Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn nga vào tiêu chuẩn Việt Nam

10 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:15

Hiện nay, vẫn chưa có tài liệu hướng dẫn tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bài báo này giới thiệu phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng của Nga và có thể áp dụng vào tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN DẦM BÊ TƠNG CỐT CỨNG THEO TIÊU CHUẨN NGA VÀO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TS LÊ MINH LONG Viện KHCN Xây dựng KS QUÁCH THÀNH NAM Công ty CP Tư vấn thiết kế Dịch vụ đầu tư Tóm tắt: Hiện nay, chưa có tài liệu hướng dẫn tính tốn dầm bê tơng cốt cứng theo tiêu chuẩn Việt Nam Bài báo giới thiệu phương pháp tính tốn dầm bê tơng cốt cứng Nga áp dụng vào tiêu chuẩn Việt Nam hành Từ khóa: cốt cứng, dầm bê tơng cốt thép, độ bền Mở đầu Kết cấu bê tông cốt cứng (ở phân biệt cốt cứng thép hình, cốt thép thường thép thơng thường) tận dụng ưu điểm riêng đặc trưng lý vật liệu thép bê tông để tạo kết cấu có khả chịu lực độ tin cậy cao, đồng thời giảm tiết diện yêu cầu vượt nhịp lớn yêu cầu công thẩm mỹ cơng trình, thời gian thi công nhanh nâng cao hiệu kinh tế thi cơng cơng trình xây dựng Kết cấu bê tông cốt cứng sử dụng nhiều nước giới Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapor,… việc xây dựng cơng trình cao tầng cơng trình khung nhịp lớn có nhiều tài liệu tiêu chuẩn thiết kế cho kết cấu bê tông cốt cứng nước khác Ở Việt Nam loại kết cấu sử dụng Tuy nhiên, nhu cầu xây dựng nhà cao tầng siêu cao tầng bùng nổ mạnh mẽ, với ưu điểm kết cấu bê tông cốt cứng, tương lai loại kết cấu sử dụng rộng rãi, Việt Nam khơng nằm ngồi xu hướng phát triển chung xây dựng giới Việc tính tốn cấu kiện bê tơng cốt cứng gặp nhiều khó khăn kỹ sư tư vấn thiết kế chưa có tài liệu hướng dẫn tính tốn cấu kiện bê tơng sử dụng cốt cứng nói chung cột bê tơng sử dụng cốt cứng nói riêng Tuy nhiên áp dụng nguyên tắc tính tốn theo tiêu chuẩn Nga hồn tồn tính tốn theo hai tiêu chuẩn TCVN 5574: 2012 TCVN 5575: 2012 lý sau đây: - Bản chất tiêu chuẩn TCVN 5574: 2012 [1] TCVN 5575: 2012 [2] tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 356:2005 TCXDVN 338: 2005 chuyển ngang mà không thay đổi nội dụng Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 đổi tên thành tiêu chuẩn quốc gia Hai tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam chuyển dịch từ tiêu chuẩn tương ứng Nga SNIP 2.03.01-84* [3] thiết kế kết cấu bê tông cốt thép SNIP II-23-81* [4] thiết kế kết cấu thép; - Trong hệ thống tiêu chuẩn Nga khơng có tiêu chuẩn riêng để thiết kế dầm bê tông cốt cứng thời điểm có hướng dẫn [6] tính tốn dựa theo tiêu chuẩn [3] thiết kế kết cấu bê tông cốt thép tiêu chuẩn [4] thiết kế kết cấu thép Vì vậy, vấn đề đặt nghiên cứu tài liệu tiêu chuẩn hướng dẫn Nga để áp dụng tính tốn dầm bê tơng cốt cứng theo tiêu chuẩn Nga vào tiêu chuẩn Việt Nam Áp dụng tính tốn dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn Nga vào TCVN 2.1 Các yêu cầu chung Theo hướng dẫn Nga [6] việc tính tốn độ bền dầm bê tông cốt cứng cần thực phù hợp với dẫn [3] (tương đương với [1] Việt Nam) có kể đến khuyến nghị bổ sung Về ngun tắc, việc tính tốn cấu kiện dầm bê tông cốt cứng thực giai đoạn làm việc dầm sau: - Giai đoạn 1: Trước bê tông đạt đến cường độ mẫu lập phương 10 N/mm - tính tốn dầm thép thơng thường, có cốt cứng làm việc chịu tải trọng tải trọng thân cốt cứng, trọng lượng bê tông, tải trọng vận chuyển lắp dựng tải trọng khác q trình thi cơng dầm; - Giai đoạn 2: Sau bê tông đạt đến cường độ mẫu lập phương 10 N/mm2 - cốt cứng làm việc đồng thời với bê tơng việc tính tốn tiến hành dầm bê tông cốt thép chịu toàn tải trọng Đối với tải trọng phát sinh trình lắp dựng, cường độ mẫu lập phương bê tông lớn cho phép tính tốn dầm dầm bê tơng cốt thép 53 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Để tiết kiệm thép, tiết diện cốt cứng nên chọn tối thiểu để cốt cứng làm việc kết cấu thép chịu lực phát sinh q trình thi cơng, trừ trường hợp bị hạn chế kích thước bao dầm bê tông cốt thép Sự làm việc dầm bê tơng cốt thép sử dụng cốt cứng chịu tồn tải trọng sử dụng đảm bảo việc lựa chọn tiết diện bê tông cốt thép với cốt cứng cốt thép thường bổ sung Trong báo giới thiệu cách tính tốn theo giai đoạn 2.2 Các yêu cầu vật liệu Các yêu cầu bê tông cốt thép thường lấy [1] cốt cứng lấy theo [2] 2.3 Phương pháp tính tốn dầm bê tơng cốt cứng 2.3.1 Các giả thiết tính tốn Theo quan điểm tính tốn Nga [6], việc xác định nội lực giới hạn tiết diện tiến hành dựa giả thiết sau: - Cường độ chịu kéo bê tông lấy không (tức bỏ qua khả chịu kéo bê tông); - Cường độ chịu nén bê tông quy ước lấy ứng suất (trong trường hợp cần thiết nhân với hệ số điều kiện làm việc, phân bố vùng chịu nén); - Biến dạng (ứng suất) cốt thép xác định phụ thuộc vào chiều cao vùng chịu nén bê tông; - Ứng suất kéo cốt cứng cốt thép thường không lớn cường độ chịu kéo tính tốn cốt cứng Rsr cốt thép thường Rs , trường hợp cần thiết nhân với hệ số điều kiện làm việc  si ; tiết diện thẳng góc với trục dọc cấu kiện cần tiến hành phụ thuộc vào tương quan giá trị chiều cao tương đối vùng chịu nén bê tông Chiều cao tương đối  vùng chịu nén bê tông xác định tỉ số chiều cao vùng chịu nén x chiều cao làm việc h0 tiết diện (x/h0) Chiều cao làm việc h0 tiết diện xác định theo công thức: h0  h  a1 (1) Trong đó: h - chiều cao tiết diện; a1 - khoảng cách từ điểm đặt hợp lực nội lực cốt thép (cốt cứng cốt thép thường) chịu kéo đến biên chịu kéo tiết diện, xác định theo công thức: a1  Asr ar  As a Asr  As (2) Trong đó: Asr - diện tích tiết diện phần cốt cứng nằm vùng chịu kéo; As - diện tích tiết diện cốt thép thường chịu kéo; a - khoảng cách từ hợp lực cốt thép thường chịu kéo đến biên gần tiết diện; a r - khoảng cách từ trọng tâm cốt cứng đến biên chịu kéo tiết diện Chiều cao tương đối giới hạn R vùng chịu nén bê tông thời điểm trạng thái giới hạn dầm xảy đồng thời với việc ứng suất cốt thép chịu kéo đạt tới cường độ tính tốn có kể đến hệ số điều kiện làm việc tương ứng, xác định theo công thức kinh nghiệm: R   R    s ,max 1    sc ,u  1,1  (3) Trong đó:  - đặc trưng vùng chịu nén bê tông, xác định theo công thức:     0,008Rb (4) a) Xác định chiều cao tương đối giới hạn vùng chịu nén bê tông   , - hệ số bê tông nặng; Rb - cường độ chịu nén tính tốn dọc trục bê tơng ứng với trạng thái giới hạn thứ nhất, tính N/mm (đã kể đến hệ số điều kiện làm việc); Rs,max - giá trị lớn hai giá trị: cường độ chịu kéo tính tốn cốt cứng Rsr cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép thường Rs kể đến hệ số điều kiện làm việc tương ứng  si ;  sc , u - ứng suất giới hạn cốt thép vùng chịu nén, lấy cấu kiện làm từ bê tông nặng, tùy thuộc vào yếu tố nêu Bảng 15 tiêu chuẩn [3] (tương đương với [1]): 500 MPa với loại tải trọng tác dụng mục 2a 500 MPa với loại tải trọng tác dụng mục 2b Khi ngoại lực tác dụng mặt phẳng qua trục đối xứng tiết diện cốt thép đặt tập trung theo cạnh vng góc với mặt phẳng đó, việc tính tốn Dễ dàng nhận thấy, cơng thức (3) nêu tương tự công thức (25) [1] thay Rs  Rs ,max - Ứng suất nén cốt cứng cốt thép thường không lớn cường độ chịu nén tính tốn cốt cứng Rsr cốt thép thường Rsc , trường hợp cần thiết nhân với hệ số điều kiện làm việc  si ; - Khi tính tốn độ bền cấu kiện bê tơng cốt thép, chất tải trước cho cốt cứng trước đổ bê tơng q trình xây dựng nhà khơng làm giảm độ bền cấu kiện bê tông cốt thép 2.3.2 Tính tốn độ bền tiết diện thẳng góc với trục dọc dầm 54 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN b) Tính tốn độ bền dầm tiết diện chữ nhật qua cốt cứng; trục trung hòa qua bụng cốt cứng; trục trung hòa qua cánh cốt cứng Theo [5, 6], việc tính tốn độ bền tiết diện thẳng góc dầm tiết tiến hành tùy theo vị trí trục trung ḥa cốt cứng: Trục trung hòa khơng Trường hợp 1: Trục trung hồ khơng qua cốt cứng (hình 1) A's b Rb a x a' Rsc A's trơc trung hßa h h' h0 Trục trung hòa a Rs As Asr Rsr As Hình Trục trung hòa khơng qua cốt cứng (dầm tiết diện chữ nhật) - Khi x   R h0 , ứng suất cốt thép chịu kéo (cốt cứng cốt thép thường) đạt đến cường độ tính tốn, trạng thái giới hạn đạt đến xuất phá hoại dẻo Khi độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện cân trọng tâm cốt thép (cốt cứng cốt thép thường) chịu kéo M  : Chiều cao vùng chịu nén x xác định từ điều kiện cân  x  :  x  R b bx  R sc As  R s A s  R sr Asr  Trục trung hòa khơng qua cốt cứng khi: x Rsr Asr  Rs As  Rsc As a bRb M  Rb bx  h0  0,5 x   R sc As  h0  a   (5) - Khi x   R h0 cốt thép (cốt cứng cốt thép thường) chịu kéo mà ứng suất cốt thép nhỏ, chưa đạt đến cường độ tính tốn Bê tơng vùng nén bị phá hoại ứng suất nhỏ cường độ tính tốn Khi độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện (6) thay x   R h0 viết dạng: Trong đó: Rsr - cường độ tính tốn cốt cứng; Asr - diện tích tiết diện cốt cứng nằm vùng chịu kéo; Rs - cường độ chịu kéo tính tốn cốt thép thường; As - diện tích tiết diện cốt thép thường chịu kéo; Rsc - cường độ chịu nén tính tốn cốt thép thường; As - diện tích cốt thép thường chịu nén; b chiều rộng tiết diện chữ nhật; Rb - cường độ chịu nén tính tốn dọc trục bê tông; a - khoảng cách từ trục cánh cốt cứng đến biên chịu nén tiết diện M  Rbbh02 R 1  0,5 R   Rsc As  h0  a  (7) Trường hợp - Trục trung hòa qua bụng cốt cứng (hình 2) A's b (6) Rsr Rb h0 r a x a' Rsc A' s trôc trung hßa h h' tw Trục trung hòa a Rs As : Asr Rsr As Hình Trục trung hòa qua bụng cốt cứng (dầm tiết diện chữ nhật) Chiều cao vùng chịu nén x xác định từ điều kiện cân  x  :  x  Rb bx  Rsc As  R sr Asr  R s As  R sr Asr  Trục trung hòa qua bụng cốt cứng khi: x Rsr rtw  Rs As  Rsc As a bRb  Rsr t w (8) Trong đó: r - khoảng cách từ biên chịu nén bê tông đến trọng tâm cốt cứng; tw- chiều dày bụng cốt cứng Khi x   R h0 , độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện cân trục trung hòa M  : M  Rb 0, 5bx  Rsc As  x  a    Rsr W p   r  x  t w   Rs As ( h  x )  Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014  (9) 55 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Khi thiết kế nên chọn cho chiều cao vùng chịu nén bê tông thỏa mãn điều kiện x   R h0 Trường hợp – Trục trung hòa qua cánh cốt cứng (hình 3) A' s b Rb a a' Rsc A' s trôc trung hßa hw h Trục trung hòa h' tw a Rs As Asr,f Rsr As Hình Trục trung hòa qua cánh cốt cứng (dầm tiết diện chữ nhật) Nếu chiều cao vùng chịu nén bê tông xác định theo (5) không thỏa mãn tức trục trung hòa qua cốt cứng, chiều cao vùng chịu nén bê tơng tính theo (8) Nếu kết tính theo (8) khơng thỏa mãn giả thiết trục trung hòa qua cánh cốt cứng Khi x   R h0 , độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện cân mơ men trục trung hòa (10)   M  : M  Rb 0,5ba  Rsc As  a  a   Rsr Asr , f  0,5t w hw hw  Rs As ( h  a ) Khi x   R h0 độ bền tiết diện kiểm tra theo công thức (7) Việc kiểm tra độ bền tiết diện thẳng góc dầm bê tơng cốt cứng tiết diện chữ nhật thực theo sơ đồ khối hình M , b , h , h0 , a, a , ar , a , r , Rs , As , Rsr , Asr , Rb , Rs, max x Rsr Asr  Rs As  Rsc As' bRb x Rsr rtw  Rs As  Rsc As' bRb  Rsr tw xa xa a1  As a  Asr As  Asr xa h0  h  a1     0,008Rb R  x   R ho  Rs ,max   1 1  sc ,u  1,1  x   R ho x   R ho M  Rbbx  h0  0,5 x     Rsc A 's h0  a '  M  Rbbh02 R 1  0,5 R     Rsc As' h0  a '  M  Rb bx  Rsc As' x  a '     Rsr W p   r  x  tw   Rs As ( h'  x )   M  Rb b R2 h02  Rsc As' R h0  a '   ba  Rsc As' a  a '  t h    Rsr  Asr' , f  w w  hw  Rs As (h '  a )    M  Rb   Rsr W p   r   R h0  t w   Rs As ( h'   R h0 )    M  Rbbh02 R 1  0,5 R     Rsc As' h0  a '  Hình Sơ đồ khối kiểm tra độ bền tiết diện thẳng góc dầm bê tông cốt cứng tiết diện chữ nhật 56 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN dùng thép chữ I30 cán nóng có: Rsr  210 N/mm2 ( Asr  46,5 cm2); cốt thép thường C-III có Rs  Rsc  365 N/mm2 ( As  1,57 cm2); mô men uốn tác dụng M  190 kNm h '=465 a=35 hw=290 300 t w=6,5 50 h=500 150 a=155 Ví dụ 1: Kiểm tra độ bền tiết diện dầm bê tông chữ nhật sử dụng cốt cứng (hình 5) với số liệu đầu vào cho trước sau: Bê tông cấp độ bền B22,5 (M300) có Rb  13 N/mm2; b1 1; cốt cứng Asr As b=250 Hình Tiết diện dầm bê tông chữ nhật sử dụng cốt cứng Thực tính tốn: - Khoảng cách từ trục cánh cốt cứng đến biên chịu nén tiết diện a  155 mm - Khoảng cách từ trọng tâm cốt cứng đến biên chịu kéo tiết diện: ar  50  300 /  200 m m - Khoảng cách từ trọng tâm cốt cứng đến biên chịu nén: r  50  300 /  200 mm Bước 1: Xác định vị trí trục trung hòa Giả thiết tính tốn theo điều kiện trục trung hồ khơng qua cốt cứng Bước 2: Xác định chiều cao vùng chịu nén bê tông - Do giả thiết tính tốn theo điều kiện trục trung hòa không qua cốt cứng nên chiều cao vùng bê tông chịu nén xác định theo công thức (5): x Rsr Asr  Rs As 210  46,5  10  365  1, 57  10   318 mm bRb 250  13 - Vì x  318 mm  a  155 mm nên giả thiết tính theo trường hợp trục trung hòa khơng qua cốt cứng không đúng, xảy tra trường hợp trục trung hòa qua cốt cứng Chiều cao vùng bê tông chịu nén xác định theo công thức (8): x Rsr rtw  Rs As  210  300  6,  385  1, 57  102   144 mm Rsr t w  bRb  210  6,  250  13 Vì x  144 mm  a  155mm nên trục trung hòa qua cánh cốt cứng Bước 3: Xác định khoảng cách a1 - Khoảng cách từ hợp lực nội lực cốt thép (cốt cứng cốt thép thường) chịu kéo đến biên chịu kéo tiết diện xác định theo công thức (2): a1  Asr ar  As a 46,5 102  200  1,57  102  35   198 mm Asr  As 46,  102  1,57 102 Bước 4: Xác định chiều cao làm việc tiết diện: - Chiều cao làm việc tiết diện tính tốn theo cơng thức (1): h0  h  a1  500  198  302 mm Bước 5: Xác định đặc trưng vùng chịu nén  bê tông - Đặc trưng vùng chịu nén bê tông xác định theo công thức (4):     0, 008Rb  0,85  0, 008 13  0, 746 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 57 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Bước 6: Xác định chiều cao tương đối giới hạn vùng chịu nén  R bê tông - Chiều cao tương đối giới hạn vùng chịu nén bê tông tính theo cơng thức (3):  0, 746 R    0, 58 R   365  0, 746    s , max      sc ,u  1,1  400  1,1  Trong đó: Rs ,max  max  Rs ; R sr   max  365; 210   365 N / mm ;  sc ,u  400 N / mm (mục 2b, bảng 15 [1] Bước 7: Xác định mơ men giới hạn tiết diện - Tính diện tích cốt cứng vùng chịu nén Asr , f  bf t f  13,  1, 02  13,8 cm với hw  300  10,  288 mm - Vì a  155mm  R h0  0, 58  302  175 mm nên mô men giới hạn tiết diện kiểm tra theo công thức (10): ba t h    Rs As  h  a   Rsr  Asr , f  w w  hw 2   250.155 6,  288    13   365  1, 57  102   465  155   210   13,8  102    288 2   M  Rb  197.106 Nm  197 kNm  M  190 kNm Kết luận: Độ bền tiết diện dầm đảm bảo c) Tính toán độ bền dầm tiết diện chữ T diện chữ T tiến hành tùy theo vị trí trục trung hòa cốt cứng: Trục trung hòa khơng Khi trục trung hòa qua cánh tiết diện dầm chữ T, tiết diện tính tiết diện dầm chữ nhật có chiều rộng cánh bf qua cốt cứng; Trục trung hòa qua bụng cốt cứng; Trục trung hòa qua cánh cốt cứng Trường hợp – Trục trung hồ khơng qua cốt Khi trục trung hòa qua sườn tiết diện chữ T việc tính tốn độ bền tiết diện thẳng góc dầm tiết cứng (hình 6) A's Rb x a a' Rsc A's h h' h0 hf' b'f trơcTrục trung trung hßa hòa a Rs As Asr b Rsr As Hình Trục trung hòa khơng qua cốt cứng (dầm tiết diện chữ T) Chiều cao vùng chịu nén x xác định từ điều kiện cân  x   x  Rb bx  Rb  b f  b  h f  R sc As  R s As  R sr Asr  Trục trung hòa khơng qua cốt cứng khi: x Rsr Asr  Rs As  Rsc As  Rb  bf  b  hf bRb a (11) Trong đó: Asr - diện tích tiết diện cốt cứng nằm vùng chịu kéo; bf - chiều rộng cánh dầm tiết diện chữ T; b- chiều rộng tiết diện chữ nhật; hf - chiều dày cánh dầm tiết diện chữ T - Khi x   R h0 , ứng suất cốt thép chịu kéo (cốt cứng cốt thép thường) đạt đến cường độ tính tốn, trạng thái giới hạn đạt đến phá hoại dẻo Khi độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện cân trọng tâm cốt thép (cốt cứng cốt thép thường) chiụ kéo M  : 58 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN M  Rb bx  h0  0, x   Rb  b f  b  h f  h0  0, h f   R sc As  h0  a   (12) - Khi x  R h0 , độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện (12) thay x   R h0 viết dạng: (13) M  Rb b R h02 1  0, 5 R   Rb b f  b h f h0  0, h f  R sc As  h0  a       Trường hợp – Trục trung hòa qua bụng cốt cứng (hình 7) A's b'f Rsc A's h0 r x a a' hf' Rb h h' tw trơcTrục trung hßa trung hòa a Rs As Asr Rsr As b Hình Trục trung hòa qua bụng cốt cứng (dầm tiết diện chữ T) Chiều cao vùng chịu nén x xác định từ điều kiện cân  x  : x  Rb bx  Rb  bf  b  hf  Rsc As  Rsr Asr  Rs As  Rsr Asr  Trục trung hòa qua bụng cốt cứng khi: x Rsr rtw  Rs As  Rsc As  Rb  bf  b  hf bRb  Rsr tw a (14) Trong đó: r - khoảng cách từ biên chịu nén bê tông đến trọng tâm cốt cứng; t w - chiều dày bụng cốt cứng - Khi x   R h0 , độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện cân mô men trục trung ḥa M  : M    bf  b  hf  x  0,5hf   0,5bx  Rb  Rsr As  x  a   Rsr W p   r  x  t w   Rs As  h  x    (15) Trường hợp – Trục trung hòa qua cánh cốt cứng (hình 8) A's Rb a a' Rsc A's hw h tw h' h0 hf' bf' trơc Trụctrung trung hßa hòa a Rs As Asr b As Rsr Hình Trục trung hòa qua cánh cốt cứng (dầm tiết diện chữ T) Nếu chiều cao vùng chịu nén bê tông xác định theo (11) khơng thỏa mãn, tức trục trung hòa qua cốt cứng, chiều cao vùng chịu nén bê tơng tính theo (14) Nếu kết tính theo (14) khơng thỏa mãn giả thiết trục trung hòa qua cánh cốt cứng Khi đó, độ bền tiết diện kiểm tra theo điều kiện cân mô men trục trung hòa M  M    b f  b  h f  a  0, h f   0, ba  Rb  R sr As  a  a    R sr  A f  0, t w hw  hw  R s As  h   a  (16) Khi x   R h0 , độ bền tiết diện kiểm tra theo cơng thức (13) Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 59 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Việc kiểm tra độ bền tiết diện thẳng góc dầm bê tơng cốt cứng tiết diện chữ nhật thực theo sơ đồ khối hình Bắt đầu Ghi chú: (1) Trục trung hòa khơng qua cốt cứng (2) Trục trung hòa qua bụng cốt cứng (3) Trục trung hòa qua cánh cốt cứng M , b, h, h0 , a, a , ar , a , r , Rs , As , Rsr , Asr , Rb , Rs ,max Xác định vị trí trục trung hòa Rsr Asr  Rs As b 'f Rb x Trục trung hòa qua cánh dầm sai Trục trung hòa qua sườn dầm x x  h 'f M  Rbbx  h0  0,5 x    Rsr Asr  Rs As  Rsc As'  Rb b 'f  b h 'f bRb sai xa Trục trung hòa qua cốt cứng x   2Rsr rtw  Rs As  Rsc As'  Rb b 'f  b h 'f bRb  Rsr tw Trục trung hòa khơng qua cốt cứng Đi qua bụng sai xa Đi qua cánh (1) a1  h0  h  a1 As a  Asr ar As  Asr (2) xa (3)     0, 008 Rb x   R ho (1) R   Rs , max   1 1    sc ,u  1,1  (3) sai    A h  a  ' f  Rb b  b h h0  0,5h  Rsc ' s ' f  '    R A h  x '    A h  a    Rb b'f  b h'f h0  0,5h 'f  '   h' M   b'f  b h'f   R h0  f         M  Rbb R h02 1  0,5 R    b R2 h0   Rb             Rb b'f  b h'f h0  0,5h 'f   Rsc As' h0  a'  Rsr A  R h0  a  Rsr W p   r   R h0  t w       R A  h   h  ' s   Rs As h '  a s  M  Rbb R h02 1  0,5 R   ' s   h'  ba   Rb  M   b'f  b h 'f  a  f        t h    Rsr As' a  a '  Rsr  A'f  w w  hw      Rsr As' x  a'  Rsr W p   r  x  t w     s  Rsc sai   h'  bx  M   b 'f  b h 'f  x  f    Rb        sai x   R ho M  Rbbx  h0  0,5 x   ' f x   R ho (2) ' ' s s R Kết thúc Hình Sơ đồ khối kiểm tra độ bền tiết diện thẳng góc dầm bê tơng cốt cứng tiết diện chữ T Ví dụ 2: Kiểm tra độ bền tiết diện dầm bê tông tiết diện chữ T sử dụng cốt cứng (hình 10) với số liệu đầu vào sau: Bê tông cấp độ bền B22,5 (M300) có Rb  13 N/mm ; 2 I40 cán nóng có Rsr  210 N/mm ( Asr  71,4 cm , W 2  N/mm ( As  6,28 mm ,  2 20  ); mô men uốn tác dụng M 60  b1  1; cốt cứng dùng thép chữ 947 cm ); cốt thép thường C-III có Rs  Rsc  365  350 kNm Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN h'=460 x=175 a=56 50 h f' =50 50 400 h=500 r=250 b f' =750 Asr As b=250 Hình 10 Dầm tiết diện chữ T Thực tính tốn: - Khoảng cách từ trục cánh cốt cứng đến biên chịu nén tiết diện a  56 mm ar  50  400 /  250 mm - Khoảng cách từ trọng tâm cốt cứng đến biên chịu nén: r  50  400 /  250 mm Bước 1: Xác định vị trí trục trung hòa - Giả thiết trục trung hòa qua cánh tiết diện dầm chữ T Bước 2: Xác định chiều cao vùng bê tông chịu nén - Do giả thiết trục trung hòa qua cánh tiết diện chữ T nên dầm coi dầm chữ nhật với chiều rộng b  bf  750 mm , chiều cao vùng bê tông chịu nén xác định theo công thức (11): x Rsr Asr  Rs As 210  71, 102  365  6, 28 102   177mm bf Rb 750  13 - Vì x  177 mm  hf  50 mm nên giả thiết sai, trục trung hòa qua sườn tiết diện dầm, tiết diện tính tốn với dầm tiết diện chữ T Chiều cao vùng chịu bê tông chịu nén xác định theo công thức (14): x Rsr rt w  Rs As  Rsc As  Rb  bf  b  hf bRb  Rsr t w  210  250   365  6, 28  10  13   750  250   50   113 mm  a  56 mm 250  13   210  - Vì x  113 mm  a  56 mm nên trục trung hòa qua bụng cốt cứng Bước 3: Xác định khoảng cách a1 - Khoảng cách từ hợp lực nội lực cốt thép (cốt cứng cốt thép thường) chịu kéo đến biên chịu kéo tiết diện xác định theo công thức (2): a1  Asr ar  As a 71,  10  200  6, 28  102  35   232 mm Asr  As 71,  102  6, 28  10 Bước 4: Xác định chiều cao làm việc tiết diện: - Chiều cao làm việc tiết diện xác định theo công thức (1): h0  h  a1  500  232  268 mm Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 61 QUY CHUẨN - TIÊU CHUẨN Bước 6: Xác định chiều cao tương đối giới hạn vùng chịu nén R bê tông - Chiều cao tương đối giới hạn vùng chịu nén bê tông tính theo cơng thức (3): R   0, 746   0,58 Rs , max    365  0, 746  1 1 1 1  sc ,u  1,1  400  1,1  Trong đó: Rs ,max  max( Rs ; Rsr )  max(365; 210)  365 N / mm ;  sc ,u  400 N / mm (mục 2b, bảng 15 [1]) Bước 7: Xác định mô men giới hạn tiết diện - Xác định mô men kháng uốn cốt cứng tiết diện chữ I: W p  1,17W  1,17.947  1100cm với W  947cm - Vì x  113 mm   R h0  0, 58  268  155 mm nên mô men giới hạn tiết diện xác định theo công thức (15):  h  bx   M  Rb  bf  b  hf  x  f     Rsr As  x  a    Rsr W p   r  x  t w   Rs As  h   x       250  113   13   750  250   50  113  0,  50       210  1110  103   250  113     365  6, 28  10   460  113     394  10 Nm  194 kNm  M  350 kNm Kết luận: Độ bền tiết diện dầm đảm bảo Kết luận Bài báo giới thiệu phương pháp tính tốn dầm bê tơng sử dụng cốt cứng dựa theo tiêu chuẩn thiết kế Nga kết cấu bê tông cốt thép [3], kết cấu thép [4] áp dụng vào tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng [1] [2] - Phương pháp tính tốn dầm bê tông sử dụng cốt cứng theo tiêu chuẩn Nga tương tự phương pháp tính tốn dầm bê tông cốt thép thông thường Các quy định chung tính tốn dầm bê tơng sử dụng cốt thép thường áp dụng cho dầm bê tơng sử dụng cốt cứng Khi tính tốn dầm bê tơng sử dụng cốt cứng diện tích vùng chịu kéo tiết diện kể thêm phần cốt cứng tham gia chịu lực; - Trong báo đưa quy trình để kiểm tra độ bền dầm bê tông tiết diện chữ nhật chữ T sử dụng cốt cứng thép hình tiết diện chữ I số ví dụ tính tốn minh họa Quy trình sử dụng thực tế thiết kế Việt Nam hoàn toàn đồng với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam; 62 - Trong báo đề cập tới tính tốn độ bền theo tiết diện thẳng góc Việc tính tốn với tiết diện nghiêng trình bày số báo TÀI LIỆU THAM KHẢO TCVN 5574:2012, Kết cấu bê tông bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế, 2012 TCVN 5575:2012, Kết cấu thép Tiêu chuẩn thiết kế, 2012 SNIP 2.03.01-84*, Бетонные и железобетонные конструкции Нормы проектирования, Москва, 1989 SNIP II.23-81*, Стальные конструкции Нормы проектирования, Москва, 1982 БОНДАРЕНКО В.М., СУВОРКИН Д.Г., Железобетонные и каменные конструкции, Москва, Высшая школа, 1987 Руководство по проектированию железобетонных конструкций с сжесткой армарурой., Москва, Стройиздат, 1978 Ngày nhận sửa: 5/9/2014 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 3/2014 ... chuẩn Việt Nam tương ứng [1] [2] - Phương pháp tính tốn dầm bê tông sử dụng cốt cứng theo tiêu chuẩn Nga tương tự phương pháp tính tốn dầm bê tơng cốt thép thơng thường Các quy định chung tính. .. diện dầm đảm bảo Kết luận Bài báo giới thiệu phương pháp tính tốn dầm bê tơng sử dụng cốt cứng dựa theo tiêu chuẩn thiết kế Nga kết cấu bê tông cốt thép [3], kết cấu thép [4] áp dụng vào tiêu chuẩn. .. chung tính tốn dầm bê tơng sử dụng cốt thép thường áp dụng cho dầm bê tông sử dụng cốt cứng Khi tính tốn dầm bê tơng sử dụng cốt cứng diện tích vùng chịu kéo tiết diện kể thêm phần cốt cứng tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn nga vào tiêu chuẩn Việt Nam, Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn nga vào tiêu chuẩn Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn