Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

20 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:23

Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 1 do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Đối tượng và nhiệm vụ môn học, sơ đồ tính của công trình, phân loại công trình, các nguyên nhân gây ra nội lực, biến dạng, chuyển vị, các giả thiết – nguyên lý cộng tác dụng. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI KHOA XÂY DỰNG BỘ MÔN: SỨC BỀN – CƠ HỌC KẾT CẤU CƠ HỌC KẾT • Thời lượng: tín • Giáo trình: Cơ học kết cấu - Tập – Tác giả : Lều Thọ Trình • Đánh giá: v Quá trình: 20% Ø Điểm danh Ø Lên bảng chữa Ø kiểm tra v Kết thúc: 80% NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU MÔN HỌC CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TẠO HÌNH HỌC CỦA CÁC HỆ PHẲNG CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG HỆ PHẲNG TĨNH ĐỊNH CHỊU TẢI TRỌNG BẤT ĐỘNG CHƯƠNG 4: XÁC ĐỊNH CHUYỂN VỊ TRONG HỆ THANH PHẲNG ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU MÔN HỌC 1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC 1.2 SƠ ĐỒ TÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 1.3 PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH 1.4 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA NỘI LỰC, BIẾN DẠNG, CHUYỂN VỊ 1.5 CÁC GIẢ THIẾT – NGUYÊN LÝ CỘNG TÁC DỤNG CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU MƠN HỌC § 1.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC Định nghĩa: Cơ học kết cấu môn khoa học thực nghiệm, trình bày phép tính để kiểm tra độ bền, độ cứng độ ổn định công trình được chế tạo từ các vật thể biến dạng đàn hồi dưới tác dụng của các nguyên nhân tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức tại gới tựa • Tính cơng trình độ bền: Đảm bảo cơng trình có khả chịu tác dụng tải trọng nguyên nhân khác mà khơng bị phá hoại • Tính cơng trình độ cứng: Đảm bảo cơng trình khơng có chuyển vị rung động lớn làm cơng trình trạng thái làm việc bình thường đảm bảo điều kiện bền Tính cơng trình độ ổn định: Tìm hiểu khả bảo tồn vị trí hình dạng ban đầu cơng trình dạng cân trạng thái biến dạng Đối tượng nghiên cứu: công trình gồm nhiều cấu kiện riêng rẽ liên kết với Nhiệm vụ: • Xác định nợi lực • Xác định chủn vị v Với kỹ sư thiết kế: biết được trạng thái phân bố nội lực, biến dạng công trình v thể hiện đầy đủ và hợp lý kết cấu Với kỹ sư thi công: hiểu biết đúng đắn về công trình định về kích thước đà giáo, thiết bị lắp ráp qút § 1.2 SƠ ĐỜ TÍNH CỦA CƠNG TRÌNH Cơ học kết cấu sử dụng phương pháp trừu tượng khoa học để thay cơng trình thực sơ đồ tính • Thay tiết diện đại lượng đặc trưng diện tích A, mơ men qn tính I, … tiết diện • Thay thiết bị tựa liên kết tựa lý tưởng (Khơng ma sát) • Đưa tải trọng tác dụng mặt cấu kiện trục cấu kiện 2.2 Chuyển sơ đồ cơng trình sơ đồ tính cơng trình: Bỏ qua yếu tố giữ vai trò thứ yếu đảm bảo cho sơ đồ tính phù hợp với khả tính người thiết kế, cơng cụ thiết kế 10 § 1.3 PHÂN LOẠI CƠNG TRÌNH Mọi kết cấu thực tế được cấu tạo từ cấu kiện bản v Thanh v Tấm 11 v Khới 12 1.Phân loại theo sơ đồ tính: • Hệ phẳng • Hệ không gian 1.1 Hệ phẳng: tất cấu kiện cơng trình nằm mặt phẳng 13 d Hệ khung: e Hệ liên hợp: 1.2 Hệ không gian a Dầm trực giao: b Dàn không gian: 14 c Khung không gian d Bản e Vỏ 15 b Hệ siêu tĩnh: không thể xác định được nội lực hệ bằng các điều kiện cân bằng tĩnh học, phải bổ sung thêm các 16 § 1.4 CÁC NGUN NHÂN GÂY RA NỢI LỰC, BIẾN DẠNG, CHUYỂN VỊ 1.Tải trọng: nguyên nhân gây nội lực, biến dạng, chuyển vị mọi 17 1.3 Phân loại theo tính chất tác dụng a Tải trọng tác dụng tĩnh : tải trọng tác dụng cách nhịp nhàng, từ từ, tăng dần, không gây lực qn tính 18 § 1.5 CÁC GIẢ THIẾT – NGUYÊN LÝ CỘNG TÁC DỤNG Các giả thiết 1.1 Vật liệu đàn hồi tuyệt đối tuân theo định luật Hooke Với giả thiết vật liệu nghiên cứu đàn hồi tuyến tính Giữa lực tác dụng biến dạng quan hệ bậc 1.2 Biến dạng chuyển vị hệ nhỏ • Tải trọng tác dụng lên cơng trình gây biến dạng chuyển vị nhỏ, cho phép tính tốn chấp nhận gần hình học • Khi xác định nội lực, ta thực theo sơ đồ khơng biến dạng cơng trình 19 Nguyên lý cộng tác dụng: Một đại lượng nghiên cứu số nguyên nhân đồng thời tác dụng cơng trình gây xem tổng đại số hay tổng hình học giá trị thành phần đại lượng nguyên nhân tác dụng riêng rẽ gây Ví dụ: Xét dầm chịu tác dụng lực P1 P2 đại lượng nghiên cứu S phản lực VA Xét dầm chịu tác dụng riêng rẽ lực P1, P2 Theo nguyên lý cộng tác dụng: VA=VA1+VA2 Biểu thức NLCTD: S(P1, P2, …,Pn)=S(P1)+ S(P2)+…+ S(Pn) 20 ... DỤNG CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU MƠN HỌC § 1. 1 ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC Định nghĩa: Cơ học kết cấu mơn khoa học thực nghiệm, trình bày phép tính để kiểm tra độ bền, độ cứng độ ổn định cơng trình... trình: Cơ học kết cấu - Tập – Tác giả : Lều Thọ Trình • Đánh giá: v Q trình: 20% Ø Điểm danh Ø Lên bảng chữa Ø kiểm tra v Kết thúc: 80% NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU MÔN HỌC CHƯƠNG 2:... với khả tính người thiết kế, cơng cụ thiết kế 10 § 1. 3 PHÂN LOẠI CƠNG TRÌNH Mọi kết cấu thực tế được cấu tạo từ cấu kiện bản v Thanh v Tấm 11 v Khối 12 1. Phân loại theo sơ đồ tính:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan, Bài giảng Cơ học kết cấu 1: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn