Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2020, 10:00

Hiện nay việc sử dụng vốn cũng như vận dụng các giải pháp tài chính còn nhiều bất cập chưa đủ động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp tường xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh Thanh Hóa. Để khắc phục được những vấn đề tồn tại này, cần phải xây dựng cơ sở lý luận, phân tích thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp tài chính cụ thể thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Chính từ thực tế đó mà Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã được thực hiện. Học viện Tài Ngơ Việt Hương Giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Nghiên cứu sinh: Ngô Việt Hương Giảng viên hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Văn Dần; TS Bùi Tiến Hanh 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nơng nghiệp ngành sản xuất vật chất cung cấp nhiều loại sản phẩm thiết yếu cho đời sống xã hội, thị trường rộng lớn kinh tế, cung cấp nguồn nhân lực tạo nên tích lũy ban đầu cho nghiệp phát triển đất nước Hầu phải dựa vào sản xuất nông nghiệp để tạo sản lượng lương thực, thực phẩm cần thiết đủ để ni sống dân tộc tạo tảng cho ngành, hoạt động kinh tế khác phát triển Việt Nam nước nông nghiệp với điểm xuất phát thấp, đa số lao động hoạt động lĩnh vực nông nghiệp với suất khai thác ruộng đất suất lao động thấp Để giải vấn đề việc thực chuyển dịch CCKT nơng nghiệp có ý nghĩa vô quan trọng quốc gia địa phương phạm vi nước Thanh Hóa tỉnh có địa bàn kinh tế rộng, dân cư chủ yếu sống nông thôn lao động lĩnh vực nông nghiệp Đời sống nơng dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp Trong , thực đường đối đổi mới, lãnh đạo Đảng, tỉnh Thanh Hóa nỗ lực cố gắng việc sử dụng giải pháp tài chi NSNN, TDNN, TDNH, để thúc đẩy q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp Kết giá trị sản xuất nông nghiệp tăng, chuyển dịch CCKT địa phương ngày tích cực, kết cấu hạ tầng nông thôn cải thiện rõ rệt, chất lượng đời sống người dân nông thôn tăng lên Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt chuyển dịch CCKT nơn , nguồn thu ngân sách thấp ảnh hưởng đến chi NSNN cho nông nghiệp; nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực nơng nghiệp Khắc phục vấn đề tồn này, cần phải xây dựng sở lý luận, phân tích thực tiễn nhằm tìm giải pháp tài cụ thể thúc đẩy việc chuyển dịch CCKT ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa Đề tài “Giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa” NCS lựa chọn xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn nêu trê – HĐH đất nước Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Những nghiên cứu thời gian gần nhà khoa học đóng góp kết định vào phát triển KTXH vùng, khu vực phạm vi lãnh thổ quốc gia nước , CNH – HĐH nông nghiệp nông , c ông nghiệp mơ hình chuyển thơn, dịch CCKT nơng nghiệp – - "Kinh tế học phát triển cơng nghiệp hóa cải cách kinh tế"(2004) [14] cách nào? Sau tác giả giải vấn đề cách lý giải: thực cơng nghiệp hóa kinh tế trước hết phải lĩnh vực nông nghiệp chuyển dịch CCKT nơng nghiệp cách thức để khỏi tình trạng kinh tế nơng nghiệp lạc hậu thực thơng qua hình thức huy động phân bổ yếu tố sản xuất Trong yếu tố sản xuất cần huy động vốn yếu tố số để phát triển sản xuất Có tiến hành cơng nghiệp hóa cách tồn diện kinh tế "Một số vấn đề lý luận phát triển kinh tế địa phương" (2011) [18] địa phương - phần quan trọng phát triển kinh tế quốc gia, đồng thời giới thiệu mơ hình thực tế số nư phương, rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Thành công sách gắn kết mơ hình lý thuyết phát triển kinh tế địa phương với tình hình thực tế phát triển kinh tế số quốc gia gi – địa tỉnh Thanh Hóa Chuyển dịch CCKT nơng nghiệp mục tiêu quan trọng trình CNH – HĐH TS Đỗ Hồi - Nam đề cập "Mơ hình CNH - HĐH theo định hướng XHCN Việt Nam"(2009) [37] thời đại; yêu cầu yếu tố ảnh hưởng đến việc rút ngắn q trình CNH HĐH nơng nghiệp nơng thơn Tóm lại, c , nghiên cứu thực tế phát triển kinh tế nông nghiệp, c Những kết nghiên cứu chủ nội dung yếu cơng trình nêu là: - Chuyển dịch CCKT nông nghiệp nội dung chuyển dịch CCKT nông nghiệp; phát triển kinh tế nông nghiệp điều kiện thực tế Việt Nam - Thực giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa sinh học hóa nơng nghiệp Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội NNNT, đưa NNNT phát triển ngày văn minh, đại - Chuyển đổi nghề nghiệp nông thôn, trọng phát triển làng nghề truyền thống làng nghề mới; phát triển nguồn nhân lực cho nơng nghiệp, nơng thơn - Một số mơ hình CNH - HĐH NNNT Việt Nam năm đổi - Kinh nghiệm nước tr chế tác động sách mà Nhà nước áp dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân như: sách đầu tư Nhà nước nơng nghiệp, sách giải việc làm cho nơng dân, sách đảm bảo vật tư tiêu thụ sản phẩm nơng cung cấp tồn diện đổi chế sách Nhà nước nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo thời kỳ phát triển đất nước lĩnh vực nông nghiệp : Đề tài khoa học cấp Bộ: "Những vấn đề kinh tế, xã hội nảy sinh thực CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn" Đây đề tài mang tính tổng hợp cao, cung cấp cho người đọc nhìn tổng thể thực trạng nơng thôn, vấn đề nảy sinh khu vực nông thôn tiến hành CNH HĐH Vấn đề gợi mở cho nhiều nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực NNNT giúp ích cho NCS việc đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương tiến hành chuyển dịch CCKT nơng nghiệp có tỉnh Thanh Hóa Tuy nhiên, nghiên cứu đề tài tập trung vào số vấn đề KTXH xúc nông thôn Việt Nam thực CNH HĐH; đánh giá tác động tích cực chuyển dịch CCKT nông nghiệp, CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn tới phát triển KTXH không đề cập "Nông nghiệp Hàn Quốc đường phát triển"( , đánh giá 1998 – 2008 Từ tác giả đưa học kinh nghiệm cho Việt Nam việc phát triển nông nghiệp Những thành cơng sách nơng nghiệp mà Chính phủ Hàn Quốc sử dụng, mang lại phát triển vượt bậc cho nơng nghiệp Hàn Quốc là: sách mở rộng chương trình chi trả trực tiếp, bảo vệ thu nhập nông nghiệp trước thiên tai, ổn định giá sản phẩm nông nghiệp, phát triển mở rộng nguồn thu phi nông nghiệp sách nâng cao lực cạnh tranh nông nghiệp Đây gợi ý việc vận dụng sách phát triển nơng nghiệp Việt Nam , "Chính sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp Việt Nam nay" Đoàn Xuân Thủy tập trung vào phân tích, đánh giá mức độ phù hợp sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp nước ta thời gian qua so với thông lệ quốc tế, quy định WTO, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp theo hướng vừa phù hợp với cam kết quốc tế, vừa thúc đẩy phát triển nông nghiệp đại, tạo sở bền vững cho giải vấn đề nông dân nông thôn thời gian tới, đặc biệt đến năm 2018 Việt Nam trở thành quốc gia có kinh tế thị trường đầy đủ : "Quá trình chuyển dịch cấu lao động theo hướng CNH - HĐH vùng đồng Bắc Bộ nước ta" (2000), [33] Luận ; "Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung theo hướng CNH – HĐH" - ; "Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 – 2010" - NCS Lê Kim Chi; "Các giải pháp tài thúc đẩy phát triển làng nghề địa bàn Thành phố Đà Nẵng giai đoạn nay" - ; "Giải pháp huy đơng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng" - NCS Hồ Hữu Tiến; "Sử dụng số cơng cụ tài nhằm thực mục tiêu giảm nghèo tỉnh Tây Nguyên" (2011), [27] - Luận án ti Tôn Thu Hiền; (2011), "Giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Tây Ngun theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa" - : - a" Vũ Trọng Bình đăng Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 182 tháng 8/2012 [3]; "Tăng đầu tư cho nông nghiệp – giải pháp bảo đảm cho khu vực kinh tế thực thành công nghiệp CNH - HĐH" TSKH Lê Du Phong, Th.s Lê Huỳnh Mai đăng Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 182 tháng 8/2012 [44]; "Định hướng, giải pháp tăng cường nâng cao hiệu đầu tư công cho nông nghiệp, nơng dân nơng thơn" TS Vương Đình Huệ đăng Tạp chí Tài số (574)/2012 [24]; "Cho vay ưu đãi nông nghiệp nông thôn khu vực Đồng sơng Cửu Long có bảo hiểm lãi suất giúp nơng dân an tâm – ngân hàng an tồn" Nguyễn Đức Hưởng đăng Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 24 tháng 12/2013 [28]; "Chính sách tiền tệ việc mở rộng tín dụng vùng Đồng sông Cửu Long – Thực trạng giải pháp S Nguyễn Thị Hồng đăng Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ số 24 tháng 12/2013 [26] , nông thôn như: Với hợp tác giúp đỡ tổ chức AECI, ETEA AIDA, khoa Kinh tế trường Đại học Tây Nguyên hoàn thành dự án: "Giải pháp hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua việc nâng cao khả quản lý hợp tác xã nông nghiệp" Dựa nghiên cứu dự án, nhóm nghiên cứu giới thiệu sách: " Bases for territory - based rural development in the central highlands " (2012) [66] - bao gồm kết nghiên cứu chuyên gia lĩnh vực phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Cuốn sách phân tích thách thức, khó khăn mà nơng nghiệp Việt Nam gặp phải đường phát triển, từ đưa mơ hình tăng trưởng kinh tế: nhân tố định hướng chung cho phát triển nông nghiệp; nhận diện, đánh giá vấn đề tồn lĩnh vực nông nghiệp khu vực Tây Nguyên Việt Nam xác định chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp khu vực Tây Nguyên Đây sách trình bày nghiên cứu chiến lược phát triển nông thôn cho khu vực Tây Ngun, có vị trí địa lý điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù riêng Trong "Agriculture and Development"(2008) [67], tác giả tập hợp nghiên cứu điển hình phát triển nông nghiệp nhà khoa học Hội thảo: "Báo cáo tình hình phát triển giới năm 2008" World Bank tổ chức Berlin Những viết rằng, nông nghiệp nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia nghèo Ba phần tư người nghèo quốc gia phát triển sống vùng nơng thơn Để đẩy mạnh q trình tồn cầu hóa nơng nghiệp, sách phát triển nơng nghiệp phải xuất phát từ việc giải thách thức, khó khăn tương lai mà sản xuất nơng nghiệp gặp phải, khan tài nguyên thiên nhiên u cầu q trình tồn cầu hóa Shin'schi Shigetomi (1998), Cooperation and Community in Rural Thailand: An Organizational Analysis of Participatory Rural Development, [69] Nghiên cứu chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hữu ích việc phát triển kinh tế NNNT dựa cách thức tổ chức cộng đồng liên kết người dân nông thôn Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích thay đổi cấu trúc làng xã tính cộng đồng khu vực nơng thơn tác động sách phát triển nơng thơn Tác giả đưa mơ hình tổ chức làng xã phát triển thông qua nghiên cứu điển hình làng Si Phon Thong (ví dụ điển hình sách thành lập ngân hàng gạo năm 1982) Solon Barraclough, K Ghimire, H Meliczek – Geneva (1997); Rural development and the environment: Towards ecologically and socially sustainable development in rural areas, Switzerland.[70] Các tác giả đề cập đến vấn đề phát triển nông thôn theo hướng bền vững; tăng cường hội nhập, liên kết quốc gia quốc tế về: nguồn lực, sách, cách thức tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp Đồng thời tác giả phân tích hội thách thức phát triển nông thôn môi trường địa phương quốc gia; từ đưa cải cách mang tính quốc tế khuyến nghị , cơng trình nghiên cứu khoa học nêu nhiều góc độ khác nội dung liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu NCS như: phát triển kinh tế nông nghiệp, CCKT, chuyển dịch CCKT nông nghiệp Các nghiên cứu này, gợi mở nhiều vấn đề cho NCS xây dựng sở lý luận, vận dụng lý luận vào nghiên cứu thực tế đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch CCKT nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa Tuy nhiên, cơng trình , - chuyển dịch CC c Mục đích nghiên cứu luận án m : - Hệ thống hóa phân tích làm sáng tỏ sở lý luận chuyển dịch CCKT nông nghiệp chuyển dịch CCKT nông nghiệp - Phân tích, tác động giải pháp tài chính: chi NSNN, TDNN, TDNH chuyển dịch CCKT nơng nghiệp đồng thời đánh giá khía cạnh: tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp kinh tế, chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp, xu hướng chuyển dịch cấu lao động ngành nông nghiệp, cấu công nghệ - kỹ thuật phân tích ; từ đó, rút học kinh nghiệm áp dụng vào q trình thực chuyển dịch CCKT nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất quan điểm giải pháp cụ thể chi NSNN, TDNN, TDNH nhằm thúc đẩy trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn giải pháp tài thúc đẩy q trình chuyển dịch CCKT nơng nghiệp Phạm vi nghiên cứu luận án: Về nội dung: Luận án nghiên cứu vấn đề chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo ngành tác động giải pháp tài chủ ; nghiên cứu hồn thiện giải pháp tài nhằm thúc đẩy q trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp n dịch CCKT nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa kinh nghiệm số địa phương khác Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2013 nghiệp tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu áp dụng cho giai đoạn 2015 – 2020 năm Phƣơng pháp nghiên cứu luận án , luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu lấy phương pháp vật biện chứn , tham khảo ý kiến chuyên gia cơng tác lĩnh vực có liên quan đến đề tài luận án để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu : 10 ... việc chuyển dịch CCKT ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa Đề tài Giải pháp tài thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa NCS lựa chọn xuất phát từ tính cấp thiết lý luận thực tiễn... chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo ngành tác động giải pháp tài chủ ; nghiên cứu hồn thiện giải pháp tài nhằm thúc đẩy q trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp n dịch CCKT nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa kinh. .. Luận ; "Chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Bắc Trung theo hướng CNH – HĐH" - ; "Chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2000 – 2010" - NCS Lê Kim Chi; "Các giải pháp tài thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Luận án Tiến sĩ: Giải pháp tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn