Bài giảng Chăm sóc bệnh nhân hôn mê

32 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:59

Nội dung bài giảng Chăm sóc bệnh nhân hôn mê của TS.BS. Lê Thị Diễm Tuyết trình bày về khái niệm hôn mê, các phân độ của hôn mê, nguyên nhân gây rối loạn ý thức, hôn mê, chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán biến chứng và lên kế hoạch chăm sóc bệnh nhân hôn mê. Chăm sóc bệnh nhơn mê TS.BS Lê Thị Diễm Tuyết Khái niệm mê • Não ln đòi hỏi cung cấp liên tục dòng máu mang oxy đường để hoạt động • Bất kể nguyên nhân ngừng cung cấp chất dẫn đến ý th c, tùy theo tình trạng LS từ vài giây, vài phút, hang • Khởi phát đột ngột từ từ Đ NH NGHƾA • Hơn mê: l àt hàt gàkh gàhoặcà đ pàứ gàcủaàBNàvớiàc càKT,àl àt hà t gàRLYTàv àsựàthứcàtỉ hàthựcàsự,àc càKTh chàth gàthườ gàkh gàhồià phụcàYThức • Một số khái iệ tả tì h trạ g ất YT: Lúàlẫ -Thiếuàsựà gàt o gàsuyà ghĩàkè ấtàsựàchúàý -  th gàhiểu,à ạchàlạc,àkhảà ă gàlýàluậ -BNàthườ gàthờàơ,àkh gàth chà i,àkh gàhoạtàđộ gàthểàlực Mêàsả g: -Lúàlẫ àkè àk chàđộ g,àhoa gàtưở g,à u ,àảoàgi cà hậ àsaiàvềàsờ,à ghe,à h - ìuyàgiả àcấpàt hàtươ gàđốiàt o gà hậ àthức,àthayàđổià uaà hiềuàgiờ,à hiềuà g y H ê:àkh gàđ pàứ gàvớiàc càKT,àgiố gà gủàs àkh gàthểàthứcàtỉ h Ý TH C LÀ GÌ • Ý th c hình thành phản ánh tâm lý cao c a người, phản ánh NGƠN NG Nh ng người tiếp thu trình quan hệ qua lại với giới khách quan • Ch c th c tỉnh: làm người tỉnh táo th c • Giải phẫu: hệ thống lưới RAS (Reticular Activating System) • Ch c nội dung: - Ngôn ng - Lý luận - Giải phẫu- Vỏ não Hormon tham gia hoạt động hệ thần kinh -Hệ thống hormon TK hoạt động làm tiết hormon TK, tác dụng KThích hay c chế não, tồn tới hàng giờ, điều khiển hoạt động c a não lâu -Ba chất hormon TK: •Norepinephrin thường chất kích thích •Serotonin thường chất c chế •Dopamin chất kích thích vài vùng c chế nh ng nơi khác Hệ thống lưới kích thích Hệ thống lưới ức chế Tín hiệu kích thích Định nghĩa mê Ba mất: -Mất th c tỉnh -Mất nhận biết thân -Mất nhận biết thời gian môi trường xung quanh Ba -Còn thở -Tim đập -Còn ch c tiết Các phân độ c a hôn mê Theo kinh điển: ( chia giai đoạn) • Giai đoạn I:Lờ đờ, phản ng khơng th c tỉnh với kích thích • Giai đoạn II: Khơng có phản ng th c tỉnh, có phản ng vận động phù hợp • Giai đoạn III: Hơn mê sâu, phản ng vận động dập khn hay khơng có, có rối loạn thần kinh thực vật • Giai đoạn IV: Hôn mê giai đoạn hồi phục, tê liệt thần kinh thực vật Các phân độ c a hôn mê: điểm Glasgow  Nội dung bảng điểm Glasgow gồm: * Cho điểm đáp ứng mở mắt: - Mở mắt tự nhiên: điểm - Mở mắt gọi to: điểm - Mở gây đau: điểm - Không mở: điểm * Cho điểm đáp ứng tiếng nói: - Trả lời có định hướng tốt nhất: điểm - Trả lời lẫn lộn: điểm - Trả lời không phù hợp : điểm - Khơng hiểu bệnh nhân nói gì: điểm - Im lặng: điểm II Chẩn đoán điều dưỡng: nguy c -Tuần hoàn: +Huyết áp: cao/thấp, thuốc vận mạch, liều, tình trạng sốc +RL nhịp tim: máy tạo nhịp, ngất , thuốc trì -Hơ hấp: +Mất khả tự bảo vệ đường thở, RL nuốt: +Dấu hiệu suy hơ hấp: tím, vã mồ hơi, SpO2 thấp, rối loạn nhịp thở, tần số, kiểu thở, không nói -Thần kinh: +LQ đến vận động: co giật, liệt khu trú, vỏ, não +RL phản xạ: RL nuốt, sặc (liệt dây TK sọIX,XI, XII, ), mắt (khơng nhắm kín, liệt mắt dây, III, IV, VI II Chẩn đoán điều dưỡng: nguy - Teo cơ, tắc mạch không vận động, loét mục - Nhiễm trùng bội nhiễm +Dấu hiệu NKh: tăng, hạ thân nhiệt, rét run +Dấu hiệu ổ NKh: đờm, nước tiểu, loét da, dịch DLưu - Suy mòn dinh dưỡng kém: cận nặng, BMI - Các nguy liên quan bệnh lý +Tăng giảm đường máu +Suy thận +Viêm não (co giật, nhai ) +RL đông máu (HM gan) III Lên kế ho ch chăm sóc 1.Theo dõi đảm bảo ch c sống 2.Thực y lệnh c a bác sĩ Chăm sóc chuyên sâu IV Thực kế ho ch 1.Theo dõi đảm bảo chức sống  Đ m b o hơ hấp: -Kiểm sốt đường thở: +Tư nằm nghiêng an toàn +Đặt canuyn miệng tránh tụt lưỡi (bảo vệ đường thở) +Hút đờm dãi họng miệng, mũi, dịch khí PQ, chăm sóc ống NKQ, MKQ -Nếu BN nuốt kém, sặc, ho khan: báo BS có định đặt NKQ, xông dày -Theo dõi nhịp thở, kiểu thở, di động bụng, lồng ngực + Theo dõi: oxy, tím, SpO2 + Chuẩn bị dụng cụ, máy thở, hỗ trợ BS đặt NKQ, BN thở máy -BN CTSNão: cố định cột sống cổ đến chẩn đoán loại trừ CTCS cổ 1.Theo dõi vƠ đ m b o chức sống Đ m b o tuần hoƠn: -Theo dõi: +Mạch, HA, điện tim: 15 phút, 30 phút, giờ/lần cho bác sĩ có bất thường +Liều thuốc trì M, HA +ALTMTT, dấu hiệu sốc: tím da, lạnh chi, RLYT -Theo dõi nước tiểu: +V nước tiểu: ml/kg/h, giờ, giờ, theo định BS +Cân nước vào- +Tính chất, NKTNiệu Báo 1.Theo dõi đảm bảo ch c sống Theo dõi vƠ kiểm soát ý thức, dấu hiệu thần kinh: -Theo dõi tiến triển c a m c độ hôn mê (điểm Glasgow) -Hôn mê tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não: BN cần nằm cao đầu 30o để tránh phù não -Hôn mê chấn thương sọ não theo dõi sát điểm Glasgow để báo bác sĩ có thái độ x trí kịp thời (phẫu thuật) -Cơn co giật: cục Toàn thể -BN s dụng thuốc an thần thở máy (điểm RAMSAY) 2.Thực y lệnh bác sĩ Thực y lệnh bác sƿ: - Chính xác đầy đ , theo dõi đáp ng với liều thuốc loại (AT, vận mạch, dãn phế quản ) - Làm xét nghiệm lấy kết dán vào bệnh án, trước dán phát số bất thường: tăng giảm K, Na, toan kiềm, đường máu -Xét nghiệm giúp cho chẩn đoán theo dõi điều trị Chăm sóc  chuyên sâu .Chăm sóc chống loét Hmê, liệt: -Tư BN: thay đổi tư 3h/lần, đặt bàn chân vng góc cẳng chân Đệm nước, hơi, ý vùng tì đè - Tập vận động thụ động chi theo định c a bác sĩ - Vận động trị liệu: - Hô hấp: dẫn lưu tư thế, vỗ rung ngực, lưng - Vận động, phục hồi liệt tránh liệt c ng Chăm sóc  chuyên sâu Vệ sinh hốc tự nhiên - Vệ sinh miệng lần/ngày nước r a miệng (chú ý nấm miệng) - Chăm sóc mắt: che mắt gạc vô khuẩn, dán mi BN không chớp mắt được, nhỏ thuốc (NaCl 9%o, dầu A, cipro, theo định BS) - Vệ sinh hốc tự nhiên - lần/ngày vệ sinh sau lần đại tiện - Theo dõi, chăm sóc ống thơng tiểu Tắm khơ, gội đầu có định (HSTC tắm hàng ngày, gội lần/tuần) Chăm sóc  chun sâu Ni dưỡng: • Chế độ ăn phù hợp với BN (tùy theo bệnh tật) Đặt xông dày cho ăn BN rối loạn nuốt, sặc, ý th c xấu • Theo dõi: sờ bụng chướng, nghe nhu động ruột, vệ sinh ăn uống • Hút dịch dày trước b a ăn: đo V dịch tồn dư để bơm lại, đổ bỏ phát sớm liệt ruột năng, báo BS, tránh nguy chướng bụng, nơn sặc • Mỗi lần ăn qua xông không 300 ml 3-4 giờ, chọn PP cho ăn • Đảm bảo lượng nước vào cân bằng: lượng nước đưa vào (uống truyền) ước tính lượng nước tiểu 24 + (300-500 ml) BN có sốt, nhiều mồ hơi, thở máy cần thêm 500 ml/24 Chăm sóc  chuyên sâu • Cho thêm loại th c ăn có vitamin A, B, C • Chú trọng Protit bảo đảm cho thể tiếp nhận - 1,5 g/kg • Lượng Calo 25-30 - 50 Kcal/kg, tăng thêm NK nặng • Chế biến th c ăn bảo đảm vệ sinh cân đối theo phần: Theo tỷ lệ P : L : G = : : • Chế độ ăn riêng cho ĐTĐ, suy thận, suy gan, THA bệnh mạch vành, vết loét lâu liền sẹo • Kết hợp dd tĩnh mạch ăn đường tiêu hóa khơng đ theo nhu cầu • Đánh giá cân nặng, BMI, xét nghiệm dinh dưỡng Chăm sóc  chuyên sâu Chống loét mục: • Nằm đệm chống loét đệm nước, đệm rung theo chế độ cài đặt • Gi cho da khô sạch, đặc biệt vùng có nếp nhăn • Thay đổi tư - giờ/lần • Xoa bóp dung dịch ngừa lt (sanyrene) xoa bột talc vào chỗ tỳ đè • Thay ga trải giường quần áo lần/ngày • Nếu có vết loét: cắt lọc tổ ch c hoại t r a Thay r a băng bị ướt, sát trùng Povidin, đắp đường vào vết lt • Ni dưỡng đ calo, thêm vi chất tăng liền sẹo IV Đánh giá q trình chăm sóc BN khơng bị mắc biến ch ng kể chăm sóc: loét mục tì đè, teo cơ, c ng khớp, Ntrung miệng Nuôi dưỡng đảm bảo, không sụt cân, không phù, số dinh dưỡng đảm bảo Toàn trạng tiến triển lên hồi tỉnh BN gia đình yên tâm, cộng tác với NVYT để CS Bn tốt TRÂN TR NG C M N ... nước điện giải • Tắc mạch Chăm sóc bệnh nhân hôn mê Đá h giá, hậ đị h Đá h giá lại Chẩ điều dưỡ g Lê kế hoạch chă Thực hiệ kế hoạch s c I Đánh giá, nhận đ nh M c độ hôn mê theo thang điểm glasgow... Hơn mê sâu: điểm ) Nguyên nhân rối loạn ý th c, hôn mê Trên 60% nguyên nhân rối loạn chuyển hóa, ngộ độc -Ngộ độc thuốc: ng , rắn cắn liệt TK ngoại vi, opiat, rượu -Rối loạn chuyển hóa: hôn mê. .. kinh: -Theo dõi tiến triển c a m c độ hôn mê (điểm Glasgow) -Hôn mê tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não: BN cần nằm cao đầu 30o để tránh phù não -Hôn mê chấn thương sọ não theo dõi sát điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Chăm sóc bệnh nhân hôn mê, Bài giảng Chăm sóc bệnh nhân hôn mê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn