Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 2 - Vũ Thị Hoan

17 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:46

Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Chương 2: Chọn địa điểm xây dựng nhà máy cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các nguyên tắc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy, các phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy, phân tích, so sánh địa điểm xây dựng một số nhà máy hiện có. Mời các bạn cùng tham khảo. 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy Chương CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy - Nằm vùng quy hoạch thành phố → Có khả hoạt động lâu dài - Nhà máy nằm gần nhà máy khác có khả cung cấp nguyên liệu → Giảm chi phí vận chuyển - Khu công nghiệp : sản xuất công nghiệp dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp - Khu chế xuất: nhiệm vụ sản xuất hàng công nghiệp phục vụ xuất dịch vụ có liên quan đến xuất - Khu cơng nghệ cao: áp dụng sản xuất sản phẩm công nghệ cao công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử, bên cạnh có ngành vật liệu mới, lượng Việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động nhà máy sau Khi lựa chọn cần lưu ý: ◙ Đảm bảo trình sản xuất liên tục ◙ Ngày nhà máy thường đặt khu cơng nghiệp, có lợi vì: - Giảm diện tích xây dựng - Số cơng trình hữu ích tận dụng tốt - Giảm vốn đầu tư ban đầu - Tiết kiệm sở hạ tầng - Được ưu đãi nhà nước Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy Ví dụ : Nhà máy sản xuất bánh kẹo Nhà máy sản xuất bột Nhà máy sản xuất đường → Nếu lựa chọn thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển xã hội 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy * Ý nghĩa việc lựa chọn điểm xây dựng nhà máy: Việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy khâu đặc biệt quan trọng trình đầu tư doanh nghiệp, thực tế sau xây dựng nhà máy định khơng khả thay đổi Việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển nhà máy Nếu địa điểm xây dựng khơng phù hợp gặp phải nhiều khó khăn q trình xây dựng hoạt động : * Ý nghĩa việc lựa chọn điểm xây dựng nhà máy: Nếu nhà máy đặt xa vùng nguyên liệu, phải tốn chi phí vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy hoạt động nhà máy bị ngưng trệ thiếu nguyên liệu để sản xuất Nếu nhà máy không đặt khu qui hoạch thành phố hay khơng nằm vùng đảm bảo an ninh quốc phòng hoạt động nhà máy bị ngưng trệ xảy cố khơng thể tính tốn trước, ví dụ khu đất bị giải toả Nếu nhà máy đặt xa vùng tiêu thụ sản phẩm, tốn chi phí vận chuyển hàng đến nơi tiêu thụ, thời gian vận chuyển dài ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm → Có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà máy Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy * Ý nghĩa việc lựa chọn điểm xây dựng nhà máy: Nếu nhà máy đặt xa hệ thống đường giao thơng vận chuyển khó khăn tốn Nếu nhà máy đặt xa nơi cung cấp điện, nước phải tốn chi phí cho việc cung cấp điện, nước cho hoạt động nhà máy Đặc biệt nhà máy thực phẩm nước nhu cầu cần thiết Nếu việc lựa chọn địa hình địa chất khu đất khơng phù hợp với tính chất hoạt động nhà máy có ảnh hưởng lớn vì: ◙ Nếu cường độ chịu lực lớp đất khơng đủ lớn, sinh sụt lún → Ảnh hưởng đến hoạt động nhà máy Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I Vai trò tầm quan trọng việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy * Ý nghĩa việc lựa chọn điểm xây dựng nhà máy: ◙ Nếu đất không phẳng → Tốn chi phí san ◙ Nếu nhà máy đặt xa vùng cung cấp nguyên vật liệu cho việc xây dựng nhà máy → Tốn chi phí vận chuyển ► Như việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy không hợp lý dẫn đến việc phải tốn nhiều chi phí cho hoạt động nhà máy, nhà máy ngưng hoạt động 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY II Nguyên tắc lựa chọn Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY II Nguyên tắc lựa chọn Địa điểm: xây dựng nhà máy phải gần vùng nguyên liệu (hoặc vùng nguyên liệu) để: ◙ Giảm chi phí vận chuyển nguyên liệu ◙ Nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng ◙ Vùng nguyên liệu phải đủ lớn, đảm bảo đủ chất lượng số lượng nguyên liệu cho nhà máy hoạt động liên tục Ví dụ: - Các nhà máy đường, tinh bột mì thường đặt Tây Ninh trồng nhiều mía, khoai mì - Các nhà máy chế biến thuỷ sản đặt gần sông, biển Giao thông: Nhà máy nên đặt gần đường giao thơng (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không) để thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm Nguồn điện, nước, (và loại nhiên liệu khác) a Nước: có nước mạng lưới nước sinh hoạt thành phố, nước giếng khoan (độ sâu giếng từ 40m ÷ 120m, cạn nước nhiễm, sâu q nước dễ có kim loại nặng) b Điện: gần mạng lưới điện quốc gia Nếu nên xây dựng gần nhà máy khác khu công nghiệp, khu chế xuất để hợp tác với nhiều mặt sử dụng cơng nhân, xây dựng cơng trình phúc lợi cơng cộng, xử lý chất thải, tiêu thụ phế liệu, vật tư Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY II Nguyên tắc lựa chọn Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY II Nguyên tắc lựa chọn Nằm khu quy hoạch thành phố, khu vực đảm bảo an ninh quốc phòng (khơng xây dựng gần biên giới, sân bay, ) để nhà máy hoạt động ổn định Nên đặt gần khu dân cư (do đặc trưng nhà máy nhà máy chế biến thực phẩm) để thuận tiện việc lựa chọn công nhân, tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí phúc lợi xã hội (đào tạo, nhà ở) Đặc biệt, nhà máy sản xuất loại sản phẩm dễ hư hỏng phải tiêu thụ gần khu dân cư yếu tố quan trọng Lựa chọn nơi có khí hậu, thời tiết, địa hình thuận lợi, tương đối phẳng, ngập lụt, mạch nước ngầm nằm sâu đất → Để không tốn nhiều tiền làm móng Ví dụ: ◙ Cường độ chịu lực lớp đất phải lớn (> 105 N/m²), tốt đất cứng, đất đồi, đất sét ◙ Khơng xây nhà máy đất có khoảng sản : không ổn định, khai thác ảnh hưởng đến nhà máy ◙ Khu đất phải phù hợp với việc bố trí nhà máy : ý độ dốc (> 1%), khơng có độ dốc, không phẳng → Phải san lắp nền, chi phí san lấp > 10 ÷ 15% → Khơng chọn ◙ Phải có đủ diện tích để xây dựng, bố trí cơng trình hữu (phù hợp với mặt nhà máy), đồng thời có kho dự trữ để mở rộng tương lai 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY II Nguyên tắc lựa chọn Nếu nhà máy thuộc loại nhà máy nhiều bụi, có mùi khó chịu, có chất độc hại → Chọn địa điểm xa khu nhà dân, khu vực công cộng khác để tránh ô nhiễm ► Tốt chọn xây dựng nhà máy khu công nghiệp, khu chế xuất → Đảm bảo an tồn vệ sinh cơng nghiệp * Dựa vào đặc điểm nhà máy mà ưu tiên nguyên tắc này, xem nhẹ nguyên tắc khác Ví dụ : Xét yếu tố có tính khoa học khơng ? Có tính kinh tế khơng ? Có tính thực tế khơng ? Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Thu nhập thông tin : GIAO THÔNG TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẶC ĐIỂM KHU ĐẤT LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG GIÁ KHU ĐẤT THỊ TRƯỜNG ĐIẠ ĐIỂM XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP CHÍNH QUYỀN KHÍ HẬU NĂNG LƯỢNG CẤP NƯỚC XỬ LÝ CHẤT THẢI CÁC ĐÒI HỎI KHÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH CƠNG NGHIỆP TÌNH TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA KHU VỰC QUI MÔ ĐẶC ĐIỂM CỦA XHCN Phải xác định nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhân tố phải thể khác địa điểm Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Thu nhập thông tin : ◙ Thu nhập, ghi chép số liệu diện tích, ranh giới, điều kiện hạ tầng, môi trường, dân cư, dịch vụ công cộng ◙ Ghi số liệu khảo sát địa chất cơng trình, hướng gió, thời tiết, độ ẩm khơng khí ◙ Vẽ sơ đồ địa điểm * Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm: Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Sự ảnh hưởng nhân tố không cố định theo thời gian Bảng thể tác động theo thời gian nhân tố ảnh hưởng Nhân tố lựa chọn địa điểm Tầm quan trọng Tác động theo thời gian Ngắn Dài Tương hạn hạn lai Cung cấp nguyên vật liệu Đặc điểm khu đất Cấp nước Vị trí so với mạng lưới giao thơng Có ý nghĩa định Cấp điện 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Bảng thể tác động theo thời gian nhân tố ảnh hưởng Nhân tố lựa chọn địa điểm Tác động theo thời Tầm gian quan trọng Ngắn Dài Tương hạn hạn lai Lực lượng lao động Vị trí so với thị trường tiêu thụ Qui định xây dựng, thuế, Định hướng phát triển kinh tế khu vực Xử lý chất thải Ít có ý nghĩa định Vị trí đến khu Nhà máy lân cận Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Thu nhập thơng tin : ◙ Các nhân tố ảnh hưởng mức độ tương đối Ví dụ: Trong thời gian đầu, xây dựng nhà máy ngoại thành yếu tố sở hạ tầng bất lợi sau thời gian, thành phố mở rộng ngoại thành yếu tố sở hạ tầng khơng quan trọng ☻ Có sáu nhóm nhân tố chính: (1) Nguyên liệu: yêu cầu sản lượng, chất lượng, vận chuyển (2) Cơ sở hạ tầng: giao thông, điện, nước (3) Thị trường: nguyên liệu, thị trường sản phẩm (4) Địa hình đặc điểm khu đất (5) Lực lượng lao động (6) Quan hệ xã hội Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Thu nhập thơng tin : ◙ Dự đốn thay đổi có lợi bất lợi theo thời gian nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa thiết thực trình đánh giá lựa chọn địa điểm Ví dụ: ● Nguyên liệu (1) ● Điện nước (2) ● Giao thông (3) ● Vệ sinh môi trường (4) ● Chính sách pháp luật (5) ● Quan hệ xã hội (6) → Lựa chọn nhân tố thể khác biệt địa điểm A, B, C? Có thể (1), (2), (3), (6): nhân tố Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy ◙ Thu nhập thông tin liên quan đến địa điểm xây dựng nhà máy (từ công ty kinh doanh hạ tầng kiến trúc, từ dịch vụ công cộng) ◙ Phân tích, đánh giá địa điểm để lựa chọn địa điểm tối ưu Bước 1: Xác định mục đích việc xây dựng nhà máy Bước 2: Thống kê nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy nhân tố phải thể khác địa điểm Bước 3: Xác định yêu cầu nhân tố ảnh hưởng (giao thông, địa điểm, địa chất, điện, nước, ), đặc biệt u cầu có tính đặc thù nhà máy 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy III Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Trình tự lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy Bước 4: Tìm địa điểm có khả xây dựng nhà máy Bước 5: Kiểm tra địa điểm, lựa chọn sơ dựa yêu cầu trên, loại địa điểm không phù hợp Bước 6: Xác định phương pháp đánh giá (dùng phương pháp để lựa chọn phương án lựa chọn sau kiểm tra lựa chọn sơ bộ) Bước 7: Đánh giá địa điểm lựa chọn sơ dựa phương pháp đánh giá chọn Bước 8: Chọn địa điểm tối ưu: ● Nếu có địa điểm tối ưu: chọn ● Nếu có nhiều địa điểm phù hợp: xét yếu tố ưu tiên, sau nhà đầu tư định lựa chọn địa điểm thích hợp ● Nếu khơng có địa điểm phù hợp: xác định lại phương pháp đánh giá thực lại bước Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: ◙ Từ địa điểm tìm thông qua tư vấn, quảng cáo, người ta tiến hành lựa chọn sơ Cơ sở để lựa chọn yêu cầu đặt nhân tố ảnh hưởng quan trọng Một số lớn địa điểm bị loại chúng không đạt yêu cầu tối thiểu Các địa điểm lại cần đánh giá tiếp tục để tìm địa điểm tốt ◙ Có nhiều phương pháp đánh giá để lựa chọn, có hai phương pháp thường sử dụng nay: Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp toạ độ vận chuyển ◙ Phương pháp sử dụng để tìm địa điểm xây dựng cho loại xí nghiệp cơng nghiệp có nhu cầu vận chuyển lớn ◙ Trên đồ vài đô thị có địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy (S1, S2, S3, ) người ta xác lập hệ thống toạ độ X, Y Trên xác định địa điểm hãng cung ứng nguyên vật liệu hãng tiếp nhận sản phẩm Mỗi điểm có hai thơng tin khối lượng vận chuyển (Tn) đến điểm toạ độ theo phương Xn, Yn 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp toạ độ vận chuyển Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Phương pháp toạ độ vận chuyển Ví dụ: ◙ Địa điểm tối ưu (điểm cân quãng đường khối lượng vận chuyển xác định toạ độ: XDTU = (Tổng Xn*Tn):(Tổng khối lượng vận chuyển đến đi) = Xtt YDTU = (Tổng Yn*Tn):(Tổng khối lượng vận chuyển đến đi) = Ytt ◙ Điểm trung tâm địa điểm lý tưởng xây dựng nhà máy xét phương diện vận chuyển Địa điểm gần trung tâm địa điểm chọn ◙ Phương pháp thường dùng cho khu vực có mật độ giao thơng dày đặc vơí giả thiết khơng kể đến giá cước vận chuyển khác loại hàng hoá T (1000T) Y Y.T N1 6.40 40 256.0 0 N2 2.50 50 125.0 23 57.5 N3 8.60 20 172.0 20 172.0 N4 1.60 0 56 84.0 N5 4.20 33 138.6 36 151.2 N6 5.60 46 257.6 43 240.0 T1 8.50 50 425.0 46 391.0 T2 1.50 43 64.5 46 69.0 T3 3.00 20 60.0 70 210.0 Các thông tin Hãng cung ứng Nguyên vật liệu Nguyên liệu phụ Hãng tiếp nhận Sản phẩm 41.90 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY X 1498.7 X.T 1374.7 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Phương pháp toạ độ vận chuyển Phương pháp toạ độ vận chuyển Ví dụ: Kết quả: Ytt = 1498.7 : 41.9 = 35.77 Xtt = 1374.7 : 41.9 = 32.8 Ví dụ lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp cơng nghiệp phương pháp toạ độ vận chuyển Y (km) 70 60 50 40 30 20 10 S1 N2 N1 Stt S3 S2 N6 T1 T2 N5 N3 T3 X (km) N4 Địa điểm lý tưởng điểm trung tâm quãng đường khối lượng vận chuyển 10 20 30 40 50 60 70 80 Địa điểm xây dựng chọn 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Phương pháp toạ độ vận chuyển IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Ví dụ lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp phương pháp toạ độ vận chuyển Chú thích: - Stt (32.8,35.77) địa điểm lý tưởng, điểm trung tâm quảng đường khối lượng vận chuyển, S2 địa điểm dược chọn Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : ◙ Phương pháp tiến hành theo bước sau: Bước : Xác định nhân tố cần đánh giá, nghĩa xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhân tố phải thể khác địa điểm lựa chọn Ví dụ : (1), (2), (3), (6) : nhân tố Có sáu nhóm nhân tố Bước : Xác định giá trị so sánh (theo %) nhóm nhân tố nhóm * Đây bước có tính định để lập nên hệ thống đánh giá theo điểm điểm yếu phương pháp Vì thể nhiều tính chủ quan người lập ◙ Đây phương pháp thường sử dụng ưu điểm: ● Phương pháp xét đến cách tổng hợp nhân tố ảnh hưởng, nên mang tính thực tế so với phương pháp dựa vào hay số nhân tố để đánh giá ● Chú ý đến ý nghĩa hay giá trị so sánh nhân tố trình đánh giá ● Độ xác, tính khách quan cao ● Sử dụng đơn giản dùng đơn vị thống đánh giá (điểm) đánh giá nhiều phương án lúc Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : * Giá trị so sánh (%) nhân tố phụ thuộc vào đặc điểm ngành công nghiệp, đặc điểm xí nghiệp phát triển sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội khu vực * Xác định cách cho điểm cao nhân tố quan trọng cho điểm thấp nhân tố quan trọng * Để hạn chế tính chủ quan dùng phương pháp ‘hỏi ý kiến chuyên gia’ * Hiệu công việc phụ thuộc nhiều vào cách lập phiếu đánh giá * Sau tổng kết, chỉnh lý đưa hệ thống giá trị nhân tố ảnh hưởng 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Cho tất CN (CHLB Đức) Cho ngành CNTP (CHLB Đức) Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Ví dụ tham khảo phân chia nhóm xác định giá trị so sánh nhân tố ảnh hưởng Giá trị so Thứ Thứ Các nhân tố ảnh hưởng sánh tự tự (%) Đặc điểm khu đất 1.1 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY 1.2 Giá khu đất Hạ tầng kỹ thuật 2.1 Hệ thống giao thông 5.3 38 13 Cho ngành CNTP (CHLB Đức) 5.9 Cấu trúc đất, khả chịu lực 4.0 Chủ sở hữu 2.5 Mực nước ngầm 3.3 Cảnh quan tự nhiên 1.5 Cảnh quan tự nhiên 0.8 Khoảng cách cách ly 5.2 Lũ lụt 2.8 Yếu tố truyền thống 4.7 Điều kiện khí hậu 1.1 Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Cho tất ngành CN (CHLB Đức) Cho ngành CNTP (CHLB Đức) 11.3 2.2 Cung cấp lượng 7.0 7.4 5.3 Cung cấp điện Cung cấp dầu lửa, khí 2.9 đốt 35 9.0 Tiếp nối với giao thông 4.6 đường sắt Tiếp nối với giao 2.5 thông đường sắt Tiếp nối với cảng, sông, 1.0 biển Cấu trúc đất, khả chịu lực 8.5 Tiếp nối với giao 6.5 thông đường 2.0 2.5 1.3 Độ lớn khu đất Tiếp nối với giao thông 5.4 đường Tiếp nối với sân bay Độ phẳng 2.2 Cung cấp lượng 2.1 Hệ thống giao thông 1.1 34 Đặc điểm điều kiện 14.5 địa hình khu đất 6.9 14 Hạ tầng kỹ thuật Đặc điểm khu đất Độ phẳng 1.2 Giá khu đất Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Cho tất ngành CN (CHLB Đức) 32 Đặc điểm điều kiện địa 26.7 hình khu đất Các nhân tố ảnh hưởng Giá trị so sánh (%) Sưởi ấm 2.3 Cấp nước Cung cấp điện Cung cấp dầu lửa, khí 1.7 đốt 1.0 6.9 2.3 Cấp nước Từ mạng chung 15 7.5 Từ giếng khoan chỗ 7.5 2.4 Xử lý nước thải 3.9 2.5 Xử lý rác thải 2.9 2.4 Xử lý nước thải, rác 4.0 thải 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Cho tất ngành CN (CHLB Đức) Lực lượng lao động 16 Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Cho ngành CNTP (CHLB Đức) Lực lượng lao động 3.1 Số lượng lao động 5.3 3.1 Vị trí trường LĐ 3.2 Chất lượng lao động 5.4 3.2 Mức lương 16 thị 8.0 4.0 3.3 Các sở giáo dục, 5.3 3.3 Các sở giáo dục, 1.1 dạy nghề dạy nghề 3.4 Đặc điểm người 1.5 địa phương Cho tất ngành CN (CHLB Đức) Các nhân tố khác 14 Cho ngành CNTP (CHLB Đức) Các nhân tố khác 15.0 4.1 Chính sách phát triển 4.5 4.1 Thuế, hội phát 12.0 kinh tế triển, hạn chế 4.2 Ngày nghĩ, lễ 3.5 4.2 XHCN lân cận khu vực 4.3 Thị trường 6.0 3.0 3.5 Nhà cho công 1.4 nhân Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Giá trị so sánh nhân tố ảnh hưởng ví dụ cho nhà máy thực phẩm VN Các nhân tố ảnh hưởn g: tổng giá trị 100 % Cấu trúc đất : 5% Mực nước ngầm : 2.5% Đặc điểm khu đất: 31% Đặc điểm địa hình khu đất : 16% Ngập lụt : 1.5% Độ phẳng : 3% Khí hậu : 1% Hình dáng định hướng khu đất: 3% Giá khu đất : 9% Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Giá trị so sánh nhân tố ảnh hưởng ví dụ cho nhà máy thực phẩm VN Cấp nước : Cấp từ mạng công cộng : 5% 12% Các Cấp từ giếng khoang riêng: 7.5% nhân Giao thông : vị trí tron mạng lưới đường : 4% tố 10% Tiếp nối với đường : 3.5% ảnh Hạ Tiếp nối với đường sắt : 1% hưởn tầng g: kỹ Tiếp nối với cảng, sông, biển: 1.5% tổng thuật: Cấp điện qua mạng chung : 5.3% giá 34% Năng lượng: Cấp điện qua trạm phát riêng : 1.5% 7% trị Cấp : 1.7% 100 Xử lý nước thải : 3% % Xử lý rác thải : 2% Độ lớn khu đất : 6% 10 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Giá trị so sánh nhân tố ảnh hưởng ví dụ cho nhà máy thực phẩm VN Cung cấp nguyên Thị vật liệu : 14% Các trườn nhân g: Tiêu thụ sản tố 20% phẩm : 6% ảnh hưởn g: tổng Lực lượng lao động : 10% giá trị 100 % Quan hệ đô thị : 5% Nguồn nguyên vật liệu : 10% Giá nguyên vật liệu : 4% Vị trí thị trường: 3% Đặc điểm thị trường: 3% Vị trí thị trường sức lao động: 6% Nhà : 2% Công trình dịch vụ cơng cộng : 2% Vị trí so với khu dân cư : 2% Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Bước 3: Xác định mức đánh giá cho nhân tố ảnh hưởng * Khả đáp ứng yêu cầu nhân tố ảnh hưởng chia thành mức khác Các mức xếp đặt theo trật tự giảm dần tương ứng với thang điểm, ví dụ : thuận lợi, thuận lợi, thuận lợi không thuận lợi tương ứng với 4, 3, 2, điểm Tuỳ theo đặc điểm nhân tố ảnh hưởng mà mức đành giá nhiều Nhà máy lân cận : 3% Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Bước 3: * Phương pháp thông thường dùng để xây dựng mức đánh giá phương pháp phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Phương pháp giúp xác định mặt mạnh, mặt yếu, hội phát triển ảnh hưởng đến nhân tố trở thành nguy đe doạ nhân tố Ví dụ : Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Bước 3: * Phương pháp thông thường dùng để xây dựng mức đánh giá phương pháp phân tích SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Phương pháp giúp xác định mặt mạnh, mặt yếu, hội phát triển ảnh hưởng đến nhân tố trở thành nguy đe doạ nhân tố Ví dụ :Tiêu chuẩn cho mức thang đánh giá nhân tố cung cấp nguyên liệu để lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy chế biến rau 11 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Nhân tố ảnh hưởng: ‘CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU’ Nhân tố ảnh hưởng: ‘CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU’ SWOT Mặt mạnh (Strengths) Mặt yếu (Weaknesses) Khả cung cấp nguyên liệu Mức đánh Điểm giá Khối lượng cung cấp cho công nghiệp chế biến lớn với chất lượng tốt, khả cung cấp lâu dài Vùng trồng rau có truyền thống Điều kiện giao thông vận chuyển tốt (1) Không Mặt mạnh (Strengths) Mặt yếu (Weaknesses) Rất thuận lợi Cơ hội Tương lai trở thành (Opportunities) vùng chuyên canh lớn Đe doạ (Threats) SWOT Khả cung cấp nguyên liệu Mức đánh Điểm giá Như (1) Các sở cung ứng rau tồn tổ chức tốt số lượng không nhiều Khoảng cách tới nguồn cung cấp 10 đến 20 km Thuận lợi Cơ hội Vùng nguyên liệu có tiềm (Opportunities) phát triển Đe doạ (Threats) Không Không Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Nhân tố ảnh hưởng: ‘CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU’ Nhân tố ảnh hưởng: ‘CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU’ SWOT Khả cung cấp nguyên liệu Mức đánh Điểm giá SWOT Khả cung cấp nguyên liệu Mức đánh Điểm giá Mặt mạnh (Strengths) Khối lượng rau cung cấp lớn, chất lượng phù hợp Mặt mạnh (Strengths) Khối lượng rau đủ cung cấp, khối lượng đạt yêu cầu Mặt yếu (Weaknesses) Điều kiện vận chuyển khu vực nguyên liệu thấp, sở cung ứng rau có Khoảng cách đến sở cung ứng nguyên liệu đến 30 km Mặt yếu (Weaknesses) Cơ sở trồng rau phân bố rải rác Điều kiện vận chuyển khu vực nguyên liệu thấp Cơ hội (Opportunities) Chưa rõ Đe doạ (Threats) Khơng Ít Thuận lợi Không thuận lợi Cơ hội (Opportunities) Chưa rõ Đe doạ (Threats) Sự phát triển sở thu mua, bảo quản rau chưa rõ ràng 12 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY IV Một số phương pháp đánh giá việc chọn địa điểm xây dựng nhà máy: Phương pháp đánh giá theo điểm (phương pháp sử dụng tổng hợp yếu tố có liên quan) : Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm Bước : Xác định hệ số nhân tố ảnh hưởng (chuyển từ dạng % sang dạng điểm) Hệ số nhân tố = (Giá trị nhân tố theo % * điểm) : (Số điểm lớn mức đánh giá) Bước : Thành lập hệ thống đánh giá theo điểm Ví dụ : Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Mức đánh giá Điểm Địa điểm số HS GT Đặc điểm khu đất 1.1 Đặc điểm địa hình 1.1.1 Cấu trúc đất (kết khoan) Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Không thuận lợi 21 21 14 14 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Rất thuận lợi 1.1.2 Hình dáng Thuận lợi định hướng khu đất Không thuận lợi HSG T 12 2 Mấp mô Rất mấp mô 5m 1.1.4 Mực nước 1–5m ngầm cao độ mặt đất 1m 12 12 Các nhân tố địa điểm 12 Bằng phẳng 1.1.3 Độ phẳng khu đất Địa điểm số Điểm Mức đánh giá Không Điểm 1.1.5 Khả Ít ngập lụt Có khả Rất thuận lợi Thuận lợi Ít thuận lợi Khơng thuận lợi 1.1.6 Điều kiện khí hậu (bão, lượng mưa) HS Địa điểm số GT 3 0 3 3 13 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm 1.2 Giá khu đất 1.3 Độ lớn khu đất (ha) Mức đánh giá Điể m Rất phù hợp Phù hợp Chấp nhận Hơi cao Quá cao Đạt Xấp xỉ với yêu cầu HS GT Địa điểm số Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Đi HSG ểm T Địa điểm số Hạ tầng kỹ thuật 2.1 Cấp nước 28 2.1.1 khoan Từ giếng 2.1.1.1 Khả khoan 12 24 24 12 2.1.1.2 Khả hút (m3/h) Khoan được, rẻ Khoan được, đắt Có khả Lớn Đạt yêu cầu Vừa đạt yêu cầu 12 12 12 6 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa Điể Mức đánh giá điểm m Rất phù hợp 2.1.1.3 Đặc điểm nước Phù hợp (độ cứng, nhiệt độ trung bình, ) Còn phù hợp 2.1.2 Cấp từ mạng thị Mạng có, tiếp nối rẻ Mạng có, tiếp nối vừa Mạng có, tiếp nối đắt Mạng có HS GT Địa điểm số 6 15 Các nhân tố địa điểm Điể HS m GT Địa điểm số 2.2 Giao thơng 2.2.1 Vị trí mạng lưới đường 10 Mức đánh giá 2.2.2 Giao thông nối đến mạng lưới đường Rất thuận tiện Thuận tiện Chấp nhận Đã có Phải XD, thuận lợi XD phức tạp 15 10 10 15 10 10 10 14 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm 2.2 thông Mức đánh giá Điể HSG Địa điểm số m T Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Điể HSG m T Địa điểm số 8 2.3 Năng lượng Giao 2.3.1 Điện Rất thuận lợi 2.2.3 Giao thông nối đến cảng, cửa sông 2.2.4 Giao thông nối đến mạng lưới đường sắt Rất thuận lợi Thuận lợi Không thuận lợi Đã có Phải XD, thuận lợi XD phức tạp 2 2 2.3.1.1 Qua Thuận lợi mạng lưới chung (tiếp nối, chi phí Ít thuận lợi xây dựng) Khơng thuận lợi 2.3.1.2 Qua Thấp trạm phát riêng (chi phí xây Trung bình dựng, vận hành) Cao 12 6 4 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm 2.3.2 Hơi nước (chi phí xây dựng, vận hành) Mức đánh giá Thấp Trung bình Cao 2.4 Xử lý nước Thấp thải (chi phí cho Trung bình hệ thống xử lý Cao nước thải) 2.5 Xử lý rác thải (tình trạng sở xử lý, khả tận dụng phế thải) Điể HSG m T Địa điểm số 4 6 4 Thuận lợi Ít thuận lợi Không thuận lợi Điể HSG m T Địa điểm số Nhân tố thị trường 12 8 6 Rất thuận lợi Thuận lợi 3.1.1 Khả cung cấp Ít thuận lợi Mức đánh giá 3.1 Cung cấp nguyên liệu Rất thuận lợi Các nhân tố địa điểm 3.1.2 Giá nguyên vật liệu 40 10 40 30 30 Không thuận lợi Rất thấp Thấp Chấp nhận Hơi cao 16 16 16 12 15 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Điể HS m GT Địa điểm số 3.2 Tiêu thụ sản phẩm 3.2.1 Vị trí đến thị trường tiêu thụ Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Điể HSG Địa điểm số m T 4 Lực lượng lao động Rất thuận lợi Thuận lợi Phù hợp yêu cầu Rất thuận lợi 3.2.2 Quan hệ Thuận lợi thị trường khu vực Ít thuận lợi Không thuận lợi 12 12 12 12 4.1 Vị trí thị trường sức lao động 9 6 Lao động nhiều Lao động có sẵn Lao động vừa đủ Rất thuận lợi 4.2 Nhà (khả Thuận lợi thuê, mua, Khan nhà giá cả) Rất thiếu nhà 24 24 24 24 6 2 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Rất thuận lợi 4.3 Cơng trình Thuận lợi dịch vụ công cộng (khả sử dụng chung Ít thuận lợi với khu dân dụng) Khơng thuận lợi Điể HS m GT Địa điểm số 4 2 4 Các nhân tố địa điểm Mức đánh giá Điể m HS GT Địa điểm số Quan hệ thị Có lợi 5.1 Nhà Khơng có lợi máy lân cận Có hại bụi, khí thải, 10 – 20 phút 5.2 Vị trí đến khu dân 20 – 30 phút cư (thời 30 – 40 phút gian làm) 40 12 12 4 8 16 9/16/2010 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm Việt Nam Các nhân tố địa điểm Mức đánh HS Điểm giá GT Địa điểm số Tổng số điểm 400 337 312 287 280 Tổng số % 100 85 78 71 70 Vị trí xếp đặt theo điểm Địa điểm chọn ► Phương pháp đánh giá thường dùng nhà máy có qui mơ lớn 17 ... thuật 2. 1 Cấp nước 28 2. 1.1 khoan Từ giếng 2. 1.1.1 Khả khoan 12 24 24 12 2.1.1 .2 Khả hút (m3/h) Khoan được, rẻ Khoan được, đắt Có khả Lớn Đạt yêu cầu Vừa đạt yêu cầu 12 12 12 6 Chương 2: CHỌN... 40 25 6.0 0 N2 2. 50 50 125 .0 23 57.5 N3 8.60 20 1 72. 0 20 1 72. 0 N4 1.60 0 56 84.0 N5 4 .20 33 138.6 36 151 .2 N6 5.60 46 25 7.6 43 24 0.0 T1 8.50 50 425 .0 46 391.0 T2 1.50 43 64.5 46 69.0 T3 3.00 20 ... mua, Khan nhà giá cả) Rất thiếu nhà 24 24 24 24 6 2 Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY Hệ thống đánh giá lựa chọn địa điểm xây dựng XNCN thực phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 2 - Vũ Thị Hoan, Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm: Chương 2 - Vũ Thị Hoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn