Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 1: Đại cương về thiết kế

85 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:42

 Bài giảng "Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 1: Đại cương về thiết kế " cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế, phân loại thiết kế, tổ chức công tác thiết kế, nhiệm vụ thiết kế, các giai đoạn thiết kế, các tiêu chuẩn dùng trong công tác thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY HĨA CHẤT NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ I. Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế II. Phân loại thiết kế III. Tổ chức cơng tác thiết kế IV. Nhiệm vụ thiết kế V. Các giai đoạn thiết kế VI. Các tiêu chuẩn dùng trong cơng tác thiết  kế NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 2: CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY I. Vai trò và tầm quan trọng của việc chọn địa  điểm xây dựng nhà máy II. Các ngun tắc lựa chọn địa điểm xây dựng  nhà máy III. Trình tự chọn địa điểm xây dựng nhà máy IV. Các phương pháp đánh giá việc chọn địa  điểm xây dựng nhà máy V. Phân tích, so sánh địa điểm xây dựng một số  nhà máy hiện có NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 3: THIẾT LẬP MẶT BẰNG NHÀ MÁY I. Phân loại mặt bằng nhà máy II. Các cơng trình bên trong nhà máy III. Các ngun tắc thiết lập mặt bằng nhà máy IV. Một số phương án bố trí mặt bằng nhà máy V. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để đánh giá mặt  bằng nhà máy  VI. Phân tích một số bản vẽ mặt bằng mẫu NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 4: THIẾT KẾ CƠNG NGHỆ I. Khái niệm về cơng nghệ II. Thiết kế cơng nghệ III. Các ngun tắc tính cân bằng vật chất IV. Tính tốn và lựa chọn thiết bị Chương 5: NỘI DUNG THIẾT KẾ VỀ XÂY  DỰNG, ĐIỆN ­ NƯỚC, KINH TẾ  I. Những tính tốn cơ bản về xây dựng  II. Tính điện nước III. Tính kinh tế Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ I. Vai trò và tầm quan trọng của cơng tác thiết  kế: * Nhờ có thiết kế thì nhà máy, xí nghiệp mới ra  đời: Việc bố trí các xí nghiệp, khu  cơng nghiệp  cũng như mối liên hệ qua lại của chúng với các hệ  thống khác của thành phố được xác định bởi nhiều  u cầu khác nhau: vấn đề chiếm đất của địa  phương, của thành phố và những vấn đề khoa học  cơng nghệ, kỹ thuật, giao thơng vận tải, mơi trường,  lịch sử, văn hóa xã hội   → Khi thực hiện cơng tác thiết kế thì sẽ lựa chọn địa  điểm phù hợp để xây dựng nhà máy Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ I. Vai trò và tầm quan trọng của cơng tác thiết  kế: * Thiết kế làm cho sản xuất phát triển, nâng cao  hiệu quả kinh tế: ◘ Thiết kế nhà máy là khâu nối liền giữa  những thành tựu khoa học và sáng tạo vào thực  tế sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế→  Nhiệm vụ của thiết kế là chuyển kết quả  nghiên cứu vào ứng dụng thực tế, cho sản  phẩm ra đời và tồn tại được ◘ Thiết kế nhà máy mới hoặc cải tạo nâng  Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ I. Vai trò và tầm quan trọng của cơng tác thiết kế: ◘ Cơng nghiệp giữ vai trò rất quan trọng trong nền  kinh tế, qua sản xuất cơng nghiệp sản phẩm sẽ có  chất lượng và giá trị cao hơn nhiều so với sản phẩm  thơ Ví dụ:  ● Ứng dụng các thành tựu khoa học trong thiết kế  như: trước đây thanh trùng, tiệt trùng bằng phương  pháp nhiệt (sử dụng hơi nước) → hiện nay thanh  trùng, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ ● Hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy ● Tận dụng phế liệu của nhà máy → Tăng hiệu quả  kinh tế của nhà máy, giảm chi phí cho việc xử lý  Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ I. Vai trò và tầm quan trọng của cơng tác thiết  kế: ◘ Thiết kế đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ  để tránh gây những hậu quả nghiêm trọng  khi xây dựng nhà máy ◘ Thiết kế phải tn theo tiêu chuẩn  trong nước và quốc tế Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ II. Phân loại thiết kế: 1. Thiết kế sửa chữa, mở rộng phải cải tiến một  phân xưởng sản xuất (dựa trên mặt bằng của nhà  máy cũ) (thường gặp) * Thiết kế đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị và  máy, thiết kế mở rộng thêm phân xưởng, nhà máy  (khi thiết kế mới nhớ căn cứ yêu cầu phát triển để  dự trữ đất mở rộng) * Các bước thực hiện: ­ Thu thập số liệu và các dữ liệu của nhà máy ­ Tận dụng cơ sở vật chất của nhà máy → Phân tích đánh giá số liệu, u cầu của khách  hàng  Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ VI. Những tiêu chuẩn dùng trong cơng tác thiết  kế: 10. Hình cắt ­ Mặt cắt d. Một số quy ước cho mặt cắt, hình cắt: Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ VI. Những tiêu chuẩn dùng trong cơng tác thiết kế: 10. Hình cắt ­ Mặt cắt d. Một số quy ước cho mặt cắt, hình cắt: ◙ Trên mỗi mặt cắt, hình cắt phải vẽ ký hiệu vật  liệu ở phân tiết diện cắt để chỉ rõ đó là vật liệu gì.  Nếu chiều rộng của mặt q nhỏ ( 1/1 (2/1, 5/1, 10/1) hinh A ◙ Cách ghi tỉ lệ: T.L : 100 ...NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ I. Vai trò và tầm quan trọng của thiết kế II. Phân loại thiết kế III. Tổ chức cơng tác thiết kế IV. Nhiệm vụ thiết kế V. Các giai đoạn thiết kế VI. Các tiêu chuẩn dùng trong cơng tác thiết ... hàng  Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ II. Phân loại thiết kế: Ví dụ: Ngun  liệu Cấp  đơng Xử lý Kho thành  phẩm Rửa Vi phạm qui trình  cơng nghệ Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ II. Phân loại thiết kế: ... ngun liệu và sản phẩm Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ V. Các giai đoạn thiết kế 1. Thiết kế sơ bộ:  → Thiết kế cơng nghệ là lựa chọn, thiết lập qui trình  cơng nghệ cho nhà máy,  thuyết minh mục đích, 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 1: Đại cương về thiết kế, Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy hóa chất – Chương 1: Đại cương về thiết kế, Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn