Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT06

4 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:48

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT06 sau đây với lời giải chi tiết cho mỗi câu trả lời và thang điểm rõ ràng sẽ giúp sinh viên củng cố kiến thức được học, chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2009-2012) NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mó: DA KTXD - LT 06 I Phần bắt buộc Câu (2,0 điểm) - Tính chịu lực vữa khả chịu tác dụng lực vào 1,5 đ vữa Tính chịu lực biểu thị độ chịu lực (còn gọi cường độ, đơn vị tính daN/cm2) - Cường độ chịu nén mẫu vữa có kích thước tiêu chuẩn (R=P/F) gọi số hiệu vữa mác vữa Mỗi loại vữa, theo tỉ lệ, quy cách vật liệu thành phần có độ chịu lực khác ( cường độ khác nhau) + Đối với vữa vơi : Có mác 2÷4 + Đối với vữa tam hợp : Có mác 5,10,25,50 + Đối với vữa xi măng cát: Có mác 50, 75, 100, 150, 200 - Khi dùng vữa ta phải dùng loại, mác theo yêu cầu thiết kế - Số hiệu vữa xi măng cát vàng mác 75 nghĩa khả chịu 0,5 đ lực nén vữa 75 daN/cm2 Câu (2,0 điểm) XÕp ím g¹ch 0.3 đ - XÕp theo chi vi phòng cạnh viên gạch liền kề phải song song cách bề rộng mạch vữa (2 mm) trờng hợp mặt lát lẻ viên phải bố trí hàng gạch sát tờng phía bên - Trờng hợp mặt lát có hoa văn phải ý khớp hoa văn màu sắc viên gạch Lát viên gạch mốc 0.3 - Rải vữa lát định vị viên gạch mốc phải đảm bảo: + Đúng vị trí, cao độ, độ dốc theo yêu cầu thiết kế + Đúng màu sắc, chiều hoa văn viên gạch (nếu có) Lát hai hàng cầu 0.3 - Căn vào viên mốc 1, 2, 3, lát hàng cầu (1-2) (3,4) đợc lát song song với hớng lát (lùi dần phía cửa) - Trờng hợp phòng rộng phải căng dây lát thêm hàng cầu trung gian Lát hàng gạch nối hai hàng cầu 0.5 - Rải vữa lát viên, bề rộng vữa bề rộng viên gạch dầy khoảng ữ 1,5 cm - Dùng bay san phẳng gạt lõm vữa vị trí cạnh viên gạch lát trớc - Hai tay cầm gạch nhẹ nhàng đặt vào vị trí dùng búa cao su gõ điều chỉnh để viên gạch phẳng mặt mép ăn bóng dây - Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ để kiểm tra độ phẳng hai mép viên gạch - Lát đợc 4ữ5 viên dùng thớc tầm để kiểm tra độ phẳng mặt lát lau mặt lát giẻ mềm Lát hàng lẻ viên - Cắt gạch: Để đờng cắt viên gạch xác đặt viên gạch định cắt lên viên gạch nguyên cối dãy, chồng viên gạch thứ áp sát vào tờng Dùng cạnh viên gạch thứ làm thớc vạch đờng cắt lên viên gạch thứ cần cắt + Đối với gạch gốm tráng men vạch dấu tiến hành cắt dao cắt thủ công + Đối với gạch ceramíc tráng men granít nhân tạo 0.5 cắt phải dùng máy để cắt loại gạch đặc điểm có độ cứng lớn - Lát hàng lẻ viên với phơng pháp tơng tự nh lát hàng bên hàng cầu, lát đến đâu đặt thớc tầm kiểm tra để viên lát phẳng với hàng gạch lát trớc Lau mạch: Sau lát xong sau 36 tiến hành lau mạch 0.1 - Vệ sinh mặt lát - Phết hồ chà mạch lỏng vào mạch lát Dùng miếng cao su mỏng gạt cho hồ chèn đầy khe mạch, dùng giẻ mềm lau mặt lát Cõu 3: (3,0 im) - Tổng hợp vật liệu: 2,0 đ + Thép tròn loại 20: 116,8 + 30,9 = 147,7 (kg) 12: 20,62 (kg) 6: 22,75 (kg) + Dây thép buộc 22,75 x 21,42 + (20,62 + 147,7) x14,28 = 2,887(kg ) 1000 + Que hàn 147,7 x 6,042 + 20,62 x 4,7 = 0,989(kg ) 1000 - Tính nhân cơng gia cơng lắp đặt cốt thép 1,0 đ Áp dụng định mức nhân công cho công tác cốt thép dầm, giằng ứng với chiều cao thi công > 4m C= (147,7 x9,17) + (20,62 x10,41) + (22,75 x16,57) = 1,946 (công) 1000 Céng I 7,0 ® II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP tháng năm 2012 TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... chiều cao thi công > 4m C= (147,7 x9,17) + (20,62 x10,41) + (22,75 x16,57) = 1,946 (công) 1000 Céng I 7,0 ® II PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) trường tự đề , ngày DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP tháng năm... xong sau 36 tiến hành lau mạch 0.1 - Vệ sinh mặt lát - Phết hồ chà mạch lỏng vào mạch lát Dùng miếng cao su mỏng gạt cho hồ chèn đầy khe mạch, dùng giẻ mềm lau mặt lát Cõu 3: (3, 0 im) - Tng hợp... văn viên gạch (nếu có) Lát hai hàng cầu 0 .3 - Căn vào viên mốc 1, 2, 3, lát hàng cầu ( 1-2 ) (3, 4) đợc lát song song với hớng lát (lùi dần phía cửa) - Trờng hợp phòng rộng phải căng dây lát thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT06, Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT06

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn