Đánh giá và phân loại các đặc điểm van mũi trong ở 53 người Việt Nam trưởng thành qua nội soi ống cứng mũi

5 8 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2020, 07:53

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá và phân loại các đặc điểm van mũi trong ở 53 người Việt Nam trưởng thành qua nội soi ống cứng mũi. Và nghiên cứu đưa ra kết luận rằng có 6 loại van mũi trong, tần suất tăng dần là loại 1, loại 2, loại 5, loại 6, loại 3 và loại 4 theo thứ tự. Hình thái van mũi trong ở 2 bên hốc mũi trên cùng đối tượng khác nhau chiếm 58.5%. Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁC ĐẶC ĐIỂM VAN MŨI TRONG Ở 53 NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH QUA NỘI SOI ỐNG CỨNG MŨI Dương Xuân Tùng*, Nguyễn Hoàng Nam** TÓM TẮT Mục tiêu: Nghiên cứu thiết kế để đánh giá phân loại van mũi qua thăm khám mũi ống soi cứng Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiền cứu 106 hốc mũi ống soi cứng Kết quả: Qua nội soi mũi gợi ý phân loại van mũi thành loại Loại (tạo góc), loại (tạo rảnh), loại (bờ đuôi sụn bên lõm), loại (bờ đuôi sụn bên lồi), loại (góc bò lấp thể vách ngăn), loại (bờ đuôi bò xoắn) Kết luận: Có loại van mũi trong, tần suất tăng dần loaïi 1, loaïi 2, loaïi 5, loaïi 6, loaïi loại theo thứ tự Hình thái van mũi bên hốc mũi đối tượng khác chiếm 58.5% SUMMARY TO ASSESS AND CLASSIFY THE ANATOMIC FEATURES OF THE INTERNAL NASAL VALVE IN 53 HEALTHY VIETNAMESE ADULTS BY RIGID NASAL ENDOSCOPE Duong Xuan Tung, Nguyen Hoang Nam * Y Hoc TP Ho Chi Minh * Vol 11 – Supplement of No - 2007: 152 – 156 Objectives: This study was designed to assess and classify the anatomic features of the internal nasal valve (INV), revealing its variations by rigid endoscopic examination of individuals presenting without nasal respiratory problems Study design and setting: In this prospective descriptive study, 106 nasal cavities were examined by nasal rigid endoscopy Results: Endoscopic examination allowed to suggest a classification of INV: type (angle), type (split), type (concave), type (convex), type (angle occupied by the septal body), and type (twisted caudal border) Conclusions: There are types of INV, the frequently distribution of INV types is increased in type 1, type 2, type 5, type 6, type and 4, respectively Another interesting finding was the unilaterality of the INV types About 58.5% of all the individuals in our study had different types of INV in their nasal cavities đặt thuật ngữ van mũi Phát triển quan điểm ĐẶT VẤN ĐỀ nữa, vào năm 1920 ông mô tả van mũi Van mũi điểm hẹp đường vùng trở kháng lớn giới hạn mũi kiểm soát việc điều hoà dòng khí hít vào đuôi sau sụn cánh mũi bên vách ngăn Sau Diện tích mặt cắt ngang van mũi có nhiều tác Uddstromer, Van khoảng 40-55mm², thiết lập 40-50% trở kháng Dishoeck, Bridger Proctor, Bachman mũi, yếu tố quan trọng Legler, Haight Cole1,2,3), tiếp tục nghiên cứu liên quan đến giải phẫu chức mũi thêm van mũi trong, van mũi ngoài, cấu trúc hốc Năm 1894, Franke4) làm thí nghiệm dòng khí mũi, khí động học mũi Trong nghiên cứu bước mũi mô hình tử thi phát dạng đầu tiến hành khảo sát hình thái xoắn dòng khí đầu mũi thở bình van mũi người trưởng thành khoẻ thường Đến năm 1903, Mink người mạnh, làm sở để tiếp tục nghiên cứu sâu * Trung Tâm Y Khoa MEDIC Tp Hồ Chí Minh ** Bộ môn Tai Mũi Họng - Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh Tai Mũi Họng 153 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 Nghiên cứu Y học hình thái vanmũi so với số mũi ứng dụng phẫu thuật chỉnh hình mũi lõm, loại 4: bờ đuôi sụn bên lồi, loại 5: góc bò lấp thể vách ngăn, loại 6: bờ đuôi bò xoắn ĐỐI TƯNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thống kê theo chương trình SPSS for windows version 7.0 KẾT QUẢ Đối tượng nghiên cứu Giới Người trưởng thành khoẻ mạnh, độ tuổi 18-50, không nghẹt mũi, thở qua kính Glazer (+) Nữ có 33 ngøi chiếm tỉ lệ 62%, Nam có 20 người chiếm tỉ lệ 38% Phương pháp nghiên cứu Tỉ lệ nam/nữ :1/1.6 Mô tả tiền cứu Độ tuổi Tiêu chuẩn loại trừ Nhỏ 18, lớn 48 Tuổi trung bình : 33 (SD=9) Có bệnh lý vùng tai mũi họng, dùng thuốc corticoides thuốc chống sung huyết mũi vòng 30 ngày trước, tiền sử phẫu thuật vùng mũi, có bệnh lý vùng mũi phát qua thăm khám lâm sàng : viêm mũi, thủng vẹo mào vách ngăn, khối u polyp mũi, sụp tiểu trụ, sụp lệch vẹo sống mũi Đối tượng ngối thẳng, lưng đầu phải chạm tường,đầu tư Frankel (đường nối góc ổ mắt bờ ống tai song song với mặt đất) ngửa lên khoảng 30, thư giãn thoải mái Dùng ống nội soi cứng đường kính 4mm dài 10cm soi vào vùng van mũi với yêu cầu: không chạm vào vách mũi, vuông góc với mặt phẳng tưởng tượng hình thành qua cạnh đuôi sau sụn cánh mũi bên đường chiếu vuông góc xuống vách ngăn, cần ống soi vuông góc với mặt phẳng đất, đầu ống soi cách cửa mũi trước khoảng 1-1.5cm Van mũi xác đònh góc nhò diện hợp thành đuôi sau sụn cánh mũi bên vách ngăn Có loại van mũi sau: loại 1: tạo góc, loại 2: tạo khe hẹp, loại 3: bờ đuôi sụn bên 154 Frequency Tiến hành nội soi mũi sau làm xỉ mũi, để đối tượng ngồi phòng yên tónh, nhiệt độ khoảng 25oC độ ẩm khoảng 50% vòng 15-20 phút Tuổi gặp nhiều 38 với người 18 21 23 26 28 30 33 35 39 42 44 46 48 tuoi Biều đồ 1: Phân bố tần suất tuổi 25 20 15 10 18-30 31-40 41-50 Biều đồ 2: Phân bố theo nhóm tuổi: Chuyên Đề Tai Mũi Họng - Mắt Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 loại loại loại loại loại loại Hình 1: Hình ảnh loại van mũi 30 20 loại Frequency khác loại 10 type type type type type type type-r Biều đồ 3: Tương quan hốc mũi loại van mũi Tai Mũi Họng Biểu đồ 4: Phân bố theo loại van mũi P 155 Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 Nghiên cứu Y học 40 60 30 50 40 20 30 20 Frequency 10 10 0 type type type type 6 type-l Biểu đồ 5: Phân bố theo loại van mũi T Biểu đồ 6: Phân bố loại van mũi chung hốc mũi 30 35 30 25 20 15 10 25 nam 20 18-30 nữ 15 31-40 10 41-50 5 Biểu đồ 7: Phân bố loại van mũi theo giới BÀN LUẬN Van mũi nói đến 100 năm nghiên cứu người Việt Nam trưởng thành chưa tìm thấy có tài liệu nói đế Đây nghiên cứu bùc đầu hình thái van mũi người Việt Nam trưởng thành, nên mặt phân loại van mũi chủ yếu dựa vào tiêu chí hình thái bờ đuôi sụn cánh bên vách ngăn mũi Qua kết có sau soi tham khảo thêm tài liệu tác giả Murat Cem Miman4, chia làm loại trình bày Tuy nhiên, có khác với đồng nghiệp loại xem tạo góc thay gọi góc nhọn, loại tạo khe thay gọi góc tù 156 type1 type2 type3 type4 type5 type6 Biểu đồ 8: Phân bố loại van mũi theo nhóm tuổi Trước đây, theo y văn có nhiều tác giả đo góc van mũi trong, giá trò khoảng 10-15°, theo nhận thấy thực tế khó xác đònh xác góc van mũi dựa chương trình đồ hoạ có sẵn Photoshop Ví dụ với loại khe hẹp loại rảnh với bờ đuôi sụn cánh bên vách ngăn tiếp xúc với đoạn nên sở thuyết phục mặt hình học phẳng Bỏ qua danh từ dùng phân loại van mũi trong, phân bố tần suất loại van mũi trong nghiên cứu thường gặp loại 1, loại 2, loại 5, loại 6, loại loại theo thứ tự Có khác biệt với Murat Cem Miman cộng thường gặp loại 5, loại 1, loại 3, loại 4, loại theo thứ tự Chuyên Đề Tai Mũi Họng - Mắt Nghiên cứu Y học Y Học TP Hồ Chí Minh * Tập 11 * Phụ Số 1* 2007 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 6 Biều đồ 9: Bảng phân bố loại van mũi (P) Murat (T) Sự khác biệt có ý nghóa thống kê, KẾT LUẬN lý giải khác biệt hình thái mũi hay Qua 53 đối tượng nghiên cứu rút số đo mũi đối tượng tác giả nghiên kết luận sau cứu người Thổ Nhó Kỳ khác biệt rõ với người - Có loại van mũi trong, thường gặp loại Việt Nam loại độ tuổi 18-30 giới - Sự khác biệt van mũi hốc mũi đối tượng 58.5% TÀI LIỆU THAM KHẢO Hình 2: Các số mũi Sự khác van mũi hốc mũi đối tượng 58.5%, khác biệt rõ rệt có ý nghóa thống kê Theo tác giả Murat Cem Miman cộng tỉ lệ khác biệt 53% Tai Mũi Họng Carlos E.N.N cs (2005), Acoustic rhinometry: anatomic correlation of the first two notches found in the nasal echogram Rev Bras Otorrinolaringol V.71, n.2, 149-54 Deylamipour M vaø cs (2006), Reconstruction of the internal nasal valve with a splay conchal graft Plast Reconstr Surg, 118 (3): 806-7 Leong S.C.L vaø White P.S (2004): A comparison of aesthetic proportions between the Oriental and Caucasian nose Clin Otolaryngol, 29: 672–676 Miman M.C vaø cs (2006), Internal nasal valve: revisited with objective facts Otolaryngol Head Neck Surg, 134 (1): 41-7 157 ... nghiên cứu người Việt Nam trưởng thành chưa tìm thấy có tài liệu nói đế Đây nghiên cứu bùc đầu hình thái van mũi người Việt Nam trưởng thành, nên mặt phân loại van mũi chủ yếu dựa vào tiêu chí hình... 6: Phân bố loại van mũi chung hốc mũi 30 35 30 25 20 15 10 25 nam 20 18-30 nữ 15 31-40 10 41-50 5 Biểu đồ 7: Phân bố loại van mũi theo giới BÀN LUẬN Van mũi nói đến 100 năm nghiên cứu người Việt. .. loaïi loại loại Hình 1: Hình ảnh loại van mũi 30 20 loại Frequency khác loại 10 type type type type type type type-r Biều đồ 3: Tương quan hốc mũi loại van mũi Tai Mũi Họng Biểu đồ 4: Phân bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá và phân loại các đặc điểm van mũi trong ở 53 người Việt Nam trưởng thành qua nội soi ống cứng mũi, Đánh giá và phân loại các đặc điểm van mũi trong ở 53 người Việt Nam trưởng thành qua nội soi ống cứng mũi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn