Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của gây tê tuỷ sống bằng bupivacaine 0, 5% liều thấp 5mg trong mổ trĩ

9 7 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 08:23

Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả và tính an toàn của gây tê tuỷ sống bằng bupivicaine 0,5% liều thấp 5mg trong mổ trĩ tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức (PTGMHS), Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, từ 01/2009 đến 07/2009. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TỒN CỦA GÂY TÊ TUỶ SỐNG BẰNG BUPIVACAINE 0,5% LIỀU THẤP 5mg TRONG MỔ TRĨ Đinh Hữu Hào*, Lê Thị Ngọc Cang*, Trịnh Minh Đức*, Nguyễn Trọng Thắng*, Lại Hồng Thái* TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu tính an toàn gây tê tuỷ sống Bupivicaine 0,5% liều thấp 5mg mổ trĩ khoa phẫu thuật gây mê hồi sức (PTGMHS), Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, từ 01/2009 đến 07/2009 Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 50 bệnh nhân gây tê tuỷ sống để mổ trĩ khoa PTGMHS Bv Nhân Dân Gia Định, chia làm hai nhóm: nhóm A: 25 bệnh nhân với liều Bupivacaine 0,5% 5mg; nhóm B: 25 bệnh nhân với liều Bupivacaine 0,5% 10mg Kết quả: Qua khảo sát, hai nhóm A B: Nhóm A với liều thấp Bupivacaine 5mg làm giảm mức tê, liệt vận động, khơng thay đổi huyết động, khơng phải sử dụng tới Ephedrin, khơng có trường hợp có tác dụng phụ nơn ói, lạnh run mà hiệu vô cảm đảm bảo cho phẫu thuật tốt Kết luận: Gây tê tuỷ sống liều thấp Bupivacaine 0,5% 5mg thích hợp mổ trĩ với mức độ an toàn cao, hạn chế tác dụng phụ, phù hợp với phẫu thuật ngày Từ khóa: Tê tủy sống bupivacaine 0,5% liều thấp, cắt ABSTRACT EVALUATE THE EFFICACCY AND SAFETY OF A LOW – DOSE SPINAL ANESTHESIA WITH 5MG BUPIVACINE 0.5% IN HAEMOROIDECTOMY Dinh Huu Hao, Le Thi Ngoc Cang, Trinh Minh Duc, Nguyen Trong Thang, Lai Hong Thai * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 13 – Supplement of No – 2009: 217 - 223 Background – Objective: To evaluate efficacy and safety of a low-dose spinal anesthesia with 5mg Bupivacain in patients undergoing haemorrhoidectomy in Surgery - Anesthesia-Intensive care Department, Gia Dinh Hospital from January 2009 to October 2009 Material and Method: A randomized controlled trials with 50 patients undergoing hemorrhoidectomy Of these, 25 were randomly allocated to receive spinal anesthesia with 5mg Bupivacain (group A) while 25 received 10mg Bupivacain (group B) All patients were injected in sitting position and at the L3-4 intervertebral level Vital signs, sensory block level, degre of motor block were recorded every – minutes in 30 minutes after anesthesia, and every 15 – 30 minutes in surgery and in recovery room Duration of surgery, sensory and motor block, volume of intravenous infuson, Ephedrine dose used and the side effects (vomit, shivering…) were noted and compared in groups A and B Results: Low-dose spinal anesthesia with 5mg Bupivacain (group A) reduces sensory block level and degree of motor block There was no hemodynamic alteration, no use of Ephedrine and no side effect among the patients of group A The efficacy of low-dose of 5mg Bupivacain is enough and suitable for hemorrhoidectomy Conclusion: Low-dose spinal anesthesia with 5mg Bupivacain for hemorrhoidectomy is highly safe, no * Khoa phẫu thuật Gây mê hồi sức Bệnh viện Nhân dân Gia Định Địa liên lạc: BS Đinh Hữu Hào ĐT: 0913.714.038 Email: dinhhuuhao@gmail.com Hội nghị Khoa học Kỹ thuật BV Nhân dân Gia Định 2009 217 side effect and suitable for ambulatory anesthesia Keywords: Spinal anesthesia, low-dose bupivacaine 0.5%, haemorroidectomy ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh trĩ bệnh thường gặp ngày lĩnh vực ngoại khoa Trong phẫu thuật trĩ người ta tiến hành phương pháp vô cảm như: Gây mê nội khí quản, gây mê tĩnh mạch, gây tê xương cùng, gây tê màng cứng, gây tê tuỷ sống… Tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ trước đến thường dùng liều Bupivacaine 0,5% tê tuỷ sống mổ trĩ 10mg, với liều thuốc tê vô cảm tốt nhiên mức tê thường lên cao gây tụt huyết áp, chậm nhịp tim, buồn nôn… ức chế vận động kéo dài gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân Do qua tham khảo tài liệu tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá hiệu tính an tồn tê tuỷ sống Bupivacaine 0,5% liều thấp 5mg mổ trĩ để hạn chế tác dụng phụ không mong muốn, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân thích hợp với xu hướng gây tê mổ ngày Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu tính an tồn gây tê tuỷ sống Bupivacaine 0,5% liều thấp 5mg phẫu thuật trĩ khoa PTGMHS Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 01/2009 đến 10/2009 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu tính an toàn gây tê tuỷ sống Bupivacaine 0,5% liều thấp 5mg phẫu thuật trĩ khoa PTGMHS Bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ 01/2009 đến 10/2009 ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân chẩn đốn trĩ lên chương trình mổ theo phương pháp cắt trĩ khoa PTGMHS Bệnh vịên Nhân Dân Gia Định từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2009 Tiêu chuẩn chọn bệnh Tất bệnh nhân chẩn đốn trĩ lên chương trình mổ theo phương pháp cắt trĩ khoa PTGMHS Bệnh vịên Nhân Dân Gia Định từ tháng 01 đến tháng 07 năm 2009 Tiêu chuẩn loại trừ Bệnh nhân có chống định với gây tê tuỷ sống Bệnh trĩ ñược mổ theo phương pháp Longo Phương pháp nghiên cứu Mô tả, tiến cứu cắt ngang Thực Đánh giá bệnh trước mổ Thiết lập đường truyền kim luồn 18 - 20G truyền dịch tinh thể, đặt điện cực theo dõi điện tim, đo mạch, huyết áp, SP02 trước gây tê Hội nghị Khoa học Kỹ thuật BV Nhân dân Gia Định 2009 218 Tiến hành Tư thế: tê tủy sống tư ngồi Mốc tê: khoang đốt sống thắt lưng L3-L4 Kỹ thuật: Bệnh nhân đặt tư ngồi tê tuỷ sống kim tê tuỷ sống 25G đoạn thắt lưng L3-L4 thấy dịch não tuỷ chảy trong, giọt, tiến hành bơm thuốc tê theo hai liều chọn nhóm A: 5mg, nhóm B:10mg sau đặt bệnh nhân nằm lại tư sản khoa KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Qua khảo sát 50 trường hợp, chia thành hai nhóm A B, nhóm 25 trường hợp, kết sau: Đặc ñiểm dịch tễ học ñối tượng nghiên cứu Độ tuổi Tuổi nhỏ nhóm A 24, tuổi lớn 70; nhóm B 25 69 Bảng 1: Tuổi trung bình độ lệch chuẩn Tuổi trung bình (năm) Nhóm A Nhóm B p 40,64±12,5 42,24 ±0,07 0,621 Biểu đồ 1: phân loại theo giới Bảng 2: phân loại theo chiều cao trung bình Chiều cao trung bình (cm) Nhóm A 157,64 ± 7,21 Nhóm B 157,32 ± 7,78 p 0,881 Chiều cao thấp nhóm A 145 cm, cao nhóm A 173 cm Chiều cao thấp nhóm B 140 cm, cao nhóm B 170 cm Hội nghị Khoa học Kỹ thuật BV Nhân dân Gia Định 2009 219 Biểu đồ 2: Phân loại sức khỏe bệnh nhân theo ASA 100 92 88 90 80 70 60 50 ASA I 40 ASA II 30 20 12 10 5mg 10mg Bảng 3: thời gian phẫu thuật trung bình Thời gian PT trung bình (phút) Nhóm A 30,60 ± 7,94 Nhóm B 28,60 ± 6,21 p 0,326 Thời gian phẫu thuật ngắn nhóm A 20 phút, dài 45 phút Thời gian phẫu thuật ngắn nhóm B 15 phút, dài 40 phút Đặc ñiểm liên quan ñến Gây Mê Hồi Sức Bảng 4: Dịch truyền trung bình mổ Dịch truyền mổ±Độ lệch chuẩn (ml) A 326± 63,11 B 492 ± 75,93 p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của gây tê tuỷ sống bằng bupivacaine 0, 5% liều thấp 5mg trong mổ trĩ, Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của gây tê tuỷ sống bằng bupivacaine 0, 5% liều thấp 5mg trong mổ trĩ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn