Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

2 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 11:26

Đề tài nghiên cứu những cơ sở lý thuyết cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy; đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy trong thời gian tới. TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ I Lý chọn đề tài: Hiện nay, chất lượng tín dụng quản lý rủi ro tín dụng NHTM nước gặp nhiều khó khăn, thách thức khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 gây với sụp đổ hệ thống ngân hàng Mỹ Châu Âu Hơn nữa, trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế WTO, việc nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng thương mại nước trước tham gia Ngân hàng thương mại nước ngồi, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cần thiết Do vậy, đề tài “Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” lựa chọn để nghiên cứu II Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý thuyết rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Đề xuất số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy thời gian tới - Đối tượng: Nghiên cứu số rủi ro tín dụng thường gặp quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động tín dụng cách thức quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy từ năm 2008 đến năm 2010 từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng quản lý số rủi ro tín dụng thường gặp Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy III Tóm tắt đọng nội dung đóng góp tác giả: Kết cấu luận văn chia thành chương chính, bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn 2009 2010 Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn tới Các đóng góp tác giả luận văn bao gồm nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy sau: - Giải pháp 1: Kiện tồn máy nhân phòng tín dụng tổng hợp - Giải pháp 2: Giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu xuống mức kế hoạch giao - Giải pháp 3: Xây dựng chiến lược khách hàng cụ thể, có trọng tâm IV.Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp so sánh - Phương pháp phân tích chi tiết - Phương pháp chuyên gia V Kết luận: Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu rủi ro tín dụng, tác giả đưa định hướng đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Eximbank Cầu Giấy thời gian tới Tác giả mong muốn đề tài có đóng góp phần nhỏ việc hồn thiện cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng Eximbank Cầu Giấy, tạo mơi trường tín dụng an toàn hiểu để chi nhánh đạt mục tiêu kinh doanh cao nhất, đưa Eximbank Cầu Giấy trở thành chi nhánh dẫn đầu việc kiểm soát an tồn rủi ro tín dụng hệ thống Eximbank Việt Nam đủ sức cạnh tranh với NHTM nước Tác giả xin chân thành cảm ơn tận tình hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS TS Lê Quân Xin chân thành cảm ơn tới Eximbank Cầu Giấy đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành đề tài: ”Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy” Lời cuối, tác giả mong muốn nhận góp ý, giúp đỡ thầy cô hội đồng luận văn để đề tài hoàn thiện ... Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn tới Các đóng góp tác giả luận văn bao gồm nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy. . .thương mại Chương 2: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy giai đoạn 2009 2010 Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng. .. ơn tới Eximbank Cầu Giấy đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành đề tài: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy Lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy