Điều trị đặt stent hẹp động mạch cảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy

5 11 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2020, 20:30

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy can thiệp đặt stent động mạch cảnh an toàn và hiệu quả cho những bệnh nhân có tổn thương giải phẫu phù hợp. Tại Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có nghiêncứu nào về vấn đề này được công bố nên nhóm tác đề tài đã tiến hành khảo sát kết quả ngắn hạn và trung hạn các trường hợp đặt stent động mạch cảnh trong điều kiện thực tế Việt Nam, cụ thể là tại bệnh viện Chợ Rẫy. y: kết chụp can thiệp động mạch cảnh thời điểm xử lí phần mềm ACOM.TC LITE BROWSER Xử lý thống kê Dữ liệu xử lí phần mềm SPSS 16.0 Các biến định lượng tính giá trị trung bình độ lệch chuẩn Các biến định tính tính tỉ lệ KẾTQUẢ Đặc điểm nhóm nghiên cứu: Trong nghiên cứu chúng tơi, có 30 bệnh nhân can thiệp động mạch cảnh đoạn sọ theo dõi khoa Tim Mạch Can Thiệp Bệnh Viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2010.Tỷ lệ nam/nữ: 1.14, tuổi trung bình: 61 ± 15 (trên 70 tuổi chiếm 43,3%) Những bệnh nhân mẫu nghiên cứu có nhiều yếu tố nguy như: tăng huyết áp (70% bệnh nhân), đái tháo đường (43,3%), rối loạn lipid máu (66,7%) Đặc điểm lâm sàng chụp động mạch cảnh mẫu nghiên cứu (bảng 2) Bảng 1: đặc điểm lâm sàng mẫu nghiên cứu: Đặc điểm Số bệnh nhân Tỉ lệ % Tuổi > 70 13 43,3 Giới tính (Nam) 16 53,3 Có triệu chứng 21 70 Suy thận (Creatinine > 20 2,5mg%) Tiền sử THA 21 70 Đái tháo đường 13 43,3 Tiền sử can thiệp động mạch 14 46,6 vành Tiền sử can thiệp động mạch 23,3 cảnh Tiền sử bóc tách lớp nội mạc 0 động mạch cảnh Tiền sử thoáng thiếu máu 20 66,6 não Tiền sử đột quỵ Nhồi máu 13,3 não 320 Bảng 2: Đặc điểm chụp động mạch cảnh mẫu nghiên cứu Đặc điểm chụp động mạch cảnh Vị trí sang thương Động mạch cảnh chung Lỗ xuất phát động mạch cảnh Đoạn gần động mạch cảnh Đoạn xa động mạch cảnh Đặc điểm sang thương Sang thương lệch tâm Sang thương có diện huyết khối Sang thương dạng loét % hẹp sang thương đích Đường kính mạch máu tham khảo (mm) Chiều dài sang thương đích (mm) Số bệnh nhân Tỉ lệ % 16 10 53,3 23,3 3,33 18 60 13,3 3,33 83,8 ± 10,1 6,86 ± 1,39 33,96 ±17,14 Đặc điểm thủ thuật can thiệp động mạch cảnh (bảng 4) Bảng 3: Đặc điểm thủ thuật can thiệp động mạch cảnh Đặc điểm thủ thuật can thiệp Số bệnh nhân Tỉ lệ % Nong bóng đơn 0 Đặt stent trực tiếp 30 Nong bóng trước đặt stent 21 70 Nong bóng sau đặt stent 25 83,3 Hẹp tồn lưu sau đặt 0 Stent Bảng 4: Kích thước Stent sử dụng Kích thước Đường kính (mm) Chiều dài (mm) Stent 7,5 ± 1,66 33,79 ± 19,06 Đặc điểm kết can thiệp động mạch cảnh Nghiên cứu cho thấy can thiệp động mạch cảnh có tỉ lệ thành công giải phẫu thủ thuật 100%, thành công lâm sàng 96,6% (1 trường hợp tai biến liệt nửa người sau can thiệp) (bảng 5) Tỉ lệ biến cố thời gian nằm viện năm đầu theo dõi 3,3% (bảng 6) Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 Bảng 5: Kết can thiệp dộng mạch cảnh đoạn sọ Kết Thành công giải phẫu Thành công thủ thuật Thành công lâm sàng Biến chứng chung Số lượt 30 30 29 Tỉ lệ % 100 100 96,6 20 Bảng 6: Các biến cố bệnh viện đến năm sau can thiệp Biến chứng Số trường hợp Tỉ lệ % 3,33 MAE(tử vong, NMCT, đột quỵ 30 ngày, tử vong đột quỵ bên từ sau 30 ngày) Tử vong 0 Nhồi máu tim 0 Đột quỵ 3,33 Tai biến bên tổn 3,33 thương Tai biến khơng 0 bên tổn thương Tai biến nhẹ bên tổn 0 thương Tai biến nhẹ không bên 0 tổn thương Tái thơng sang thương đích 6,66 BÀN LUẬN Kết 30 ngày mẫu nghiên cứu chúng tơi, đa số bệnh nhân có nguy cao thực phẫu thuật bóc tách lớp nội mạc động mạch cảnh, cho thấy tính an tồn hiệu phương pháp đặt stent động mạch cảnh Điều trị can thiệp hẹp động mạch cảnh thực cách dùng Stent Carotid WALLSTENT lưới lọc FilterWire EZ để bắt huyết khối nhóm bệnh nhân có triệu chứng nhóm bệnh nhân khơng có triệu chứng Kết thời điểm năm cho thấy tính hiệu an tồn trì Từ ngày 31 đến 360, tỉ lệ tai biến mạch não nặng nhẹ bên tổn thương 3,3%, tỉ lệ cần tái thơng sang thương đích 6,6% Tỉ lệ biến cố (MAE) bao gồm: tử vong, NMCT đột quỵ vòng 30 ngày cộng với tất nguyên nhân tử vong đột quỵ bên tổn thương từ ngày thứ 31 đến ngày 360 chấp nhận với tỉ lệ thấp Nghiên cứu Y học 3,3% Tỉ lệ biến cố tương tự nghiên cứu SAPHIRE(7) yếu tố then chốt khác nguy đặt stent động mạch cảnh(2,8,9) Kết nghiên cứu ARCHeR (ACCULINK for Revascularization of Carotids in High-Risk Patients)(10) cho thấy biến cố 30 ngày đầu 9,6% tỉ lệ đột quỵ bên tổn thương 1,3% từ ngày 31 đến 360 Trong nghiên cứu BEACH (Boston Scientific EPI)(11) biến cố xảy Trong nghiên cứu khoảng 8,9%(11) (12) CABERNET , sau năm theo dõi, tỉ lệ tử vong, đột quỵ NMCT 11,6% Trong mẫu nghiên cứu có khác biệt so với nghiên cứu sổ khác Bệnh nhân theo dõi cẩn thận ghi nhận tất kiện xảy suốt thời gian nằm viện Chúng có đánh giá độc lập chức thần kinh bệnh nhân chuyên gia thần kinh học trước sau can thiệp động mạch cảnh Điều giúp cho đánh giá biến cố chúng tơi xác Ngồi nghiên cứu thủ thuật thực thủ thuật viên kết đạt tương tự nghiên cứu SAPPHIRE thực nhiều thủ thuật viên có kinh nghiệm can thiệp động mạch cảnh Tỉ lệ đột quỵ chu phẫu tỉ lệ tử vong chấp nhận nhóm bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có triệu chứng 6% 3% theo nghiên cứu NASCET(13) nghiên cứu ACAS(14) Đây ngưỡng biến cố cho phép nhóm bệnh nhân nguy cao điều trị đặt stent động mạch cảnh Tỉ lệ đột quỵ chu phẫu tỉ lệ tử vong nhóm bệnh nhân có triệu chứng hẹp động mạch cảnh đặt stent nghiên cứu chúng tơi thấp ngưỡng 6% Ở bệnh nhân có triệu chứng với yếu tố nguy cao mặt giải phẫu tỉ lệ tử vong hay đột quỵ chu phẫu thấp đáng kể ngưỡng 6% (2,6%) Trong nhóm bệnh nhân khơng có triệu chứng với yếu tố nguy cao Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 321 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ Số * 2011 mặt giải phẫu tỉ lệ tử vong hay đột quỵ chu phẫu thấp ngưỡng 3% (2,7%).Vì dân số có nguy cao mặt phẫu thuật, đặt stent động mạch cảnh chứng minh có nguy chu phẫu chấp nhận đươc so với dân số có nguy chuẩn Tại thời điểm năm khơng có khác biệt quan trọng nhóm có yếu tố nguy mặt giải phẫu nhóm có yếu tố nguy mặt chức phân nhóm có triệu chứng khơng có triệu chứng KẾTLUẬN Trong nghiên cứu bước đầu tiến hành điều trị đặt stent động mạch cảnh kết đạt đầy khích lệ Tỉ lệ biến chứng trình thủ thuật can thiệp sau thời gian theo dõi năm thấp mức chấp nhận TÀILIỆU THAM KHẢO 322 10 11 12 McCabe, D.J., et al (2005), Restenosis after carotid angioplasty, stenting, or endarterectomy in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS) Stroke, 2005 36(2): p 281-6 Ricotta, J.J., 2nd and R.D Malgor (2008), A review of the trials comparing carotid endarterectomy and carotid angioplasty and stenting Perspect Vasc Surg Endovasc Ther 20(3): p 299-308 Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial Lancet, 2001 357(9270): p 1729-37 Ederle, J., et al.(2009), Endovascular treatment with angioplasty or stenting versus endarterectomy in patients with carotid artery stenosis in the Carotid and Vertebral 13 14 Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): long-term follow-up of a randomised trial Lancet Neurol 8(10): p 898-907 Massop, D., et al.(2009), Stenting and angioplasty with protection in patients at high-risk for endarterectomy: SAPPHIRE Worldwide Registry first 2,001 patients Catheter Cardiovasc Interv 73(2): p 129-36 Katzen, B.T., et al.(2007), Carotid artery stenting with emboli protection surveillance study: thirty-day results of the CASES-PMS study Catheter Cardiovasc Interv 70(2): p 316-23 Rajagopal, V and J.S Yadav(2007), Management of carotid artery disease in the high-risk patient with emphasis on the SAPPHIRE study Curr Cardiol Rep 9(1): p 20-4 Stolker, J.M., et al., Health-related quality of life following carotid stenting versus endarterectomy: results from the SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at HIgh Risk for Endarterectomy) trial JACC Cardiovasc Interv 3(5): p 515-23 Knur, R.(2009), Carotid artery stenting: a systematic review of randomized clinical trials Vasa 38(4): p 281-91 Gray, W.A., et al.(2006), Protected carotid stenting in highsurgical-risk patients: the ARCHeR results J Vasc Surg 44(2): p 258-68 White, C.J., et al.(2006), Carotid stenting with distal protection in high surgical risk patients: the BEACH trial 30 day results Catheter Cardiovasc Interv 67(4): p 503-12 Hopkins, L.N., et al.(2008), Carotid artery revascularization in high surgical risk patients with the NexStent and the Filterwire EX/EZ: 1-year results in the CABERNET trial Catheter Cardiovasc Interv 71(7): p 95060 Linfante, I., et al.(2004), Safety of latest-generation selfexpanding stents in patients with NASCET-ineligible severe symptomatic extracranial internal carotid artery stenosis Arch Neurol 61(1): p 39-43 Lepore, M.R., Jr., et al.(2001), Influence of NASCET/ACAS trial eligibility on outcome after carotid endarterectomy J Vasc Surg 34(4): p 581-6 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật BV Chợ Rẫy 2011 ... phép nhóm bệnh nhân nguy cao điều trị đặt stent động mạch cảnh Tỉ lệ đột quỵ chu phẫu tỉ lệ tử vong nhóm bệnh nhân có triệu chứng hẹp động mạch cảnh đặt stent nghiên cứu thấp ngưỡng 6% Ở bệnh nhân... tơi, đa số bệnh nhân có nguy cao thực phẫu thuật bóc tách lớp nội mạc động mạch cảnh, cho thấy tính an tồn hiệu phương pháp đặt stent động mạch cảnh Điều trị can thiệp hẹp động mạch cảnh thực... thực nhiều thủ thuật viên có kinh nghiệm can thiệp động mạch cảnh Tỉ lệ đột quỵ chu phẫu tỉ lệ tử vong chấp nhận nhóm bệnh nhân hẹp động mạch cảnh có triệu chứng 6% 3% theo nghiên cứu NASCET(13)
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều trị đặt stent hẹp động mạch cảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Điều trị đặt stent hẹp động mạch cảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn