Đánh giá các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong dịch vụ truyền tải đa đường

9 2 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:06

Multipath TCP là giao thức mở rộng thêm các đặc điểm từ giao thức TCP, cho phép một kết nối TCP phân chia thành nhiều luồng con và phân bổ lưu lượng thông qua những luồng con riêng biệt. Mục tiêu của giao thức này là sử dụng nhiều đường đồng thời giữa hai thiết bị đầu cuối nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất đường truyền. bài báo sẽ đề cập vấn đề này tới người đọc. 9 ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TẮC NGHẼN TRONG DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐA ĐƯỜNG Evaluating congestion control methods in Multipath TCP Khấu Văn Nhựt1 Tóm tắt Abstract Multipath TCP giao thức mở rộng thêm đặc điểm từ giao thức TCP, cho phép kết nối TCP phân chia thành nhiều luồng phân bổ lưu lượng thông qua luồng riêng biệt Mục tiêu giao thức sử dụng nhiều đường đồng thời hai thiết bị đầu cuối nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất đường truyền Để kiểm soát nghẽn multipath TCP, có đề xuất dùng giải thuật điều khiển nghẽn dựa vào tổn thất giải thuật điều khiển nghẽn dựa vào độ trễ Tuy nhiên, loại giải thuật điều khiển nghẽn tốt cho multipath TCP điều cần làm rõ Ngoài ra, hiệu loại giải thuật điều khiển nghẽn multipath TCP chịu ảnh hưởng loại lưu lượng khác nào, chẳng hạn ảnh hưởng lưu lượng thời gian thực phi thời gian thực Tất điều làm sáng tỏ báo Căn vào kết mô công cụ NS-2, đánh giá đề xuất nhằm cải thiện chất lượng multipath TCP trình bày Multipath TCP is a set of extensions to regular TCP that allows one TCP connection to be spread across multiple paths Multipath TCP distributes load through the creation of separate “subflows” across potentially disjoint paths Multipath TCP is primarily concerned with utilizing multiple paths end-to-end to improve throughput In terms of congestion control, loss-based algorihms and delay-based algorithms can be applied to multipath TCP However, it needs to be clarified which kind of them be better than other in multipath TCP Additionally, impacts of various traffic on perfomance of each ones in multipath TCP should be appraised, such as impacts of realtime traffic and non realtime traffic These items arecleared upinthis paper Base on results of simulation with NS-2 tool, assessments andsuggestions are also given for improving performace of multipath TCP Từ khóa: Điều khiển tắc nghẽn, truyền tải đa đường, ứng dụng thời gian thực, ứng dụng phi thời gian thực, dựa vào tổn thất, dựa vào độ trễ Mở đầu1 Ngày nay, nhu cầu sử dụng thông tin số ngày nhiều đa dạng, nhu cầu kết nối thông tin diễn lúc, nơi Thiết bị ngày phát triển mạnh công nghệ kết nối không dây Smartphone, tablet, laptop hỗ trợ kết nối như: Wifi, 3G Các ứng dụng ngày đòi hỏi nhiều dung lượng lớn, yêu cầu băng thông cần tăng lên Key words: Congestion control, multipath TCP, real-timeapplications, none-real-timeapplications, loss-base, delay-base thiết bị đầu cuối đồng thời sử dụng nhiều giao diện kết nối kỹ thuật truyền tải đa đường (Multipath TCP) đáp ứng nhu cầu mong muốn Hình 1, minh họa cho việc sử dụng giao thức truyền tải đa đường cho thấy smartphone, tablet kết nối Internet với trung tâm liệu đồng thời qua đường 3G Wifi Thực trạng đường truyền kết nối không thoả mãn cho nhu cầu tương lai Vì thế, mong muốn người dùng kết nối thông tin nhanh liên tục Các trung tâm liệu Amazon, Google kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ, xu hướng phát triển thiết bị di động trang bị nhiều đường kết nối như: wifi, 3G Nếu Hình Minh họa sử dụng Multipath TCP Thạc sĩ, Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh Số 16, tháng 12/2014 10 Đa số thiết bị đầu cuối trang bị nhiều công cụ kết nối nhiều đường, thông tin liên lạc thường giới hạn đường cho lần kết nối Sử dụng tài nguyên hệ thống hiệu sử dụng đa đường kết nối đồng thời Giao thức truyền tải đa đường IETF công nhận2 cho việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật truyền tải đa đường nhằm tăng hiệu suất cho nhu cầu truyền tải Nhằm tăng hiệu kỹ thuật truyền tải đa đường, sở tiêu chí đặt ra3, thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường đề xuất Trong đó, số tài liệu nói lên thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất đạt hiệu việc truyền liệu Vậy ứng dụng theo thời gian thực sao? Tại không dùng điều khiển nghẽn dựa vào tổn thất hay điều khiển nghẽn dựa vào độ trễ? Để làm rõ điều nói trên, viết tập trung nghiên cứu đánh giá hai dạng điều khiển tắc nghẽn dựa vào tổn thất dựa vào độ trễ truyền tải đa đường Qua xác định phù hợp hay không, mức độ triển khai dạng ứng dụng sử dụng dịch vụ truyền tải đa đường theo phương pháp điều khiển nghẽn nói Nội dung 2.1 Điều khiển tắc nghẽn TCP đơn đường 2.1.1 Khái niệm Cơ chế điều khiển lưu lượng TCP gồm: chế truyền lại, chế cửa sổ trượt, quản lý cửa sổ, điều khiển lỗi Cơ chế truyền lại: để đảm bảo kiểm tra việc truyền lại khắc phục lỗi việc truyền liệu, TCP có chế đồng hồ kiểm tra truyền lại (time-out) chế truyền lại (retransmmission) Thời gian (Round Trip Time) xác định từ thời điểm bắt đầu truyền liệu bên gửi nhận trả lời (ACKnowledgment) bên nhận yếu tố định giá trị đồng hồ kiểm tra truyền lại tout Vậy tout ≥RTT Hiện tượng nghẽn mạng: xảy số lượng gói tin đến nút mạng vượt khả xử lý A Ford, C Raiciu, M Handley, S Barre, J Iyengar.2011 “Architectural Guidelines for Multipath TCP Development” Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 6182, ISSN: 2070-1721 C Raiciu, M Handly, D Wischik 2011 “Coupled Congestion Control for Multipath Transport Protocols” Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 6356 vượt khả vận tải đường truyền ra, điều dẫn đến việc thơng lượng mạng bị giảm lưu lượng đến mạng tăng lên Hiện tượng tắc nghẽn xảy nút mạng, hay toàn mạng 2.1.2 Thuật toán điều khiển tắc nghẽn dựa vào tổn thất TCP Để tránh tượng tắc nghẽn, Jacobson cộng đề xuất biện pháp để tránh tắc nghẽn Giải pháp kiểm sốt tốc độ gửi liệu gọi “cửa sổ tắc nghẽn” (cwnd), nhằm hạn chế số lượng liệu gửi để tránh tắc nghẽn Khi kích thước cwnd chưa vượt ngưỡng (Slow Start threshold), kích thước cwnd tăng theo hàm mũ Khi kích thước cwnd vượt ngưỡng, kích thước cwnd tăng tuyến tính Khi hết thời gian đợi (timeout), giá trị ngưỡng nửa giá trị kích thước cwnd thời kích thước cwnd nhận giá trị Nhằm đạt hiệu việc điều khiển tắc nghẽn cho giao thức truyền tải đơn đường dựa vào tổn thất, số thuật toán đề xuất cải tiến như: Reno, New Reno SACK 2.1.3 Thuật toán điều khiển tắc nghẽn dựa vào độ trễ TCP Các thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào độ trễ đề xuất Jain, Tri-S Wang Crowcroft, thuật tốn Vegasdo Brakmo cộng phân tích kỹ lưỡng Thuật toán Vegas thực hiện: ExpThroughtput = cwnd BaseRTT (BaseRTT = of all RTT) ActThroughtput = (RTT = BaseRTT + τ) cwnd RTT Diff = (ExpThroughtput − ActThroughtput )* BaseRTT - ExpThroughtput: thông lượng mong đợi truyền - ActThroughtput: thông lượng thực tế truyền - Diff: thông lượng khác thông lượng mong đợi so với thơng lượng thực tế Thuật tốn điều chỉnh kích thước cwnd theo: cwnd = cwnd +1 Diff < α cwnd = cwnd - Diff > β cwnd = cwnd α ≤ Diff ≤ β Với α, β số Số 16, tháng 12/2014 10 11 Nếu giá trị thấp RTT cho N gói tin (minRTT) cao BaseRTT: Cập nhật lại giá trị cho BaseRTT Kích thước cửa sổ tăng theo tương ứng Nói cách khác,Vegas tăng cwnd giá trị gói tin hàng đợi nhỏ α, giảm cwnd giá trị gói tin hàng đợi lớn β, ngược lại giữ nguyên cwnd 2.2 Điều khiển tắc nghẽn TCP đa đường 2.2.1 Tổng quan truyền tải đa đường IETF khởi tạo nhóm nghiên cứu giao thức truyền tải đa đường (MPTCP), nhằm phát triển kỹ thuật giao thức truyền tải đa đường cho ứng dụng sở tận dụng lợi sử dụng nhiều đường đồng thời để truyền liệu 2.2.2 Mơ hình Multipath TCP Kết nối thiết bị đầu cuối giao thức truyền tải đa đường hình thành từ hoặt nhiều luồng Các luồng tạo cặp địa khác nhau, truyền liệu lúc luồng nhằm tăng thông lượng so với giao thức truyền tải đơn đường (Hình 2) Ngồi ra, chế cho giao thức truyền tải đa đường khả phục hồi: luồng kết nối có chế chuyển liệu sang luồng khác (Hình 3) quản lý đường truyền tạo luồng con, thiết lập kết nối cho luồng Lập kế hoạch gói để phân chia liệu, đánh số thứ tự phân đoạn liệu trước gửi qua luồng Cuối cùng, thuật toán điều khiển tắc nghẽn thực điều khiển luồng liệu Mục tiêu giao thức truyền tải đa đường: tăng thông lượng, cạnh tranh công đường truyền, cân cho đường truyền tải 2.2.4 Các thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất Thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào tổn thất trường hợp đặc biệt thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất: Với thông báo xác nhận ACK luồng thứ r, cửa sổ tắc nghẽn (wr) tính: wr ← wr + wr Thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường với luồng thực điều khiển tắc nghẽn thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường cho luồng này, tổng thơng lượng luồng tăng gấp đôi (giả sử lúc thời gian tất đường nhau) Điều dẫn đến cạnh tranh không công giao thức truyền tải đơn đường đường tắc nghẽn Hình minh họa cho việc cạnh tranh không công bằngkhi hai luồng giao thức truyền tải đa đường qua đường tắc nghẽn với đường truyền giao thức truyền tải đơn đường Hình Minh họa kết nối Multipath TCP Hình Minh họa cho thấy cạnh tranh không công Hình Minh họa khả phục hồi Multipath TCP 2.2.3 Chức giao thức truyền tải đa đường Giao thức truyền tải đa đườngcó chức năng: Một số thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường đề xuất để giải việc cạnh tranh công với đường single path giao thức truyền tải đơn đường thuật toán EWTCP; Couple Thuật toán EWTCP: dựa TCP-New Reno đường r điều chỉnh wr Số 16, tháng 12/2014 11 12 + Với thông báo xác nhận ACK luồng a thứ r, wr tăng : wr Thuật toán Couple: thực bước khởi động chậm (slow start), truyền nhanh (fast retransmit) phục hồi nhanh(fastrecovery) thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào tổn thất (TCP Reno) Với wtotal tổng kích thước cửa sổ tắc nghẽn luồng kết nối Thuật toán điều chỉnh wr: + Với thông báo xác nhận ACK luồng thứ r, wr tăng : wr ← wr Tóm lại: Các thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất có chế cải tiến tăng kích thước cửa sổ tắc nghẽn (wr) trường hợp có thơng báo xác nhận ACK luồng thứ r Riêng trường hợp gói kích thước cửa sổ tắc nghẽn thuật tốn giảm giống w theo cơng thức: wr ← r Bộ công cụ dùng để thực nghiệm mô NS-2 (Network Simulator -2), phiên 2.34 chạy môi trường hệ điều hành Ubuntu với phiên 10.04 Thực nghiệm mơ cho thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất sở thuật toán Couple thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa độ trễ thuật toán wVegas 2.3.1 Kết truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường so với thuật toán khiển tắc nghẽn đơn đường Nhằm làm rõ hiệu truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ đề xuất Trên sở đó, chúng tơi xây dựng mơ hình mạng Hình 5: 2.2.5 Thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ Được đề xuất sở thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào độ trễ Vegas4, tóm tắt: + Trên luồng r, thực giống thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào độ trễ + Tổng giá trị luồng cố định, không phụ thuộc vào số lượng luồng + Thích ứng tham số điều chỉnh α, β ảnh hưởng đến tốc độ truyền tải luồng tương ứng với mục đích cân mức độ tắc nghẽn mạng 2.3 Kết thảo luận Ký hiệu phần mô là: - MPTCP-loss: thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất - MPTCP-delay: thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ - FTP: loại ứng dụng phi thời gian thực - CBR: loại ứng dụng thời gian thực Yu Cao, Mingwei Xu, Xiaoming Fu 2012 “Delay-based Congestion Control for Multipath TCP” 2012 20th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) Hình Mơ hình mạng Multipath với Single path Với mơ hình mạng (Hình 5), chúng tơi thiết lập cấu hình giống cho hai loại thuật toán điều khiển tắc nghẽn “MPTCP-loss” “MPTCP-delay”: Multipath TCP bên gửi tạo hai luồng subflow 1, subflow thiết lập thông lượng 40Mbps, thời gian trễ 0ms Đường tắc nghẽn 1và thiết lập thông lượng 20Mbps, thời gian trễ 20ms Luồng Single path_1 thiết lập thông lượng 40Mbps, thời gian trễ 0ms qua đường tắc nghẽn với luồng subflow Multipath Luồng Single path_2 thiết lập thông lượng 40Mbps, thời gian trễ 0ms qua đường tắc nghẽn với luồng subflow Multipath 2.3.1.1 Kết truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào tổn thất Với thời gian 200s, chúng tơi có kết mơ Hình Số 16, tháng 12/2014 12 13 Hình Thơng lượng MPTCP-loss Hình Thơng lượng MPTCP-delay Từ kết Hình 6, xét thấy thơng lượng truyền luồng luồng Multipath thấp thông lượng truyền đường single path đường single path Nhưng tổng thông lượng hai luồng (MPTCP-loss Total=4.25 Mbps) cao thông lượng đường single path đường single path (SingTCP_loss_1=SingTCP_ loss_2=3.29Mbps) Với mục tiêu làm rõ thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ, loại đạt hiệu việc truyền tải cho ứng dụng, tiến hành thực nghiệm mơ qua 04 kịch với mơ hình mạng Hình Vậy, thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất đạt hiệu tăng thơng lượng so với thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào tổn thất 2.3.1.2 Kết truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào độ trễ Với thời gian 200s, chúng tơi có kết mơ Hình Từ kết Hình 7, xét thấy thông lượng truyền luồng luồng Multipath thấp thông lượng truyền đường single path đường single path (MPTCP_delay sub1 = 3.331Mbps; SingTCP_delay_1= 3.332 Mbps) Nhưng tổng thông lượng trung bình hai luồng (MPTCP-delay Total= 6.66 Mbps) cao thông lượng đường single path đường single path Như vậy, thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ đạt hiệu tăng thơng lượng so với thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đơn đường dựa vào độ trễ Tóm lại, thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường truyền tải đạt hiệu so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường 2.3.2 Kết truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường cho loại ứng dụng khác Hình Mơ hình mạng Mutipath TCP Với mơ hình mạng Hình 8, chúng tơi thiết lập cấu hình: Multipath TCP bên gửi tạo hai luồng subflow 1, subflow thiết lập thông lượng 40Mbps, thời gian trễ 0ms Tại nút mạng, thiết lập đường tắc nghẽn 1và thông lượng 20Mbps, thời gian trễ 20ms 2.3.2.1 Mục tiêu mô kịch Cùng thuật toán MPTCP-delay truyền tải cho hai loại ứng dụng thời gian thực phi thời gian thực Vậy, loại ứng dụng thời gian thực có hiệu hay không so với ứng dụng phi thời gian thực Với mục tiêu mô cho mô hình mạng (Hình 8) Với thời gian 200s, Hình kết mơ thuật tốn MPTCP-delay cho ứng dụng thời gian thực, Hình 10 kết mô MPTCPdelay cho ứng dụng phi thời gian thực Hình 11 thơng lượng truyền khác cho hai loại ứng dụng thời gian thực phi thời gian thực thuật tốn MPTCP-delay Số 16, tháng 12/2014 13 14 Hình Thơng lượng MPTCP-delay (CBR) Hình 10 Thơng lượng MPTCP-delay (FTP) Hình 11 So sánh thơng lượng MPTCP-delay total (CBR) MPTCP-delay total (FTP) Kết Hình 11 cho thấy thông lượng truyền ứng dụng phi thời gian thực (MPTCP-delay total (FTP) 8.3Mbps) cao thông lượng truyền ứng dụng thời gian thực (MPTCP-delay total (CBR) 4.3Mbps) Với mục tiêu kịch đề ra, thấy loại ứng dụng phi thời gian thực thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ hiệu so với ứng dụng thời gian thực tăng thông lượng 2.3.2.2 Mục tiêu mô kịch Qua kịch 1, nhận thấy với loại ứng Hình 12 Thơng lượng MPTCP-loss (CBR) dụng phi thời gian thực thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ hiệu truyền tải Vậy thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất loại ứng dụng đạt hiệu Trên mục tiêu đề ra, chúng tơi thực nghiệm mơ cho mơ hình mạng (Hình 4) Với thời gian mơ 200s, có kết quả: Hình 12 kết mơ cho MPTCP-loss với loại ứng dụng thời gian thực Hình 13 kết mô MPTCP-loss cho ứng dụng phi thời gian thực Hình 14 thơng lượng truyền khác cho hai loại ứng dụng thời gian thực phi thời gian thực MPTCP-loss Hình 13 Thơng lượng MPTCP-loss (FTP) Số 16, tháng 12/2014 14 15 Hình 14 So sánh thông lượng MPTCP-loss total (CBR) MPTCP-loss total (FTP) Từ kết Hình 14, thơng lượng truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất với loại ứng dụng thời gian thực (dao động 0.895Mbps-0.897Mbps) thấp so với thông lượng truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất với loại ứng dụng phi thời gian thực (dao động 2.9Mbps-12.4Mbps) Với mục tiêu kịch đề ra, thấy loại ứng dụng phi thời gian thực thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất truyền tải hiệu so với ứng dụng thời gian thực 2.3.2.3 Mục tiêu mô kịch Cùng loại ứng dụng phi thời gian thực, Hình 15 Thơng lượng MPTCP-loss (FTP) truyền tải với thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa tổn thất đạt hiệu so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ Với mục tiêu đề ra, thực nghiệm mô cho mơ hình mạng (Hình 8) với thời gian mơ 200s, có kết quả: Cùng truyền tải loại ứng dụng phi thời gian thực Hình 15 kết mơ thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất, Hình 16 kết mơ thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ Hình 17 thơng lượng truyền thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa độ trễ cho loại ứng dụng phi thời gian thực Hình 16 Thơng lượng MPTCP-delay (FTP) Hình 17 So sánh thông lượng MPTCP-loss total (FTP) MPTCP-delay total (FTP) Số 16, tháng 12/2014 15 16 Hình 17 cho thấy, thơng lượng truyền tải thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất cao so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ Nhưng thơng lượng trung bình thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ (MPTCP-delay 6.66Mbps) cao thông lượng trung bình thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa tổn thất (MPTCP-loss 4.25Mbps) Từ thấy thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa độ trễ đạt hiệu tăng thông lượng so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất truyền tải với loại ứng dụng phi thời gian thực Hình 18 Thơng lượng MPTCP-loss (CBR) 2.3.2.4 Mục tiêu mô kịch Đối với loại ứng dụng thời gian thực loại thuật toán đạt hiệu Trên mục tiêu đề ra, chúng tơi thực nghiệm mơ cho mơ hình mạng (Hình 8), với thời gian mơ 200s, có kết quả: Cùng truyền tải loại ứng dụng thời gian thực, Hình 18 kết mơ thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất, Hình 19 kết mơ thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ Hình 20 thơng lượng truyền thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ cho loại ứng dụng thời gian thực Hình 19 Thơng lượng MPTCP-delay (CBR) Hình 20 So sánh thơng lượng MPTCP-delay total (CBR) MPTCP-loss total (CBR) Kết Hình 20 cho thấy thơng lượng truyền thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ (dao động 4.2Mbps-4.6Mbps) cao so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất (dao động 0.895Mbps 0.897Mbps) Từ thấy thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ hiệu tăng thơng lượng so với thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất truyền tải với loại ứng dụng thời gian thực Kết luận đề xuất Qua nghiên cứu sở lý thuyết, sau tiến hành thực nghiệm mơ thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường so với thuật tốn khiển tắc Số 16, tháng 12/2014 16 17 nghẽn đơn đường mô hai loại thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường cho loại ứng dụng khác nhau, từ mô nhận xét kết sau: Với kết mô phỏng, chứng tỏ rằng: - Thứ nhất: hai thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ đạt hiệu tăng thơng lượng so với thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đơn đường - Thứ hai: thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ đạt hiệu truyền tải với loại ứng dụng phi thời gian thực tiêu chí tăng thơng lượng so với loại ứng dụng thời gian thực - Thứ ba: loại ứng dụng thời gian thực thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ đạt hiệu tăng thông lượng so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất Với kết đạt được, kiến nghị đề xuất: - Nghiên cứu phát triển cải tiến thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường hiệu so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường - Cần nghiên cứu cải thiện thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào độ trễ đạt hiệu truyền tải cho loại ứng dụng thời gian thực Tài liệu tham khảo A Ford, C Raiciu, M Handley, and O Bonaventure 2013 “TCP Extensions for Multipath Operation with Multiple Addresse” Internet Engineering Task Force (IETF), RFC6824 A.Ford, C.Raiciu, M.Handley L.S Brakmo, and L.L Peterson 1995 “TCP Vegas: End to end congestion avoidance on a global Internet” Selected Areas in Communications, IEEE Journal on 13.8 (1995): 1465-1480 C Raiciu, M Handley, D Wischik 2011 “Coupled Congestion Control for Multipath Transport Protocols” Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 6356 Damon Wischik, Costin Raiciu, Adam Greenhalgh, Mark Handley 2011 “Design, implementation and evaluation of congestion control” Usenix NSDI Qiuyu Peng, Anwar Walid, Steven H Low 2013 “Multipath TCP Algorithms: Theory and Design” SIGMETRICS’13, June 17-21, 2013 Jain Raj.1989.“A Delay-Based Approach for Congestion Avoidance in Interconnected Heterogeneous Computer Networks” ACM Computer Communication Review, 19(5):56–71, Oct 1989 Cao Yu, Xu Mingwei, Fu Xiaoming 2012 “Delay-based Congestion Control for Multipath TCP” 2012 20th IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP) Số 16, tháng 12/2014 17 ... Tóm lại, thuật tốn điều khiển tắc nghẽn đa đường truyền tải đạt hiệu so với thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường 2.3.2 Kết truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường cho loại ứng... tắc nghẽn đa đường so với thuật toán khiển tắc nghẽn đơn đường Nhằm làm rõ hiệu truyền tải thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa vào tổn thất thuật toán điều khiển tắc nghẽn đa đường dựa... trễ truyền tải đa đường Qua xác định phù hợp hay không, mức độ triển khai dạng ứng dụng sử dụng dịch vụ truyền tải đa đường theo phương pháp điều khiển nghẽn nói Nội dung 2.1 Điều khiển tắc nghẽn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong dịch vụ truyền tải đa đường, Đánh giá các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong dịch vụ truyền tải đa đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn