Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

197 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:28

Bài giảng với mục tiêu giúp các bạn biết vai trò và ý nghĩa của việc lấy thông tin từ bản vẽ nhà và bản đồ trong định giá bất động sản, đọc được thông tin trên bản vẽ nhà, làm quen thông tin bản đồ địa chính kết hợp với các bản đồ khác. ĐỌC BẢN ĐỒ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TS Lê Minh Vĩnh MỞ ĐẦU – MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA Định giá bất động sản định giá đất định giá tài sản gắn liền với đất (nếu có) ?$ TS Lê Minh Vĩnh MỞ ĐẦU Định giá bất động sản định giá đất định giá tài sản gắn liền với đất (nếu có) Nhà Cây trồng TS Lê Minh Vĩnh MỞ ĐẦU Hình dáng Kích thước Kết cấu Nhà + Cây +Thửa đất (mơi trường xung quanh) Diện tích Tính pháp lý Hình dáng Loại Tính pháp lý Vị trí Loại sử dụng đất Tuổi TS Lê Minh Vĩnh MỞ ĐẦU Hình dáng Kích thước Kết cấu Nhà + Cây +Thửa đất (mơi trường xung quanh) Diện tích Tính pháp lý Hình dáng Loại Bản vẽ nhà Tuổi Vị trí Loại sử dụng đất Tính pháp lý Bản đồ Giấy chứng nhận TS Lê Minh Vĩnh MỤC TIÊU Biết vai trò ý nghĩa việc lấy thơng tin từ vẽ nhà đồ định giá bất động sản  Đọc thông tin vẽ nhà  Làm quen thơng tin đồ địa kết hợp với đồ khác  Bổ sung thông tin để định giá bất động sản TS Lê Minh Vĩnh NỘI DUNG   Vai trò – ý nghĩa Phầnvẽmở đầu đồ định giá -WHY Bản vẽ nhà  Những ý niệm      Các loại vẽ nhà        Tỉ lệ Phép chiếu Bố trí chung Ký hiệu WHAT HOW Mặt tổng thể Mặt Mặt đứng Mặt cắt Các vẽ khác Đọc vẽ nhà Bản đồ định giá bất động sản    Bản đồ địa Bản đồ quy hoạch Các đồ khác TS Lê Minh Vĩnh NỘI DUNG   Vai trò – ý nghĩa vẽ- đồ định giá (mở đầu) Bản vẽ nhà  Những ý niệm      Các loại vẽ nhà        Tỉ lệ Phép chiếu Bố trí chung Ký hiệu Mặt tổng thể Mặt Mặt đứng Mặt cắt Các vẽ khác Đọc vẽ nhà Bản đồ định giá bất động sản    Bản đồ địa Bản đồ quy hoạch Các đồ khác TS Lê Minh Vĩnh BẢN VẼ NHÀ TS Lê Minh Vĩnh BẢN VẼ NHÀ Để định giá trị nhà, ta cần biết kích thước, kết cấu… Bản vẽ nhà TS Lê Minh Vĩnh TRANG ĐỊA ĐIỂM: HTTP://WWW.DIADIEM.COM/ TS Lê Minh Vĩnh Tìm địa điểm Tìm đường Xem ảnh vệ tinh 3D TS Lê Minh Vĩnh Kết hợp nhìn ảnh vệ tinh TS Lê Minh Vĩnh GoogleMap: http://maps.google.com/ -Tìm vị trí -Tìm đường (nhiều phương tiện) - Đo khoảng cách (ước lượng) -Ảnh vệ tinh TS Lê Minh Vĩnh TS Lê Minh Vĩnh TS Lê Minh Vĩnh  - Ảnh vệ tinh: Hình thật/ đầy đủ -> nhiều Khơng cập nhật TS Lê Minh Vĩnh BẢN ĐỒ TRONG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN MỘT SỐ TRANG WEB HỮU ÍCH CÁC TRANG WEB CĨ THƠNG TIN QUY HOẠCH http://www.qhoach.com/map/index.html#106.67347 222191_10.726332135246_14  http://khudothimoi.com/dulieu/ban-do-quyhoach/phi-long.html  http://planic.org.vn/district_map.php?act=sub_detai l&id=7&sub_id=374  TS Lê Minh Vĩnh http://planic.org.vn/district_map.php?act=sub_detail&id=7&sub_i d=374 (Trang web Sở quy hoạch kiến trúc: đồ quy hoạch) TS Lê Minh Vĩnh http://www.qhoach.com/map/index.html#106.67347222191_10.7 26332135246_14 Thông tin quy hoạch + trạng TS Lê Minh Vĩnh TS Lê Minh Vĩnh TS Lê Minh Vĩnh TS Lê Minh Vĩnh http://khudothimoi.com/dulieu/ban-do-quy-hoach/phi-long.htm CÁC YẾU TỐ NGUỒN Các thơng tin nhà: - Kích thước - Diện tích sử dụng - Kết cấu, vật liệu - Tiện nghi - Tính pháp lý Bản vẽ nhà Bản vẽ kết cấu Giấy CN Quyền sở hữu nhà Các thơng tin đất: - Kích thước, hình dáng - Tính pháp lý - Các đối tượng KTXH gần - An ninh - Quy hoạch Giấy CN Quyền sử dụng đất Bản đồ địa Bản đồ quy hoạch Các đồ khác TS Lê Minh Vĩnh CÂU HỎI Để định giá nhà – đất, ta cần thơng tin “hình ảnh” nào? Để xác định giá trị đất, dùng số đỏ không? Vì nên dùng đồ địa Ở đâu có thơng tin quy hoạch- Cách sử dụng TS Lê Minh Vĩnh ... đứng Mặt cắt Các vẽ khác Đọc vẽ nhà Bản đồ định giá bất động sản    Bản đồ địa Bản đồ quy hoạch Các đồ khác TS Lê Minh Vĩnh BẢN VẼ NHÀ TS Lê Minh Vĩnh BẢN VẼ NHÀ Để định giá trị nhà, ta cần... đứng Mặt cắt Các vẽ khác Đọc vẽ nhà Bản đồ định giá bất động sản     Bản đồ địa Bản đồ quy hoạch Các đồ khác Các trang web hữu ích TS Lê Minh Vĩnh BẢN VẼ NHÀ – NHỮNG Ý NIỆM CƠ BẢN- TỈ LỆ Ý niệm:... kích thước, kết cấu… Bản vẽ nhà TS Lê Minh Vĩnh BẢN VẼ NHÀ Bản vẽ xây dựng: vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp đặt, kiểm tra… cơng trình kiến trúc, xây dựng Bản vẽ nhà: vẽ liên quan đến thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản, Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn