Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

32 5 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 14:18

Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1 - Chương 7: Cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung dầm BTCT DƯL, các bước thi công dầm BTCT DƯL căng trước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 12/9/2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Bộ mơn Cầu Cơng trình ngầm Website: http://www.nuce.edu.vn Website: http://bomoncau.tk/ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG  CẦU 1 TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://47XDCT‐GTVT.TK/ Hà Nội, 10‐2012 CHƯƠNG VII Cầu dầm BTCT DƯL  nhịp giản đơn 395 12/9/2012 7.1. Khái niệm chung dầm BTCT DƯL • 7.1.1. So sánh BTCT thường BTCT DƯL Khi chịu tải trọng nặng Sau dỡ tải, dầm có độ võng dư vết nứt tồn (BTCT thường) Dầm DƯL khử độ võng dư vết nứt (BTCT DƯL) 396 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) – Như vậy, ưu điểm dầm BTCT DƯL so với BTCT thường là:  sau dỡ tải cốt thép dự ứng lực dầm giúp giảm (hoặc khử hoàn toàn) độ võng dư vết nứt bê tơng 397 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • 7.1.2. Phân loại dầm BTCT DƯL – 7.1.2.1. Dầm BTCT DƯL căng trước • Cốt thép DƯL được căng trước ở trên bệ căng trước đổ bê tơng dầm • Tiến hành bảo dưỡng bê tơng dầm • Sau bê tơng dầm đạt cường độ thiết kế, cốt thép DƯL được cắt khỏi hệ thống bệ căng • Do có lực dính bám bê tơng cốt thép DƯL, một phần ứng lực kéo trước cốt thép DƯL chuyển sang cho bê tông => ứng suất kéo thép DƯL giảm đồng thời xuất ứng suất nén bê tơng • Trong q trình chuyển giao ứng suất từ thép DƯL sang bê tông, dầm bê tông bị co ngắn đàn hồi thép DƯL nằm phía trục trung hòa dầm bê tông gây nén lệch tâm làm dầm bị uốn lên xuất độ vồng ngược 398 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Các bước sản xuất dầm BTCT DƯL căng trước: 399 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Khi sản xuất dầm hàng loạt (trong nhà máy) có thể bố trí nhiều khn đúc dầm theo chiều dọc để giảm thời gian thi công 400 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Uốn cốt thép DƯL trong dầm BTCT DƯL căng trước 401 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Cấu tạo neo chuyển hướng cáp dự ứng lực (dùng để uốn xiên bó cốt thép dầm DƯL căng trước) 402 Các bước thi công dầm BTCT DƯL căng trước Cáp UST Cốt thép Ván khn Kích Bê tơng 403 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) – Ưu nhược điểm dầm BTCT DƯL căng trước • Ưu điểm – – – – Phù hợp với mơ hình sản xuất hàng loạt nhà máy với số lượng lớn Có khả chế tạo nhiều dầm với 1 lần căng cốt thép DƯL Không cần thiết bị neo lớn dầm DƯL căng sau Kích thước tiết diện dầm DƯL căng trước nhỏ so với căng sau do  không cần đặt ống bọc cốt thép (ống ghen tạo lỗ rỗng để luồn cáp sau) • Nhược điểm: – Yêu cầu phải có bệ căng – Phải có khoảng thời gian chờ cho bê tơng đạt cường độ, sau cắt thép DƯL và chuyển ngồi bệ căng để chế tạo mẻ dầm – Ảnh hưởng từ biến co ngót lớn – Cần phải đảm bảo độ dính kết bê tơng thép DƯL  – Chiều dài nhịp bị hạn chế do điều kiện vận chuyển cẩu lắp 404 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) – 7.1.2.2. Dầm BTCT DƯL căng sau • Bố trí ống bọc cốt thép DƯL trước đổ bê tông dầm để tạo lỗ rỗng • Tiến hành đổ bê tơng dầm bảo dưỡng dầm • Sau bê tơng dầm đạt cường độ thiết kế, luồn cốt thép DƯL vào lỗ rỗng (đã tạo sẵn dầm nhờ ống bọc cốt thép) • Dùng kích tựa vào 2 đầu dầm tiến hành căng cốt thép => phương pháp căng sau gọi phương pháp căng bê tơng • Kích thủy lực tì vào đầu dầm làm căng bó cốt thép đồng thời truyền lực nén lên bê tơng • Sau lực căng thép đạt đến lực căng thiết kế, lực căng trì neo bố trí ở hai đầu bó dây • Sau căng neo giữ cốt thép, nếu ống bọc cáp bơm đầy vữa kết cấu gọi có dính kết thép bê tông => Sau khô cứng bê tông thép làm việc tiết diện liên hợp (do không trượt lên nhau, biến dạng ở mỗi tiết diện = nhau) 405 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Nếu ống bọc cáp khơng bơm vữa kết cấu gọi khơng dính kết thép bê tơng, do đó chịu lực, cốt thép bê tơng với biến dạng khác tự do trượt lên => Kết cấu trường hợp làm việc dầm bê tông tăng cường căng 406 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Cấu tạo neo Đệm neo Bản neo Nêm neo Cáp 407 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) • Cấu tạo neo 408 Các bước thi công dầm BTCT DƯL căng sau Ván khn ống ghen cốt thép Bê tơng Lắp đặt cáp Căng cáp kích Bơm dầu  Cáp Neo Hệ thống neo 409 12/9/2012 Khái niệm chung dầm BTCT DƯL (t.theo) – Ưu nhược điểm dầm BTCT DƯL căng sau • Ưu điểm – Phù hợp kết cấu nặng khơng có điều kiện vận chuyển nên phải chế tạo trường – Không tốn vật liệu làm bệ căng – Không thời gian chờ bảo dưỡng bệ căng – Ảnh hưởng từ biến co ngót nhỏ do thời gian căng cốt thép muộn • Nhược điểm: – Yêu cầu phải có thiết bị neo giữ – Yêu cầu có thiết bị bơm vữa bê tơng tạo dính kết thép bê tơng – Kích thước cấu kiện lớn kết cấu căng trước do phải bố trí ống bọc cốt thép (ống ghen) 410 Thi công dầm ƯST căng sau Link xem video thi công dầm ƯST căng sau: https://sites.google.com/site/bomoncau/goc‐sinh‐ vien/videos‐cong‐nghe‐xay‐dung‐cau hoặc: http://www.youtube.com/watch?v=acz0bjEtfmQ 411 12/9/2012 7.2. Cầu dầm BTCT DƯL căng sau • 7.2.1. Tính tốn sơ lượng thép DƯL căng sau – Cốt thép dự ứng lực tính để đảm bảo 2 điều kiện sau: • Điều kiện 1: Về ứng suất bê tông – Phải căng cốt thép DƯL sao cho ứng suất kéo lớn bê tông nhỏ trị số ứng suất kéo cho phép ở giai đoạn khai thác • Điều kiện 2: Về cường độ – Sức kháng uốn tính tốn phải lớn mơ men uốn tính tốn theo TTGH  cường độ – Ví dụ tiết diện thỏa mãn điều kiện • Ứng suất bê tơng tiết diện liên hợp fbg   Ff Ag   F f eg Sbg  M dg  M ds Sbg  M da  M L  ft Sbc (1) 412 => fbg   Ff Ag   F f eg Sbg  M dg  M ds Sbg  M da  M L  ft Sbc (1) Trong đó: • fbg = ứng suất kéo ở biên ở giai đoạn khai thác • Ff = Lực kéo trước nhỏ cốt thép DƯL (lực nén lên bê tơng) • Ag = diện tích tiết diện dầm đúc sẵn • eg = Độ lệch tâm lực căng trước so với trọng tâm dầm đúc sẵn • Sbg = mơ men chống uốn tiết diện dầm đúc sẵn thớ • Mdg = mô men uốn do trọng lượng thân dầm đúc sẵn (TTGHSD) • Mds = mơ men uốn cấu kiện đổ chỗ (ví dụ bản, dầm ngang…) • Mda = mơ men uốn do tĩnh tải chất thêm sau phần bê tông đổ chỗ đông cứng làm việc liên hợp với dầm chủ (Tĩnh tải 2) • ML = mơ men uốn do hoạt tải (có hệ số xung kích) ở TTGHSD • Sbc = mơ men chống uốn tiết diện liên hợp thớ • ft = trị số ứng suất kéo cho phép (tra theo TCN272‐05) ví dụ với bê tơng cấp 40 thì ft = 0.5(f’c)0.5 = 0.5(40)0.5 = 3.1 413 10 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Kiểm tra giới hạn ứng suất kéo • fcb ứng suất kéo ở thớ không vượt ứng suất kéo cho phép bảng 3.2 (trang 103 sách Cầu bê tông)  fcb ≤ [fc] – Kiểm tra giới hạn ứng suất nén • fct ứng suất nén ở thớ không vượt ứng suất nén cho phép bảng 3.3 (trang 103 sách Cầu bê tông)  fct ≤ [fc] 428 Bảng 3.2 (A5.9.4.1.2‐1). Giới hạn ứng suất kéo bê tông dự ứng lực giai đoạn truyền lực căng, đối với kết cấu dự ứng lực tồn phần Khơng phải cầu xây dựng phân đoạn Loại cầu Vị trí + Vùng chịu kéo nén trước, cốt thép khơng dính bám + Các vùng khác với vùng chịu kéo nén trước,khơng có cốt phụ dính kết + Vùng có cốt thép dính bám đủ chịu120% lực kéo bê tơng nứt tính sở tiết diện không nứt + Ứng suất cẩu lắp cọc dự ứng lực Giới hạn ứng suất KAD 0.25 f ci'  1.38  MPa  0.415 f ci'  MPa   MPa  0.25 f ci'  MPa  0.58 f ci' Ứng suất dọc qua mối nối vùng kéo nén trước • Mối nối loại A với lượng tối thiểu cốt thép phụ dính bám qua mối nối, đủ để chịu lực kéo tính tốn ứng suất 0.5fy với bó cốt thép ngồi Các cầu xây dựng phân đoạn • Mối nối loại A khơng có cốt thép tối thiểu phụ có dính bám qua mối nối • Mối nối loại B, bó thép ngồi lực kéo max Không kéo 0.7 (Mpa) lực nén Ứng suất ngang • Mọi loại mối nối 0.25 f ci'  MPa  Ứng suất khu vực khác • Vùng khơng có cốt thép thường dính bám • Cốt thép dính bám đủ chịu lực kéo tính tốn bê tơng tính theo tiết diện khơng nứt có ứng suất 0.50fsy Khơng kéo 0.5 f ci'  MPa  429 18 12/9/2012 Bảng 3.3 (A5.9.4.2.1.1). Giới hạn ứng suất nén bê tông dự ứng lực ở  TTGH sử dụng sau mát, đối với kết cấu dự ứng lực tồn phần Vị trí Giới hạn ứng suất Đối với cầu không xây dựng phân đoạn tải trọng thường xuyên kể dự ứng lực 0.45fc (MPa) Đối với cầu xây dựng phân đoạn tải trọng thường xuyên, kể dự ứng lực 0.45fc (MPa) Đối với cầu không xây dựng phân đoạn hoạt tải cộng 1/2 tải trọng thường xuyên kể dự ứng lực 0.40fc (MPa) Do tổng dự ứng lực, tải trọng thường xuyên, tải trọng tức thời, tải trọng vận chuyển bốc xếp 0.60wfc (MPa) 430 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • 7.2.4. Mất mát ứng suất cốt thép dự ứng lực – Mất mát tức thời • Do trượt thép neo (biến dạng neo): ΔfpA • Do nén đàn hồi bê tơng: ΔfpES • Do ma sát bó cốt thép thành ống: ΔfpF – Mất mát theo thời gian • Do co ngót bê tơng: ΔfpSR • Do từ biến bê tơng: ΔfpCR • Do chùng rão cốt thép: ΔfpR – Tổng ứng suất mát ΔfpT tích lũy ứng suất mát giai đoạn chịu tải khác kết cấu. Ví dụ tổng mát ứng suất ở giai đoạn khai thác (lâu dài) là: • Với kết cấu căng trước: ΔfpT = ΔfpES + ΔfpSR + ΔfpCR + ΔfpPR • Với kết cấu căng sau: ΔfpT = ΔfpA + ΔfpES + ΔfpF + ΔfpSR + ΔfpCR + ΔfpPR 431 19 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • 7.2.4. Tính mát ứng suất cốt thép dự ứng lực 1. Tính mát ứng suất tức thời – Do trượt thép neo (biến dạng neo): ΔfpA f pA  A Ep L • ΔA = biến dạng trung bình neo (Δ = 3 – 10mm) thường chọn = 6mm • L = chiều dài bó cốt thép dự ứng lực (mm) • Ep = mô đun đàn hồi cốt thép dự ứng lực – Do nén đàn hồi bê tơng: ΔfpES • Nếu căng bó đồng thời ΔfpES = 0 • Nếu căng bó khơng đồng thời (mỗi lần căng 1 bó) thì:  f pES  N 1 Ep f cpg N Eci 432 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • N = số bó cốt thép dự ứng lực có đặc trưng giống • fcgp = tổng ứng suất trọng tâm bó cốt thép Ống ghen Cáp dự ứng lực Trước căng Kích Căng bó ΔL gây mát ứng suất cho bó Căng bó 433 20 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Do ma sát bó cốt thép thành ống: ΔfpF  f pF  f pj  e    Kx   Nếu tính gần sử dụng công thức sau: f pF  f pj    Kx  Trong đó: • fpj = ứng suất bó cốt thép DƯL khi tính (MPa) • x = chiều dài bó cốt thép tính từ đầu kích đến điểm xét (mm) • K = hệ số ma sát đoạn thẳng (trên 1mm dài bó cốt thép) – tra bảng 3.9 (trang 140 sách Cầu bê tơng 1) • α = tổng giá trị tuyệt đối thay đổi góc nghiêng bó cốt thép tính từ đầu kích (hoặc từ đầu gần kích 2 đầu) đến điểm xét • e = cơ số lơgarit tự nhiên (cơ số lốc‐nê‐pe) 434 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) Ma sát bó cốt thép thành ống ống thẳng ống cong 435 21 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) Bảng 3.9. Hệ số ma sát cốt thép dự ứng lực thành ống Loại thép Sợi tao thép cường độ cao Thanh thép cường độ cao K   (1 / mm)  (1/ rad) Ống thép mạ cứng hay nửa cứng 6.610-7 0.15-0.25 Vật liệu pôlyêtylen 6.610-7 0.25 Ống chuyển hướng thép cứng cho bó căng ngồi 6.610-7 0.25 Ống thép mạ 6.610-7 0.30 Loại ống bọc 436 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) 2. Tính mát ứng suất theo thời gian – Do co ngót bê tơng: ΔfpSR + Căng trước f pSR  117  1.03H  MPa  + Căng sau f pSR  93  0.85 H  MPa  • H = độ ẩm tương đối tính theo thời gian Thời gian 437 22 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Do từ biến bê tông: ΔfpCR f pCR  12.0 f cgp  7.0f cdp  • fcgp = ứng suất trọng tâm cốt thép dự ứng lực lúc truyền lực (MPa) • Δfcdp = phần thay đổi ứng suất bê tông trọng tâm cốt thép dự ứng lực do tĩnh tải DC và DW (tác dụng sau căng) 438 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Do chùng rão cốt thép: ΔfpR Lực căng  ban đầu Cáp CĐC Theo thời gian Mất mát lực căng Cùng khoảng cách f pR  f pR1  f pR • ΔfpR1 = mất mát ứng suất do chùng cốt thép căng • ΔfpR2 = mất mát ứng suất do chùng cốt thép sau căng 439 23 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) + Mất mát do chùng cốt thép căng (tại thời điểm truyền lực): ΔfpR1 ‐ Với tao khử ứng suất dư f pR1   log  24t   f pi  0.55  f pi   10  f py  ‐ Với tao cáp có độ chùng thấp f pR1   log  24t   f pi  0.55  f pi   40  f py  • t  = thời gian tính theo ngày từ căng đến truyền lực (ngày); • fpy = cường độ chảy quy định cốt thép kéo trước (MPa); • fpi = ứng suất ban đầu bó cốt thép ở cuối giai đoạn căng (MPa); f pi  f pt  f pES  f pR1 => phải tính lặp vài vòng đến hội tụ để tìm fpi … 440 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) + Mất mát do chùng cốt thép sau căng (sau truyền lực): ΔfpR2 ‐ Với tao khử ứng suất dư, kéo sau f pR  138  0.4f pES  0.3f pF  0.2  f pSR  f pCR   MPa  ‐ Với tao khử ứng suất dư, kéo trước f pR  138  0.4f pES  0.2  f pSR  f pCR   MPa  • Mất mát do chùng sau truyền lực căng cho tao độ trùng thấp lấy 30% trị số phương trình • Đối với thép kéo sau 1000 đến 1100 MPa, mất mát do chùng phải làm thí nghiệm. Khi khơng có số liệu thí nghiệm, có thể lấy gần ΔfpR2 = 21 MPa 441 24 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • 7.2.5. Kiểm tra giới hạn cốt thép tối đa – Điều 5.7.3.3.1. TCN272‐05 quy định hàm lượng thép chịu kéo tối đa phải giới hạn cho:  c  0.42d e – Trong đó,  • c là khoảng cách từ thớ chịu nén ngồi tới trục trung hòa • d là khoảng cách từ thớ chịu nén đến trọng tâm hợp lực lực kéo cốt thép dự ứng lực lực kéo cốt thép thường de  Aps f ps d p  As f y d s Aps f ps  As f y 442 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Nếu điều kiện c  0.42d e không thỏa mãn, tiết diện xét coi có nhiều thép, khi ứng suất cốt thép chưa đạt tới giá trị chảy dẻo do biến dạng cốt thép nhỏ dẫn đến tiết diện có khả bị phá hoại giòn do bê tông vùng nén vỡ (dầm bị phá hoại đột ngột mà khơng có dấu hiệu cảnh báo trước – ví dụ có độ võng lớn trước sụp đổ) 0.85f'c C ds dp C a = 1c c de Apsfps Apsfps Asfy Asfy 443 25 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • 7.2.6. Kiểm tra giới hạn thép tối thiểu – Điều 5.7.3.3.2. quy định lượng cốt thép chịu kéo phải đủ để phát triển sức kháng uốn tính tốn (Mr = ɸMn) – Điều kiện kiểm tra sức kháng uốn tính tốn Mr phải lớn giá trị nhỏ (1.2 lần sức kháng nứt 1.33 lần mơ men uốn tính tốn Mu) 1.2M cr 1.33M u  M n   – Sức kháng nứt tính theo đàn hồi với cường độ chịu kéo uốn bê tông là: fr ≤ 0.63(f’c)0.5 – Với kết cấu BTCT dự ứng lực sức kháng nứt tính sau: M cr  Ig yt f r  f pe  444 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) Trong đó: I M cr  g • Ig = mơ men qn tính tiết diện ngun yt (của dầm khơng liên hợp) • yt = khoảng cách từ trục trung hòa đến thớ chịu kéo xa • fpe = ứng suất ở thớ chịu kéo do ứng lực trước gây f pe  • • • •  Aps f ps Ag   Aps f ps e Ig f r  f pe  yt e = độ lệch tâm lực nén trước Aps = diện tích cốt thép dự ứng lực fps = ứng suất trung bình cốt thép dự ứng lực Các giá trị fr fpe cơng thức tính sức kháng nứt Mcr lấy giá trị tuyệt đối 445 26 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • 7.2.7. Kiểm tốn độ võng dầm theo TTGH sử dụng – Biến dạng do tải trọng khai thác lớn gây hư hỏng lớp mặt cầu,  nứt cục mặt cầu… Ngoài ra, biến dạng lớn gây cảm giác khơng an tồn cho người qua cầu. Do dó quy trình quy định sau: • Độ võng do hoạt tải dầm, bản đơn giản ≤ Lnhịp /800 • Độ võng do hoạt tải dầm hẫng ≤ Lhẫng /300 – Khi tính võng do hoạt tải có kể đến hệ số xung kích (1+IM) và hệ số xe.  Hoạt tải phải lấy trị số lớn 2 tổ hợp sau: • Một xe tải 3 trục • 25% hiệu ứng (xe tải 3 trục tải trọng làn) – Với tất chất tải dầm chủ giả thiết chịu tải nhau. Nghĩa hệ số số xe chia cho số dầm chủ. Khi tính độ võng tức thời (do hoạt tải) có thể dùng mô đun đàn hồi Ec mô men quán tính tiết diện nguyên Ig 446 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) q b x P EI EI L L x – Độ võng nhịp do tải phân bố q:   q.L4  384 E.I – Độ võng điểm cách gối trái 1 đoạn x của dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung cách gối trái 1 đoạn b: x  P.b.x 2  L  b  x2  E I L 447 27 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • 7.2.8. Kiểm tra sức kháng cắt – Công thức kiểm tra: Vu  Vn Trong đó: • Vu = lực cắt tính tốn theo TTGH cường độ • ɸ = hệ số sức kháng (với kết cấu BTCT lấy = 0.9) • Vn = sức kháng cắt danh định Vc  Vs  V p Vn   ' 0.25 f c bv d v  V p • Vc = sức kháng cắt danh định bê tông Vc  0.083 f c' bv d v 448 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) • Vs = sức kháng cắt danh định cốt thép sườn dầm Vs  Av f y d v  cot   cot   sin  s • Vp = lực cắt do cốt thép dự ứng lực (N) – lấy dương ngược chiều với lực cắt tính tốn • dv = chiều chao chịu cắt hữu hiệu, là khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến trọng tâm vùng nén ≥ (0.9de hoặc 0.72hdầm) • bv = bề rộng bụng nhỏ chiều cao dv • s = cự ly cốt đai • β = hệ số xét đến khả bê tông bị nứt chéo truyền lực kéo ‐ 5.8.3.4 • θ = góc nghiêng ứng suất nén chéo (độ) ‐ 5.8.3.4 • α = góc nghiêng cốt thép đai so với trục dọc (độ) • Av = diện tích cốt thép chịu cắt cự ly “s” (mm2) 449 28 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Xác định Vp = ? V p   Astr f p  sin  i • Astr = diện tích bó cốt thép ứng suất thứ I • fp = ứng suất bó cốt thép sau mát • γi = góc nghiêng bó cốt thép thứ i theo phương ngang – Xác định dv bv = ? • Chiều cao  0.9d e  d v  max 0.72h  a d e   • Chiều rộng bv = bw 450 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Xác định β θ cách tra bảng dựa vào thơng số v/f’c εx đó: • v = ứng suất cắt bê tông v Vu  V p  bv d v • ɸ là hệ số sức kháng lấy theo 5.5 4.2 • εx = biến dạng dọc trục cốt thép ở phía chịu kéo uốn dầm x   M u / dv   0.5 Nu  0.5Vu cot   A ps f po Es As  E p Aps  0.002 • Nếu εx  0.25 thì cần phải tăng tiết diện chịu cắt • B4 Sơ giả thiết góc nghiêng ứng suất nén chéo θ1 = 40˚ => xác định ứng biến cốt thép vùng kéo εx1 • B5 Theo giá trị v/f’c εx1 tra bảng xác định θ2. Nếu sai số θ1 θ2 lớn theo θ2 tính lặp lại εx2. Tính lặp đến sai số 2 bước nhỏ đạt yêu cầu chọn giá trị β bảng hình vẽ • B6 Xác định sức kháng cắt u cầu cốt đai mặt cắt tính tốn Vs  Vu v  Vp  0.083 f c' bv d v 455 31 12/9/2012 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Chọn cốt đai chống cắt: • Để thuận lợi cho thi cơng, thơng thường chọn đường kính cốt đai không đổi khoảng cách s thay đổi tăng dần theo giảm dần lực cắt dọc theo chiều dài dầm • Xác định khoảng cách yêu cầu cốt đai s Av f y d v  cot   cot   sin  Vs Trong đó:  Av = diện tích cốt đai;  fy = cường độ chảy cốt đai 456 Cầu dầm BTCT DƯL căng sau (t.theo) – Bước cốt đai chống cắt phải thỏa mãn điều kiện sau: • Khi Vu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển, Bài giảng Thiết kế và xây dựng cầu 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn