Khảo sát một số yếu tố nguy cơ ở thai phụ bị chửa trứng

6 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2020, 20:39

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát một số yếu tố nguy cơ ở thai phụ bị chửa trứng. Chửa trứng là bệnh của nguyên bào nuôi do thai nghén và có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người phụ nữ. Bệnh có nhiều biến chứng như nhiễm độc, nhiễm trùng, xuất huyết, chửa trứng còn có biến chứng là ung thư nguyên bào nuôi với một tỷ lệ cao, có thể gây tử vong cho người bệnh. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 7, số - tháng 2/2017 Khảo sát số yếu tố nguy thai phụ bị chửa trứng Lê Lam Hương Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Chửa trứng bệnh nguyên bào nuôi thai nghén có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người phụ nữ Bệnh có nhiều biến chứng nhiễm độc, nhiễm trùng, xuất huyết, chửa trứng có biến chứng ung thư nguyên bào nuôi với tỷ lệ cao, gây tử vong cho người bệnh Mục tiêu: Khảo sát số yếu tố nguy thai phụ bị chửa trứng Đối tượng phương pháp nghiên cứu: Bệnh chứng, tiến hành 76 thai phụ vào bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán chữa trứng 228 thai phụ nhóm chứng Kết quả: Tuổi trung bình 32,7± 6,7 nhỏ 17 tuổi, lớn 46 tuổi Tiền sử nạo phá thai, sẩy thai, chiếm 10,5% nhóm chửa trứngvà 3,9% nhóm chứng với nguy cao 2,8 lần; 95% CI=1,1- 7,7 (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát một số yếu tố nguy cơ ở thai phụ bị chửa trứng, Khảo sát một số yếu tố nguy cơ ở thai phụ bị chửa trứng

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn