Giải pháp tăng cường độ, tính bền cho bê tông sử dụng trong các kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển

6 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 15:12

Bài báo Giải pháp tăng cường độ và tính bền cho bê tông sử dụng trong các kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển giới thiệu việc sử dụng kết hợp phụ gia khoáng hoạt tính siêu mịn và phụ gia siêu dẻo trong thành phần bê tông để tăng cường độ và tính bền cho bê tông sử dụng trong các kết cấu kè lát mái bảo vệ đê biển. Mời các bạn cùng tham khảo. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘ VÀ TÍNH BỀN CHO BÊ TÔNG SỬ DỤNG TRONG CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BẢO VỆ MÁI ĐÊ BIỂN Nguyễn Quang Phú1, Đỗ Đoàn Dũng1 Tóm tắt: Bài báo giới thiệu việc sử dụng kết hợp phụ gia khống hoạt tính siêu mịn phụ gia siêu dẻo thành phần bê tông để tăng cường độ tính bền cho bê tơng sử dụng kết cấu kè lát mái bảo vệ đê biển Cấp phối bê tơng có sử dụng kết hợp 20% Tro bay 10% Silica fume với 0,5% phụ gia siêu dẻo giảm nước bậc cao HWR100, CP5-F20S10P0,5 bê tông đạt cường độ tuổi 28 ngày 49MPa, độ thấm ion Clo sau tháng điểm đo vào sâu bên bê tông 4cm 0,022% thỏa mãn yêu cầu độ đặc chắc, độ bền cao cho bê tơng Từ khóa: Bê tơng tính cao; Tro bay; Muội silic; Phụ gia; Phụ gia siêu dẻo MỞ ĐẦU1 Trong loại xâm thực bê tơng bảo vệ mái Các cơng trình bảo vệ bờ biển kè đê đê biển phải kể đến việc thấm ion Clo vào biển phải chịu tác động hóa học, tác động kết cấu bê tơng, kết hợp với Fe tạo FeCl3 học từ nước biển, sóng biển làm hư hỏng, tăng thể tích, gây nội ứng suất, làm nứt nẻ xâm thực bê tông kết cấu bảo vệ mái đê bê tông, đặc biệt lớp bê tông bảo vệ cốt Việc chịu tác động từ nước biển, sóng biển thép bị nứt nẻ nước biển thấm vào bê tơng, thời gian dài khiến cho tuổi thọ tượng xâm thực bê tông cốt thép xảy cơng trình giảm, phá hủy cơng trình Ngồi nhanh mạnh Khi đó, tượng xâm ra, đặc điểm khí hậu nước ta gây thực môi trường biển xảy mạnh hơn, tác động tiêu cực lên kết cấu bê tông làm phá hủy kết cấu bê tông cách làm việc môi trường biển Khi điều nhanh chóng xảy ra, tác động tiêu cực tới từ môi Việc sử dụng loại bê tơng có tính bền trường biển khơng kiểm sốt, hậu tác cao vào thi công kết cấu bảo vệ mái đê biển động đến an ninh - kinh tế - xã hội khu cần thiết, nghiên cứu sử dụng hưởng lợi vùng ven biển lớn.Vì vậy, việc loại bê tông thay phần xi măng nghiên cứu nguyên nhân gây hư hỏng phụ gia khoáng siêu mịn Silica fume kết hợp cho bê tông đê biển tìm giải với Tro bay thành phần bê tông nhằm pháp nhằm tăng độ bền cho bê tông kết cấu nâng cao độ bền cho kết cấu bê tông bảo vệ bảo vệ mái đê biển, tăng khả chống lại mái đê biển tác động môi trường biển vơ VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM cấp thiết Việt Nam 2.1 Xi măng Sử dụng xi măng Vicem Bút Sơn PC40 Kết thí nghiệm xi măng thể Đại học Thủy lợi bảng KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015) Bảng Các tiêu tính chất lý xi măng PC40 Vicem Bút Sơn TT Chỉ tiêu thí nghiệm Khối lượng riêng Đơn vị Kết Quy định TCVN 2682:2009 g/cm3 3.1 … % cm2/g 0.20 3730 ≤ 10 ≥ 2800 % 27.7 … Độ nghiền mịn: - Phần lại sàng 0.09mm - Bề mặt riêng – Phương pháp Blaine Độ dẻo tiêu chuẩn Thời gian đông kết: - Bắt đầu - Kết thúc phút phút 150 230 ≥45 ≤375 Độ ổn định thể tích - Lechatelier mm 1.00 ≤ 10 N/mm2 N/mm2 32.40 48.0 ≥21 ≥40 Giới hạn bền nén - Sau ngày ± 45 phút - Sau 28 ngày ± 45 phút Nhận xét: Xi măng đạt tiêu chuẩn Xi măng Pooclăng PC40 theo TCVN 2682:2009 2.2 Phụ gia khoáng 2.2.1 Tro bay Tro bay sử dụng đề tài tro bay Phả Lại Kết thí nghiệm tiêu theo phiếu xuất xưởng nhà máy bảng Bảng Tính chất vật lý tro bay nhiệt điện Phả Lại STT Chỉ tiêu thí nghiệm Phương pháp thử Đơn vị Kết Khối lượng riêng TCVN 4030: 2003 g/cm3 2,20 Khối lượng thể tích xốp TCVN 4030: 2003 kg/m3 1084 Chỉ số hoạt tính tuổi ngày so với mẫu đối chứng 14 TCN 108:1999 % 78,50 Chỉ số hoạt tính tuổi 28 ngàyso với mẫu đối chứng 14 TCN 108:1999 % 85,00 Hàm lượng nung TCVN 8262:2009 % 4,0 Hàm lượng SiO2 TCVN 8262:2009 % 85,10 Hàm lượng Fe2O3 TCVN 8262:2009 % 1,75 Hàm lượng Al2O3 TCVN 8262:2009 % 9,87 Hàm lượng CaO TCVN 8262:2009 % 1,09 Nhận xét: Phụ gia khoáng tro bay đạt tiêu chuẩn phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn dùng cho bê tơng theo TCVN 10302:2014 2.2.2 Silica Fume: Đề tài sử dụng Silica fume hãng Castech có tính chất vật lý trình bày bảng KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015) Bảng Tính chất vật lý Silica Fume STT Chỉ tiêu thí nghiệm Khối lượng riêng Phương pháp thử TCVN 4030: 2003 Đơn vị g/cm3 Kết 2,10 Khối lượng thể tích xốp TCVN 4030: 2003 kg/m3 925 Hàm lượng nung TCVN 8262:2009 % 4,20 Hàm lượng SiO2 TCVN 8262:2009 % 93,45 Hàm lượng Fe2O3 TCVN 8262:2009 % 0,52 Hàm lượng Al2O3 TCVN 8262:2009 % 0,92 Hàm lượng CaO TCVN 8262:2009 % 1,57 2.3 Cốt liệu 2.3.1 Cốt liệu mịn (Cát) Cát sử dụng để làm thí nghiệm cát Sơng Lô Kết tiêu lý cát tiến hành phòng thí nghiệm LAS 381 bảng 4; thành phần hạt mô đun độ lớn cát đạt yêu cầu TCVN 7570:2006 Bảng Các tiêu lý cát Các tiêu Khối lượng riêng Đơn vị g/cm Khối lượng thể tích xốp Kết thí nghiệm 2,68 1520 kg/m Độ hổng % 43,3 Độ ẩm % 3,85 Hàm lượng bùn bụi sét % 0,95 Tạp chất hữu - Đạt tiêu chuẩn 2.3.2 Cốt liệu thô (Đá dăm) Đá dăm cỡ 10-40mm Kiện Khê thí nghiệm phòng LAS 381 có kết thí nghiệm trình bày bảng Bảng Kết thí nghiệm tiêu lý đá dăm Các tiêu Khối lượng riêng Khối lượng thể tích xốp Đơn vị g/cm Kết thí nghiệm 2,73 1530 kg/m Độ hổng % 44,0 Hàm lượng bùn bụi sét % 0,45 Hàm lượng hạt thoi dẹt % 3,50 Nhận xét: Đá dăm cỡ 10-40mm đạt yêu cầu dùng cho bê tơng theo TCVN 7570:2006 2.4 Phụ gia hóa học Phụ gia hóa học sử dụng phụ gia siêu dẻo giảm nước cao gốc Polycarboxylate Đây loại phụ gia thuộc hệ ba, gốc cao phân tử 10 tổng hợp, có khả giảm nước cao lên tới 40% Trong thí nghiệm sử dụng phụ gia siêu dẻo mã hiệu HWR100 hãng Castech Phụ gia cung cấp dạng bột, sử dụng cần phải pha với nước trước trộn bê tông Lượng dùng phụ gia theo khuyến cáo đơn vị KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015) sản xuất từ 0,3÷0,5% so với lượng dùng chất kết dính theo khối lượng 2.5 Nước trộn bảo dưỡng bê tông Sử dụng nước từ nguồn cấp nước sinh hoạt để thí nghiệm Chất lượng nước đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 4506:2012 THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG VÀ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 3.1 Thiết kế cấp phối bê tơng thí nghiệm Dựa vào thực tế hình dạng kích thước cấu kiện, với điều kiện thi công lát mái bảo vệ đê biển vùng Nam Định mà đề tài cấp Nhà nước KC08/11-15 thực hiện, đề tài sơ thiết kế thành phần hỗn hợp bê tơng có độ lưu động ban đầu (khi chưa pha phụ gia khống phụ gia hóa học) đạt 5-6cm; mác bê tông thiết kế đạt M30 Kết tính tốn theo lý thuyết thành phần bê tơng M30 thể bảng Bảng Thành phần bê tông M30 theo lý thuyết Xi măng (kg) 350 Nước (lít) 180 Cát (kg) 702 Đá (kg) 1215 Tổ mẫu thí nghiệm đúc với cấp phối bảng xem mẫu đối chứng, ký hiệu CP1 (chất kết dính hồn tồn xi măng) Để tăng tính bền cho bê tơng (tính chống thấm, chống xâm thực, chống mài mòn ) sử dụng cơng trình bảo vệ bờ biển, mà kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đề tài sử dụng loại bê tông thay 20% tro bay (FA) 5-10% silica fume (SF) cho xi măng thành phần chất kết dính (CKD) Đối với phụ gia siêu dẻo dùng để tăng độ lưu động bê tông, sử dụng thay đổi từ đến 0,5% so với khối lượng CKD Lượng nước trộn hiệu chỉnh đảm bảo cho hỗn hợp bê tông tổ mẫu thí nghiệm có độ sụt đạt 10-12cm Các tổ mẫu thí nghiệm khác có pha thêm phụ gia khống thay cho xi măng phụ gia hóa học thay đổi đảm bảo độ sụt yêu cầu, cụ thể sau: + Tro bay - Fly Ash (FA): F = 20%; Ký hiệu là: F20 + Muội silic - Silica Fume (SF): S = 10% 5%; Ký hiệu là: S5 S10 + Phụ gia siêu dẻo - Super Plasticizer (SP): P = 0%; 0,3%; 0,4%; 0,5%; Ký hiệu là: P0; P0,3; P0,4 P0,5 3.2 Kết thí nghiệm cường độ chịu nén bê tơng Thí nghiệm cường độ chịu nén bê tơng tiến hành cho tổ mẫu 3, 28 ngày tuổi, kết trình bày bảng Bảng Kết thí nghiệm cường độ chịu nén bê tông Cấp phối CP1 - F0S0P0 CP2 - F20S10P0 CP3 - F20S10P0,3 CP4 - F20S10P0,4 CP5 - F20S10P0,5 CP6 - F20S5P0 CP7 - F20S5P0,3 CP8 - F20S5P0,4 CP9 - F20S5P0,5 N/CKD 0,51 0,54 0,53 0,50 0,46 0,53 0,50 0,46 0,43 Nhận xét: Sự phát triển cường độ nén tổ mẫu theo thời gian cho thấy: + Các cấp phối có sử dụng phụ gia khống sử dụng thêm phụ gia siêu dẻo để đạt độ sụt yếu ngày 28 23 31 31 32 22 30 30 35 Cường độ nén (MPa) ngày 31 26 35 34 36 24 34 33 38 28 ngày 38 32 44 46 49 36 46 47 50 cầu (các hỗn hợp bê tơng có độ sụt) có cường độ tuổi 28 ngày cao so với mẫu đối chứng Những cấp phối có sử dụng phụ gia khống, khơng sử dụng phụ gia siêu dẻo KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015) 11 mà tăng lượng nước trộn để đạt độ sụt yêu cầu nên tỷ lệ N/CKD lớn cấp phối đối chứng, làm giảm cường độ bê tông + Cường độ bê tông 28 ngày tuổi tổ mẫu có pha phụ gia khoáng phụ gia siêu dẻo (CP3, CP4, CP5 tương ứng so với CP7, CP8, CP9) không chênh lệch nhiều thay tỷ lệ SF từ đến 10%, FA = 20% Điều cho thấy việc lựa chọn cấp phối bê tơng tính cao có pha phụ gia khống phạm vi cho phép sử dụng phụ gia siêu dẻo để đạt độ sụt yêu cầu cần thiết thiết kế thành phần bê tông 3.3 Kết thí nghiệm độ thấm ion Clo bê tơng Mẫu bê tông sau bảo dưỡng bể nước có điều kiện tương tự mơi trường nước biển vùng Giao Thủy - Nam Định (nước vận chuyển từ vùng biển Nam Định phòng thí nghiệm trường Đại học Thủy lợi) sau tháng mẫu lấy để làm thí nghiệm độ thấm ion Clo Thiết bị đo máy thí nghiệm hình Kết thí nghiệm nêu bảng Hình Máy thí nghiệm xác định nồng độ ion Clo Bảng Độ thấm ion Clo (%) sau tháng điểm đo khác Cấp phối Vị trí điểm đo Tại bề mặt 0,791 Vào sâu 2cm 0,212 Vào sâu 4cm 0,102 CP2 - F20S10P0 0,789 0,082 0,038 CP3 - F20S10P0,3 0,778 0,072 0,030 CP4 - F20S10P0,4 0,780 0,069 0,028 CP5 - F20S10P0,5 0,774 0,061 0,022 CP6 - F20S5P0 0,768 0,086 0,044 CP7 - F20S5P0,3 0,776 0,074 0,036 CP8 - F20S5P0,4 0,770 0,071 0,032 CP9 - F20S5P0,5 0,769 0,066 0,026 CP1 - F0S0P0 Nhận xét: Độ thấm ion Clo đo sau tháng vị trí: bề mặt, sâu vào 2cm sâu vào cm cho thấy: + Tại bề mặt mẫu có pha phụ gia, hàm lượng Clo xâm nhập nhỏ so với mẫu đối chứng chênh lệch không lớn mức độ tiếp xúc với môi trường nước có chứa Clo + Khi vào sâu mức độ 2cm 4cm, hàm lượng ion Clo mẫu có chứa phụ gia giảm hẳn so với mẫu đối chứng (mẫu khơng có phụ gia khoáng SF FA) Điều cho thấy 12 hiệu việc sử dụng phụ gia khoáng kết hợp với phụ gia giảm nước làm giảm lượng nước trộn, tức giảm nước tự bê tông, tăng độ đặc cho bê tông, nên giảm thiểu hội nước chứa thành phần hóa học có hại thâm nhập sâu vào bên bê tơng + Nếu dựa theo tiêu chí độ thấm ion Clo, với ý nghĩa tương đương với tiêu chí độ đặc bê tơng cấp phối CP5-F20S10P0,5 có lượng thấm ion clo thấp nhất, có nghĩa độ đặc chắc, độ bền cao KẾT LUẬN KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015) Trong trình thiết kế thành phần bê tơng có u cầu đảm bảo tính bền cao phụ gia khống siêu mịn silica fume (SF) tro bay (FA) thiếu Khi sử dụng kết hợp hai loại phụ gia khoáng hạn chế xâm nhập ion Clo vào bê tơng Bên cạnh đó, để đảm bảo độ sụt cường độ yêu cầu cho bê tơng thiết phải sử dụng phụ gia siêu dẻo giảm nước Tỷ lệ, hàm lượng cách sử dụng loại phụ gia cần thực nghiêm ngặt theo hướng dẫn nhà sản xuất cần phải thực nghiệm phòng ngồi trường xây dựng Qua kết thí nghiệm, nhận thấy cấp phối CP5-F20S10P0,5 có cường độ tuổi 28 ngày đạt 49MPa, độ thấm ion Clo thấp so với cấp phối khác (trong 09 cấp phối thí nghiệm) Vì kết cấu bê tơng kè lát mái đê biển luôn chịu tác động môi trường nước biển cần thiết phải tăng độ bền, tăng khả chống lại tác động tiêu cực nước biển tham khảo kết thí nghiệm cấp phối TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Xây dựng (2012): Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông loại [2] Cao Duy Tiến & nnk (1999):“Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu điều kiện kỹ thuật nhằm đảm bảo độ bền lâu cho kết cấu bê tông bê tông cốt thép vùng biển Việt Nam” - Viện khoa học Công nghệ Xây dựng [3] Cao Duy Tiến: Hiện tượng ăn mòn kết cấu bê tơng cốt thép tác động khí hậu ven biển Việt Nam Hội thảo quốc tế bê tông bền biển 1994 [4] PGS.TS Nguyễn Viết Trung & nnk (2012): Phụ gia hóa chất dùng cho bê tơng [5] TCVN 2682-2009: Xi măng Pc lăng - u cầu kỹ thuật [6] TCVN 3105-1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử [7] TCVN 3106-1993: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt [8] TCVN 3118-1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén [9] TCVN 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật [10] TCVN 7572-2006: Cốt liệu cho bê tông vữa - Phương pháp thử [11] TCVN 4506-2012: Nước trộn bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật [12] TCVN 8262-2009: Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học [13] TCVN 10302-2014: Phụ gia khống hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây xi măng [14] TCVN 8827-2011: Phụ gia khống hoạt tính cao dùng cho bê tông vữa - Silicafume tro trấu nghiền mịn [15] TCVN 141-2008: Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học [16] TCVN 6882-2001: Phụ gia khống cho xi măng [17] TCVN 8826-2011: Phụ gia hóa học cho bê tông Abstract THE SOLUTION TO INCREASE THE COMPRESSIVE STRENGTH AND DURABILITY OF CONCRETE USED IN THE CONCRETE STRUCTURES PAVED EMBANKMENT PROTECTING SEA DIKES This paper presents the using of ultra-fine mineral admixtures to combine with super-plasticizer in concrete component to increase the compressive strength and durability of concrete used in the concrete structures paved embankment protecting sea dikes The concrete mixed in combination with 20% Fly ash and 10% Silica fume with 0.5% High range water reducing admixture HWR100, CP5-F20S10P0,5 gets the compressive strength at 28 days is 49MPa, chloride ion permeability after months at the measurement point deep inside the concrete in cm is 0.022 % its satisfy the requirements of the dense, high durability of concrete Keywords: Concrete; Fly Ash; Silica Fume; Admixture; Super-plasticizer BBT nhận bài: 12/5/2015 Phản biện xong: 22/5/2015 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 49 (6/2015) 13 ... dính hồn tồn xi măng) Để tăng tính bền cho bê tơng (tính chống thấm, chống xâm thực, chống mài mòn ) sử dụng cơng trình bảo vệ bờ biển, mà kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển thuộc huyện Giao Thủy,... đảm bảo độ bền lâu cho kết cấu bê tông bê tông cốt thép vùng biển Việt Nam” - Viện khoa học Công nghệ Xây dựng [3] Cao Duy Tiến: Hiện tượng ăn mòn kết cấu bê tơng cốt thép tác động khí hậu ven biển. .. khác (trong 09 cấp phối thí nghiệm) Vì kết cấu bê tông kè lát mái đê biển luôn chịu tác động môi trường nước biển cần thiết phải tăng độ bền, tăng khả chống lại tác động tiêu cực nước biển tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường độ, tính bền cho bê tông sử dụng trong các kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển, Giải pháp tăng cường độ, tính bền cho bê tông sử dụng trong các kết cấu bê tông bảo vệ mái đê biển

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn