Nghiên cứu bệnh hoàng điểm đái tháo đường

6 12 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:54

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này khảo sát bệnh hoàng điểm trên bệnh nhân ĐTĐ đã có biến chứng võng mạc qua chụp mạch huỳnh quang. Sau đó xác định mối tương quan giữa BHĐĐTĐ và cao HA NGHIÊN CỨU BỆNH HOÀNG ĐIỂM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Võ Thò Hoàng Lan*, Phạm Văn Hoàng** TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát bệnh hoàng điểm bệnh nhân ĐTĐ có biến chứng võng mạc qua chụp mạch huỳnh quang Sau xác đònh mối tương quan BHĐĐTĐ cao HA Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang phân tích tương quan 47 bệnh nhân ĐTĐ có biến chứng võng mạc đến điều trò phòng laser bệnh viện Mắt TPHCM từ 6/ 03-6/04 Bệnh lý hoàng điểm BVMĐTĐ đánh giá qua khám lâm sàng CMHQ dưạ tiêu chuẩn ETDRS Ghi nhận thời gian bệnh, CHA kèm, số HbA 1c, đường huyết lúc đói.Số liệu phân tích phần mềm SPSS10.0 Kết quả: Bệnh HĐĐTĐ thiếu máu chiếâm tỉ lệ 4,3% Bệnh HĐĐTĐ dạng phù 76,6% (MP), 80,9 (MT) Có tương quan CHA BHĐ (P=0,012), giưã BHĐ Bệnh VMĐTĐ (p = 0,017), Bệnh VMĐTĐ mắt(p=0,000) Kết luận: Kiểm soát tốt bệnh CHA bệnh nhân ĐTĐ góp phần ngăn ngưà biến chứng hoàng điểm Chỉ đònh quang đông khu trú bảo tồn thò giác quang đông toàn VM hạn chế xuất huyết PLT, bong VM, Glô-côm tân mạch bệnh ĐTĐ SUMMARY REREARCH OF DIABETIC MACULOPATHY Vo Thi Hoang Lan, Pham Van Hoang * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol * Supplement of No * 2005: 14 – 189 Objective: Research of maculopathy in diabetic patients who had got retinal complication with biomicroscopy and FFA Then, the correlation between Diabetic maculopathy and systemic hypertention was determined Method: Cross-section and correlate analysis in 47 diabetic patients with retinal complications in Laser department in Eye Hospital of HCMC from 6/03-6/04 Diabetic maculopathy and retinopathy were evaluated in clinical examination and FFA Duration of diabetes, systemic hypertension, HbA1c, glycemie were also noted Data is analyzed by SPSS 10.0 Result: the frequency of ischemic maculopathy is 4,3%, edema maculopathy is 76,6% (right)-80,9% (left) There’re the correlation betxeen Systemic hypertension and maculopathy (P=0,012): between diabetic retinopathy of both eyes (p =0,000), and finally between diabetic retinopathy and maculopathy (p = 0,017) Conclusion: Good control for systemic hypertension in diabetic patients may prevent diabetic maculopathy Local photocoagulation may preserve vision and PRP may minimize some severe complictions such as: vitreous hemorrhage, retinal detachment and neovascular glaucoma ĐẶT VẤN ĐỀ BHĐĐTĐ nguyên nhân gây giảm thò lực bệnh nhân ĐTĐ Có thể gặp khoảng 10% dân * Bộ môn Mắt - Trường ĐH Y Dược TP HCM, **Bệnh viện Mắt Thành phố 14 số ĐTĐ sau 20 năm mắc bệnh, tỉ lệ lên đến 30% Nó tiếp tục gây nhiều vấn đề: chế bệnh sinh chưa rõ ràng, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến; gần chưa có phương cách Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2005 chẩn đoán xác phù hoàng điểm, việc theo dõi tiến triển tự nhiên bệnh việc đánh giá hiệu điều trò gặp nhiều khó khăn Việc dùng chụp mạch huỳnh quang để giúp chẩn đoán cách khách quan tình trạng biến chứng hoàng điểm ĐTĐ điều cần thiết Đồng thời khảo sát mối tương quan cao huyết áp bệnh hoàng điểm ĐTĐ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Khảo sát hình thái bệnh hoàng điểm bệnh nhân ĐTĐ có biến chứng võng mạc qua chụp mạch huỳnh quang Mục tiêu chuyên biệt - Đặc điểm nhóm nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả, cắt ngang phân tích tương quan - Ghi nhận thông số từ khai thác bệnh sử: tuổi, tuổi bệnh, típ bệnh, lý đến khám mắt lần đầu, tuân thủ điều trò, bệnh kèm cao huyết áp, suy thận, thời gian lần thử đường huyết - Đo thò lực + kính lỗ bảng thò lực Snellen - Đo nhãn áp nhãn áp kế Goldmann - Khám bán phần trước sinh hiển vi: Đánh giá tình trạng T3 Tình trạngï mống mắt triệu chứng mống hồng Soi góc tiền phòng nhằm đánh giá độ sâu tiền phòng tân mạch góc tiền phòng Xét yếu tố nguy có liên quan đến BVMĐTĐ Khám bán phần sau kính VOLK 90 diopter: Nhãn khoa: Đánh giá tổn thương hoàng điểm - Đánh giá hình thái bệnh HĐĐTĐ soi đáy mắt CMHQ - Đánh giá giai đoạn bệnh VMĐTĐ kèm - Chỉ đònh điều trò Laser quang đông khu trú vùng hoàng điểm và/hoặc quang đông toàn võng mạc dự phòng biến chứng nặng BVMĐTĐ ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân ĐTĐ có biến chứng võng mạc đến khám điều trò phòng laser - bệnh viện mắt t/p HCM từ 2003-2004 Tiêu chuẩn loại trừ: ĐTĐ kèm đục T3, PLT không quan sát đáy mắt Bong võng mạc co ĐTĐ Glô-côm tân mạch ĐTĐ Bệnh hoàng điểm Cao huyết áp, thoái hoá tuổi già Giai đoạn bệnh võng mạc ĐTĐ, tình trạng pha lê thể lâm sàng bác só Chụp mạch huỳnh quang: Đánh giá giai đoạn bệnh võng mạc dựa trên tiêu chuẩn phân loại ETDRS Đánh giá tình trạng hoàng điểm dựa vào phân loại Gaudric Đánh giá bác só -Xét nghiệm cận lâm sàng: Thử đường huyết lúc đói: điều trò tốt 1/2 gai Tổng Tần suất P % 13 27,7 8,5 17 36,1 13 27,7 47 100 Tần suất T % 12 25.5 8.5 18 38.3 13 27.7 47 100 Tân mạch VM có kích thước vưà lớn chiếm đa số Như nhóm nghiên cứu có nhiều nguy thò giác Tân mạch gai thò Tân mạch gai Không 1/4-1/2 gai >1/2 gai Tổng Tần suất 26 55.3 8,5 6,3 14 29,8 47 100 Tỉ lệ % 29 61,7 4,3 10,6 11 23,4 47 100 Tân mạch gai thò triệu chứng nặng, Nó biểu 18 Mối tương quan cao huyết áp bệnh hoàng điểm Chúng nhận thấy có tương quan cao huyết áp phù hoàng điểm, với hệ số tương quan Spearman = 0,365 (p = 0,012 < 0,05) Tương quan có ý nghiã thống kê.Tương tự y văn(4,5) Mối tương quan HbA1c đường huyết lúc vào nghiên cứu với bệnh hoàng điểm ĐTĐ Chúng ghi nhận tương quan yếu HbA1c bệnh VMĐTĐ với hệ số Spearman = 0,143, p = 0,338 (p > 0,05) Tương tự, tương quan yếu đường huyết lúc vào nghiên cứu bệnh hoàng điểm với R =0.147, p =0,336 (p>0,05) Có lẽ Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2005 Nghiên cứu Y học nghiên cứu cắt ngang, nên không đánh giá xác mối tương quan đường huyết HbA 1c biến chứng mạn tính bệnh ĐTĐ Mối tương quan đường huyết lúc vào nghiên cứu bệnh VMĐTĐ Tương quan có vẽ chặt chẽ với hệ số Spearman = 0.242, p = 0,101 (p > 0,05) Mối tương quan bệnh VMĐTĐ mắt Giai đoạn BVMĐTĐ phải * giai đoạn BVMĐTĐ trái giai đoạn BVMĐTĐ trai giai đoạn BVMĐTĐ phải (a) (b) (c) (d) (e) (f) Toång (a) (b) (c) (d) (e) (f) Toång 10 4 13 1 10 11 47 (a): BVMĐTĐ kts vừa; (b): BVMĐTĐ kts nặng; (c): BVMĐTĐ ts nhẹ; (d): BVMĐTĐ ts vừa; (e): BVMĐTĐ ts nặng; (f): BVMĐTĐ ts phức tap Dùng phép kiểm Chi bình phương, ghi nhận giá trò 79,408- độ tự 25, p = 0.000 (p < 0.001) Hệ số tương quan Spearman = 0.548, p = 0.000 (p < 0,001) Điều hợp với sinh lý bệnh bệnh chuyển hoá phức tạp ĐTĐ, gây biến chứng mắt Tuy nhiên, tương quan giưã BVMĐTĐø bệnh hoàng điểm lại yếu với hệ số Spearman = 0.347, p = 0,017 Tương quan có ý nghiã mức độ 0,05 Bệnh HĐ xuất giai đoạn bệnh VM(8) giai đoạn BVMÑ BVMÑ BVMÑ BVMÑ BVMÑ BVMÑ BVMÑTÑ TÑkts TÑkts TÑkts TĐ TĐ ts TĐts vừa nặng nhê ts vua nặng phức Hoàng diểm tạp omc +omnc 8 Khác 2 Tổng 10 13 Tổng 37 10 47 KẾT LUẬN Do cao huyết áp có mối tương quan với bệnh hoàng điểm ĐTĐ nên kiểm soát tốt bệnh CHA bệnh nhân ĐTĐ góp phần ngăn ngưà biến chứng hoàng điểm Đồng thời bệnh hoàng điểm bệnh võng mạc ĐTĐ có tương quan nên cần phải có kết hợp điều trò Trên lâm sàng đònh quang đông khu trú bảo tồn thò giác nên tiến hành trước tiên Kế đến quang đông toàn VM nhằm hạn chế xuất huyết PLT, bong VM, Glô-côm tân mạch bệnh ĐTĐ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thò Tính, Lưu Thò Dương Trang, Tình hình bệnh đái tháo đường điều trò nội trú khoa Nội tiết bệnh viện đa khoa Việt Tiệp Hải Phòng năm (1997 – 2001), Kỷ yếu toàn văn đề tài khoa học, Hội nghò khoa học toàn quốc lần hai, tháng 4/2003, 48 – 57 Đỗ Trung Quân, Tình hình bệnh tật khoa Nội tiết – Đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai năm (1998 – 2000), Kỷ yếu toàn văn đề tài khoa học, Hội nghò khoa học toàn quốc lần hai, tháng 4/2003, 30 - 35 Mai Lê Hiệp, Theo dõi diễn biến bệnh nhân đái tháo đường có triệu chứng tăng huyết áp 12 năm, Kỷ yếu toàn văn đề tài khoa học, Hội nghò khoa học toàn quốc lần hai, tháng 4/2003, 80 - 87 Massin P, Gaudric A, Chaine G Classification de la reùtinopathie diabeùtique et rythme de surveillance, Reùflexion Ophtalmologique, N11, Tome 2, Nov 1997, 11-16 Massin P, Gaudric A, La Maculopathie diabètique, Réflexion Ophtalmologique, N11, Tome 2, Nov 1997, 18-23 Nguyễn thò Thanh Thủy,Khảo sát tương quan microalbumine niệu bệnh lý võng mạc bệnh nhân ĐTĐ, Hội nghò khoa học ĐHYD tpHCM 2001, 85-89 Sinclair AJ., Finucane P, Diabetes in Old Age, Nxb Wiley, 2001, – 14 Wilkinson C.P., Ferris FL., Klein RE., Lee PP., Agardh CD, Davis M, Dills D, Kampik A, Pararajasegaram R., Venlaguer JT., Proposed International Clinical Diabetic Retinopathy and Diabetic Macular Disease Severity Scales, Ophthalmology vol 110, number 9, Setember 2003, 1677 – 1682 19 ... biến chứng hoàng điểm ĐTĐ điều cần thiết Đồng thời khảo sát mối tương quan cao huyết áp bệnh hoàng điểm ĐTĐ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Khảo sát hình thái bệnh hoàng điểm bệnh nhân... huyết áp có mối tương quan với bệnh hoàng điểm ĐTĐ nên kiểm soát tốt bệnh CHA bệnh nhân ĐTĐ góp phần ngăn ngưà biến chứng hoàng điểm Đồng thời bệnh hoàng điểm bệnh võng mạc ĐTĐ có tương quan... vào nghiên cứu bệnh hoàng điểm với R =0.147, p =0,336 (p>0,05) Có lẽ Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập * Phụ Số * 2005 Nghiên cứu Y học nghiên cứu cắt ngang, nên không đánh giá xác mối tương quan đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bệnh hoàng điểm đái tháo đường, Nghiên cứu bệnh hoàng điểm đái tháo đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn