Ương quan giữa định lượng Tg và I-131 (WBS) trong quá trình theo dõi carcinôm tuyến giáp thể biệt hóa

5 9 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:31

Nghiên cứu với mục tiêu định lượng Tg trong huyết thanh và xạ hình toàn thân với I-131 (WBS) là 2 phương pháp hữu hiệu để đánh giá bệnh carcinoma tuyến giáp thể biệt hóa (DTC) sau khi đã được phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn phần hay gần toàn phần. Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 14 * Phụ Số * 2010 Nghiên cứu Y học TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỊNH LƯỢNG Tg VÀ WBS I-131 TRONG Q TRÌNH THEO DÕI CARCINƠM TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HĨA Trần Song Tồn*, Bùi Diệu Hằng* Mục đích: Định lượng Tg huyết xạ hình tồn thân với I-131 (WBS) phương pháp hữu hiệu ñể ñánh giá bệnh carcinoma tuyến giáp thể biệt hóa (DTC) sau phẫu thuật cắt tuyến giáp tồn phần hay gần tồn phần Theo lý thuyết, định lượng Tg có độ nhạy cao hơn, hình ảnh WBS âm tính Tg tăng cao tượng thường gặp nhiều tác giả cho cần dựa vào kết ñịnh lượng Tg ñể lựa chọn chiến lược ñiều trị cho người bệnh Tuy nhiên qua thực tế lâm sàng khoa Y Học Hạt Nhân- BVCR, chúng tơi nhận thấy có tượng ngược lại: nồng độ Tg âm tính hình ảnh WBS lại dương tính có ý nghĩa, tượng lại xảy với tần xuất phổ biến Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, khảo sát bệnh nhân mắc bệnh DTC ñến diệt giáp ñiều trị sau phẫu thuật khoa YHHN-BVCR tháng (từ tháng ñến tháng 10/2009) NaI(I-131) Kết quả: Khảo sát 1091 BN ñược kiểm tra ñịnh lượng TSH, Tg, TgAb chụp hình WBS 48-72 sau uống 2-5 mCi NaI(I-131) Có 95 BN chưa ổn định, có nồng ñộ Tg âm tính WBS ghi nhận dương tính (8,7%), bao gồm 14 nam, 81 nữ Có 66 bệnh nhân chưa phát di (69,48%), 27 bệnh nhân có chứng di hạch (28,42 %) 02 bệnh nhân có di phổi (2,10 %) Trong phần lớn (79%) ñược ñiều trị NaI(I-131) với tổng liều
- Xem thêm -

Xem thêm: Ương quan giữa định lượng Tg và I-131 (WBS) trong quá trình theo dõi carcinôm tuyến giáp thể biệt hóa, Ương quan giữa định lượng Tg và I-131 (WBS) trong quá trình theo dõi carcinôm tuyến giáp thể biệt hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn