Bài giảng Công nghệ xi măng - TS. Tạ Ngọc Dũng

51 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2020, 11:35

Bài giảng Công nghệ xi măng cung cấp cho các bạn những kiến thức về thành phần hoá của clinke xi măng Pooclăng, thành phần khoáng, hệ số và mô đun đặc trưng, pha thủy tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu. C«NG NGHỆ XI MĂNG TS Tạ Ngọc Dũng Sơ đồ cụng ngh Gii thiu Công ngh truyn thng Nguyên lý kh«ng thay đổi thời gian di Có nhng tin b k v +Gim nng lng tiêu tn +Gim c bn s ô nhim môi trng Gii thiu Trong khong 30 năm trở lại, cã tiến đặc biệt nhanh về: +Kỹ thuật đốt +Kü thuËt nung +Kỹ thuật nghiền Gii thiu Trc ht l s phát minh canxin, lm tng k nng sut Th hai việc ph¸t triển m¸y đập trục m¸y nghiền đứng Đồng thời việc sử dụng c¸c thiết b phân ly ng i mi Tip ó l việc ứng dụng điều khiển tự động qóa tr×nh sn xut, lm gim nhân công v tng tính n định hệ thống, đồng thời đem lại tiết kiệm định lượng Giới thiu V ô nhim môi trng, ã khng ch c: +Lng bi gim 0,2ữ0,3 g/kg xi mng +NOx cßn 1200ppm /m3 khÝ lß +SO2 cßn 400ppm /m3 khí lò +CO 500ppm /m3 khí lò Trong canxin c bit, NOx 1500C) Làm lạnh • Kiểu ghi đạt 2,5 Nm3/kgCL nên nhiệt độ clinke cao mơi trường khoảng 500C • Ngày phổ biến dùng máy đập trục máy làm lạnh kiểu ghi • Máy làm lạnh cho suất 100T/m2.ngày đêm Loại trừ tượng đỏ” • “dòng Khí thừsơng a từ máy làm l ạnh kiểu ghi được dùng để  sấy liệu, than, xỉ hoặc phát điện. Để giảm lượng  khí này, tạo vòng tuần hồn của khí trong máy làm  lạnh Nghiền xi măng • Phổ biến nghiền bi • Các máy nghiền bi đại thường có hai khoang Khoang để đập, có lót nâng Khoang để nghiền, có lót lót phân loại Vách ngăn khoang dược cải tiến không ngừng • Chuyển sang nghiền theo mạch kín, cho phép giảm lượng, tăng suất khoảng 20% so mạch hở Nghiền xi măng • Nghiền bi hiệu suất thấp, phần lớn lượng chuyển thành nhiệt nên gần phát triển công nghệ sử dụng nghiền đứng để nghiền xi măng, nghiền bán hoàn tất lẫn nghiền hồn tất • Hệ nghiền bán hồn tất kết hợp nghiền đứng nghiền bi cho phép tăng suất nghin 30ữ60%, tit kim nng lng 15ữ25% Tuy nhiờn áp lực nghiền nghiền đứng cao (max 350MPa), vật liệu lót đắt tiền nên gần bắt đầu phát triển hệ máy nghiền Nghiền xi măng • Máy  nghiền  Horomill  chạy  với  áp  lực  khoảng  40÷70MPa,  tiêu  tốn  năng  lượng  riêng  thấp  hơn  nghiền đứng • Chất  lượng  xi  măng  của  các  máy  mới  và  máy  nghiền  bi  truyền  thống  là  hồn  tồn  có  thể  so  sánh  với  nhau.  Tuy  nhiên  sản  phẩm  của  nghiền  ngũihinctiờuchuncaohnmtchỳt T ng hoỏ Quá trình công ngh c¸c thiết bị khÝ để sản xuất xi măng trở thành hệ thống đång • Chất lượng, tÝnh đa dạng sản phẩm, bảo vệ m«i trng, nhiên liu thay th v qun lý nng lng l nhng òi hi s quan tâm hn na ca ngi qun lý nh máy ây l lý chÝnh để đưa m¸y tÝnh vào hỗ trợ iu khin trình v qun lý h thng thông tin T nghoỏ T ng hoá nh m¸y xi măng đ· cã bước tiến dài, từ chỗ tự động ho¸ phần tiến đến tự động ho¸ ton b dây chuyn công ngh ... nung luyn cng tính cht khoáng hoá v xây dng sau ny ca xi măng Thành phần hoá c ủa clinke xi măng Pooclăng SO3 À H T H N H K   N Ầ H  P G N Á O Công thức hoá 3CaO.SiO2 C3S Khối lượng riêng 3.28g/cm3... khoáng nóng chy alumoferit canxi Nhiu Fe2O3, gim mác xi mng, tng bn môi trng xâm thực, giảm độ nhớt pha lỏng clinke, giảm nhiệt độ nung clinke Thành phần hố của clinke xi măng Pooclăng R2O • Gồm Na2O... Thành phần khống của clinke xi măng Pooclăng 12C2S + K  KC23S 12 + Ctd • Cứ 1% K2O tạo khoảng 20% KC23S 12 làm giảm khoảng 20% (C3S +C2S) Khống  chứa  • Cứ khoảng 1% Na O tạo khoảng 10% NC A làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Công nghệ xi măng - TS. Tạ Ngọc Dũng, Bài giảng Công nghệ xi măng - TS. Tạ Ngọc Dũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn