Xác định tỷ lệ dương tính của mycobacterium tuberculosis và mycobacterirum khác mycobacterium tuberculosis trong các trường hợp lao da bằng phản ứng chuỗi polymerase (polymerase chain

8 17 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 59,358 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:56

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định được giá trị của phản ứng chuỗi PCR trong chẩn đoán lao da do MT và MOTT. Nghiên cứu thực hiện mô tả hàng loạt ca lâm sàng nghi ngờ lao cóc đến khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh từ 5/2010 đến 4/2011. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 XÁC ĐỊNH TỶ LỆ DƯƠNG TÍNH CỦA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS VÀ MYCOBACTERIRUM KHÁC MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP LAO DA BẰNG PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERASE (POLYMERASE CHAIN REACTION) Nguyễn Thị Bích Liên*, Nguyễn Tất Thắng** TĨM TẮT Mở đầu: Lao da bệnh gặp, việc chẩn đoán bệnh khó Trước việc chẩn đốn lao da chủ yếu dựa vào lâm sàng, phương pháp soi, cấy vi khuẩn dựa vào giải phẫu bệnh thường có độ nhạy độ đặc hiệu Gần vai trò chủng Mycobacterium khác Mycobacterium tuberculosis (MOTT) đặt phát triển với đại dịch nhiễm HIV, chủng MOTT gây tổn thương da nhiều chủng Mycobacterium tuberculosis (MT) Đặc biệt khác biệt điều trị chủng MT MOTT đặt vấn đề phải chẩn đốn xác tổn thương lao da chủng Ngày sinh học phân tử phát triển giúp chẩn đoán xác định số bệnh mà phương pháp thông thường hạn chế lao da Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị phản ứng chuỗi PCR chẩn đoán lao da MT MOTT Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca lâm sàng nghi ngờ lao cóc đến khám khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh từ 5/2010 đến 4/2011 Kết quả: Tổng cộng có 29 trường hợp lao cóc nghiên cứu, tỷ lệ lao da MT 36%, tỷ lệ lao da MOTT 64% Trong xét nghiệm chẩn đốn lao da, IDR dương tính gợi ý nhiễm lao, giải phẫu bệnh có độ nhạy thấp 24% phân biệt nhiễm MT với MOTT, cấy vi khuẩn tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán độ nhạy thấp 4%, phản ứng PCR có độ nhạy 84% độ đặc hiệu 75% Kết luận: Phản ứng PCR có ưu IDR, giải phẫu bệnh, cấy vi khuẩn chẩn đoán lao da MT MOTT Từ khóa: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium khác Mycobacterium tuberculosis (MOTT), phản ứng chuỗi Polymerase ABSTRACT DETERMINING THE POSITIVE RATE OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND MYCOBACTERIUM OTHER THAN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IN THE SKIN TUBERCULOSIS BY POLYMERASE CHAIN REACTION Nguyen Thi Bich Lien, Nguyen Tat Thang * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 16 - Supplement of No - 2012: 198 - 205 Background: Skin tuberculosis is an uncommon disease and difficult to be diagnosed Formerly the diagnosis of this disease was mainly based on clinical features and other methods such as smear, culture or histopathology which often had poor sensitivity and specificity Recently, the role of MOTT strains has been recognized and developed along with HIV/AIDS pandemic These strains cause more skin lesions than MT strain * Bệnh viện Da Liễu TP HCM **Bộ môn Da Liễu – Đại học Y Dược TP HCM Tác giả liên lạc: PGS.TS Nguyễn Tất Thắng ĐT: 0903350104, email: thangngtat@yahoo.com 198 Chuyên Đề Nội Khoa II Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nghiên cứu Y học Especially the difference between the treatments of MT strain and MOTT strains leads to the issue of accurate indentification of the strain causing the tuberculosis lesion Today, the development of molecular biology has enabled the confirmed diagnosis of some diseases such as skin tuberculosis that the conventional methods were still limited Objective: To determine the value of polymerase chain reaction (PCR) in the diagnosis of skin tuberculosis due to MT and MOTT Methods: This dercriptive case series study of tuberculosis verrucosa cutis (warty tuberculosis), clinically suspected patients of the outpatient department of Hospital of Dermato- Venereology, Ho Chi Minh City during the period from 5/2010 to 4/2011 Results: Of the 29 tuberculosis verrucosa cutis diagnosed patients, 36% had cutaneous tuberculosis due to MT and 64% cutaneous tuberculosis due to MOTT In diagnosis of cutaneous tuberculosis, positive IDR only suggests tuberculosis infection, histopathology has a low sensitivity of 24% and can not distinguish between MOTT and MT infections, although bacterial culture is a golden standard for diagnosis, it still has a low sensitivity of 4% PCR has a sensitivity of 84% and a specificity of 75% Conclusions: PCR has the advantage over IDR, histopathology, bacterial culture in the diagnosis of skin tuberculosis due to MT and MOTT Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium khác Mycobacterium tuberculosis (MOTT), Polymerase chain reaction (PCR) ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lao bệnh nhiễm khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, thu hút quan tâm lớn nhà chun mơn giới tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, di chứng hậu mặt kinh tế xã hội kèm Nhất năm gần đây, lan rộng hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ảnh hưởng nặng nề bệnh lao nước phát triển Đối với da, vi khuẩn lao xâm nhập qua da gây nên nhiều dạng lâm sàng lao cóc, gơm lao, lupút lao, lt lao, ban lao… Tại Việt Nam, dạng lao da, lao cóc dạng phổ biến theo cơng trình nghiên cứu trước Tuy tỷ lệ bệnh lao da khơng cao bệnh ngồi da khác việc chẩn đốn bệnh khó Trước đây, việc chẩn đoán lao da chủ yếu dựa vào lâm sàng, phương pháp khác khảo sát trực tiếp vi khuẩn kính hiển vi hay ni cấy từ mẫu bệnh phẩm dựa vào kết sinh thiết da thường có độ đặc hiệu độ nhạy Chuyên Đề Nội Khoa II Hơn gần đây, vai trò chủng Mycobacterium khác Mycobacterium tuberculosis (MOTT) đặt tầm quan trọng lâm sàng chủng phát triển với dịch nhiễm HIV Các chủng MOTT có mặt khắp nơi đất, nước gây tổn thương da nhiều chủng Mycobacterium tuberculosis (MT) Đặc biệt khác biệt điều trị chủng MT MOTT đặt vấn đề phải chẩn đốn xác tổn thương lao da chủng Từ trước đến Việt Nam chưa có nghiên cứu thực để đánh giá tình trạng nhiễm MT MOTT tổn thương lao da Do đó, để đánh giá tỷ lệ dương tính nhiễm MT MOTT da phải cần kỹ thuật chẩn đốn nhanh, có độ nhạy độ đặc hiệu cao Ngày sinh học phân tử mở nhiều hướng việc chẩn đoán xác định số bệnh mà phương pháp thông thường hạn chế hay chưa thực có bệnh lao(1,8) Đã có nhiều cơng trình giới nghiên cứu lĩnh vực có kết tốt 199 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Với mong muốn giúp chẩn đốn nhanh, xác, xác định tỷ lệ dương tính nhiễm MT MOTT bệnh nhân lao da, đề tài thực Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Xác định giá trị phản ứng chuỗi PCR chẩn đoán lao da MT MOTT Mục tiêu chuyên biệt Xác định tỷ lệ dương tính nhiễm MT MOTT bệnh nhân lao da So sánh PCR phương pháp khác chẩn đoán lao da MT MOTT Dị ứng với thuốc, viêm gan thuốc Có thai, ngưng điều trị lý khác Phương pháp nghiên cứu Các bước tiến hành BN chọn khám làm bệnh án theo mẫu riêng Được tiến hành làm xét nghiệm chẩn đoán Điều trị theo nguyên nhân theo dõi đánh giá đáp ứng điều trị Chúng xem đáp ứng điều trị với thuốc kháng lao hay thuốc điều trị MOTT tiêu chuẩn chẩn đoán lao da MT hay MOTT Xác định độ nhạy độ đặc hiệu phản ứng chuỗi PCR chẩn đoán lao da MT MOTT Các xét nghiệm chẩn đoán XN thường quy: CTM, VS ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sinh thiết da làm giải phẫu bệnh, cấy vi khuẩn, phản ứng PCR Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca Đối tượng nghiên cứu Dân số nghiên cứu 29 bệnh nhân có thương tổn mảng sùi màu đỏ tím tiến triển ly tâm, lâm sàng hướng đến chẩn đốn lao cóc đến khám Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2011 Tiêu chuẩn chọn mẫu Nghiên cứu chọn lao cóc dạng thường gặp dạng lao da Tất bệnh nhân thoả điều kiện sau chọn vào nghiên cứu Được chẩn đoán dạng lao da (lao cóc) lâm sàng với triệu chứng: mảng sùi màu đỏ tím, tiến triển chậm, ly tâm, tẩm nhuận, bóp đau chảy mủ Khơng có chống định thuốc kháng lao Đồng ý tham gia nghiên cứu Tiêu chuẩn loại trừ Không tuân thủ điều trị kháng lao Ngưng thuốc kháng lao với lý 200 XN chẩn đốn: - IDR Xét nghiệm giải phẫu bệnh thực phòng Giải phẫu bệnh – BV Da liễu TP.HCM Cấy vi khuẩn khoa Vi sinh BV Phạm Ngọc Thạch phản ứng PCR tiến hành công ty Nam Khoa Phân tích số liệu Số liệu nhập xử lý phần mềm SPSS 14.0 Kết thống kê mô tả tính theo tần số, tỷ lệ % trình bày hình thức bảng Kết thống kê phân tích dùng phép kiểm Chi bình phương với độ tin cậy 95%, rút kết quả, đối chiếu với xét nghiệm khác cấy vi khuẩn, giải phẫu bệnh, IDR, PCR Tính độ nhạy độ đặc hiệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Từ tháng 5/2010 đến 4/2011 có 29 trường hợp lao cóc chọn vào nhóm nghiên cứu với kết sau Một số đặc điểm dịch tễ học Phái tính Chuyên Đề Nội Khoa II Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nam mắc bệnh nhiều nữ (62,1% so với 37,9%) Tuổi Nhỏ 17, lớn 58, tuổi trung bình 39,6912,22, đa số thuộc nhóm tuổi 31-40 (31%) Nơi cư trú Đa số tỉnh (68,96%) Nghề nghiệp Nơng dân cơng nhân chiếm đa số (55,16%) Trình độ học vấn Phần lớn có trình độ cấp (48,27%) Đặc điểm lâm sàng MT MOTT Âm tính Tổng Nghiên cứu Y học 16 29 20.7 55.2 24.1 100.0 20.7 75.9 100.0 Nhận xét: Tỷ lệ phát MT 20,7%, tỷ lệ phát MOTT 55,2% Trong 16 trường hợp MOTT, định danh trường hợp (2 trường hợp M marium, trường hợp M smegmatis, trường hợp M.intracellulare, trường hợp M genavense) Kết điều trị Điều trị PCR MT MOTT Âm tính Tổng RHZ 10 Sulfa+ Doxy 11 14 Clari +Cipro 2 Rifa + Clari 3 Tổng 16 29 Tất sang thương có đặc điểm lâm sàng điển hình dạng lao cóc Nhận xét Kích thước sang thương: sang thương kích thước trung bình (20-50cm2) chiếm 34,5% Các trường hợp PCR MT (+) Sau điều trị phác đồ RHZ, tất sang thương (100%) lành vòng 8-14 tuần Bệnh nhân tiếp tục điều trị đủ thời gian phác đồ điều trị lao Thời gian mắc bệnh trung bình 84,66  93,00 tháng Khơng ghi nhận tiền lao cá nhân gia đình bệnh nhân Kết xét nghiệm chẩn đoán lao da Phản ứng lao tố (IDR): tất 29 trường hợp dương tính Đường kính nhỏ 2mm, đường kính lớn 22mm Giải phẫu bệnh Hình ảnh GPB Lao cóc Viêm da mạn Tổng Số ca 22 29 Tỷ lệ % 24.1 75.9 100.0 Tỷ lệ % cộng dồn 24.1 100.0 Nhận xét: 24,1% có hình ảnh giải phẫu bệnh lao da Cấy vi khuẩn Một trường hợp cấy vi khuẩn có kết Mycobacterium tuberculosis Phản ứng PCR PCR Số ca Tỷ lệ % Chuyên Đề Nội Khoa II Tỷ lệ % cộng dồn Các trường hợp MOTT (+) trường hợp không đáp ứng sau tuần điều trị, đổi Itraconazol đáp ứng sau tuần trường hợp đáp ứng chậm sau tuần, đổi Clarithromycin + Ciprofloxacin đáp ứng tốt, trường hợp trường hợp thời gian mắc bệnh kéo dài > năm trường hợp tổn thương sùi nhiều phải phối hợp phẫu thuật cắt bỏ Các truờng hợp MOTT âm tính Truờng hợp (15) điều trị thử Trimethoprim/ Sulfamethoxazole + Doxycycline có đáp ứng Trường hợp (18,24) không đáp ứng với Trimethoprim/ Sulfamethoxazol, chấm nitơ lỏng sang thương lành sau 4-6 tuần Trường hợp (23) PCR MT (), PCR MOTT (), lâm sàng điển hình, thời gian mắc bệnh lâu 20 năm, định điều trị MT, sau 201 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nghiên cứu Y học tuần không đáp ứng, điều trị Itraconazol đáp ứng sau tuần Có trường hợp (26) PCR MT (), PCR MOTT () bệnh nhân có biểu lâm sàng điển hình, thời gian mắc bệnh 20 năm, nên định điều trị MT, kết giảm 30% sau tuần, khỏi bệnh sau 12 tuần Trường hợp (3) PCR MT (), PCR MOTT () kết cấy dương tính, chúng tơi điêu trị MT, kết sang thương lành sau tuần Trường hợp (17) PCR MT (), PCR MOTT () giải phẫu bệnh lý cho hình ảnh lao da, lâm sàng điển hình chúng tơi điều trị MT sang thương lành sau 10 tuần Như vậy, xem kết điều trị tiêu chuẩn để hỗ trợ chẩn đốn sau điều trị: Âm Tổng 25 29  = 4,19 p>0,05 Độ nhạy: 76% Độ đặc hiệu: 75% Giá trị tiên đoán dương: 95% Giá trị tiên đoán âm: 33,33% So sánh kết PCR cấy vi khuẩn Bệnh Lao Không Lao Dương 1 Âm 24 28 Tổng 25 29 Cấy 2 = 0,166 p> 0,05 Độ nhạy: 4% trường hợp MT Độ đặc hiệu: 100% 16 trường hợp MOTT Giá trị tiên đoán dương: 100% truờng hợp nấm sâu Giá trị tiên đoán âm: 13,79% trường hợp chưa rõ chẩn đốn (có thể mụn cóc bội nhiễm, dày sừng bội nhiễm…) Do tỷ lệ nhiễm MT bệnh nhân lao da 36% tỷ lệ nhiễm MOTT 64% So sánh PCR XN chẩn đoán lao khác Độ nhạy độ đặc hiệu PCR chẩn đốn lao da: Chẩn đốn PCR Dương tính Âm tính Tổng 2 = 6,55 Khơng Lao Tổng (a) 21 (c) (b) (d) (a +c) 25 b+d) (a+b) 22 (c+d) (a+b+c+d) 29 p = 0,03 0,05 Lao Độ đặc hiệu: d/b+d = 75% Dương Nhận xét: Cấy vi khuẩn có độ đặc hiệu cao (100%) độ nhạy thấp (4%) Độ nhạy: a/a+c = 84% IDR Tổng Lao Không Lao Tổng 19 20 So sánh độ nhạy độ đặc hiệu phương pháp chẩn đoán PP chẩn Độ Độ đặc Giá trị tiên đoán Giá trị tiên đoán nhạy % hiệu % dương % đoán âm % PCR 84 75 95,45 42,85 Giải phẫu 24 77 85,71 13,63 bệnh Cấy 04 100 100 13,79 IDR 76 75 95 33,33 Chuyên Đề Nội Khoa II Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Nhận xét: Trong phương pháp chẩn đoán lao da, PCR xét nghiệm có độ nhạy độ đặc hiệu cao xét nghiệm khác BÀN LUẬN Tình hình dịch tễ, đặc điểm lâm sàng bệnh lao da Dịch tễ học: nhiều tác giả nhận định phù hợp với kết nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh nam nhiều nữ, tuổi mắc bệnh thường gặp độ tuổi trung niên (31-40 tuổi)(12,7) Lao da gặp nhiều đối tượng công nhân, nông dân hợp lý trình lao động đối tượng dễ bị chấn thương chân tay, tạo điều kiện cho vi khuẩn lao xâm nhập vào da(6) Đặc điểm lâm sàng: tất sang thương có biểu lâm sàng điển hình dạng lao cóc (mảng sùi đỏ tím, tiến triển ly tâm, bóp đau), dạng lao da chiếm đa số theo nghiên cứu nhiều tác giả Thời gian mắc bệnh bệnh nhân trung bình từ 84,66  93,00 tháng, tương đối kéo dài, có lẽ lao da không gây biến chứng trầm trọng nên bệnh nhân không quan tâm(6) Giá trị xét nghiệm chẩn đốn lao da Các xét nghiệm thường quy cơng thức máu, VS khơng có giá trị chẩn đốn lao da Phản ứng lao tố IDR dương tính có ý nghĩa gợi ý nhiễm lao Xét nghiệm giải phẫu bệnh Theo nghiên cứu, giải phẫu bệnh giúp phát 24,1% trường hợp lao da So sánh với nghiên cứu nhiều tác Negi (73,5%), Umapathy (88%), Zouhair (57%), Garcia (70,6%), Fenniche (96%), Ngọc Mỹ (15,38%), Nguyễn Thị Vân (37,5%) Tỷ lệ phát lao da giải phẫu bệnh thay đổi phụ thuộc vào kinh nghiệm người đọc phản ứng u hạt dạng củ khó phân biệt với bệnh da mãn tính khác nấm sâu, sarcoidoise Mặt Chuyên Đề Nội Khoa II Nghiên cứu Y học khác, giải phẫu bệnh phân biệt lao da MT hay MOTT(Error! Reference source not found.,12) Do giải phẫu bệnh có mặt hạn chế chẩn đoán lao da Cấy vi khuẩn Cấy vi khuẩn dương tính tiêu chuẩn vàng để chẩn đốn lao da, lao da thể lao vi khuẩn nên khó tìm diện vi khuẩn lao sang thương(1,4,8) Tỷ lệ cấy vi khuẩn dương tính mơi trường Lowenstein-Jensen theo Zouhair (9%), Negi (29,4%), Garcia (77,8%) Kết nghiên cứu 3,8% Do tỷ lệ dương tính thấp cấy vi khuẩn thời gian cho kết lâu (4 -6 tuần) làm hạn chế sử dụng kết cấy chẩn đoán lao da Phản ứng chuỗi PCR PCR giúp phát 20,7% dương tính chủng MT 55,2% dương tính chủng MOTT; 16 trường hợp MOTT định danh trường hợp Nghiên cứu thực phản ứng PCR mẫu bệnh phẩm da cho kết khả quan Kết phù hợp với nhận định nhiều tác Arora (60% dương tính MT), Negi (PCR dương tính 79,4%), Patmavathy (PCR dương tính 62,2%) Mặt khác PCR giúp phân biệt lao da MT MOTT, điều giúp bệnh nhân giảm chi phí, thời gian điều trị Việc phát chủng MOTT tổn thương lao da phù hợp với kết nhiều tác giả tỷ lệ nhiễm MOTT ngày gia tăng(1,2,3,10) PCR có ưu điểm xét nghiệm khác chẩn đoán lao da cho kết nhanh (24-48h) nên có giá trị chẩn đốn lao sớm(11) Đồng thời, PCR cho phép xác định nhiễm lao mà không cần làm thêm xét nghiệm vi sinh xác định với PCR phát đoạn ADN đích đặc hiệu cho MT hay MOTT(8) Tuy nhiên qua nghiên cứu PCR không phát trường hợp lao da, có 203 Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 trường hợp cấy dương tính, PCR lại dương tính trường hợp khơng phải lao Do PCR có mặt hạn chế Kết điều trị Tóm lại sau phối hợp giải phẫu bệnh, nuôi cấy vi khuẩn, PCR điều trị, quần thể bệnh nhân lao da tỷ lệ nhiễm MT 36% MOTT 64% Theo Abdalla, nghiên cứu Brazil nguyên nhân lao da MT 42%, MOTT 58%(6) Như vậy, Việt Nam xuất chủng MOTT phát khả gây bệnh chúng ngày nhiều, cần ý mặt dịch tễ có hướng dẫn điều trị phù hợp Hơn nữa, lao da thể bệnh gặp, thách thức bác sĩ lâm sàng, vi sinh giải phẫu bệnh việc chẩn đốn Vai trò gây bệnh chủng MOTT tổn thương da ngày nhiều, cần phải quan tâm để chẩn đốn điều trị xác So sánh PCR với xét nghiệm chẩn đoán lao khác Trong việc chẩn đoán lao da MT MOTT, phản ứng PCR có độ nhạy 84% độ đặc hiệu 75% cao xét nghiệm giải phẫu bệnh lý nuôi cấy vi khuẩn Hơn nữa, so sánh phản ứng chuỗi PCR xét nghiệm khác giải phẩu bệnh cấy vi khuẩn để chẩn đoán lao da giải phẫu bệnh có độ nhạy cảm thấp (24%) khơng giúp phân biệt nhiễm MT MOTT Còn cấy vi khuẩn tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán độ nhạy thấp (4%) thời gian có kết lâu Do đó, việc chẩn đốn sớm điều cần thiết việc quản lý điều trị bệnh nhân lao da, điều kiện giải phẫu bệnh cấy vi khuẩn hạn chế PCR có giá trị việc chẩn đoán phân loại nguyên nhân lao da Giá thành xét nghiệm PCR chẩn đoán lao da MT MOTT chấp nhận điều kiện kinh tế Một chẩn đoán đúng, bệnh nhân lao da MT điều trị theo chương trình chống lao 204 quốc gia hồn tồn miễn phí Còn bệnh nhân lao da MOTT định thuốc chọn lựa thời gian điều trị thích hợp theo tác nhân gây bệnh, tránh việc dùng thuốc lâu dài làm ảnh hưởng đến chức sinh học thể Tuy nhiên, dù PCR có ưu IDR, cấy vi khuẩn, giải phẫu bệnh chẩn đoán lao da nhưng chẩn đoán cuối lao da MT hay MOTT không thực đơn dựa vào PCR Do việc khám lâm sàng kỹ lưỡng, phối hợp với giải phẫu bệnh yếu tố cần thiết việc chẩn đoán lao da MT MOTT Một số hạn chế nghiên cứu Do nghiên cứu chọn đáp ứng điều trị tiêu chuẩn để chẩn đoán sau lao da MT hay MOTT, nên có hạn chế: Khơng có phác đồ chuẩn để điều trị MOTT Những bệnh nhân không đáp ứng điều trị MT hay MOTT không loại trừ kháng thuốc KẾT LUẬN Tỷ lệ nhiễm MT MOTT bệnh nhân lao da Sau phối hợp điều trị, giải phẫu bệnh, nuôi cấy vi khuẩn, PCR, quần thể bệnh nhân lao da tỷ lệ nhiễm MT 36%, tỷ lệ nhiễm MOTT 64% So sánh PCR xét nghiệm chẩn đốn lao khác Xét nghiệm IDR dương tính gợi ý nhiễm lao Giải phẫu bệnh có độ nhạy thấp 24% phân biệt nhiễm MT với MOTT Cấy vi khuẩn tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán độ nhạy thấp 4% thời gian có kết lâu Phản ứng chuỗi PCR chẩn đốn lao da có độ nhạy 84%, độ đặc hiệu 75% Chuyên Đề Nội Khoa II Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 16 * Phụ Số * 2012 Phản ứng chuỗi PCR có ưu IDR, giải phẫu bệnh, cấy vi khuẩn chẩn đoán lao da KIẾN NGHỊ Dựa kết nghiên cứu xác định tỷ lệ dương tính nhiễm MT MOTT bệnh nhân lao da, xin đề xuất số kiến nghị sau: Phát triển mạng lưới y tế sở, đẩy mạnh việc giáo dục sức khoẻ đặc biệt cho bệnh nhân tỉnh, khuyến khích người dân khám sớm có thay đổi bất thường ngồi da Các tài liệu giáo dục sức khoẻ biên soạn phải phù hợp với trình độ học vấn để bệnh nhân dễ tiếp thu Khi khám sức khoẻ định kỳ cho đối tượng công nhân lao động chân tay nhiều nên ý sang thương ngồi da để sớm phát lao da Xây dựng phác đồ điều trị lao da MOTT để hướng dẫn bác sĩ lâm sàng việc điều trị theo dõi bệnh nhân lao da Hoàn chỉnh thử nghiệm PCR chẩn đoán lao da MT MOTT nhằm tăng khả phát định danh chủng MOTT 10 11 12 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Abdalla C (2009), “Polymerase chain reaction compared to orther laboratory findings and to clinical evaluation in the diagnosis of cutaneous tuberculosis and atypical mycobacteria skin infection”, Int J Dermatol, 48(1), pp 27-35 Chuyên Đề Nội Khoa II Nghiên cứu Y học Jaime E, Aberto O (2009), “Current treatment of atypical mycobacteriosis”, Expert Opin Pharmacother, 10 (17), pp 27872799 Katoch V (2004), “Infections due to non-tuberculous mycobacteria (NTM)”, Indian J Med Res, 120, pp 290-304 Negi S, Basir S, Gupta (2005), “Comparative study of PCR, smear examination and culture for diagnosis of cutaneous tuberculosis”, J Commun Dis, 37 (2), pp 83-92 Nguyễn Ngọc Lan (2001), “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (Polymerase chain reaction) chẩn đoán lao”, Luận án tiến sĩ y khoa Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (1996), “Góp phần nghiên cứu bệnh Lao da”, Luận án thạc sĩ y khoa Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Thị Vân, Phạm Văn Hiển, Đỗ văn Thành (1996), “Nhận xét đặc điểm lâm sàng bệnh lao da”, Y học Việt Nam, 179, tr.1-5 Padmavathy L, Rao L, Veliath A (2003), “Utility of polymerase chain reaction as a diagnosis tool in cutaneous tuberculosis”, Indian J Dermatol Venereol Leprol, 69 (3), pp 214-216 Phạm Hùng Vân (2009), “Polymerase chain reaction”, PCR real-time PCR, vấn đề áp dụng thường gặp, Nhà xuất Y học, tr 9-32 Streit M, Bregenzer T, Heinzer I (2008),“Cutaneous infections due to atypical mycobacteria”, Hautarzt, 59 (1), pp 59-70 Tan S, Tan H, Sun Y (2001), “Clinical utility of polymerase chain reaction in the detection of Mycobacterium tuberculosis in different types of cutaneous tuberculosis and tuberculid”, Ann Acad Med Singapore, 30 (1), pp 3-10 Võ Thị Bạch Sương, Hoàng Văn Minh, Nguyễn văn Út (1988), “Khảo sát tình hình lao da điều trị Bộ mơn Da liễu Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 15 năm (1971-1086)”, Báo cáo khoa học- Hội nghị khoa học kỹ thuật tuổi trẻ trường đại học Y dược toàn quốc lần thứ IV tháng 5/1988- Học viện Quân y, tr.19-20 Walter F (1975), “Bacterial diseases”, Histopathology of the skin, pp 276-283 65 Welsh O, Vera C (2007), “Cutaneous tuberculosis confirmed by PCR in three patients with biopsy and culture negative for Mycobacterium tuberculosis” Int J Dermatol, 46 (7), pp 734-735 205 ... dương tính nhiễm MT MOTT bệnh nhân lao da, đề tài thực Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Xác định giá trị phản ứng chuỗi PCR chẩn đoán lao da MT MOTT Mục tiêu chuyên biệt Xác định tỷ lệ dương. .. Mycobacterium tuberculosis Phản ứng PCR PCR Số ca Tỷ lệ % Chuyên Đề Nội Khoa II Tỷ lệ % cộng dồn Các trường hợp MOTT (+) trường hợp không đáp ứng sau tuần điều trị, đổi Itraconazol đáp ứng sau tuần trường. .. MOTT; 16 trường hợp MOTT định danh trường hợp Nghiên cứu thực phản ứng PCR mẫu bệnh phẩm da cho kết khả quan Kết phù hợp với nhận định nhiều tác Arora (60% dương tính MT), Negi (PCR dương tính 79,4%),
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tỷ lệ dương tính của mycobacterium tuberculosis và mycobacterirum khác mycobacterium tuberculosis trong các trường hợp lao da bằng phản ứng chuỗi polymerase (polymerase chain, Xác định tỷ lệ dương tính của mycobacterium tuberculosis và mycobacterirum khác mycobacterium tuberculosis trong các trường hợp lao da bằng phản ứng chuỗi polymerase (polymerase chain

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn