Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu - Lương Hòa Hiệp

6 6 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 12:04

Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của bộ môn thi công, mối quan hệ giữa các môn học, những khái niệm mở đầu và yêu cầu của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo. 4/16/2013 GiỚI THIỆU BỘ MƠN THI CƠNG 1- Máy xây dựng (MXD) 2- Kỹ thuật thi công (KTTC) 3- Tổ chức thi công (TCTC) 4- Kinh tế xây dựng (KTXD) 5- Quản lý dự án (QLDA) 6- Sửa chữa & Nâng cấp Cơng trình (SCCT) 7- Thi cơng nhà cao tầng (TC NCT) MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC MÔN HỌC: 1- Máy xây dựng (MXD): Phải biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sử dụng phạm vi áp dụng loại máy 4/16/2013 2- Kỹ thuật thi công (KTTC): Hướng dẫn biện pháp, phương pháp kỹ thuật thi công  Phần 1: - Thi công đất: Cách đào, đắp, san lấp,… tính khối lượng san - Nền móng: cách thi công loại móng: hạ mực nước hồ đào, tiêu thoát nước, móng nông (cốp pha, cốt thép, bê tông), móng sâu (móng cọc đóng, cọc ép, cọc khoan nhồi…) - Công tác cọc cừ  Phần - Bê tông cốt thép tồn khối: cốp pha, cốt thép, đổ bê tông, bảo dưỡng, tháo dỡã cốp pha  Phần - Lắp ghép: kết cấu BTCT, kết cấu thép  Phần - Xây hoàn thiện: xây loại tường, tô trát, ốp lát, sơn vôi, lắp đặt thiết bò điện nước… 4/16/2013 3- Tổ chức thi công (TCTC): Cách thức tổ chức, phương pháp thi công công trình nhóm công trình xây dựng  Lập tiến độ thi cơng: trình tự thi cơng, thời gian hoàn thành, nhu cầu tài nguyên (vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng, chi phí)  Lập tổng MBXD công trường: vẽ khu đất xây dựng: cơng trình XD, máy móc, thiết bị; đường giao thơng; hệ thống kho bãi, nhà xưởng; nhà cửa tạm thời; HT điện nước; HT thông tin liên lạc, HT an tồn VS XD & VS mơ trường 4- Sửa chữa nâng cấp công trình: - Xác định ngun nhân hư hỏng cố cơng trình xây dựng - Phân tích nguyên nhân hư hỏng, xuống cấp hay gây sụp đổ cơng trình - Tiếp cận biện pháp sửa chữa, gia cường cơng trình xây dựng 4/16/2013 5- Quản lý dự án xây dựng: - Hiểu nguyên tắc trình tự tiến hành thủ tục đầu tư xây dựng dự án - Hiểu khái quát số nội dung trình thực dự án: Quản lý dự án, bước thực dự án, đơn vị tham gia dự án, hình thức quản lý dự án, cơng tác đấu thầu, cơng tác quản lý chất lượng cơng trình, cơng tác khảo sát, thiết kế, giám sát thi cơng… BÀI GIẢNG KỸ THUẬT THI CÔNG GV: LƯƠNG TOÀN HIỆP 4/16/2013 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Bài tập cá nhân: 10% Bài tập lớn, chuyên cần: 20% Thi kết thúc học phần: 70% Hình thức: trắc nghiệm Thang điểm: 10 Tài liệu: sử dụng 10 4/16/2013 KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU  Định nghĩa thi công  Thi công ngành sản xuất bao gồm công việc xây dựng mới, sửa chữa, khôi phục tháo dỡ di chuyển nhà cửa cơng trình Nó hình thành từ q trình thi cơng  Q trình thi cơng q trình sản xuất tiến hành trường nhằm mục đích cuối để xây dựng, sửa chữa, khôi phục, tháo dỡ di chuyển nhà cửa cơng trình 11 ... khảo sát, thi t kế, giám sát thi cơng… BÀI GIẢNG KỸ THUẬT THI CÔNG GV: LƯƠNG TOÀN HIỆP 4/16/2013 TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Bài tập cá nhân: 10% Bài tập lớn, chuyên cần: 20% Thi kết thúc...4/16/2013 2- Kỹ thuật thi công (KTTC): Hướng dẫn biện pháp, phương pháp kỹ thuật thi công  Phần 1: - Thi công đất: Cách đào, đắp, san lấp,… tính khối lượng san - Nền móng: cách thi công loại... nhồi…) - Công tác cọc cừ  Phần - Bê tông cốt thép tồn khối: cốp pha, cốt thép, đổ bê tông, bảo dưỡng, tháo dỡã cốp pha  Phần - Lắp ghép: kết cấu BTCT, kết cấu thép  Phần - Xây hoàn thi n:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu - Lương Hòa Hiệp, Bài giảng Kỹ thuật thi công: Phần mở đầu - Lương Hòa Hiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn