Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 0 - Trang Tấn Triển

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:51

Chương này giới thiệu tổng quan về bài giảng Sức bền vật liệu. Nội dung chính của bài giảng được trình bày trong 8 chương, trang bị cho người học một số kiến thức như: Nội lực trong bài toán thanh, thanh chịu kéo-nén đúng tâm, thanh chịu xoắn thuần túy, uốn phẳng thanh thẳng,... Mời các bạn cùng tham khảo. https://sites.google.com/site/trangtantrien/ trangtantrien@hcmute.edu.vn LOGO 2P h Mơ hình hóa 1,5m 1,5m b P  10kN P Nội lực 10kN Điều kiện bền, Đk cứng Qy KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG b, h z  Mx Wx  max Qy  F 10kN 15kN m Mx Ứng suất xc , yc , J x , J y Biến dạng Sx , S y , F  k ,  n ,   E, G, Bài Tốn Tĩnh Học Mơ hình hóa P Q Tính tốn X A   YA  S  P   S 30  1.300   Giải phóng liên kết PHẢN LỰC LIÊN KẾT 30cm Thiết lập PT cân TH C YA XA 300cm A S B P  1kN Những yêu cầu phần Tĩnh học * Sinh viên nắm loại liên kết * Đặt loại tải trọng lên hệ * Dựa vào yêu cầu toán để chọn vật rắn hệ vật rắn để khảo sát * Biết giải phóng liên kết cho hệ * Biết tính mơmen lực điểm, mômen lực trục, mômen ngẫu lực * Thiết lập phương trình cân tĩnh học * Kỹ tính tốn để xác định đại lượng cần tìm Mơn học: SỨC Các Khái Niệm Cơ Bản Nội Lực Trong Bài Toán Thanh Thanh Chịu Kéo-Nén Đúng Tâm BỀN VẬT LIỆU Thanh Chịu Xoắn Thuần Túy Uốn Phẳng Thanh Thẳng Thanh Chịu Lực Phức Tạp Tính Chuyển Vị Bằng Phương Pháp Năng Lượng Giải Hệ Siêu Tĩnh Bằng Phương Pháp Lực Đánh Giá * Kiểm tra trình: 50% + Thi: tập, thời gian 30 phút, sử dụng tài liệu (2 bài) 30% + Bài kiểm tra lớp : 10% * Bài tập nhà: 10% + Bài tập nhà buổi: 5% + Bài tập lớn: 5% * Kiểm tra kết thúc: 50% + Hình thức tập, thời gian 90 phút, không sử dụng tài liệu + Nội dung: tất Tài Liệu Tham Khảo Strength of Materials; Mechanics of Materials * Giáo Trình: + Sức bền vật liệu, Lê Ngọc Hồng, NXB Khoa học & kỹ thuật, 2000 + Bài tập sức bền vật liệu, Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng, nhà xuất Giáo dục, 1999 + https://sites.google.com/site/trangtantrien/ * Sách Tham Khảo + Sức bền vật liệu, Phạm Ngọc Khánh, nhà xuất Xây dựng + Sức bền vật liệu, Lê Thanh Phong, Đh Spkt.Tp.HCM + Bài tập sức bền vật liệu, Phạm Ngọc Khánh, Vũ Văn Thành, nhà xuất Xây dựng, 2006 + Mechanics of materials, Eighth Edition, RC HIBBELER, Pearson Prentice Hall, 2012 https://sites.google.com/site/trangtantrien/ trangtantrien@hcmute.edu.vn ... tra trình: 50% + Thi: tập, thời gian 30 phút, sử dụng tài liệu (2 bài) 30% + Bài kiểm tra lớp : 10% * Bài tập nhà: 10% + Bài tập nhà buổi: 5% + Bài tập lớn: 5% * Kiểm tra kết thúc: 50% + Hình thức... Ngọc Khánh, nhà xuất Xây dựng + Sức bền vật liệu, Lê Thanh Phong, Đh Spkt.Tp.HCM + Bài tập sức bền vật liệu, Phạm Ngọc Khánh, Vũ Văn Thành, nhà xuất Xây dựng, 200 6 + Mechanics of materials, Eighth... kỹ thuật, 200 0 + Bài tập sức bền vật liệu, Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng, nhà xuất Giáo dục, 1999 + https://sites.google.com/site/trangtantrien/ * Sách Tham Khảo + Sức bền vật liệu, Phạm Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 0 - Trang Tấn Triển, Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 0 - Trang Tấn Triển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn