Bảo tồn cảnh quan văn hóa lăng tẩm Huế

6 5 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:22

Bài viết lựa chọn nghiên cứu cảnh quan văn hóa khu vực lăng Tự Đức làm trường hợp nghiên cứu cụ thể. Hai phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng bao gồm khảo sát thực địa và áp dụng phần mềm QGIS. Mục tiêu bài báo nhằm xác định yếu tố cấu thành cảnh quan văn hóa khu vực, đề xuất ranh giới vùng 2 mở rộng, và đề xuất các giải pháp quản lý phát triển. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG BẢO TỒN CẢNH QUAN VĂN HĨA LĂNG TẨM HUẾ Lê Quỳnh Chi1* Tóm tắt: Từ năm 2007, UNESSCO đưa khuyến nghị Thành phố Huế nhằm mở rộng ranh giới vùng đệm, tái đề cử khu vực để trở thành cảnh quan văn hóa Tuy nhiên, từ đến nay, khu vực bảo vệ di sản hạn chế khu vực tiếp giáp trực tiếp với cơng trình Đặc biệt, lăng tẩm Huế, ranh giới bảo vệ tính theo hai vùng: vùng bao gồm khu vực bên La Thành khu vực vòng bán kính 30 m tính từ La Thành; vùng bao gồm khu vực vòng 70 m tính từ La Thành Cách xác định ranh giới mang tính cứng nhắc, không bảo vệ giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời khơng cân nhắc đến yếu tố kinh tế, xã hội, trạng xây dựng khu vực xung quanh Bài báo lựa chọn nghiên cứu cảnh quan văn hóa khu vực lăng Tự Đức làm trường hợp nghiên cứu cụ thể Hai phương pháp nghiên cứu sử dụng bao gồm khảo sát thực địa áp dụng phần mềm QGIS Mục tiêu báo nhằm xác định yếu tố cấu thành cảnh quan văn hóa khu vực, đề xuất ranh giới vùng mở rộng, đề xuất giải pháp quản lý phát triển Các kết báo tài liệu tham khảo để thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế quy hoạch bảo tồn khu vực lăng tẩm Từ khóa: Bảo tồn; cảnh quan văn hóa; lăng tẩm; Huế Cultural landscape conservation in imperial tombs in Hue city Abstract: Since 2007, UNESSCO has made the suggestion to nominate Hue as cultural landscape by expanding the conservation area However, until now, the conservation area has been limited in the adjacent area of the heritage Especially, with regard to the King’s tomb, the conservation area has been protected with two areas: Core zone within radius of 30 m from the wall, buffer zone within radius of 70 m from the wall; which has resulted in the degradation of cultural landscape The paper selected Tu Duc King’s tomb as a case study Two main research methods to be used include on-site survey and using QGIS The objective is to define the components of cultural landscape, propose the expanding of the buffer zone, and the development management The result will be used as the reference for Hue Construction Master Plan and conservation plan Keywords: Conservation; cultural landscape; King’s tomb; Hue city Nhận ngày 5/9/2017; sửa xong 19/9/2017; chấp nhận đăng 26/9/2017 Received: September 5th, 2017; revised: September 19th, 2017; accepted: September 26th, 2017 Giới thiệu Vào năm 1992, Ủy ban Di sản Thế giới trở thành quan pháp lý quốc tế có chức cơng nhận bảo vệ cảnh quan văn hóa Cuộc họp lần thứ 16 Ủy ban đưa hướng dẫn liên quan đến việc xếp hạng Danh mục Di sản giới: Ủy ban xác nhận cảnh quan văn hóa đại diện cho “các cơng trình có kết hợp lực người tự nhiên” nêu rõ Điều Cơng ước Đó minh chứng cho phát triển ổn định xã hội loài người qua thời gian, tác động trở ngại và/hoặc hội vật chất thông qua môi trường tự nhiên lực lượng văn hóa, kinh tế xã hội qua thời kỳ, từ bên bên ngồi Khái niệm “cảnh quan văn hóa” thể hiểu biết đa dạng mối liên hệ người môi trường tự nhiên Cảnh quan văn hóa thường phản ánh chiến lược cụ thể sử dụng đất bền vững, có xem xét đến đặc điểm giới hạn môi trường tự nhiên, mối liên hệ mặt tâm linh tự nhiên Việc bảo vệ cảnh quan văn hóa mang lại kỹ thuật đại việc sử dụng đất đai bền vững trì, tăng cường giá trị thiên TS, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng * Tác giả E-mail: lequynhchi233@gmail.com TẬP 11 SỐ 09 - 2017 17 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG nhiên khu vực cảnh quan Sự tồn hình thức sử dụng đất đai truyền thống giúp tăng tính đa dạng sinh học nhiều nơi giới” [1] Khái niệm cảnh quan văn hóa ICOMOS khuyến nghị Huế trình tái đề cử di sản vào năm 1993 Tuy nhiên, khu vực bảo vệ di sản hạn chế khu vực tiếp giáp trực tiếp với cơng trình Từ năm 2007, UNESCO đưa khuyến nghị thành phố Huế nhằm xây dựng kế hoạch quản lý di sản bao gồm: “… khu vực lõi vùng đệm mở rộng hơn, hướng đến việc tái đề cử khu vực trở thành cảnh quan văn hóa thơng qua báo cáo hoàn thiện giá trị bật mang tính tồn cầu” [2] Trong giới hạn báo, nghiên cứu tập trung vào cảnh quan văn hóa lăng Tự Đức, vùng cảnh quan lưu giữ trọn vẹn, nhiên đối mặt với sức ép q trình thị hóa Các phân tích đề xuất báo sở cho việc nghiên cứu quy hoạch chung thành phố Huế, quy hoạch bảo tồn khu lăng tẩm Mục tiêu báo bao gồm: (1) Xác định yếu tố cấu thành cảnh quan văn hóa khu vực lăng Tự Đức (2); Xác định đề xuất điều chỉnh ranh giới vùng đệm quy hoạch bảo tồn; (3) Phân vùng cảnh quan văn hóa vùng đệm cho mục đích quản lý phát triển Phương pháp nghiên cứu tập trung vào hai phương pháp chính: khảo sát thực địa nhằm xác định nhân tố có ý nghĩa lịch sử văn hóa khu vực lân cận lăng Tự Đức; sử dụng phần mềm QGIS để xây dựng sở liệu tiến hành phân tích QGIS hay Quantum GIS phần mềm tự hệ thống thơng tin địa lý, với tính thao tác lớp đồ dạng vector Các liệu khảo sát đưa vào đồ thông tin địa lý, sở lớp thông tin đó, tác giả chồng lớp hệ thống hóa giá trị cảnh quan văn hóa lăng Tự Đức Lăng Tự Đức Lăng Tự Đức quần thể kiến trúc đồng thời vùng cảnh quan xây dựng vào năm 1864 hoàn thành vào năm 1873 diện tích 475 [2] Với nhìn tổng quát địa thế, bậc tiền nhân lựa chọn khu đất có địa đẹp để xây dựng quần thể kiến trúc thơ mộng, hài hòa Cấu trúc lăng vua Tự Đức gồm có hai khu vực chính: khu vực bên La Thành, khu phụ trợ bên La Thành Khu vực La Thành gồm hai phần chính, bố trí hai trục dọc song song nhau, lấy núi Giáng Khiêm phía trước làm tiền án Hình Vị trí lăng Tự Đức Hình Sơ đồ tổng thể (thế đất làm án che phía trước), núi thị di sản Huế [2] lăng Tự Đức [2] Dương Xuân làm hậu chẩm (thế đất có điểm tựa phía sau), hồ Lưu Khiêm làm yếu tố minh đường (chỗ đất phẳng, sáng sủa phía trước) Trục thứ bao gồm Dũ Khiêm Tạ - Khiêm Cung Mơn - Hòa Khiêm Điện - Lương Khiêm Điện - Ích Khiêm Các Trục thứ hai bao gồm Bi Đình - Hồ Tiểu Khiêm - Mộ vua Tự Đức Toàn cảnh lăng Tự Đức công viên rộng lớn, yếu tố tôn trọng triệt để hài hòa đường nét, khơng có đường thẳng hay đầu góc cạnh lăng tẩm khác (Hình 1-2) Trong yếu tố kiến trúc bên La Thành nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm phục vụ cho mục đích bảo tồn, yếu tố phụ trợ bên La Thành nhân tố cảnh quan văn hóa chưa đề cập đến Bên cạnh đó, lăng Tự Đức khoanh vùng bảo vệ theo hai vùng, bao gồm: Vùng (vùng lõi): Là ranh giới trực tiếp chứa di sản vật thể, vùng bao gồm khu vực bên La Thành 30 m tính từ La Thành ra; Vùng 2: Được khoanh vùng bán kính giới hạn 70 m từ La Thành Việc khoanh vùng nhìn nhận mang tính chủ quan, khơng tính đến giá trị lịch sử văn hóa trạng xây dựng, đặc điểm dân cư khu vực phụ cận Để nhận diện nhân tố có giá trị vùng phụ cận, viết tiến hành phân tích hai giá trị chính, bao gồm: Tính xác thực cấu trúc Tính xác thực cảnh quan 18 TẬP 11 SỐ 09 - 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Tính xác thực cấu trúc 3.1 Mộ phần thành viên gia tộc Vùng đất Thủy Xuân bắt đầu biết đến vua Tự Đức chọn dải đất phía Bắc làng làm “ngơi sinh phần” Kể từ đó, vùng đất nơi triều đình Hoàng gia chọn lựa để xây dựng lăng mộ cho thành viên gia tộc Kể từ sau lăng Tự Đức xây năm 1864 - 1867, lăng Đồng Khánh (con nuôi vua Tự Đức) xây năm 1888 - 1923 Ngồi năm lăng Hồng tộc khác bao gồm Lăng Kiên Thái Vương (cha đẻ vua Đồng Khánh), Lăng Vĩnh Thới, Vĩnh Cơ, Lăng Từ Cung (vợ vua Khải Định, mẹ vua Bảo Đại), lăng Thánh Cung (chính thất Đồng Khánh Hồng Đế) Lăng Học Phi lăng 15 thiếp (vợ vua Tự Đức) bố trí kề cận lăng vua Tự Đức Việc bố trí lăng mộ Hồng tộc gần minh chứng cho sức mạnh mối quan hệ gia đình xã hội Việt Nam (Hình 3) 3.2 Cơng trình phụ trợ lăng Tự Đức: Bình An Đường, Nhà Quan Xá Bình An Đường di tích có giá trị kiến trúc khiêm nhường so sánh với cung điện, lăng tẩm nguy nga, đồ sộ, lại cơng trình có giá trị tính đến tính xác thực cấu trúc Bình An Đường đóng vai trò “bệnh viện cung đình” đặc biệt, dành riêng cho thái giám, cung tần, mỹ nữ Bình An Đường xây dựng sát bên cửa hậu lăng, nơi điều trị, an dưỡng cho người phục dịch cho cung đình, nơi thái giám ăn ở, chờ khám bệnh Bình An Đường Lăng Tự Đức dấu vết cổng vào khắc dòng chữ Bình An Đường Mơn Tương tự Bình An Đường, Nhà Quan Xá đóng vai trò nơi quan lại chờ vào gặp vua, có giá trị kiến trúc khiêm nhường, lại có giá trị lớn tính đến tính ngun vẹn cấu trúc Do đó, Bình An Đường Nhà Quan Xá cần nghiên cứu có giải pháp bảo tồn, khơi phục thích hợp (Hình 3) Hình Các nhân tố đảm bảo tính xác thực mặt cấu trúc lăng Tự Đức 3.3 Chùa chiền, tịnh thất Sự tồn chùa (chùa Hương Lâm, chùa Tranh) tịnh thất Diệu Thanh nằm kề cận lăng Tự Đức phản ánh sống sinh hoạt tâm linh, đạo Phật sống Việt thông qua gắn kết chùa chiền với phần mộ, đồng thời thể triết lý nhân sinh tinh thần khoan dung, hòa hợp đời sống tín ngưỡng dân tộc Ngơi chùa thiết chế văn hóa khơng thể thiếu, dân gian thường nói "chùa chiền tổ mộ dân thôn" Chùa nơi thể chủ trương từ bi trí tuệ, hướng người đến chân, thiện, mỹ vị vua (Hình 3) Tính xác thực cảnh quan 4.1 Cảnh quan phong thủy Lăng Tự Đức đảm bảo đặc thù khu lăng mộ, xây dựng khu “vạn niên cát địa” này, yếu tố phong thủy đặt lên hàng đầu Với quan niệm "Tức vị trị lăng", vị, vua cho tiến hành khảo sát địa thế, lập đồ án xây dựng lăng tẩm cho Các quan Khâm Thiên Giám, Lễ, Cơng tìm đất, ngày khởi cơng, trình đồ án kiến trúc cho vua ngự duyệt Các thầy địa lý tiếng phải hàng tháng hàng năm trời dò tìm long mạch để có địa đại cát hội đủ yếu tố minh đường huyền thủy, tiền án hậu chẩm, sơn triều thủy tụ, tả long, hữu bạch hổ Huyền Cung (nơi đặt quan tài) phải long mạch Tuân thủ nguyên tắc đó, Lăng Tự Đức lấy Dẫn Khiêm Sơn tiền án, Lý Khiêm Sơn làm hậu chẩm, hai bên có Đạo Khiêm Sơn làm tả long Lao Khiêm Sơn làm hữu bạch hổ Những núi bao quanh có tác dụng che chắn cho lăng khỏi tác động xấu bên ngoài, đồng thời điều hòa nhiệt độ cho khu lăng Dẫn Khiêm Sơn đóng vai trò núi chủ, cung cấp nước cho lăng, đồng thời sử dụng làm nước tưới nơng nghiệp (Hình 4) TẬP 11 SỐ 09 - 2017 19 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Trong Khiêm Cung Ký (do vua Tự Đức viết năm 1871) dịch giả Phan Hứa Thụy dịch có đoạn ghi rằng: “chỗ nước lớn gọi hồ Lưu Khiêm quanh co uốn khúc từ phải sang trái sâu vào trong, mùa hạ khơng cạn, mùa thu khơng tràn vốn ruộng sâu mà đào nên, lại xây cống thơng ruộng bên ngồi để vừa giữ vừa tháo nước” Hồ Lưu Khiêm “minh đường” điện Hòa Khiêm - nơi Vua làm việc xa giá đến nơi thờ vị Vua Hồng hậu Phía trước lăng có khe nước lớn chảy qua đóng vai trò minh đường tồn lăng Khe nước dù có trước xây dựng lăng (tức tận dụng để làm minh đường), hay tạo nên sau lăng hoàn tất với mục đích “dẫn thủy nhập điền” (bởi khe nước nằm khu ruộng lúa trước mặt lăng) có vai trò lớn việc điều hòa lưu lượng nước từ lăng dẫn Đáng ý, khe nước đóng vai trò minh đường chuỗi cơng trình lăng tẩm lân cận lăng Thánh Cung Từ Cung (Hình 4) Hình Vị trí núi yếu tố minh đường mối quan hệ với lăng Tự Đức 4.2 Cảnh quan nông nghiệp Nền văn hóa truyền thống Việt Nam hình thành sở văn minh nông nghiệp Cuộc sống người Việt Nam gắn bó mật thiết với xóm làng, quê hương, ruộng nương nhân tố định sống người, thứ gắn bó trực tiếp gián tiếp đến sống từ sinh đến Do đó, đi, người ln có xu hướng trở với thiên nhiên, tổ tiên an táng nơi ruộng đồng sản xuất Chịu ảnh hưởng sâu sắc văn minh nông nghiệp, vị vua triều Nguyễn cho phép quanh lăng có khu ruộng đồng canh tác Một phần để tiện cho việc cử hành nghi lễ cầu an cho quốc gia Lễ Tịch Điền, Lễ Thanh Minh… phần khác mong muốn thấy hình ảnh an bình giao hòa thiên nhiên người lao động, thể quan điểm lấy dân làm gốc (Hình 5) Hình Mối quan hệ đồng ruộng lăng vua Tự Đức Đặc điểm xây dựng khu vực lân cận Dân cư khu vực xã Thủy Xuân 18.308 với 3.544 hộ Dân số sống rải rác với mật độ thưa thớt (Hình 7) Nghề nghiệp làm vườn, làm ruộng, thu nhập bình quân thấp, tình trạng phổ biến nhà tạm bợ Trong đó, trực tiếp phía trước lăng có 28 hộ chiếm diện tích 672 m2, 100% nhà cấp 4, 20 nhà xây dựng sau năm 1992 [3] Hình thái phân bố dân cư dọc theo tuyến đường Huyền Chân Cơng Chúa Đồn Nhữ Hải (Hình 6) Các hộ dân trước sống chủ yếu nghề trồng lúa, sau du lịch dịch vụ phát triển sinh hộ dân sống ven lăng dọc trục giao thông Sau năm 1992, mạng lưới dân cư mở rộng xuống phía Nam dẫn đến tốc độ tăng trưởng khu vực dân cư ven đỉnh núi tăng mạnh hình thành nên mơ hình dân cư vùng gò đồi Do thiếu quy hoạch định hướng nên dân cư khu vực xung quanh lăng Tự Đức phát triển tự phát, lộn xộn, gây cản trở giao thông tiếp cận tầm nhìn từ lăng đến núi, sơng hồ xung quanh Bên cạnh đó, với việc xuất mơ hình nhà vùng đồi đỉnh núi chủ Dẫn Khiêm Sơn, Lao Khiêm Sơn,… dẫn tới mảng xanh dần bị thu hẹp có nguy xâm lấn mật độ xây dựng 20 TẬP 11 SỐ 09 - 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG Hình Sơ đồ phân bố dân cư đồng ruộng khu vực xung quanh Lăng Tự Đức [3] Hình Sơ đồ mật độ dân cư khu vực xung quanh Lăng Tự Đức [3] tăng cao Cùng với việc thiếu quy chế quản lý, tầng cao trung bình khu vực có xu hướng chuyển đổi từ hai tầng lên ba, bốn tầng ảnh hưởng thị hóa Trong tương lai, phát triển khu vực dân cư gây nguy chia cắt phá vỡ mối quan hệ lăng Tự Đức với yếu tố sơn thủy chủ đạo Đề xuất 6.1 Đề xuất mở rộng ranh giới vùng lăng Tự Đức Trên sở tính xác thực cấu trúc tính xác thực cảnh quan, viết đề xuất mở rộng ranh giới vùng 2, miêu tả trọn vẹn quần thể lăng Tự Đức mối quan hệ với hệ thống cơng trình, lăng tẩm thiên nhiên xung quanh Ranh giới bảo vệ xác định dựa yếu tố khống chế cứng tuyến đường giao thơng Huyền Chân Cơng Chúa, Nguyễn Ngọc Nhữ… ranh giới mềm yếu tố thiên nhiên sơng, hồ, chân núi, rừng cây… (Hình 8) 6.2 Phân vùng quản lý phát triển a) Vùng 1: Cảnh quan nông nghiệp: Đây khu vực kết nối lăng Tự Đức Dẫn Khiêm Sơn, thể mối quan hệ người với thiên nhiên văn minh nông nghiệp Trong tương lai, áp Hình Ranh giới đề xuất cho vùng lực thị hóa, khu vực có thay đổi, cần có định hướng phát triển đắn chức sử dụng đất theo định hướng giữ vững cảnh quan nông nghiệp, phát triển công viên chuyên đề, khu vực trải nghiệm văn hóa lúa nước (Hình 9) b) Vùng 2: Quần thể lăng nằm xung quanh lăng Tự Đức: Đây tổng thể bao gồm lăng Đồng Khánh khu lăng Hoàng tộc khác, bên cạnh giá trị kiến trúc văn hóa, nhìn nhận kết hợp hài hòa với yếu tố tự nhiên xanh, đặc trưng xanh thông, sứ Đề xuất bảo tồn phát triển tuyến du lịch thăm quan (Hình 9) c) Vùng 3: Khu vực cảnh quan phía trước lăng: Đây khu vực trực diện Vụ Khiêm Môn dẫn vào lăng Tự Đức Đề xuất chỉnh trang mặt kiến trúc quầy kinh doanh dịch vụ; Kết hợp với quyền địa phương, đại diện hộ kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch, hạn chế phát triển hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ khơng kiểm sốt; phối hợp với quan quy hoạch đối tác địa phương nhằm đưa hướng dẫn liên quan đến thiết kế xây dựng, tơn trọng giá trị văn hóa khu vực ngăn chặn tượng xây dựng tự phát Đồng thời bảo tồn cải tạo Bình An Đường, Nhà Quan Xá lăng Phi tần (Hình 9) d) Vùng 4: Khu vực đồi núi xung quanh lăng Tự Đức: Đề xuất mơ hình nhà quản lý chiều cao để bảo tồn cảnh quan: Khu vực núi tiền án, hậu chẩm, tả long, hữu bạch hổ Khiêm Sơn tập trung đông dân cư sinh sống Do hoạt động lưu trú khách du lịch chưa cao nên nhà cửa phần lớn nhà cấp lán trại Dưới áp lực thị hóa dự án trùng tu Lăng Tự Đức thành TẬP 11 SỐ 09 - 2017 21 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG trọng điểm du lịch, kinh tế khu vực năm gần tăng trưởng rõ rệt Song hành tăng trưởng xuất khách sạn, nhà biệt thự Nếu kế hoạch quản lý chiều cao khống chế mật độ xây dựng khu vực, yếu tố Vùng - Cảnh quan nông nghiệp Vùng - Quần thể lăng nằm cạnh lăng Tự Đức cảnh quan văn hóa bị lấn chiếm thay hình ảnh thị Do đó, với khu vực núi Dẫn Khiêm Sơn Lao Khiêm Sơn (nơi có mật độ xây dựng cao), đề xuất phát triển mơ hình nhà vùng đồi Tại khu vực thiên nhiên sát chân núi nơi có kênh nước chảy qua, phù hợp với việc vui chơi cắm trại, Vùng - Khu vực cảnh quan trước lăng Vùng - Khu vực đồi núi xung quanh lăng du lịch trải nghiệm, nhà hàng, bungalow nhà thấp tầng (2 - Hình Phân vùng quản lý phát triển tầng) Lên cao hơn, nhà vườn biệt thự đề xuất phát triển hai bên tuyến đường chạy theo đường đồng mức Cách bố trí giao thơng theo đường đồng mức giúp hạn chế tác động vào thiên nhiên phá hủy mảng xanh để thi công xây dựng Các nhà cao độ nên bố trí song song để tạo tầm nhìn cho khu vực phía Lên cao hơn, nhà bố trí so le để tăng tầm nhìn, đặc biệt vùng xanh so le giảm tốc độ lưu chuyển nước mưa (điều đặc biệt quan trọng khu vực nhiều mưa, lũ, Huế) (Hình 9) Kết luận Kế hoạch quản lý di sản cần đưa vào khái niệm cảnh quan văn hóa nhằm đưa di sản UNESSCO tái đề cử trở thành cảnh quan văn hóa Kế hoạch Quản lý di sản cần tích hợp vào khung Quy hoạch tổng thể thành phố Huế Bài viết đề xuất vấn đề sau: - Xác định giá trị văn hóa di tích mối liên hệ với cảnh quan văn hóa lân cận tất di sản Huế Ngoài ra, cần xác định vấn đề liên quan đến áp lực thị hóa, quản lý đất đai phát triển sở hạ tầng cảnh quan văn hóa - Sử dụng GIS cơng cụ để tích hợp liệu Cần đưa phương án đánh giá trọng số mức độ ý nghĩa giá trị, sở khoa học cho hoạt động bảo vệ di sản dựa quy trình đánh giá mang tính hệ thống Từ có đề xuất ranh giới bảo vệ mở rộng có tính thuyết phục cao quan quy hoạch quan quản lý - Đưa hướng dẫn thiết kế đô thị khu dân cư, bao gồm khu dân cư nằm ranh giới bảo vệ mở rộng đề xuất nhằm trì mối quan hệ hài hòa với cảnh quan văn hóa Để bảo tồn quản lý hiệu cảnh quan văn hóa đòi hỏi phối hợp chặt chẽ Trung tâm bảo tồn di tích cố Huế, Sở Xây dựng, quyền địa phương cộng đồng dân cư khu vực Tài liệu tham khảo UNESCO (2013), Operational Guideline for Cultural Landscape UNESCO (2007), Hue Conservation Report KOICA (2017), Thuyết minh Quy hoạch chung thành phố Huế 22 TẬP 11 SỐ 09 - 2017 ... xuất nhằm trì mối quan hệ hài hòa với cảnh quan văn hóa Để bảo tồn quản lý hiệu cảnh quan văn hóa đòi hỏi phối hợp chặt chẽ Trung tâm bảo tồn di tích cố Huế, Sở Xây dựng, quyền địa phương cộng... vực trở thành cảnh quan văn hóa thơng qua báo cáo hồn thiện giá trị bật mang tính tồn cầu” [2] Trong giới hạn báo, nghiên cứu tập trung vào cảnh quan văn hóa lăng Tự Đức, vùng cảnh quan lưu giữ... lớp thơng tin đó, tác giả chồng lớp hệ thống hóa giá trị cảnh quan văn hóa lăng Tự Đức Lăng Tự Đức Lăng Tự Đức quần thể kiến trúc đồng thời vùng cảnh quan xây dựng vào năm 1864 hồn thành vào năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tồn cảnh quan văn hóa lăng tẩm Huế, Bảo tồn cảnh quan văn hóa lăng tẩm Huế

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn