' Asp' y sp' − σ s As y s e0 p = (6.33) P - Trong kết cấu tĩnh định, e0p đợc lấy tổng độ lệch tâm xác định từ tính toán tĩnh học độ lệch tâm ngẫu nhiên; - Trong kết cấu siêu tĩnh giá trị độ lệch t©m e0p cđa lùc däc so víi träng t©m cđa tiết diện quy đổi lấy độ lêch tâm xác định từ phân tích tĩnh học kết cấu nhng không nhỏ độ lệch tâm ngẫu nhiên ea; - Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea lực dọc P so với trọng tâm tiết diện quy đổi, lấy không nhỏ 1/600 chiều dài cấu kiện khoảng cách tiết diện liên kết chặn chuyển vị không nhỏ 1/300 chiều cao tiÕt diƯn cÊu kiƯn Trong ®ã: As va A's- diƯn tích cốt thép không căng trớc căng trớc; s 's - ứng suất cốt thép không căng S S'gây nên co ngót từ biến bê tông, xác định theo bảng 6, mục nh cốt thép kéo trớc bệ [TCXD 356:2005] ; ysp, y'sp, ys, y's- tơng ứng khoảng cách từ trọng tâm tiết diện quy đổi đến điểm đặt hợp lực nội lực cốt thép căng S không căng S' (Scan H.1 TC nêu trên) H.1 TCXD356 Mô men kháng Wpl tơng ứng tiết diện tròn đặc cho phép xác định theo công thức: Wpl = 2W0, W0 mô men kháng mặt chịu kéo tiết diện quy đổi xác định theo quy tắc sức bền vật liệu đàn hồi (có xét đến toàn thép chịu kéo) Vì mô men kháng cần tìm xác định gần theo công thức: (6.34) Wpl = 0,196d3 Trong đó: d- đờng kính tiết diện BTCT hình tròn (khi tính toán tiết diện quy đổi, giá trị d cần đợc điều chỉnh tơng ứng) H.6.6 Sơ đồ tính toán tiết diện cọc nhồi theo điều kiện mở rộng vết nứt - Nếu điều kiện (6.29) không thoả mãn cần tiến hành tính toán theo điều kiện mở réng vÕt nøt ChiỊu réng vÕt nøt aT vu«ng gãc víi trơc däc cÊu kiƯn n, Theo TCXD 356:2005 x¸c định theo công thức: aT = l S 20(3,5 100 )3 d ES Trong đó: - hệ số, cấu kiện chịu uốn nén lệch tâm lÊy b»ng 1,0 nhieu.dcct@gmail.com (6.35) 140 B¶ng 6.4 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 206 B¶ng 6.4 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 207 B¶ng 6.5 \ nhieu.dcct@gmail.com 208 B¶ng 6.5 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 209 B¶ng 6.5 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 210 B¶ng 6.5 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 211 B¶ng 6.5 tiÕp B¶ng 6.5 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 212 nhieu.dcct@gmail.com 213 B¶ng 6.6 nhieu.dcct@gmail.com 214 B¶ng 6.6 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 215 B¶ng 6.6 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 216 B¶ng 6.6 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 217 B¶ng 6.6 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 218 B¶ng 6.6 tiÕp nhieu.dcct@gmail.com 219 B¶ng 6.7 nhieu.dcct@gmail.com 220 ... Chơng VII Thiết kế tầng hầm nhà cao tầng 7.1 Tính toán tờng tầng hầm - Tờng tầng hầm công trình ngầm đặt nông có móng hạ thấp sàn tầng hầm đáy công trình không nhiều (khoảng 0,5-1,2m) thờng xây dựng... san nền) dới tầng hầm (cốt chân tờng): SUP =q.cd= 10kN/m2.0 ,26 = 2, 6kN/m2 inf = H1.γ.λcd=3.19.0 ,26 = 14,82kN/m2 n=H1/H=0,833 LÊy hƯ sè xoay cđa móng m1 =0,8 m2= 1,4(m1 +0 ,2) =1,4(0,8+0 ,2) =1,4 Tính... h.6.15VD M z = −0,0 42 yz, M 5 ,2 Mz, kNM 0,0 42 0, 027 4 0,0 128 0,0018 0,0174 20 9 29 1 ,24 25 3,64 σ kN/M Qz, kN z, 110 110 25 2 32, 56 107,8 166,5 104,84 6,36 7,74 32, 4 153,6 393,6 H×nh 5.15.VD Kết tính toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Ebook Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng: Phần 2, Ebook Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng: Phần 2

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn