SÁNG KIẾN “một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3 4 5 tuổi

34 41 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2020, 14:10

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Danh mục chữ viết tắt Thông tin chung sáng kiến PHẦN MỞ ĐẦU I Bối cảnh giải pháp II Lý chọn giải pháp III Phạm vi đối tượng nghiên cứu: IV Mục đích nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG I Thực trạng giải pháp biết II Nội dung sáng kiến Bản chất giải pháp Ưu nhược điểm giải pháp III Khả áp dụng sáng kiến IV Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp 3 4 5 8 22 22 23 PHẦN KẾT LUẬN 25 Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng sáng kiến 25 Những kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn 25 Cam kết không chép vi phạm quyền 26 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KNS GD&ĐT UBND SL Kỹ sống Giáo dục Đào tạo Uỷ ban nhân dân Số lượng THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1 Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3- 4- tuổi Bản Giàn - Trường mầm non Mường Bằng – Mai Sơn -Sơn La Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Giáo dục mầm non Tác giả : Họ tên : Trần Thu Hằng Nam (nữ): Nữ Trình độ chun mơn: ĐHSP mầm non Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, Trường Mầm non Mường Bằng– huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La Điện thoại : 0372.107.000 Email: tranphuongnhi2011@gmail.com Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Đồng tác giả (nếu có): Khơng Chủ đầu tư tạo sáng kiến (Nếu có): Khơng Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị : Trường Mầm non Mường Bằng – Huyện Mai Sơn – Tỉnh Sơn La Địa : Xã Mường Bằng – Huyện Mai Sơn – Tỉnh Sơn La Điện thoại : Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: 20/9/2018 PHẦN MỞ ĐẦU I Bối cảnh giải pháp Xã hội làm thay đổi sống người, nhiều vấn đề phức tạp liên tục nảy sinh Bên cạnh tác động tích cực, có tác động tiêu cực, gây nguy hại cho người, đặc biệt trẻ em Nếu người có trẻ em khơng có kiến thức cần thiết để biết lựa chọn giá trị sống tích cực, khơng có lực để ứng phó, để vượt qua thách thức mà hành động theo cảm tính dễ gặp trở ngại, rủi ro sống Việc hình thành kỹ sống cho người nói chung trẻ em nói riêng trở thành nhiệm vụ quan trọng Giáo dục kỹ sống phải đo vận dụng kỹ sống cá nhân để sống tích cực, sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa Giáo dục kỹ sống cho trẻ nhằm giúp trẻ phát triển hài hòa, tồn diện nhân cách Cung cấp cho trẻ kiến thức cần thiết kỹ sống để em sống cho lành mạnh có ý nghĩa Giúp em hiểu, biến kiến thức kỹ sống cung cấp thành hành động cụ thể trình hoạt động thực tiễn với thân, với người khác, với xã hội, ứng phó trước nhiều tình huống, học cách giao tiếp, ứng xử với người, giải mâu thuẫn mối quan hệ thể thân cách tích cực Là giáo viên mầm non nhiều năm liền phụ trách lớp mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi trường mầm non khối xã, nhận thức tầm quan trọng kỹ sống phát triển trẻ (nhất trẻ em vùng đồng bào dân tộc), trăn trở suy nghĩ làm để giáo dục kỹ sống cho trẻ 3,4,5 tuổi có hiệu Kỹ sống trẻ 3,4,5 tuổi hiểu giáo dục kỹ mang tính cá nhân xã hội nhằm giúp trẻ chuyển tải biết (nhận thức), cảm nhận (thái độ) quan tâm (giá trị) thành khả thực thụ giúp trẻ biết phải làm làm (hành vi) tình khác sống Những kỹ bao gồm: Kỹ giao tiếp ứng xử, kỹ vệ sinh, kỹ thích nghi với mơi trường sống, kỹ hợp tác chia sẻ… Dạy kỹ sống cho trẻ truyền cho trẻ kinh nghiệm sống người lớn Nhằm giúp trẻ có kỹ đương đầu với khó khăn sống Trẻ biết vận dụng, biến kiến thức để giải khó khăn sống cho phù hợp II Lý chọn giải pháp Hiện giáo dục kỹ sống cho trẻ nội dung đông đảo phụ huynh dư luận xã hội quan tâm, chương trình giáo dục cần thiết trẻ Thật ra, việc giáo dục KNS cho học sinh nói chung trẻ mầm non nói riêng ngành GD&ĐT đặt từ lâu, chủ yếu dừng lại tiết học giáo dục công dân (đối với học sinh phổ thông) lồng ghép hoạt động hàng ngày (đối với trẻ mầm non) Do đó, giáo dục KNS yêu cầu cấp thiết trẻ Bởi trẻ thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động … Trong giới đại, trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực Bên cạnh yếu tố tích cực tác động yếu tố tiêu cực ln đặt đứa trẻ vào hồn cảnh phải lựa chọn giá trị cần đúng, chúng phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Khi thiếu KNS trẻ dễ bị lôi vào hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỷ, lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc nhân cách Giáo dục KNS giúp trẻ có khả ứng phó tích cực trước sức ép sống lôi kéo thiếu lành mạnh, giúp trẻ tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng, bạn bè người xung quanh Thực tế năm học 2018-2019 lớp mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Giàn trường mầm non Mường Bằng, tơi phân cơng phụ trách có 100% trẻ người dân tộc nên kỹ sống trẻ nhiều hạn chế Trẻ đến lớp chưa biết tự giác chào hỏi cô, lớp, trường, bố mẹ, ơng bà đến đón trẻ chưa biết chào cô, chào bạn, chào bố mẹ…Thậm chí số trẻ bố mẹ q nng chiều nên khơng có khả tự phục vụ, với việc giao tiếp nên chúng chia sẻ với bạn bè hay tự bảo vệ thân trước tình tiêu cực xảy ra… Do đó, đến trường thời gian cháu với giáo nhiều gia đình, nên trường học nơi để giáo dục kỹ sống tốt trẻ Chính vậy, tơi trăn trở nhiều việc phải giáo dục cho trẻ biết ứng xử tốt với tình hồn cảnh sống đời thường cách văn minh hồn nhiên với độ tuổi Với hy vọng thân tơi đề nhiệm vụ quan trọng cho phải tìm biện pháp giáo dục nhẹ nhàng, giúp trẻ có kỹ sống cần thiết sống, góp phần nâng cao giáo dục tồn diện cho trẻ theo mục tiêu giáo dục mầm non xác định Tuy nhiên chưa có đề tài nghiên cứu cho trẻ ba độ tuổi 3,4,5 tuổi Trường mầm non Mường Bằng từ trước đến Do năm học 2018-2019 lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Bản Giàn, trường mầm non Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La III Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Phạm vi Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3-4-5 tuổi lớp mẫu giáo ghép Bản Giàn Đối tượng 21 trẻ lớp mẫu giáo ghép Bản Giàn - Trường mầm non Mường Bằng, năm học 2018-2019 IV Mục đích nghiên cứu Q trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu tình hình thực tế việc rèn kỹ sống cho học sinh mẫu giáo trường Mầm non Trên sở đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3- 4- tuổi lớp mẫu giáo ghép Bản Giàn - Trường mầm non Mường Bằng – Mai Sơn – Sơn La, góp phần thực tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Mầm non PHẦN NỘI DUNG I Thực trạng giải pháp biết 1.1 Tình hình chung Năm học 2018 – 2019 phân công Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp giảng dạy lớp mẫu giáo ghép 3- 4- tuổi Giàn với tổng số 21 cháu Trong đó: Học sinh dân tộc: 21 cháu = 100%, Nam: 14 cháu = 66.7 %; nữ: cháu = 33.3 %; Trẻ tuổi cháu; nam = 14.3% ; nữ cháu = 9.5%; Trẻ tuổi cháu; nam = 28.6%; nữ cháu =9.5%, Trẻ tuổi có cháu; Nam = 23.8%; Nữ = 14.3% a) Thuận lợi Trường Mầm non Mường Bằng trường sáp nhập theo Quyết định 23567/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 UBND huyện Mai sơn, sở sáp nhập trường Mầm non Mường Bằng trường Mầm non Mường Bằng Trường có sở vật chất tương đối đầy đủ, đa số phòng học xây dựng kiên cố, lớp học có đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho trẻ học 100% trẻ ăn bán trú hình thức dân ni Lớp mẫu giáo Giàn nằm cách điểm trung tâm trường km nằm khu trung tâm Giàn nên thuận lợi cho gia đình đưa đón trẻ đến lớp Có lớp học khang trang đẹp thoáng mát Trong năm học tơi ln đón nhận quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường Có quan tâm, đạo, hướng dẫn Ban giám hiệu tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua lĩnh vực giáo dục cho trẻ; với giúp đỡ, kinh nghiệm đồng nghiệp Về sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy học cần giáo dục kỹ sống Có khơng gian hoạt động an tồn cho trẻ, có đủ đồ dùng đồ chơi cần thiết hoạt động giáo dục Trẻ hào hứng, sôi với hoạt động cô tổ chức, biết lĩnh hội kiến thức cô giáo truyền đạt Phụ huynh ln quan tâm đến trẻ, tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường lớp Bản thân nhiều năm phân công dạy lớp mẫu giáo mẫu giáo ghép (3,4,5 tuổi) nên dễ dàng nắm bắt tâm lý trẻ tìm biện pháp phù hợp với trẻ Lớp tơi phụ trách có 8/8 cháu học qua lớp mẫu giáo bé, có 8/8 cháu học qua lớp mẫu giáo nhỡ chương trình lớp ghép độ tuổi nên trẻ có số kỹ đa số dừng mức độ thấp, hời hợt Là giáo viên tâm huyết với nghề, có lòng u thương trẻ, tận tình với cơng việc, ln có ý thức phấn đấu vươn lên, thường xun tìm tòi, nghiên cứu tài liệu tạp chí, thơng tin mạng có liên quan đến việc chăm sóc giáo dục trẻ để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày việc giáo dục kỹ sống cho trẻ b) Khó khăn Về phía bậc cha mẹ trẻ em ln nóng vội việc dạy con, đó, trẻ nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, chưa biết số lượng toán lo lắng cách thối q Đồng thời lại chiều chuộng, cung phụng khiến trẻ kỹ tự phục vụ, ý đến khâu dạy, khơng ý đến ăn, uống nào, trẻ có biết sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống hay khơng? Và cần đồ dùng, vật dụng đó? Những đồ dùng để làm gì? Sự quan tâm gia đình dành cho cháu khơng đồng đều, 100% phụ huynh nông thôn dân tộc Thái Một số phụ huynh làm ăn xa để cháu nhà với anh chị ông bà già, thời gian phụ huynh quan tâm đến trẻ ít, khơng dành thời gian trò chuyện để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng trẻ để giáo dục trẻ mà biết chiều theo đòi hỏi trẻ Một số giáo viên nhận thức tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ sống cho trẻ hạn chế Trong q trình giáo dục trẻ giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo nên hiệu đạt chưa cao Trong soạn giảng, nhận thức giáo viên chưa có tính động, sáng tạo Lâu nay, thường quan niệm: rèn dạy kỹ sống chủ yếu dành cho người lớn Nhưng trẻ lứa tuổi tập nói, dạy lễ giáo đạo đức ban đầu cho cháu trường mầm non quan trọng việc hình thành thói quen nhân cách trẻ sau Bên cạnh theo nhận định nhiều giáo viên, lớp có số lượng trẻ đông, số giáo viên lớp chưa đủ theo quy định nên việc uốn nắn hành vi, cử cho trẻ vấn đề khó khăn Điều kiện sở vật chất để dạy trẻ thực hành hành vi lễ giáo, liên hệ thực tế nhiều hạn chế nên việc giáo dục dừng lại cung cấp kiến thức Một số trẻ nhút nhát, thiếu tự tin tham gia vào hoạt động, số trẻ lại hiếu động nên hoạt động chưa ý vào hướng dẫn cô, kỹ sống , khả ứng phó trẻ với vấn đề sống hạn chế Ngồi ra, lớp số trẻ chưa ngoan, chưa lễ phép với người lớn Với khó khăn tơi phải khắc phục, sửa chữa trọng dạy kỹ sống cho trẻ cách đắn qua giao tiếp trò chuyện với trẻ hoạt động lúc nơi để rèn luyện kỹ sống cho trẻ 1.2 Kết khảo sát thực trạng Tơi tiến hành khảo sát có 21/21 trẻ 3,4,5 tuổi lớp với kỹ năng: - Giao tiếp - Thực hành vi văn minh - Tự phục vụ - Nhận thức - Hoạt động theo nhóm - Hình thành tự tin, tư lập Qua khảo sát thấy đa số trẻ thực kỹ giao tiếp, kỹ thực hành vi văn minh; kỹ tự phục vụ; kỹ nhận thức tốt trẻ nhà trẻ song lứa tuổi trẻ mẫu giáo mức độ Nhiều trẻ đến lớp khóc ngặt nghẽo, thiếu tự tin, sống thu khơng muốn chơi bạn Những hành vi văn minh chào, mời, gọi hỏi, xin, thưa …cơ giáo phải nhắc nhiều Có nhiều trẻ giáo phải bón cho ăn, phải tìm đồ dùng cá nhân cho Nhận thức thân xung quanh nhiều hạn chế có trẻ khơng nói muốn gì, thay vào muốn nói, muốn đòi khóc Nhiều trẻ khơng muốn chơi bạn, có trẻ hay tranh giành đồ chơi, khơng chia đồ chơi cho bạn chơi Đa số trẻ kỹ tự bảo vệ thân thấy sâu, kiến đưa tay bắt … Kết cụ thể sau: * Bảng Kỹ sống trẻ trước áp dụng giải pháp Đạt Chưa đạt TT Tiêu chí SL % SL % Kỹ giao tiếp (với bố mẹ, ông bà, bạn …) 42,8 12 57,2 Kỹ thực hành vi văn minh 28,6 15 71,4 Kỹ tự phục vụ (tự xúc ăn, tự tìm đồ dùng cá nhân mình…) 10 47,6 11 52,4 Kỹ hoạt động theo nhóm (chơi bạn nhóm lớp ) 42,8 12 57,2 Hình thành tự tin, tư lập 38,0 13 62,0 Kỹ tự nhận thức 23,8 16 76,2 38,0 13 62,0 Đánh giá chung * Nguyên nhân hạn chế – Phía gia đình: số phụ huynh nng chiều trẻ q mức kinh tế giả số trẻ thiếu quan tâm sâu sát gia đình kinh tế khó khăn; em thiếu hụt mặt tình cảm gia đình, tình thương người thân thực tế, xã hội gia đình thường trọng đến việc học kiến thức trẻ mà không ý đến phát triển kỹ cho trẻ Luôn bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, khơng quan tâm đến người khác kỹ sống hạn chế Khó khăn cho trẻ việc có tình bất ngờ xảy – Phía nhà trường: đa số giáo viên chưa nhận thức hết tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ sống cho trẻ; không kiềm chế thân để hướng dẫn nơi đến chốn trẻ tiếp thu chậm không chịu tập trung hướng dẫn mà trẻ tự mày mò làm ln giúp trẻ – Phía xã hội: ban ngành đồn thể chưa quan tâm mức, công nghệ thông tin phát triển làm ảnh hướng đến kỹ tự phục vụ trẻ Chính vậy, việc sâu lồng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ phù hợp với độ tuổi, trẻ lứa tuổi mẫu giáo 3,4,5 tuổi vơ cần thiết nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 Dạy kỹ sống cho trẻ truyền cho trẻ kinh nghiệm sống người lớn Nhằm giúp trẻ có kỹ đương đầu với khó khăn sống Trẻ biết vận dụng, biến kiến thức để giải khó khăn sống hàng ngày cho phù hợp II Nội dung sáng kiến Bản chất giải pháp 1.1 Các giải pháp *Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho thân giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3,4,5 tuổi a) Mục đích giải pháp Nâng cao nhận thức cho thân việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 3,4,5 tuổi giúp thân thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng cần thiết phải giáo dục kỹ sống cho trẻ, để trẻ sớm hình thành kĩ năng: biết phân biệt sai làm theo đúng, ủng hộ đúng, đấu tranh với biểu sai trái, xấu xa, tạo điều kiện cho trẻ hành động theo chuẩn mực thói quen đạo đức (khiêm tốn, khoan dung, giản dị, trung thực ), tự chủ, tự tin sống, tự nhận thức thân, biết ứng xử mực, linh hoạt tình khó khăn sống, vấn đề xã hội có nguy ảnh hưởng đến sống an toàn, lành mạnh trẻ, phòng ngừa hành vi có hại cho phát triển cuả thân trẻ b) Mô tả diễn biến trình tác động giải pháp Đầu năm học, đạo Ban giám hiệu, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho thân Xác định kế hoạch giáo dục KNS cho trẻ chuyên đề quan trọng cần thực năm học Tôi tham khảo tài liệu “Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ Mầm non” Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành, tiến hành tập trung nghiên cứu vào vấn đề: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ Mầm non; Giáo dục giá trị sống cho trẻ Mầm non; Giáo dục kỹ sống cho trẻ Mầm non; Một số trò chơi giáo dục giá trị kỹ sống cho trẻ Mầm non Trong tơi trọng việc nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm người giáo viên việc nâng cao chất lượng giáo dục KNS cho trẻ nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho trẻ Mầm non Trong trình tự học, tự bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề sâu tìm hiểu xác định rõ thực trạng, giải pháp việc nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho trẻ Xác định rõ nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục KNS cho trẻ Mầm non: Sự hợp tác, tự kiểm tra, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu giao tiếp Dạy trẻ học cách có mối liên kết mật thiết với bạn khác lớp, biết chia sẽ, chăm sóc, lắng nghe, trình bày diễn đạt ý nhóm bạn Giúp trẻ cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách mới; Biết giới thiệu thân gia đình trước đám đơng, biết học lớp nào, thích điạ nhà đâu; Nhận biết ưu khuyết điểm thân; Biết cách ứng xử với người xung quanh Học cánh lắng nghe người đối đáp; Nhận biết hồn cảnh khơng an tồn, cách giữ an tồn cho nơi cơng cộng (trong sân trường, cơng viên, siêu thị, ngồi phố, gặp người lạ,…) Từ tơi nắm nội dung dạy KNS mà biết cách đưa kỹ sống vào hoạt động dạy học cho phù hợp Dạy để trẻ học chơi thoải mái, trẻ thích học thân thích dạy Qua bồi dưỡng giúp tơi nâng cao nhận thức thân Từ tơi xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thân giáo dục KNS cho trẻ lớp; hiểu chương trình học khố thường cho trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hoá suốt năm học, thực tế giáo dục KNS tốt cho trẻ cho bé tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kỹ thực tiễn sống Các nội dung xác định cần phải giáo dục cho trẻ tập trung vào kỹ cụ thể như: Kỹ giao tiếp (với bạn bè, bố mẹ, ông bà, người lạ); Kỹ thích nghi (thích nghi loại thức ăn, với môi trường, với đám đông); Kỹ tự chăm sóc thân (tự xúc ăn, tự mặc quần áo, tự chăm lo vệ sinh cá nhân); Kỹ tạo niềm vui (tự chơi, chơi bố mẹ, chơi với người khác: bạn bè, người thân , bố mẹ làm đồ chơi); Kỹ tự bảo vệ (phân biệt nguy hiểm, tự xoay sở); Kỹ làm việc theo nhóm (Làm việc bạn nhóm lớp tập thể, tạo niềm vui thông qua kết tập thể đạt được, tạo tinh thần đồng đội); Kỹ giải vấn đề (kiểm soát hành vi, ngăn ngừa tình xấu xảy ra, phát triển tư tích cực, giải nhanh vấn đề); Kỹ kỹ khám phá giới xung quanh (khám phá không gian, vật, chất liệu, thiên nhiên) c) Hiệu thực giải pháp Sau thời gian thân tìm tòi nghiên cứu tài liệu sách, báo, mạng thông tin học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp nội dung liên quan đến rèn kỹ sống cho trẻ Nhận thức thân việc rèn kỹ sống cho trẻ Mầm non nâng lên cách rõ rệt Nhờ việc biết kết hợp kinh nghiệm, hiểu biết giáo dục kỹ sống thân nên lựa chọn kỹ thực cần thiết trẻ để giáo dục tạo hội cho chúng trải nghiệm hàng ngày hiệu d) Điểm khác biệt tính giải pháp Đây giải pháp nhiều giáo viên chủ quan không tự cập nhật kiến thức cho thân nên trình giáo dục trẻ chủ yếu kinh nghiệm lơ bỏ qua nhanh làm ln cho trẻ Cho nên điểm khác biệt tính giải pháp giáo viên phải biết kết hợp kinh nghiệm, hiểu biết thông qua việc cập nhật kiến thức bổ ích giáo dục kỹ sống cho thân để lựa - Máy tính, máy chiếu Tổ chức hoạt động * Hoạt động 1: Bé yêu ca hát - Mở nhạc “Chú Cuội chơi trăng”, đóng vai anh Cuội chơi dẫm phải rác bị trượt chân ngã Anh Cuội nói: + Úi giời ơi! Cái khơng biết? Ai mà vứt rác đường khơng biết? Rác phải bỏ vào thùng rác (Chú Cuội nhặt rác bỏ vào thùng rác ) Hỏi trẻ: Rác phải bỏ vào thùng rác không con? ( Trẻ trả lời ) + Các em cho anh hỏi đâu? ( Trẻ trả lời ) + Anh Cuội chào em Trên đường đến anh Cuội thấy nhiều rác đấy, anh muốn anh em thu gom rác để môi trường đẹp hơn, em đồng ý không? ( Trẻ trả lời ) + Hơm đến anh quay đoạn video, em có muốn biết đoạn video nói khơng? ( Trẻ trả lời ) * Hoạt động 2: Dạy trẻ bỏ rác nơi quy định - Cho trẻ xem đoạn video hành vi vứt rác bừa bãi Trò chuyện trẻ: + Trong video em thấy gì? ( Trẻ trả lời ) + Bạn nhỏ video đưa đến trường? + Mẹ bạn nhỏ có hành động gì? + Các em nghĩ hành động mẹ bạn nhỏ? + Một số bạn nhỏ ăn bánh kẹo, uống sữa vứt rác đâu? + Nếu em em làm gì? + Khi nhắc nhở bạn làm gì? + Vứt rác bừa bãi thói quen nào? + Sau ăn bánh kẹo, uống sữa,… bỏ rác vào đâu? - GD trẻ biết thu gom rác bỏ rác nơi quy định để bảo vệ môi trường xanh đẹp + Bây em có muốn anh Cuội thu gom rác để bảo vệ môi trường không? ( Trẻ trả lời ) + Khi nhặt rác cần đồ dùng gì? ( Trẻ trả lời ) - Anh Cuội hướng dẫn trẻ cách đeo trang, tất cách nhặt rác bỏ vào túi bóng + Vì nhặt rác phải sử dụng đồ dùng này? + Sau nhặt rác xong, tay bị bẩn phải làm gì? - GD trẻ biết đeo trang, găng tay nhặt rác rửa tay xà phòng sau nhặt rác + Các em sẵn sàng thu gom rác chưa? * Kết thúc: Cho trẻ tất, đeo trang, lấy túi bóng thu gom rác 19 Kết quả: Qua hoạt động trên, giáo dục trẻ kỹ sống cần thiết như: hình thành cho trẻ ý thức biết bỏ rác vào thùng rác, không vứt rác bừa bãi; biết phân biệt hành vi đúng, hành vi sai; ý thức đồn kết, biết chơi nhóm hoạt động, biết sẻ chia đồ chơi mà không tranh dành lẫn Từ hình thành cho trẻ thói quen, hành vi văn minh sống hàng ngày Cụ thể: * Bảng Kết kỹ sống trẻ sau thử nghiệm lần Đạt TT SL % SL % So sánh tỷ lệ trẻ “đạt” sau áp dụng lần (%) Tiêu chí Chưa đạt Kỹ giao tiếp (với bố mẹ, ông bà, bạn …) 14 67,0 33,0 +14,6 Kỹ thực hành vi văn minh 15 71,4 28,6 + 23,8 Kỹ tự phục vụ (tự xúc ăn, tự tìm đồ dùng cá nhân mình…) 17 81,0 19,0 + 14,3 Kỹ hoạt động theo nhóm (chơi bạn lớp ) 15 71,4 28,6 + 14,4 Hình thành tự tin, tư lập 16 76,2 23,8 + 14,2 Kỹ tự nhận thức 14 67,0 33,0 +19,4 15 71,4 28,6 + 14,4 Đánh giá chung Sau thực nghiệm lần trẻ có kỹ giao tiếp với bạn bè, cô giáo nên trẻ có ý thức thực hành vi văn minh kỹ hoạt động theo nhóm trẻ biết bỏ rác vào thùng rác, không vứt rác bừa bãi Trẻ phân biệt hành vi sai Ở trẻ hình thành tính tự lập tự tin số trẻ kỹ sống hạn chế Mà với trẻ mầm non chơi mà học học mà chơi nên tiếp tục thực nghiệm giáo dục kỹ sống cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi 1.2.3 Thực nghiệm lần thứ ba: Giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động vui chơi Đối với trẻ mầm non (nói chung) trẻ mẫu giáo 3,4,5 tuổi hoạt động vui chơi chiếm vai trò chủ đạo hoạt động trẻ trường mầm non Thông qua hoạt động chơi, trẻ đóng vai khác xã hội, trẻ đóng vai tái lại trẻ nhìn thấy sống Tất kiến 20 thức kinh nghiệm sống mà trẻ có trẻ thể qua họat động vui chơi Chính vậy, tơi trọng đến việc tạo tình trẻ đóng vai để trẻ tìm cách giải quyết, quan sát điều trẻ thể kiến thức mà trẻ có Ví dụ : Ở góc “Gia đình”, tơi đóng giả người lạ đến gõ cửa trẻ nhà mình, trẻ biết nhắc “Đừng mở cửa, phải đợi bố mẹ đã” Hoặc cho trẻ nhóm gia đình siêu thị đưa tình huống: “Con bị lạc bố mẹ siêu thị” trẻ biết nhờ bán hàng gọi điện thoại cho bố mẹ, cháu đóng vai người bán hàng nhắc trẻ: Cháu chờ với đợi bố mẹ đón Hoặc Tơi đóng vai làm người đường rủ bé: Đi cô để dắt với mẹ Các trẻ nhóm nhắc nhau: “Đừng đi, không bị bắt cóc đấy” Hoặc với trò chơi “Đi tơ” tơi ý xem cách thể trẻ để có gợi mở kịp thời : Các bác thắt dây an tồn chưa, đừng thò đầu, thò tay ngồi xe chạy Với nhóm “Nấu ăn”, lưu ý đến thao tác mà trẻ mà trẻ thể vai Ví dụ: bắc nồi lên bêp ga đặt bếp chưa không dễ đổ xảy tai nạn, nấu xong phải nhớ tắt bếp, bắc nồi phải dùng lót tay để khơng bị bỏng Như vậy, với cách dạy trẻ nhiều hình thức khác nhau, lúc thông qua nội dung thơ, hát, câu chuyện để lồng vào giáo dục trẻ kỹ sống giúp trẻ ghi nhớ cách thoải mái, nhớ lâu khơng gò bó áp đặt trẻ Đặc biệt với hình thức đặt tình cho trẻ trải nghiệm, tọa đàm, nói lên cách sử lý trẻ, sau giáo giúp trẻ tổng hợp lại tìm phương pháp hay biện pháp hình thức tối ưu cho trẻ tích lũy kinh nghiệm sống sống hàng ngày Chính hình thức giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, phát triển ngơn ngữ giao tiếp cho trẻ Chính cách thảo luận, cá nhân đưa cách giải cho phù hợp giúp trẻ biết vận dụng vốn hiểu biết, kiến thức để giải vấn đề có thực thực tế Đó kỹ sống cần thiết cho trẻ sống sau Kết cụ thể * Bảng Kỹ sống trẻ mẫu giáo sau thử nghiệm lần Đạt TT SL % 19 90,5 9,5 So sánh tỷ lệ trẻ “đạt” sau áp dụng lần (%) + 23,5 20 95 5,0 + 23,6 Tiêu chí Kỹ giao tiếp (với bố mẹ, ông bà, bạn …) Kỹ thực hành vi văn minh 21 Chưa đạt SL % Kỹ tự phục vụ (tự xúc ăn, tự 20 95 5,0 + 14,0 tìm đồ dùng cá nhân mình…) Kỹ hoạt động theo nhóm 20 95 5,0 + 23,6 (chơi bạn lớp ) Hình thành tự tin, tư lập 21 100 0 + 23,8 Kỹ tự nhận thức 19 90,5 9,5 + 23,5 Đánh giá chung 20 95 5,0 + 23,6 Kết đạt lần thực nghiệm trẻ có kỹ mạnh dạn tự tin giao tiếp với bạn bè, giáo, trẻ có ý thức thực hành vi văn minh Trẻ phân biệt hành vi sai Ở trẻ hình thành tính tự lập tự tin sống hàng ngày 2.Ưu, nhược điểm giải pháp 2.1 Ưu điểm: Thế hệ trẻ thường xuyên chịu tác động từ môi trường sống xung quanh Đây thời đoạn bồi bổ nhân cách, thói quen, ước mơ người, hệ trẻ phải chiến đấu với khó khăn thử thách sống Nếu thiếu kỹ sống, giới trẻ dễ bị lôi kéo vào tệ nạn, bạo lực, hành vi tiêu cực, lối sống khơng lành mạnh, ích kỷ, dễ bị dụ dỗ, phát triển sai lệch nhân cách Do áp dụng giải pháp cho trẻ nhận thấy mang lại cho trẻ nhiều hữu ích, giúp em có khả đối phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ vững bền gia đình ngồi xã hội, có lối sống lành mạnh, hài hòa, tích cực, chủ động.Tạo hội để trẻ tập luyện kĩ sống, thúc đẩy trẻ thay đổi giá trị thái độ hành vi trước nhằm lựa chọn giá trị, thái độ hành vi phù hợp Giúp trẻ vận dụng kiến thức kĩ vào tình sống thực tế Làm thay đổi rõ rệt nhận thức cho bậc cha mẹ trẻ không yêu chiều cung phụng trẻ thái mà cần phải đổi mới, cần thay đổi tư hành động việc giáo dục kỹ sống cho em từ việc nhỏ Qua biện pháp nâng cao nhận thức cho thân giáo dục kỹ sống buộc giáo viên phải xác định việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục qua giáo viên phải biết kết hợp kinh nghiệm, hiểu biết thông qua việc cập nhật kiến thức bổ ích giáo dục kỹ sống cho thân để lựa chọn kỹ thực cần thiết trẻ hay nhóm trẻ để giáo dục tạo hội cho chúng trải nghiệm hàng ngày 2.2 Nhược điểm: Vẫn số trẻ chưa thực hoàn thiện kỹ đặc thù vùng miền trẻ chưa biết hết tiếng phổ thông, cha mẹ làm xa trẻ với ông bà… III Khả áp dụng sáng kiến Với tạo điều kiện, hướng dẫn, đạo Ban giám hiệu, tổ chun mơn, tham gia giúp đỡ, đóng góp ý kiến đồng nghiệp, cộng thêm nỗ lực cố 22 gắng thân nghiên cứu, học hỏi sáng tạo hình thức, tình huống, hội để trẻ tham gia trải nghiệm thực hành Sáng kiến áp dụng thử lớp mẫu giáo ghép – – tuổi Giàn trường Mầm non Mường Bằng- Mai Sơn – Sơn La năm học 2018-2019 có khả áp dụng đại trà lớp toàn trường mầm non Mường Bằng năm học IV Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp Hiệu kinh tế Tiết kiệm chi phí tài tổ chức lớp bồi dưỡng cho tổ chun mơn, nhà trường huyện; đồng thời tiết kiệm thời gian tương ứng cho cá nhân, tổ chuyên môn nhà trường Cụ thể: Ước khoảng sau: - Tổ chuyên môn: buổi x 15 người x 100.000 đồng = 4.500.000 đồng; - Nhà trường: buổi x 39 người x 100.000 đồng = 7.800.000 đồng; - Huyện: buổi x 900 người x 100.000 đồng = 90.000.000 đồng Tiết kiệm thời gian kinh phí tổ chức tuyên truyền cho bậc cha mẹ trẻ cộng đồng Cụ thể: - Cha mẹ trẻ: 593 ph.Huynh x buổi x 100.000 đồng = 59.300.000 đồng - Cộng đồng: 26 x buổi x 500.000 đồng = 13.000.000 đồng Hiệu xã hội * Đối với trẻ Trẻ cô giáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin Trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vận động thô, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống trẻ Kỹ tự kiểm soát thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thơng qua hoạt động khiếu vẽ, thể dục Aerobic Trẻ rèn luyện kỹ xã hội, kỹ cảm xúc, giao tiếp, chung sống Trẻ giáo dục, chăm sóc ni dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an tồn, phòng bệnh, theo dõi cân đo biểu đồ phát triển, trẻ ln có kết tốt học tập bảng đánh giá trẻ lớp sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề trẻ đạt tốt, Mạnh dạn tự tin,kỹ hợp tác, kỹ giao tiếp, phát âm rõ lời, tự lập, tự phục vụ, lễ phép, kỹ vệ sinh, kỹ thích khám phá học hỏi kỹ tự kiểm sốt thân,có kỹ lao động tự phục vụ.trong ăn, biết trực nhật xếp bàn ăn, tự trải chiếu, đệm ngủ Cụ thể: 23 Kết chưa thực nghiệm Kết sau thực nghiệm SL trẻ đạt Tỷ lệ Tỷ lệ % SL trẻ đạt Kỹ giao tiếp (với bố mẹ, ông bà, bạn …) 42,8 19 90,5 + 47,7 Kỹ thực hành vi văn minh 28,6 20 95 + 66,4 Kỹ tự phục vụ (tự xúc ăn, tự tìm đồ dùng cá nhân mình…) 10 47,6 20 95 + 47,4 Kỹ hoạt động theo nhóm (chơi bạn lớp ) 42,8 20 95 + 52,2 Hình thành tự tin, tự lập 38,0 21 100 + 62,0 Kỹ tự nhận thức 23,8 19 90,5 + 66,7 38,0 20 95 + 57,0 Tiêu chí Đánh giá chung % tăng sau thực nghiệm % * Đối với giáo viên Giáo viên tự hiểu nắm vững phương pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Kỹ sống lồng ghép thơng qua hoạt động có nhà trường lúc nơi, hoạt động chuyên môn, lễ hội…Công tác phối kết hợp nhà trường, gia đình, giáo viên chủ nhiệm với trẻ với phụ huynh thơng qua đón trả trẻ, hoạt động giao lưu văn nghệ giáo viên phụ huynh, hoạt động lễ hội… * Đối với phụ huynh Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt phong cách, lời ăn tiếng nói quan tâm đến em ngày nhiều hơn.Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái * Giá trị làm lợi khác Nhân dân địa phương phụ huynh học sinh phấn khởi, tin tưởng vào kết GD&ĐT nhà trường, Ngành giáo dục 24 PHẦN KẾT LUẬN Những học kinh nghiệm rút từ trình áp dụng sáng kiến Kỹ sống nhịp cầu giúp người biến kiến thức thành thái độ, giá trị, hành vi thói quen lành mạnh Vì vậy, cần dạy kỹ sống cho trẻ 3,4,5 tuổi hay từ thơ bé nhằm giúp trẻ tự biết chăm sóc bảo vệ thân tránh khỏi nguy hiểm xảy Trẻ hoà nhập nhanh với sống xung quanh, biết cách phát triển mối quan hệ với người, với thiên nhiên từ học hỏi làm giàu có thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm kỹ thân Nếu thiếu kĩ sống cần thiết, trẻ khó tránh khỏi lúng túng, sai phạm chí gặp nguy hiểm phải giải tình xảy sống hàng ngày Việc trang bị phương pháp dạy kỹ sống cho trẻ mầm non phù hợp giúp trẻ có hội phát triển nhân cách đầy đủ hướng Để thiết lập kĩ hành động nào, người cần luyện tập theo quy trình trẻ em Ba bước quy trình tạo lập kỹ cho trẻ sau: (1) Tạo cho trẻ kiến thức hành động: trẻ cần biết mục đích, đối tượng, cách thức, điều kiện hành động; (2) Hướng dẫn trẻ (gợi ý, làm mẫu) từ người có kiến thức kĩ cao hơn, bên cạnh thúc đẩy trẻ phải tích cực tham gia học hỏi, quan sát, làm thử…; (3) Tạo điều kiện để trẻ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng, kỹ xảo có vào thực hành luyện tập để hình thành kỹ sử dụng kỹ cách linh hoạt điều kiện khác Như vậy, để hành động trở thành kỹ cần trải qua trình Giáo dục kỹ sống cho trẻ phải gắn với việc làm, tình cụ thể: trẻ quan sát người khác làm, trẻ tự thực để trải nghiệm Sự trải nghiệm nhiều lần giúp trẻ nhận thấy ý nghĩa thiết thực việc làm, từ trẻ chủ động vận dụng kĩ cần thiết vào tình cụ thể sống Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 3-4-5 tuổi Bản Giàn, trường mầm non Mường Bằng – Mai Sơn – Sơn La giải đáp tất nội dung mang lại hiệu kính tế xã hội cao nhà trường Những kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn 2.1 Đối với trường Mầm non Mường Bằng - Để giải pháp sáng kiến đạt hiệu cao mơ tả, nhà trường cần có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt buổi sinh hoạt chuyên đề Trong trọng việc tập huấn nội dung “Giáo dục kỹ sống cho trẻ tuổi mầm non”, phương pháp, cách thức để tiến hành giáo dục kỹ sống cho trẻ Cung cấp tài liệu chuyên môn sâu vào chuyên đề cho giáo viên mầm non 25 - Bên cạnh đó, nhà trường cần trang bị thêm tài liệu chun mơn bổ sung vào phòng thư viện để giáo viên tham khảo, học tập nội dung chuyên môn cần thiết - Tổ chức cho giáo viên toàn trường tổ chức theo khối lớp tiết mẫu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ sống cho trẻ để giáo viên khác có hội học tập, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với 2.2 Đối với phòng giáo dục huyện Mai sơn Tổ chức hội thi chuyên đề ‘Giáo dục kỹ sống cho trẻ Mầm non” để giáo viên trẻ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm thể hiểu biết trình giao tiếp sống xung quanh trẻ Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam đoan không chép vi phạm quyền Tôi xin chân thành cảm ơn! Mường Bằng, ngày 14 tháng 04 năm 2019 CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN Trần Thu Hằng 26 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng khoa học huyện Mai Sơn Tôi ghi tên đây: Số TT Ngày tháng năm sinh Họ tên Trần Thu Hằng 02/02/1987 Nơi cơng tác Chức vụ Trình độ chun mơn Trường mầm non Mường Bằng Giáo viên ĐHSP mầm non Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến 100% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3-4-5 tuổi Bản Giàn - Trường mầm non Mường Bằng”, năm học 2018-2019 - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục mầm non - Chủ đầu tư sáng tạo sáng kiến: Trần Thu Hằng - Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử : 20/9/2018 Đây sáng kiến áp dụng lần - Mô tả chất sáng kiến + Tình trạng giải pháp biết: Tơi tiến hành khảo sát có 21/21 trẻ 3-4-5 tuổi lớp với kỹ năng: - Giao tiếp - Thực hành vi văn minh - Tự phục vụ - Kỹ nhận thức - Kỹ làm việc nhóm - Kỹ hình thành tự tin tự lập Qua khảo sát thấy đa số trẻ thực kỹ giao tiếp, kỹ thực hành vi văn minh; kỹ tự phục vụ; kỹ nhận thức tốt trẻ nhà trẻ song lứa tuổi trẻ mẫu giáo mức độ Nhiều trẻ đến lớp khóc ngặt nghẽo, thiếu tự tin, sống thu không muốn chơi bạn Những hành vi văn minh chào, mời, gọi hỏi, xin, thưa …cô giáo phải nhắc 27 nhiều Có nhiều trẻ giáo phải bón cho ăn, phải tìm đồ dùng cá nhân cho Nhận thức thân xung quanh nhiều hạn chế có trẻ khơng nói muốn gì, thay vào muốn nói, muốn đòi khóc Nhiều trẻ khơng muốn chơi bạn, có trẻ hay tranh giành đồ chơi, không chia đồ chơi cho bạn chơi Đa số trẻ kỹ tự bảo vệ thân thấy sâu, kiến đưa tay bắt … Kết cụ thể sau: * Bảng Kỹ sống trẻ trước áp dụng biện pháp Đạt Chưa đạt TT Tiêu chí SL % SL % Kỹ giao tiếp (với bố mẹ, ông bà, bạn …) 42,8 12 57,2 Kỹ thực hành vi văn minh 28,6 15 71,4 Kỹ tự phục vụ (tự xúc ăn, tự tìm đồ dùng cá nhân mình…) 10 47,6 15 52,4 Kỹ hoạt động theo nhóm (chơi bạn nhóm lớp ) 42,8 12 57,2 Hình thành tự tin, tư lập 38,0 16 62,0 Kỹ tự nhận thức 23,8 16 76,2 38,0 16 62,0 Đánh giá chung * Nguyên nhân hạn chế – Phía gia đình: số phụ huynh nuông chiều trẻ mức kinh tế giả số trẻ thiếu quan tâm sâu sát gia đình kinh tế khó khăn; em thiếu hụt mặt tình cảm gia đình, tình thương người thân thực tế, xã hội gia đình thường trọng đến việc học kiến thức trẻ mà không ý đến phát triển kỹ cho trẻ Luôn bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, không quan tâm đến người khác kỹ sống hạn chế Khó khăn cho trẻ việc có tình bất ngờ xảy – Phía nhà trường: đa số giáo viên chưa nhận thức hết tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ sống cho trẻ; không kiềm chế thân để hướng dẫn nơi đến chốn trẻ tiếp thu chậm không chịu tập trung hướng dẫn mà trẻ tự mày mò làm ln giúp trẻ – Phía xã hội: ban ngành đồn thể chưa quan tâm mức, cơng nghệ thông tin phát triển làm ảnh hướng đến kỹ tự phục vụ trẻ Chính vậy, việc sâu lồng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ phù hợp với độ tuổi, trẻ lứa tuổi mẫu giáo 3-4-5 tuổi vô cần thiết 28 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 Dạy kỹ sống cho trẻ truyền cho trẻ kinh nghiệm sống người lớn Nhằm giúp trẻ có kỹ đương đầu với khó khăn sống Trẻ biết vận dụng, biến kiến thức để giải khó khăn sống hàng ngày cho phù hợp + Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: √ Mục đích giải pháp Q trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu tình hình thực tế việc rèn kỹ sống cho học sinh mẫu giáo trường Mầm non Trên sở đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3- 4- tuổi lớp mẫu giáo ghép Bản Giàn - Trường mầm non Mường Bằng, góp phần thực tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Mầm non √ Những điểm khác biệt, tính giải pháp so áp dụng với chưa áp dụng Thế hệ trẻ thường xuyên chịu tác động từ môi trường sống xung quanh Đây thời đoạn bồi bổ nhân cách, thói quen, ước mơ người, hệ trẻ phải chiến đấu với khó khăn thử thách sống Nếu thiếu kỹ sống, giới trẻ dễ bị lôi kéo vào tệ nạn, bạo lực, hành vi tiêu cực, lối sống khơng lành mạnh, ích kỷ, dễ bị dụ dỗ, phát triển sai lệch nhân cách Do áp dụng giải pháp cho trẻ nhận thấy mang lại cho trẻ nhiều hữu ích, giúp em có khả đối phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ vững bền gia đình ngồi xã hội, có lối sống lành mạnh, hài hòa, tích cực, chủ động √ Mơ tả chi tiết chất giải pháp *Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho thân giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3-4-5 tuổi Đầu năm học, đạo Ban giám hiệu, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho thân Xác định kế hoạch giáo dục KNS cho trẻ chuyên đề quan trọng cần thực năm học Tôi tham khảo tài liệu “Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho trẻ Mầm non” Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành, tiến hành tập trung nghiên cứu vào vấn đề: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ Mầm non; Giáo dục giá trị sống cho trẻ Mầm non; Giáo dục kỹ sống cho trẻ Mầm non; Một số trò chơi giáo dục giá trị kỹ sống cho trẻ Mầm non Trong trọng việc nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm người giáo viên việc nâng cao chất lượng giáo dục KNS cho trẻ nội dung, phương pháp giáo dục KNS cho trẻ Mầm non *Giải pháp 2: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh giáo dục kỹ sống cho trẻ từ việc nhỏ hàng ngày 29 Là giáo viên chủ nhiệm lớp, ý thức tầm quan trọng việc phối kết hợp gia đình nhà trường Việc dạy kỹ sống cho trẻ chuyện sớm chiều mà trình Các kỹ sống phải giáo dục, rèn luyện đồng bền vững thành kỹ xảo Nếu dạy kỹ sống cho trẻ trường thơi chưa đủ Bên cạnh đó, mơi trường gia đình thích hợp để giáo dục kỹ sống cho trẻ Trẻ tiếp thu kỹ thơng qua gia đình cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà lại hiệu cao Mặt khác, nuôi dạy mối quan tâm hàng đầu bậc phụ huynh thời buổi nay, muốn đạt thành tích cao học tập trưởng thành mặt nhân cách Tuy nhiên việc làm để giúp trẻ phát huy khả tiềm ẩn? Làm để trẻ có kỹ sống tốt nhiều phụ huynh lúng túng vấn đề Trên thực tế nhiều phụ huynh chưa có kiến thức kỹ sống, khơng biết kỹ sống bao gồm kỹ nào? Cần giáo dục trẻ từ đâu, dạy trẻ gì? Chính mà tơi phải tun truyền đến bậc phụ huynh để họ hiểu tầm quan trọng kỹ sống, kiến thức cần dạy trẻ, phương pháp dạy trẻ để trẻ tiếp thu cách thoải mái, tự nhiên Việc tuyên truyền đến bậc phụ huynh tiến hành đón, trả trẻ, thông qua bảng tuyên truyền, thông qua việc mời phụ huynh tham quan tham trực tiếp vào hoạt động lớp hay thông qua buổi họp phụ huynh Giải pháp 3: Giáo dục kỹ sống cho trẻ 3-4-5 tuổi lúc, nơi * Giáo dục thơng qua việc tạo tình cụ thể * Giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động góc * Giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động trời * Giáo dục kỹ sống lúc nơi * Giáo dục kỹ sống đón trả trẻ * Giáo dục kỹ sống qua ngày hội, ngày lễ + Khả áp dụng giải pháp Với tạo điều kiện, hướng dẫn, đạo Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tham gia giúp đỡ, đóng góp ý kiến đồng nghiệp, cộng thêm nỗ lực cố gắng thân nghiên cứu, học hỏi sáng tạo hình thức, tình huống, hội để trẻ tham gia trải nghiệm thực hành Sáng kiến áp dụng thử lớp mẫu giáo ghép 3-4-5 tuổi Giàn trường Mầm non Mường Bằng năm học 2018-2019 có khả áp dụng đại trà lớp toàn trường mầm non Mường Bằng năm học + Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Hiệu kinh tế 30 Tiết kiệm chi phí tài tổ chức lớp bồi dưỡng cho tổ chuyên môn, nhà trường huyện; đồng thời tiết kiệm thời gian tương ứng cho cá nhân, tổ chuyên môn nhà trường Cụ thể: Ước khoảng sau: - Tổ chuyên môn: buổi x 15 người x 100.000 đồng = 4.500.000 đồng; - Nhà trường: buổi x 39 người x 100.000 đồng = 7.800.000 đồng; - Huyện: buổi x 900 người x 100.000 đồng = 90.000.000 đồng Tiết kiệm thời gian kinh phí tổ chức tuyên truyền cho bậc cha mẹ trẻ cộng đồng Cụ thể: - Cha mẹ trẻ: 593 ph.Huynh x buổi x 100.000 đồng = 59.300.000 đồng - Cộng đồng: 26 x buổi x 500.000 đồng = 13.000.000 đồng Hiệu xã hội * Đối với trẻ Trẻ cô giáo cha mẹ tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin Trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kỹ tự lập; kỹ nhận thức; kỹ vận động thô, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống trẻ Kỹ tự kiểm sốt thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thơng qua hoạt động khiếu vẽ, thể dục Aerobic Trẻ rèn luyện kỹ xã hội, kỹ cảm xúc, giao tiếp, chung sống Trẻ giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an tồn, phòng bệnh, theo dõi cân đo biểu đồ phát triển, trẻ ln có kết tốt học tập bảng đánh giá trẻ lớp sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề trẻ đạt tốt Mạnh dạn tự tin,kỹ hợp tác, kỹ giao tiếp, phát âm rõ lời, tự lập, tự phục vụ, lễ phép, kỹ vệ sinh, kỹ thích khám phá học hỏi kỹ tự kiểm sốt thân,có kỹ lao động tự phục vụ.trong ăn, biết trực nhật xếp bàn ăn, tự trải chiếu, đệm ngủ Cụ thể: Tiêu chí Kết chưa thực nghiệm 31 Kết sau thực nghiệm % tăng sau SL trẻ đạt Tỷ lệ Kỹ giao tiếp (với bố mẹ, ông bà, bạn …) 42,8 19 90,5 + 47,7 Kỹ thực hành vi văn minh 28,6 20 95 + 66,4 Kỹ tự phục vụ (tự xúc ăn, tự tìm đồ dùng cá nhân mình…) 10 47,6 20 95 + 47,4 Kỹ hoạt động theo nhóm (chơi bạn lớp ) 42,8 20 95 + 52,2 Hình thành tự tin, tự lập 38,0 21 100 + 62,0 Kỹ tự nhận thức 23,8 19 90,5 + 66,7 38,0 20 95 + 57,0 Đánh giá chung % SL trẻ Tỷ lệ đạt % thực nghiệm * Đối với giáo viên Giáo viên tự hiểu nắm vững phương pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mầm non Kỹ sống lồng ghép thơng qua hoạt động có nhà trường lúc nơi, hoạt động chuyên môn, lễ hội…Công tác phối kết hợp nhà trường, gia đình, giáo viên chủ nhiệm với trẻ với phụ huynh thơng qua đón trả trẻ, hoạt động giao lưu văn nghệ giáo viên phụ huynh, hoạt động lễ hội… * Đối với phụ huynh Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ rệt phong cách, lời ăn tiếng nói quan tâm đến em ngày nhiều hơn.Các bậc cha mẹ có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc dạy trẻ kỹ sống, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức Giao tiếp cha mẹ tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, la mắng trẻ, thay đổi cách rèn kỹ cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá.Qua trao đổi với phụ huynh, nhiều phụ huynh nhận thấy rằng, có nhiều điều làm trước phụ huynh nghĩ bé ln làm hộ trẻ nghĩ có điều chưa thể đưa để dạy trẻ… * Giá trị làm lợi khác Nhân dân địa phương phụ huynh học sinh phấn khởi, tin tưởng vào kết GD&ĐT nhà trường, Ngành giáo dục - Những thông tin cần bảo mật (nếu có): Khơng 32 - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Sự quan tâm giúp đỡ tận tình ban giám hiệu nhà trường đồng chí tổ chuyên môn tập thể hội đồng sư phạm nhà trường Cá nhân thường xuyên không ngừng tự học tự bồi dưỡng để trau dồi kinh nghiệm thực tốt giải pháp áp dụng sáng kiến này, vấn đề cốt lõi khơng ngừng tìm tòi tình giải pháp tối ưu để áp dụng vào việc giáo dục kĩ sống cho trẻ Mỗi lần lấy số liệu nghiên cứu cần trung thực khách quan để có đánh giá chất mức độ hiệu sáng kiến - Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến tác giả: Lợi ích lớn nhận qua nghiên cứu sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng chun mơn cho thân Qua đóng góp vào hệ thống tài liệu góp phần nâng cao lực giáo viên nhà trường thêm kinh nghiệm việc nâng cao kĩ sống cho trẻ Trên kết bước đầu việc áp dụng Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3-4-5 tuổi Bản Giàn - Trường mầm non Mường Bằng Những kết hành trang giúp cá nhân tơi tiếp tục phát huy năm học Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học cấp Mường Bằng, ngày 02 tháng 05 năm 2019 Người làm đơn Trần Thu Hằng 33 ... KNS GD&ĐT UBND SL Kỹ sống Giáo dục Đào tạo Uỷ ban nhân dân Số lượng THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1 Tên sáng kiến: “Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3- 4- tuổi Bản Giàn -... pháp 1.1 Các giải pháp *Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức cho thân giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi a) Mục đích giải pháp Nâng cao nhận thức cho thân việc giáo dục kỹ sống cho trẻ 3, 4, 5. .. giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Bản Giàn, trường mầm non Mường Bằng - Mai Sơn - Sơn La III Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Phạm vi Một số biện pháp giáo dục kỹ sống cho trẻ mẫu giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN “một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3 4 5 tuổi, SÁNG KIẾN “một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo ghép 3 4 5 tuổi, I. Thực trạng của giải pháp đã biết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn