Phục hồi dữ liệu khi ghost nhầm

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:14

Phục Hồi Dữ Liệu Khi Ghost Nhầm Khi thực Ghost lại win vơ tình thao tác sai xóa hết phân vùng ổ cứng nên liệu hoàn toàn Tuy nhiên với hỗ trợ phần mềm Partition Guru lấy lại hoàn toàn liệu Trong viết chúng tơi có ổ cứng trước Ghost có 03 ổ (C, D E) Sau Ghost xong có ổ Lúc 02 ổ (D E) chứa liệu quan trọng Bây công việc phải làm phục hồi liệu sau ghost Trước tiên ta khởi chạy phần mềm Partition Guru Các bạn xem hình H01, chúng tơi lại phân vùng Phục hồi liệu Ghost nhầm - H01 Ta click chuột vào nút Partition Recovery để tìm kiếm khôi phục lại liệu Phục hồi liệu Ghost nhầm - H02 Tiếp theo cửa sổ lên (hình H03) ta click chọn Start Phục hồi liệu Ghost nhầm - H03 Tại hình H04, click chuột chọn Reserve Phục hồi liệu Ghost nhầm - H04 Tiếp tục hình H05, H06, H07 bạn kiên nhẫn click Ignore liên tục tìm thấy 02 phân vùng (ổ D ổ E) Phục hồi liệu Ghost nhầm - H05 Phục hồi liệu Ghost nhầm - H06 Phục hồi liệu Ghost nhầm - H07 Tại hình H08, ta nhìn thấy phân vùng tìm tiếp tục click chọn Ignore Phục hồi liệu Ghost nhầm - H08 Tại hình H09 ta tiếp tục tìm thấy phân vùng thứ Phục hồi liệu Ghost nhầm - H09 Sau tìm thấy 02 phân vùng mất, bạn nhìn xuống hình H10, ta click chọn vào có dòng chữ This is a LOGICAL partition (ở phân vùng chúng tơi dạng logical, dạng Primary khơng tích chọn này) click chọn tiếp Reserve để lưu lại phân vùng Phục hồi liệu Ghost nhầm - H10 Tại hình H10 ta chọn tiếp Reserve để lưu lại phân vùng thứ 02 Phục hồi liệu Ghost nhầm - H11 Tiếp theo, ta click chuột chọn thẻ Disk chọn tiếp Save Partition Table để khơi phục 02 phân vùng vừa tìm (xem hình H12) Phục hồi liệu Ghost nhầm - H12 Một thơng báo xuất (hình H13) ta click chuột chọn Yes Phục hồi liệu Ghost nhầm - H13 Tại hình H14, bảng lên để ta lựa chọn khai báo định dạng Nếu ổ cứng định dạng MBR click chọn MBR Nếu ổ cứng định dạng GPT click chọn GUID Sau click chọn OK để hoàn tất Phục hồi liệu Ghost nhầm - H14 Các bạn xem hình H15 thấy ổ D E khôi phục với đầy đủ liệu trước Phục hồi liệu Ghost nhầm - H15 Như hướng dẫn bạn phục hồi, lấy lại liệu ghost nhầm Chúc bạn thành công Phục Hồi Dữ Liệu Khi Ghost Nhầm Nguyễn Hải 2018-12-23T14:22:00+07:00 5.0 stars based on 35 reviews Khi thực Ghost lại win vơ tình thao tác sai xóa hết phân vùng ổ cứng nên liệu hoàn toàn Tuy nhiên vớ  Pinterest  Digg  Linkedin  Stumbleupon  Delicious  Tumblr  BufferApp  Pocket  Evernote Google Facebook Twitter ... ổ E) Phục hồi liệu Ghost nhầm - H05 Phục hồi liệu Ghost nhầm - H06 Phục hồi liệu Ghost nhầm - H07 Tại hình H08, ta nhìn thấy phân vùng tìm tiếp tục click chọn Ignore Phục hồi liệu Ghost nhầm. .. hồn tất Phục hồi liệu Ghost nhầm - H14 Các bạn xem hình H15 thấy ổ D E khôi phục với đầy đủ liệu trước Phục hồi liệu Ghost nhầm - H15 Như hướng dẫn bạn phục hồi, lấy lại liệu ghost nhầm Chúc.. .Phục hồi liệu Ghost nhầm - H02 Tiếp theo cửa sổ lên (hình H03) ta click chọn Start Phục hồi liệu Ghost nhầm - H03 Tại hình H04, click chuột chọn Reserve Phục hồi liệu Ghost nhầm - H04
- Xem thêm -

Xem thêm: Phục hồi dữ liệu khi ghost nhầm, Phục hồi dữ liệu khi ghost nhầm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn