Phân tích độ lún của móng bè có xét đến chiều sâu đặt móng

9 3 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 13:05

Xác định độ lún ổn định của nền móng là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong thiết kế công trình. Ảnh hưởng của chiều sâu đặt móng trong việc tính toán độ lún ổn định của nền móng là một vấn đề đã được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới trong đó không có sự đồng thuận khoa học nào về mức độ giảm lún. PHÂN TÍCH ĐỘ LÚN CỦA MĨNG BÈ CĨ XÉT ĐẾN CHIỀU SÂU ĐẶT MÓNG LÊ BÁ VINH* CAO VĂN HÓA, ĐINH CẨM GIANG Analysis on settlement of raft foundation in consideration of the depth of the foundation Abstract: The paper is to study and determine the stabilized settlement of embedment foundation according to the methods of calculating different settlement and finite thickness Hn to select the methods of calculating settlement and finite thickness H n Thereby, the change of the foundation bottom average pressure in embedment foundation is studied In this paper, in order to analyze the effect on the difference of stabilized settlement of embedment foundation, the authors calculated the stabilized settlement by the method of summation of partial settlements, the method of elastic layer with finite thickness H n … according to TCVN 9362: 2012, JGJ6-99 and the authors B.L.Đalmatov, K.E.Egorov and analyzed on 3D plaxis software with foundation sizes 10x15, 15x22.5, 20x30, 25x37.5, 30x40, 35x52,5, 40x60 m 2, each size of foundation distributed with load, 150, 200, 250 kN/m2 and embedment foundation differentce From the results of stabilized settlement, analysis and evaluation of the calculation results to select the methods of calculating settlement, it is thereby to study the change of the foundation bottom pressure in embedment foundation ĐẶT VẤN ĐỀ* - Xác định độ lún ổn định móng vấn đề quan trọng hàng đầu thiết kế cơng trình Ảnh hưởng chiều sâu đặt móng việc tính tốn độ lún ổn định móng vấn đề nghiên cứu rộng rãi giới khơng có đồng thuận khoa học mức độ giảm lún - Chính vậy, việc nghiên cứu vấn đề xác định độ lún ổn định đất có xét đến chiều sâu đặt móng tác dụng tải trọng ngồi * Bộ mơn Địa - Nền móng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Email: lebavinh@hcmut.edu.vn 28 vấn đề quan trọng, có ý nghĩa mặt lý thuyết thực tiễn lớn thiết kế móng cơng trình CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH LÚN CHO MÓNG BÈ 2.1 Ứng suất tăng thêm đất tải - Như biết ứng suất tăng thêm ứng suất tải trọng công trình gây Tải trọng cơng trình thơng qua móng phân bố mặt dạng áp suất đáy móng Vậy ứng suất tăng thêm áp suất đáy móng gây Tải phân bố tiết diện hình chữ nhật - Bài tốn Boussinesq: ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 (1) (3) (2) Trong đó: - Theo tài liệu Xiangfu Chen: (4) Trong đó: 2.2 Các phương pháp xác định độ lún ổn định móng theo phương pháp giải tích - Hiện nay, theo TCVN 9362-2012 áp dụng hai phương pháp sau để xác định độ lún ổn định nền: phương pháp cộng lún lớp phương pháp lý thuyết đàn hồi Cả hai phương pháp dựa giả thuyết đất vật thể bán khơng gian biến dạng tuyến tính - Đối với móng có kích thước lớn (bề rộng đường kính lớn 10m), xác định chiều dày tính tốn lớp biến dạng tuyến tính Hn (phạm vi vùng chịu nén lún) Nếu phạm vi H n có lớp đất có mơ đun biến dạng E ≥ 10 Mpa tính theo phương pháp lớp biến dạng tuyến tính Khi chiều dày vùng chịu nén lún H n lớn có mơ đun biến dạng E < 10 MPa độ lún ổn định tính theo phương pháp cộng lún lớp phân tố 2.2.1 Phương pháp cộng lún lớp phân tố  Phương pháp cộng lún lớp với giả thiết đất chịu nén khơng nở hơng (bài tốn chiều): - Về chất phương pháp xác định độ lún ổn định cho điểm không xét đến độ cứng móng Độ lún ổn định điểm nằm mặt tiếp xúc đáy móng tính theo cơng thức sau: ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 (5) Trong đó: S: độ lún ổn định (cuối cùng) móng Si: độ lún ổn định cuối lớp đất thứ i n: số lớp chia theo chiều sâu tầng chịu nén :áp lực thêm trung bình lớp đất thứ i : hệ số có xét đến tính nở hông đất, theo TCVN 9362-2012 lấy  =0,8 Ei: module biến dạng lớp đất thứ i hi: chiều dày lớp đất thứ i  Phương pháp cộng lún lớp với giả thuyết đất chịu nén có nở hơng (bài tốn ba chiều): - Trên thực tế gặp đất chịu nén không nở hông, trường hợp tải trọng công trình tương đối bé, kích thước móng tương đối lớn chiều dày chịu nén tương đối mỏng coi gần chịu nén khơng nở hơng Ngồi ra, nói chung biến dạng đất (đặt biệt đất mềm yếu) có nở hơng chịu tải: (6) Trong đó: S: độ lún toàn đất : độ lún lớp đất phân tố thứ i: 29 : biến dạng tương đối lớp đất phân tố thứ i theo chiều thẳng đứng z : chiều dày lớp đất phân tố thứ i : hệ số poisson (hệ số nở hông) lớp đất phân tố thứ i : hệ số rỗng : thành phần ứng suất pháp trung bình lớp đất phân tố thứ i theo chiều x, y, z A B C B - Để đơn giản tính tốn, độ lún ổn định trung bình móng tính tốn theo cơng thức gần sau (Vinh Le Ba, Nhan Nguyen Van and Khanh Le Ba, 2018): F E D L Hình Các điểm tính lún móng (7) Trong đó: Savg: độ lún ổn định trung bình móng SA,B,C,D,E,F: độ lún ổn định điểm A, B, C, D, E, F - Một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết tính tốn độ lún ổn định việc xác định phạm vi vùng chịu nén lún Hn miền đất trực tiếp gánh đỡ tải bị biến dạng Cho đến nay, quan điểm xác định phạm vi vùng chịu nén lún Hn chưa thống Nếu đất đáy móng độ sâu vùng chịu nén lún có tầng cứng (tầng đá) trị số Hn lấy toàn chiều dày lớp đất, kể từ đáy móng đến tầng cứng Theo TCVN 9362-2012, đất có mơ đun biến dạng E ≥ 5MPa trị số Hn xác định dựa vào điều kiện: 30 (8) Trong đó: : áp lực tăng thêm thẳng đứng tải trọng độ sâu z : Áp lực thiên nhiên đất độ sâu z kể từ đáy móng Nếu trường hợp độ sâu tìm theo điều kiện lớp đất yếu có mơ đun biến dạng E < MPa lớp đất nằm trực tiếp phía giới hạn kể cần tính vào tầng chịu nén Trong trường hợp phạm vi vùng chịu nén lún lấy đến độ sâu thoả mãn - Trên thực tế tính tốn độ lún ổn định móng theo cơng thức (5) khơng xét đến điều kiện nở hơng kết thu nhỏ so với thực tế, nhiên ta tính lún tâm đáy móng (cho loại móng tương đối nhỏ móng đơn) xem giá trị độ lún móng, kết tăng lên bù lại với sai sót Nhưng tính tốn khơng an tồn móng có kích thước lớn, trường hợp phải tính tổng độ lún lớp phân tố Si ≈ 2.2.2 Phương pháp lớp biến dạng tuyến tính - Theo TCVN 9362:2012 đưa cơng thức tính độ lún ổn định móng riêng rẽ theo sơ đồ tính tốn dạng lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính có chiều dày hữu hạn Hn, xác định sau: (9) Trong đó: b: Bề rộng móng chữ nhật đường kính móng tròn p: Áp lực trung bình đầy đủ đáy móng khơng trừ áp lực đất tự nhiên M: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào m, tra bảng ki, ki-1: Hệ số phụ thuộc hình dạng móng độ sâu lớp thứ i Ei: Modul biến dạng lớp đất thứ i n: số lớp phân chia tính theo tầng chịu nén phạm vi lớp đàn hồi Hn ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 Theo TCVN 9362:2012, móng có kích thước lớn (bề rộng đường kính > 10m) mô đun biến dạng đất E ≥ 10 MPa, khơng phụ thuộc vào chiều sâu lớp đất nén Chiều dày tầng chịu nén lớp biến dạng tuyến tính H n xác định theo: Nền đất sét: (10) Nền đất cát: (11) Nếu đất bao gồm đất sét đất cát, giá trị H n xác định giá trị trung bình Giá trị H n cần cộng thêm chiều dày lớp đất có E < 10 MPa, lớp nằm H n độ dày khơng vượt q 5m - Theo K.E.Egorov (Lê Q An, Nguyễn Cơng Mẫn, Hồng Văn Tân, 1998) giá trị Hn xác định dựa vào điều kiện (8) - Theo B.I.Đalmatov (Vũ Công Ngữ, 1998) suy diễn phương pháp tầng tương đương N.A.Txưtovis, rút trị số chiều dày tầng chịu nén tương đương đề nghị chiều dày tầng chịu nén theo biểu thức: (12) Trong đó: b: bề rộng đường kính móng : hệ số, tra bảng - Mặt khác, theo JGJ6-99 chiều dày tính tốn lớp biến dạng tuyến tính Hn xác định theo: (13) Trong đó: : hệ số kinh nghiệm, tra bảng ξ : hệ số, tra bảng β: hệ số điều chỉnh, tra bảng B: bề rộng móng 2.3 Phương pháp số: mô phần mềm plaxis 3D - Trong phần tính tốn sử dụng phần mềm Plaxis 3D với mơ hình tính tốn Hardening - Soil, với mơ hình độ cứng đất thay đổi theo trạng thái ứng đất, phù hợp với ứng xử phần lớn loại đất Độ lún ổn định trung bình ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 móng tính tốn theo cơng thức (7), dựa vào độ lún ổn định điểm hình (1) Hinh Mơ hình tính tốn Plaxis 3D ÁP DỤNG TÍNH TỐN ĐỘ LÚN ỔN ĐỊNH CỦA MĨNG BÈ - Để nghiên cứu ảnh hưởng chiều sâu vùng chịu nén H n đến kết tính độ lún ổn định, tác giả tính tốn độ lún ổn định với móng có kích thước 10x15, 15x22,5, 20x30, 25x37,5, 30x40, 35x52,5, 40x60 m2 với chiều sâu đặt móng D f = 2m, D f = -4m, D f = -6m, D f = -8m, kích thước móng chịu tải trọng phân bố 150, 200, 250 kN/m2, thông số tiêu lý lớp đất kết cấu móng cho bảng bảng Độ lún ổn định móng chịu tải trọng tương ứng, tính toán theo: - Phương pháp cộng lún lớp phân tố áp dụng tính tốn độ lún ổn định cho toán chiều, ba chiều, Xiangfu Chen ứng với chiều sâu vùng chịu nén H n xác định theo điều kiện (3) đến chiều sâu mà độ lún lớp phân tố S i = - Phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính áp dụng tính tốn độ lún ổn định ứng với chiều sâu vùng chịu nén H n theo tiêu chuẩn TCVN 9362:2012, JGJ6-99 tác giả K.E.Egorov, B.L Đalmatov - Mô phần mềm Plaxis 3D Phạm vi ảnh hưởng đất móng bè chủ yếu nằm lớp 2, có đặc trưng lý tóm tắt bảng sau: 31 Bảng Bảng tổng hợp số liệu tiêu lý lớp đất Bảng Bảng tổng hợp số liệu tiêu lý lớp đất kết cấu móng mơ hình Hardening - soil Hình Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -4m), ptc = 150kpa Hình Biểu đồ độ lún – bề rộng móng B (Df = -6m), ptc = 150kpa 3.1 Kết tính tốn Hình Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -2m), ptc = 150kpa 32 Hình Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -8m), ptc = 150kpa ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 Hình Biểu đồ độ lún – bề rộng móng B (Df = -2m), ptc = 200kpa Hình Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -4m), ptc = 200kpa Hình 10 Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -6m), ptc = 200kpa ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 Hình 11 Biểu đồ độ lún – bề rộng móng B (Df = -8m), ptc = 200kpa Hình 12 Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -2m), ptc = 250kpa Hình 13 Biểu đồ độ lún – bề rộng móng B (Df = -4m), ptc = 250kpa 33 Hình 14 Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -6m), ptc = 250kpa Hình 15 Biểu đồ độ lún - bề rộng móng B (Df = -8m), ptc = 250kpa 3.2 So sánh đánh giá kết mơ hình tính tốn - Tính tốn độ lún theo chiều sâu đặt móng phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính theo TCVN 9362: 2012 ứng với điều kiện vùng chịu nén lún Si = Hn công thức (11) cho kết nhỏ nhất, toán chiều theo phương pháp cộng lún lớp phân tố ứng với điều kiện vùng chịu nén lún Si = cho kết lớn - Khi kích thước móng tải trọng ptc tăng kết độ lún theo chiều sâu đặt móng chênh lệch phương pháp tính tốn độ lún ổn định khác Chênh lệch độ lún lớn 34 phương pháp cộng lún lớp phân tố phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính so sánh với kết độ lún mơ hình Plaxis 3D thấp từ 3% đến 68% theo kết sau: Tại chiều sâu đặt móng Df = -2(m), có độ lún theo mơ hình Plaxis 3D chênh lệch trung bình thấp so với tốn chiều từ 6% đến 9%, với toán B.I.Đalmatov từ 3% đến 15%, với toán chiều từ 18% đến 33% Tại chiều sâu đặt móng Df = -4(m), có độ lún theo mơ hình Plaxis 3D chênh lệch trung bình thấp so với tốn chiều từ 9% đến 16%, với toán B.I.Đalmatov từ 10% đến 22%, với toán chiều từ 35% đến 53% Tại chiều sâu đặt móng Df = -6(m), có độ lún theo mơ hình Plaxis 3D chênh lệch trung bình thấp so với tốn chiều từ 27% đến 32%, với toán B.I.Đalmatov từ 24% đến 38%, với toán chiều từ 50% đến 63% Tại chiều sâu đặt móng Df = -8(m), có độ lún theo mơ hình Plaxis 3D chênh lệch trung bình thấp so với tốn chiều từ 34% đến 40%, với toán B.I.Đalmatov từ 30% đến 46%, với toán chiều từ 57% đến 68% Kết cho thấy kích thước móng tải trọng ptc tăng kết độ lún theo chiều sâu đặt móng chênh lệch phương pháp tính tốn độ lún ổn định khác Tại chiều sâu đặt móng D f = -2(m) độ lún có kết chênh lệch trung bình thấp từ 3% đến 15%, chiều sâu đặt móng từ Df = -4(m), Df = -6(m), D f = -8(m) độ lún có kết chênh lệch trung bình từ 9% đến 46% toán chiều (5) với vùng chịu nén lún Si = 0, B.I.Đalmatov với vùng chịu nén lún Si = Hn (12) so với độ lún mơ hình Plaxis 3D Riêng tốn chiều (6) với vùng chịu nén lún Si = độ lún có kết chênh lệch trung bình lớn từ 18% đến 68% so với độ lún mơ hình plaxis 3D - Độ lún theo chiều sâu đặt móng tính theo phương pháp cộng lún lớp toán chiều (5) ứng với vùng chịu nén lún Si = ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính B.I.Đalmatov ứng với vùng chịu nén lún Si = Hn (12) có kết chênh lệch trung bình khơng nhiều từ 0,08% đến 17% sau: Tại chiều sâu đặt móng D f = -2(m) có độ lún chênh lệch trung bình từ 0,8% đến 13%, chiều sâu đặt móng Df = -4(m) có độ lún chênh lệch trung bình từ 0,2% đến 14%, chiều sâu đặt móng Df = -6(m) có độ lún chênh lệch trung bình từ 1% đến 15%, chiều sâu đặt móng D f = -8(m) có độ lún chênh lệch trung bình từ 0,08% đến 17% Kết cho thấy phạm vi vùng chịu nén lún tính theo tính theo phương pháp cộng lún lớp phân tố xác định cho độ lún lớp phân tố đến Si =0 gần với phạm vi vùng chịu nén lún Si = Hn tính theo phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính B.I.Đalmatov (12) - Độ lún theo chiều sâu đặt móng tính theo phương pháp cộng lún lớp toán chiều Boussinesq, công thức theo tài liệu Xiangfu Chen ứng với điều kiện vùng chịu nén lún Si = Hn theo công thức (3.3) so sánh với kết độ lún mơ hình Plaxis 3D có độ lún chênh lệch trung bình từ 7% đến 42% sau: Tại chiều sâu đặt móng Df = -2(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D có độ lún chênh lệch trung bình so với toán chiều từ 32% đến 41%, so với công thức theo tài liệu Xiangfu Chen từ 29% đến 40% Tại chiều sâu đặt móng Df = -4(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D có độ lún chênh lệch trung bình so với tốn chiều từ 14% đến 28%, so với cơng thức theo tài liệu Xiangfu Chen từ 12% đến 26% Tại chiều sâu đặt móng Df = -6(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D có độ lún chênh lệch trung bình so với tốn chiều từ 10% đến 14%, so với công thức theo tài liệu Xiangfu Chen từ 10% đến 13% Tại chiều sâu đặt móng Df = -8(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D có độ lún chênh lệch trung bình so với tốn chiều từ 6% đến ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 9%, so với công thức theo tài liệu Xiangfu Chen từ 7% đến 14% Kết cho thấy chiều sâu đặt móng Df = -2(m), Df = -4(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D so với tốn chiều có độ lún chênh lệch trung bình 14% đến 41% lớn so với công thức theo tài liệu Xiangfu Chen có độ lún chênh lệch trung bình từ 12% đên 40% Tại chiều sâu đặt móng D f = -6(m), D f = -8(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D so với tốn chiều có độ lún chênh lệch trung bình từ 6% đến 14% thấp so với công thức theo tài liệu Xiangfu Chen có độ lún chênh lệch trung bình từ 7% đến 14% - Độ lún theo chiều sâu đặt móng tính theo phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính với vùng chịu nén lún Si = Hn TCVN 9362:2012 theo công thức (11), K.E.Egorov theo công thức (8), B.I.Đalmatov theo công thức (12), JGJ6-99 theo công thức (13) phương pháp cộng lún lớp với vùng chịu nén lún Si = Hn tốn chiều, Xiangfu Chen theo cơng thức (5), tốn chiều theo cơng thức (6) plaxis 3D cho giá trị độ lún ổn định nằm phạm vi phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính KẾT LUẬN - Kết cho thấy độ lún ổn định giảm dần theo chiều sâu đặt móng với áp lực gây lún đáy móng po gần khơng đổi Để thỏa mãn điều kiện độ lún ổn định giới hạn Sgh móng bè (có kích thước ≥ 10m), trường hợp tính tốn độ lún ổn định phải ứng với áp lực gây lún đáy móng tải trọng cơng trình gây (đối với trường hợp có điều kiện địa chất tương tự) - Dựa vào kết phân tích mục (3.2), kích thước móng tải trọng ptc tăng kết độ lún theo chiều sâu đặt móng chênh lệch phương pháp tính tốn độ lún ổn định khác Tại chiều sâu đặt móng D f = -2(m) độ lún có kết chênh lệch trung bình thấp 35 từ 3% đến 15%, chiều sâu đặt móng từ Df = -4(m), Df = -6(m), Df = -8(m) độ lún có kết chênh lệch trung bình từ 9% đến 46% toán chiều với vùng chịu nén lún Si = 0, B.I.Đalmatov với vùng chịu nén lún Si = Hn (12) so với mơ hình Plaxis 3D Riêng toán chiều (6) với vùng chịu nén lún Si = độ lún có kết chênh lệch trung bình lớn từ 18% đến 68% so với mơ hình Plaxis 3D Để đảm bảo an tồn việc tính tốn độ lún ổn định theo phương pháp cộng lún lớp phân tố, phạm vi vùng chịu nén lún nên xác định cho độ lún lớp phân tố đến Si =0 Đối với phương pháp lớp đàn hồi biến dạng tuyến tính, chiều dày vùng chịu nén lún Hn nên xác định theo B.I.Đalmatov công thức (12) - Dựa vào kết phân tích mục (3.2), độ lún theo chiều sâu đặt móng tính theo phương pháp cộng lún lớp toán chiều Boussinesq, công thức theo tài liệu Xiangfu Chen ứng với điều kiện vùng chịu nén lún Si = Hn theo công thức (8) so sánh với kết độ lún mơ hình Plaxis 3D có độ lún chênh lệch trung bình từ 7% đến 42% Kết cho thấy chiều sâu đặt móng Df = -2(m), Df = -4(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D so với tốn chiều có độ lún chênh lệch trung bình 14% đến 41% lớn so với cơng thức theo tài liệu Xiangfu Chen có độ lún chênh lệch trung bình từ 12% đên 40% Tại chiều sâu đặt móng Df = -6(m), Df = -8(m) độ lún theo mơ hình Plaxis 3D so với tốn chiều có độ lún chênh lệch trung bình từ 6% đến 14% thấp so với công thức theo tài liệu Xiangfu Chen có độ lún chênh lệch trung bình từ 7% đến 14% Do áp dụng công thức theo tài liệu Xiangfu Chen để tính tốn độ lún ổn định theo chiều sâu đặt móng - Tính tốn độ lún móng theo phương pháp khác cho kết độ lún ổn định khác nhiều Do việc xác định phạm vi vùng chịu nén lún mang yếu tố định việc tính tốn độ lún ổn định móng Tuy nhiên nay, quan điểm xác định phạm vi vùng chịu nén lún Hn chưa thống Do độ lún ổn định tính tốn theo phương pháp khác ứng với vùng chịu nén lún Hn tác giả khác cho kết khác nhiều, chiều dày vùng chịu nén lún phụ thuộc vào kích thước móng bề rộng B, tỷ số L/B (L: chiều dài móng, B: bề rộng móng), tải trọng cơng trình, cấu tạo địa chất cơng trình - Cần có nghiên cứu thêm hệ số ảnh hưởng Df/B (Df: chiều sâu chơn móng, B: bề rộng móng), L/B (L: chiều dài móng, B: bề rộng móng), hệ số poisson, mơ đun biến dạng E nhằm đánh giá việc giảm độ lún theo chiều sâu đặt móng phương pháp tính tốn - Ngồi cần quan trắc lún cơng trình để đưa phạm vi vùng chịu nén lún Hn phương pháp tính độ lún hợp lý TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Châu Ngọc Ẩn, Cơ học đất, NXB Đại hoc quốc gia TP.Hồ Chí Minh 2016 [2] Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương, Cơ học đất, NXB Xây dựng Hà Nội 2003 [3] Vũ Cơng Ngữ, Thiết kế tính tốn móng nơng, NXB Trường đại học xây dựng 1998 [4] Lê Q An, Nguyễn Cơng Mẫn, Hồng Văn Tân, Tính tốn móng theo trạng thái tới hạn, NXB Xây dựng Hà Nội 1998 [5] Xiangfu Chen, Settlement Calculation on High-Rise Buildings, Science Press Beijing and Springer 2011 [6] TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình, 2012 [7] Vinh Le Ba, Nhan Nguyen Van and Khanh Le Ba, Study on the settlement of raft foundations by different methods, International Scientific Conference Integration, "Partnership and Innovation in Construction Science and Education" (IPICSE-2018) Người phản biện: PGS.TS NGUYỄN VĂN KÝ 36 ĐỊA KỸ THUẬT SỐ - 2019 ... Tại chiều sâu đặt móng D f = -2(m) có độ lún chênh lệch trung bình từ 0,8% đến 13%, chiều sâu đặt móng Df = -4(m) có độ lún chênh lệch trung bình từ 0,2% đến 14%, chiều sâu đặt móng Df = -6(m) có. .. kết độ lún theo chiều sâu đặt móng chênh lệch phương pháp tính tốn độ lún ổn định khác Tại chiều sâu đặt móng D f = -2(m) độ lún có kết chênh lệch trung bình thấp từ 3% đến 15%, chiều sâu đặt móng. .. kết độ lún theo chiều sâu đặt móng chênh lệch phương pháp tính tốn độ lún ổn định khác Tại chiều sâu đặt móng D f = -2(m) độ lún có kết chênh lệch trung bình thấp 35 từ 3% đến 15%, chiều sâu đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích độ lún của móng bè có xét đến chiều sâu đặt móng, Phân tích độ lún của móng bè có xét đến chiều sâu đặt móng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn