Bài giảng Thủy công: Chương 2 (Tải trọng và lực tác dụng) - TS. Trần Văn Tỷ (p1)

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:41

Bài giảng Thủy công - Chương 2: Tải trọng và lực tác dụng cung cấp cho người học các bản vẽ và phương pháp tính: Lực và tổ lực, các lực tác dụng (Áp lực thủy tĩnh, áp lực thủy động, áp lực sóng, áp lực bùn cát, áp lực đất). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. 8/7/2015 Chương Tải trọng Lực tác dụng Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG 1) Lực Tổ hợp lực 2) Các lực tác dụng:  Áp lực thủy tĩnh  Áp lực thủy động  Áp lực sóng  Áp lực bùn cát  Áp lực đất 8/7/2015 Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG 1) Trọng lượng thân cơng trình thiết bị đặt nó; 2) Áp lực nước bao gồm: áp lực thủy tĩnh, áp lực thủy động, áp lực sóng, áp lực thấm; 3) Áp lực đất đắp; 4) Áp lực bùn cát lắng đọng thượng lưu cơng trình; 5) Áp lực gió; 6) Áp lực quán tính, động lực, nội lực sinh bê tông cốt thép; 7) Nội lực sinh bê tông (khi nhiệt độ thay đổi làm cho bê tông co giãn sinh lực khác); 8) Áp lực động người xe cộ qua lại; 9) Trọng lượng máy đóng mở cửa van Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG a) Tổ hợp Gồm lực tác dụng thường xuyên có chu kỳ như: 1) Trọng lượng thân cơng trình thiết bị thường xun đặt lên nó; 2) Áp lực thủy tĩnh mực nước thiết kế (mực nước lũ, kiệt thiết kế); 3) Áp lực thủy động dòng chảy gây ra; 4) Áp lực sóng (sóng gió bão sóng tàu); 5) Áp lực thấm (trong điều kiện lỗ thoát nước làm việc bình thường); 6) Áp lực gió; 7) Áp lực đất; 8) Áp lực bùn cát bồi lắng; 9) Tải trọng xe cộ, máy vận chuyển, nâng đỡ; 10) Tải trọng tàu thuyền 8/7/2015 Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG b) Tổ hợp đặc biệt Gồm lực xảy ra, bao gồm lực tải trọng tổ hợp bản, nhưng: 1) Áp lực thủy tĩnh ứng với mực nước lớn mực nước lũ thiết kế; 2) Áp lực đẩy trường hợp thiết bị chống thấm tác dụng hay thiết bị thoát nước bị tắc; 3) Tải trọng gió bão; 4) Lực co giãn thay đổi nhiệt độ ẩm độ gây nên bê tông bê tông cốt thép; 5) Lực sinh xây dựng sửa chữa thí nghiệm quan trắc; 6) Lực quán tính động đất 8/7/2015 8/7/2015 ...8/7 /20 15 Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG 1) Trọng lượng thân cơng trình thiết bị đặt nó; 2) Áp lực nước bao gồm: áp lực thủy tĩnh, áp lực thủy động, áp lực sóng, áp lực thấm; 3) Áp lực đất... Áp lực gió; 7) Áp lực đất; 8) Áp lực bùn cát bồi lắng; 9) Tải trọng xe cộ, máy vận chuyển, nâng đỡ; 10) Tải trọng tàu thuyền 8/7 /20 15 Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG b) Tổ hợp đặc biệt Gồm lực. .. giãn sinh lực khác); 8) Áp lực động người xe cộ qua lại; 9) Trọng lượng máy đóng mở cửa van Chương TẢI TRỌNG VÀ LỰC TÁC DỤNG a) Tổ hợp Gồm lực tác dụng thường xuyên có chu kỳ như: 1) Trọng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thủy công: Chương 2 (Tải trọng và lực tác dụng) - TS. Trần Văn Tỷ (p1), Bài giảng Thủy công: Chương 2 (Tải trọng và lực tác dụng) - TS. Trần Văn Tỷ (p1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn