Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 02

1 4 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:59

Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 02 sẽ giới thiệu tới các bạn 3 câu hỏi tự luận về vẽ kỹ thuật thuộc khoa kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Bách Khoa. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. Trường Đại Học Bác h Khoa Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng Bộ Môn Hình Hoạ – Vẽ Kỹ Thuật -oooOooo - Đề : 02 KIỂM TRA GIỮ A HỌC KỲ MÔN HỌC : VẼ KỸ THUẬ T 1A (806001) Thờ i lượ ng : 45 phú t Người đề Chủ nhiệ m mô n Đề : : : Trương Hữu Hoan Dương Thò Bích Huyền Chữ ký : Câ u (4 điểm ): Vẽ hình chiế u cò n lại củ a hình bình hà nh ABCD (2 điểm) Xác đònh độ dài thật củ a đoạn thẳng BC (1 điể m) Dựng tam giác cân đỉnh A, đáy DE E thuộ c AB (1 điểm ) Câ u (3 điểm ): Hoà n chỉnh hình chiếu tam giá c vuô ng IKJ, vuô ng J điểm K thuộc đường thẳng a Câ u (3 điểm ): Hoà n chỉnh hình chiếu hình vuông MNPL Chú ý : Sinh viên không sử dụng tà i liệ u laøm baø i
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 02, Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 02

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn