Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 3

31 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:36

Mục tiêu của Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 3 nhằm giúp các bạn mô tả được các phép chiếu vật thể, mô tả và xác định được hình chiếu thứ ba của điểm, đọan thẳng, hình phẳng khi biết trước hai hình chiếu của chúng, vẽ được hình chiếu của các khối hình học và một số vật thể đơn giản. CHƯƠNG III HÌNH CHIẾU VNG GĨC MỤC TIÊU THỰC HIỆN Học xong HSSV có khả năng: • Mơ tả phép chiếu vật thể • Mơ tả xác định hình chiếu thứ ba điểm, đọan thẳng, hình phẳng biết trước hai hình chiếu chúng • Vẽ hình chiếu khối hình học số vật thể đơn giản NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHÉP CHIẾU 1.1 Các phép chiếu 1.1.1 Phép chiếu xuyên tâm 1.1.2 Phép chiếu song song 1.2 Phương pháp vẽ hình chiếu vng góc HÌNH CHIẾU VNG GĨC CỦA CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 2.1 Hình chiếu điểm 2.2 Hình chiếu đường thẳng (đoạn thẳng) 2.3 Hình chiếu mặt phẳng (hình phẳng) HÌNH CHIẾU CỦA CÁC KHỐI HÌNH HỌC 3.1 Khối đa diện 3.1.1 Hình lăng trụ 3.1.2 Hình chóp chóp cụt 3.2 Khối tròn xoay 3.2.1 Hình trụ 3.2.2 Hình nón 3.2.3 Hình cầu KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHÉP CHIẾU 1.1 Các phép chiếu S A A' P S Hình 3.1 B A C B' A' C' Hình 3.1 P 1.1.1 Phép chiếu xuyên tâm • S: tâm chiếu • SA : tia chiếu • P’ : mặt phẳng hình chiếu • A' : hình chiếu xun tâm điểm A lên mặt phẳng hình chiếu P qua tâm chiếu S • A’B’C’ : hình chiếu xun tâm ABClên mặt phẳng hình chiếu P’ qua tâm chiếu S • Phép chiếu xuyên tâm phép chiếu mà tia chiếu qua điểm cố định S 1.1.2 Phép chiếu song song Phép chiếu song song phép chiếu mà tia chiếu song song với đường thẳng cố định l gọi phương chiếu l B A A' B' P a) Hình 3.2a l A B A' B' P - Phép chiếu xiên : phương B A l chiếu l xiên với mặt phẳng hình chiếu P ( Hình 3.2a) - Phép chiếu vng góc : A' B' phương chiếu l vng góc P với mặt phẳng hình chiếu P b) Hình 3.2 ( Hình 3.2b) P b) Hình 3.2 Hình 3.2b 1.2 Phương pháp vẽ hình chiếu vng góc l C B A Hình 3.3a - Hình chiếu điểm nằm tia chiếu A' B' C' P P Hình 3.3a Hình 3.3a Hình 3.3b Hình 3.3b - Hình chiếu giống vật thể khác C' 3.3a P P Hình 3.3b Hình 3.3b Phương pháp vẽ hình chiếu vng góc vật thể z hc đứ ng P1 hc cạnh P3 x hc bằ ng y P2 Hình 3.4 - Chiếu vật thể lên mặt phẳng hình chiếu vng góc với đơi - Sau đó, xoay mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng vẽ (xoay theo chiều qui ước) - Lúc này, mặt phẳng vẽ có hình chiếu vng góc vật thể z P1 P3 x Hình 3.4a - Sau xoay mặt phẳng hình chiếu mặt phẳng vẽ y P2 zz xx y o oo Hình 3.4b - Ba hình chiếu vng góc vật thể, sau bỏ đường bao mphc Hình 3.4a yy Hình 3.4c - Ba hình chiếu vng góc vật thể, sau bỏ đường bao mphc trục chiếu yy Hình 3.4b Hình 3.4c HÌNH CHIẾU VNG GĨC CỦA CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC 2.1 Hình chiếu điểm 2.1.1 Hình chiếu điểm hai mặt phẳng hình chiếu P1 P1 P2 A1 A1 A1 x x Ax A x x x A A2 P2 A A2 A2 Hình 3.5 Hình - Để vẽ hai hình chiếu điểm A 3.5 mặt phẳng, ta xoay P2 quanh trục x góc 90°( theo chiều qui ước ) trùng mặt phẳng P1 - Cặp điểm (A1,A2) nằm đường vng góc với trục x gọi đồ thức điểm A - Để đơn giản vẽ trục x cặp hình chiếu A1,A2 2.1.2 Hình chiếu điểm ba mặt phẳng hình chiếu z P1 P1 P2 P3 A1 Az A1 A x z Ax A3 P Ay P2 z A1 Ay x y x A A3 Az o A2 Hình 3.6a) y A2 Hình 3.6a) P1 P2 P3 A3 P x A o A2 z x y Hình 3.6a - Lần lượt chiếu điểm A lên mặt A Az phẳng hình chiếu - Sau xoay P2 trên, ta xoay P3 quanh trục z phía bên phải o P1 - Ta có hình chiếu A1, A2, A3 nằm mặt phẳng vẽ P1 P2 P3(hình 3.6a) Chúng mang tính chất sau: A1 A2 Ox A1A3 Oz A2Ax = A3Az y Nhờ tính chất này, ta vẽ hình chiếu thứ ba biết hai hình chiếu vng góc điểm (hình 3.6b) z z A1 A1 x Axx Ax Az o AzA o Ay z z A2 Ay Ay y y A1 y yxAx xAx Ay 45° A2 A1 A3 Az o AzA A3 o Ay 45° 45° A2 Hình 3.6b A2 Ay Ay y y y y Ay 45° P1 zz D zz P1 D1 C D1DC D3 D CD33 C3 B A1 C P B1 AA1 C A3 A3 P3 A B3 B3 B Bo o D D2 A2 A B2 BC 2 C2 P2 P2 B A1 B A1 xx yy D1 C D1 C D3 C 3C A3 xx A2 A o A3 o D2 D2 B2 B2 C C B3 B3 yy yy Hình 3.10b Trường hợp ABCD ┴ P1 , ABCD xiên P2 , P3 zz zz P1P1 xx BB1 CC1 BB AA1 DD1 AA CC CC33 BB33 DD PP33 B11 B CC11 C3C3 B3B3 A11 A DD11 AA 3 DD 3 x oo DD33 AA33 AA2 BB2 CC22 DD22 PP2 y A A22 BB22 CC22 DD2 yy Hình 3.10c Trường hợp ABCD ⁄⁄ P1 , ABCD ┴ P2 , P3 yy HÌNH CHIẾU CỦA CÁC KHỐI HÌNH HỌC 3.1 Khối đa diện • Khối đa diện khối hình học giới hạn đa giác phẳng mặt khối đa diện Các đỉnh cạnh đa giác đỉnh cạnh khối đa diện • Muốn vẽ hình chiếu khối đa diện phải vẽ hình chiếu đỉnh, cạnh mặt đa diện Khi chiếu lên mặt phẳng hình chiếu, cạnh khơng bị mặt vật thể che khuất cạnh vẽ nét liền đậm, cạnh bị che khuất cạnh vẽ nét đứt (hình 3.11) S1 S K1 A1 E1 B1 D S2 C C1 D E D2 E2 A2 K C2 K2 B2 Hình 3.11 A B 3.1.1 Hình chiếu vng góccủa khối lăng trụ + Hình chiếu vng góccủa hình hộp chữ nhật - Để đơn giản, ta đặt mặt K y z C K1 B D A x K3 D A C1 B1 C3 D3 D2 A2 C2 K2 B2 y A3 B3 y khối hình hộp song song vng góc với mặt phẳng hình chiếu - Hình chiếu chúng hình chữ nhật K - Muốn C xác định điểm K nằm mặt khối hình D hộp, ta vẽBqua K đường thẳng nằmA mặt khối hình hộp + Hình chiếu hình lăng trụ đáy tam giác z K1 K K z K3 K1 x x K2 Hình 3.12 K3 y K2 y y y 3.1.2 Hình chóp chóp cụt S1 S z S3  Hình chiếu hình chóp đáy hình vng K1 K K3 y x S1 S z S3 S2 K 3.14a) x Hình K1 K2 K3 y y S2 Hình 3.14a) K2 y Hình 3.13a - Đặt đáy hình chóp song song với mặt phẳng hình chiếu P2 đường chéo đáy song song với P1, P3, hình chiếu hình 3.14a - Để tìm hình chiếu điểm nằm mặt hình chóp, ta dùng hai cách sau: - Cách 1: kẻ qua K đường thẳng SK nằm mặt bên hình chóp  Hình chiếu hình chóp cụt đáy hình vng z z K1 x y K3 K1 y x K K3 K Hình 3.14b) Hình 3.13b Hình 3.14b) K2 K2 y y - Cách 2: Dựng mặt phẳng qua K song song với đáy cắt hình chóp theo giao tuyến hình đồng dạng với đáy hình 3.14b 3.2 Khối tròn xoay Hình 3.15 • • Khối tròn xoay khối hình học giới hạn mặt tròn xoay hay phần mặt tròn xoay mặt phẳng Mặt tròn xoay mặt tạo đường quay vòng quanh đường thẳng cố định Đường gọi đường sinh mặt tròn xoay, đường thẳng cố định gọi trục quay mặt tròn xoay Mỗi điểm đường sinh quay tạo thành đường tròn có tâm nằm trục quay bán kính khoảng cách từ điểm đến trục quay (hình 3.15) - Nếu đường sinh đường thẳng song song trục quay tạo thành mặt trụ tròn xoay - Nếu đường sinh đường thẳng cắt trục quay tạo thành mặt nón tròn xoay - Nếu đường sinh nửa đường tròn quay quanh trục quay đường kính tạo thành mặt cầu tròn xoay 3.2.1 Hình trụ K1 K3 K1 K3 K K Hình 3.16 K2 Hình 3.16 K2 Hình 3.16 - Khi vẽ hình chiếu, để đơn giản, nên đặt đáy hình trụ song song với mặt phẳng hình chiếu P2 - Hình chiếu đường tròn có đường kính đường kính đáy hình trụ - Hình chiếu đứng hình chiếu cạnh hai hình chữ nhật có cạnh song song với trục x có độ dài đường kính đáy Hai cạnh song song với trục z hinh chiếu đường sinh hai bên mặt trụ, có chiều cao chiều cao hình trụ (hình 3.16) - Muốn xác định điểm nằm mặt trụ vẽ qua điểm đường sinh hay đường tròn mặt trụ 3.2.2 Hình nón K K1 K K1 Hình 3.17 K2 Hình 3.17 K2 Hình 3.17 K3 K3 - Nếu đặt đáy hình nón song song với mặt phẳng hình chiếu P2 hình chiếu hình tròn có đường kính đường kính đáy - Hình chiếu đỉnh hình nón trùng với tâm hình tròn - Hình chiếu đứng hình chiếu cạnh hình nón hai hình tam giác cân có cạnh đáy đường kính đáy hình nón (hình 3.17) K1 K1 K K3 K Hình 3.18 Hình 3.18 K2 K2 Hình 3.18 hình chiếu hình nón cụt K3 3.2.3 Hình cầu K1 K K1 K3 K3 K Hình 3.19 Hình 3.19 K2 K2 Hình cầu khối hình học giới hạn mặt cầu - Hình chiếu hình cầu hình tròn có đường kính đường kính hình cầu, đồng thời hình tròn lớn song song với mặt phẳng hình chiếu - Hình tròn hình chiếu đứng hình chiếu hình tròn lớn song song với mp P1 - Hình tròn hình chiếu hình chiếu hình tròn lớn song song với mp P - Hình tròn hình chiếu cạnh hình chiếu hình tròn lớn song song với mp P Muốn xác định điểm nằm mặt cầu, ta dựng qua điểm đường tròn nằm mặt cầu, đồng thời mặt phẳng chứa đường tròn song song với mặt phẳng hình chiếu - e)ba f) hình phẳng g) d3 thẳng 1.Tìm hình chiếu thứ d1 đường d d1 g) d1 A3 A1 d3 e) B1 A3 A1 A2 B3 f) B3 B1 A2 d2 d3 d1 d1 C1 C3 d3 d1 C1 C3 d3 d2 B d22 C2 B2 d2 C d22 d2 g) g) A1 h) B1 B3 B1 B3 C1 A1 M1 C1 M1 C2 M2 C2 M2 A2 A2 B2 B2 A3 M3 C3 A3 M3 C3 h) i) B1 B3 B1 A3 B3 A1 A3 M3 A1 M1 D1 M1 C1 D3 M3 C3 C3 D1 C1 D3 D2 A2 D2 A2 i) A1 M1 D1 D3 M3 A3 A1 M1 D1 D3 M3 A3 B1 B1 C2 D2 M2 M2 B2 C2 B2 C2 C1 C3 C1 C3 C2 D2 M2 B2 A2 B2 A2 M2 B3 B3 Vẽ hình chiếu thứ ba nhiều khối hình học đặt gần K1 K3 K2 a) d) c) b) a) K1 K2 b) K3 K3 K1 K2 c) e) f) e) e) d) c) f) f) ... A2 B2 B2 A3 M3 C3 A3 M3 C3 h) i) B1 B3 B1 A3 B3 A1 A3 M3 A1 M1 D1 M1 C1 D3 M3 C3 C3 D1 C1 D3 D2 A2 D2 A2 i) A1 M1 D1 D3 M3 A3 A1 M1 D1 D3 M3 A3 B1 B1 C2 D2 M2 M2 B2 C2 B2 C2 C1 C3 C1 C3 C2 D2 M2... B3 B3 yy yy Hình 3. 10b Trường hợp ABCD ┴ P1 , ABCD xiên P2 , P3 zz zz P1P1 xx BB1 CC1 BB AA1 DD1 AA CC CC 33 BB 33 DD PP 33 B11 B CC11 C3C3 B3B3 A11 A DD11 AA 3 DD 3 x oo DD 33 AA 33 AA2 BB2 CC22 DD22... ,P3 C3 C3 y y P1 zz D zz P1 D1 C D1DC D3 D CD 33 C3 B A1 C P B1 AA1 C A3 A3 P3 A B3 B3 B Bo o D D2 A2 A B2 BC 2 C2 P2 P2 B A1 B A1 xx yy D1 C D1 C D3 C 3C A3 xx A2 A o A3 o D2 D2 B2 B2 C C B3 B3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 3, Bài giảng Vật liệu và dụng cụ vẽ: Chương 3, CHƯƠNG III HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC, KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHÉP CHIẾU, Phương pháp vẽ các hình chiếu vuông góc của vật thể, Nhờ tính chất này, bao giờ ta cũng vẽ được hình chiếu thứ ba khi biết được hai hình chiếu vuông góc của điểm (hình 3.6b)., HÌNH CHIẾU CỦA CÁC KHỐI HÌNH HỌC, Hình chiếu của hình chóp cụt đáy hình vuông

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn