Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 4: Thiết bị vận chuyển

0 13 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:50

Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 4: Thiết bị vận chuyển bao gồm những nội dung về công dụng của thiết bị vận chuyển trong nhà máy, các loại thiết bị vận chuyển chính, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Máy thiết bị sản xuất VLXD Chương 4: Thiết bị vận chuyển Chương 4: THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN • Công dụng thiết bị vận chuyển nhà máy • Các loại thiết bị vận chuyển • Cấu tạo nguyên lý họat động GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 4: Thiết bị vận chuyển Máy thiết bị sản xuất VLXD I Giới thiệu Thiết bị vận chuyển đóng vai trò quan trọng nhà máy sản suất VLXD, chúng dùng: • Vận chuyển nguyên liệu phân xưởng, máy trình gia cơng • Vận chuyển bán sản phẩm đến khu vực khác • Vận chuyển vận chuyển sản phẩm đến kho chứa • Các dạng vận chuyển - Vận chuyển vật liệu rời (xi măng), vật liệu hỗn hợp (đá + đất sét) - Vận chuyển vật liệu dính (đất xét), hay vật liệu dạng lỏng bùn phối liệu - Vận chuyển kết hợp tiếp liệu GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 4: Thiết bị vận chuyển Máy thiết bị sản xuất VLXD II Các dạng vận chuyển • Vận chuyển băng tải: băng cao su, băng thép, băng có gờ (belt conveyor) ) • Vận chuyển gầu nâng (bucket conveyor) • Vận chuyển vít xoắn máng hay đường ống (screw conveyor) • Vận chuyển khí nén (air conveyor) GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 4: Thiết bị vận chuyển Máy thiết bị sản xuất VLXD III Hệ thống vận chuyển băng tải III Băng tải cao su Phễu nạp liệu Băng tải Hút bụi Rulô băng Con lăn Dàn đỡ GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Băng tải cao su dùng để vận chuyển ngang xiên cho loại vật liệu dẻo rời pully thụ động băng tải pully kéo lăn đỡ băng lăn 8.cạo băng cạo băng lăn căng băng Hệ thống cân băng tải III.2 Hệ thống xích kéo (drag chain conveyor) • Ứng dụng: để vận chuyển vật liệu rời, nhà máy sản xuất xi măng thường dùng để vận chuyển clinke lò • Thiết bị đặt ống che để hạn chế bụi ngồi 10 11 12 13 III.3 Gàu nâng (Buket conveyor) 14 • Ứng dụng: - Vận chuyển vật liệu theo phương thẳng đứng - Trong nhà máy nghiền clinker dùng vận chuyển xi măng thô từ máy nghiền đến máy phân loại hạt - Trong nhà máy sản xuất gạch dùng vận chuyển gạch mộc qua hệ thống sấy đứng • Cấu tạo: - Khung đỡ - Xích hay băng tải mang gầu/bàn đỡ - Hệ thống ống bảo vệ 15 16 17 •Sơ đồ cấu tạo 18 III.3 Vít xoắn (screw conveyor) 19 • Ứng dụng 20 21 Câu hỏi ??? Question ?? 22 Cám ơn bạn ý theo dõi Merci beaucoup !! Thank you for your attention !! 23 .. .Chương 4: Thiết bị vận chuyển Máy thiết bị sản xuất VLXD I Giới thiệu Thiết bị vận chuyển đóng vai trò quan trọng nhà máy sản suất VLXD, chúng dùng: • Vận chuyển nguyên liệu phân xưởng, máy. .. phối liệu - Vận chuyển kết hợp tiếp liệu GV: BÙI ĐỨC VINH, BM VLXD, MULTIMEDIA VERSION 2003 - 2004 Chương 4: Thiết bị vận chuyển Máy thiết bị sản xuất VLXD II Các dạng vận chuyển • Vận chuyển băng... cơng • Vận chuyển bán sản phẩm đến khu vực khác • Vận chuyển vận chuyển sản phẩm đến kho chứa • Các dạng vận chuyển - Vận chuyển vật liệu rời (xi măng), vật liệu hỗn hợp (đá + đất sét) - Vận chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 4: Thiết bị vận chuyển, Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 4: Thiết bị vận chuyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn