Nâng cao phương pháp tự học thông qua cải thiện kỹ năng quản trị thời gian của sinh viên: Nghiên cứu tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2020, 22:32

Trên thế giới, phương pháp tự học được áp dụng phổ biến trong hoạt động giảng dạy trình độ đại học. Nghiên cứu này tập trung vào kỹ năng quản trị thời gian, sự phân bổ thời gian của sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) dành cho các hoạt động trong ngày và đặc biệt là thời gian cho việc tự học, tự nghiên cứu. KINH TẾ XÃ HỘI NÂNG CAO PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC THÔNG QUA CẢI THIỆN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ENHANCING STUDENTS’ SELF-STUDY METHOD BY IMPROVING THEIR TIME MANAGEMENT SKILLS: A CASE STUDY AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY Vũ Thị Thanh Bình1* TĨM TẮT Trên giới, phương pháp tự học áp dụng phổ biến hoạt động giảng dạy trình độ đại học Nghiên cứu tập trung vào kỹ quản trị thời gian, phân bổ thời gian sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) dành cho hoạt động ngày đặc biệt thời gian cho việc tự học, tự nghiên cứu Kết nghiên cứu khảo sát với mẫu gồm 300 sinh viên cho thấy, sinh viên dành thời gian cho việc tự học, thời gian chủ yếu học khóa lớp thời gian lại dành cho nhu cầu giải trí Từ kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu việc áp dụng phương pháp tự học cho q trình học tập sinh viên Từ khố: phương pháp tự học; kỹ quản trị thời gian; phương pháp đào tạo ABSTRACT Self-study methods are widely used at universities over the world This study implements the exploration of time management skills, time allocation of 300 students at Hanoi University of Industry for their daily activities especially time for self-study and research Research shows that students now spend less time learning by themselves but mainly in the classroom and entertainment needs Accordingly, the author has proposed some recommendations to promote the application of self-study methods in their learning process Keywords: self-study method; time management skill; traning methods Khoa Kế tốn -Kiểm tốn, Đại học Cơng nghiệp Hà Nội E-mail: thanhbinh171@gmail.com Ngày nhận bài: 11/01/2018 Ngày nhận sửa sau phản biện: 12/05/2018 Ngày chấp nhận đăng: 15/06/2018 * GIỚI THIỆU Hiện nay, chương trình đào tạo theo tín áp dụng trường đại học cao đẳng, phương pháp tự học sinh viên đóng vai trò quan trọng Sinh viên cần có thời gian chuẩn bị, nghiên cứu nội dung để trao đổi, tiếp thu kiến thức đến giảng đường Với thời gian 24 ngày, sinh viên cần quản lý, sử dụng thời gian để cân việc học, nghiên cứu nhu cầu cá nhân nhằm phát triển tồn diện thân Qua thấy vai trò kỹ cá nhân sinh viên có ảnh hưởng lớn đến thành cá nhân mà sinh viên đạt 30 Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ● Số 46.2018 Kỹ ba khía cạnh đánh giá lực cá nhân Kỹ chia thành cấp độ như: bắt chước, ứng dụng vận dụng sáng tạo (Dave, 1975) Sự thiếu hụt kỹ làm việc lao động tồn gây khó khăn cho trình sản xuất, làm giảm hiệu quả, hiệu suất trình sản xuất, kinh doanh Việc nâng cao khả tự học giúp cho sinh viên phát triển khả năng, thúc đẩy thái độ tích cực tự học tập, nghiên cứu Ưu điểm phương pháp tự học như: giảm chi phí đào tạo, sinh viên tự học với khoảng khơng gian riêng, với nhiều loại phương tiện học tập (Certforums, 2012) Các trường đại học, cao đẳng trang bị hệ thống sở vật chất thư viện trang học trực tuyến Futurelearn.com, edx.org… khóa học trực tuyến, miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tích lũy kiến thức tham dự kỳ thi để đạt chứng quốc tế Tuy nhiên, khả tự học sinh viên chưa đạt yêu cầu đề ra, 60% sinh viên đại học chưa đáp ứng yêu cầu khả tự học, sinh viên nhận thức vai trò quan trọng khả tự học, nhiên thiếu kỹ lập kế hoạch tự học cho thân (Tien Phong, 2014) Phương pháp tự học sinh viên chịu ảnh hưởng lớn kỹ quản trị thời gian sinh viên Theo Hellsten (2012) (trích dẫn Lakein, 1973), quản trị thời gian mơ tả qua thuật ngữ bao gồm: tính tự giác, cân bằng, linh hoạt kiểm soát thời gian Macan cộng (1990), đưa khái niệm quản trị thời gian, bao gồm: việc thiết lập mục tiêu, chế quản lý thời gian tổ chức, ghi lại chi tiết, việc cần làm Trần Thị Thùy (2014), đưa khái niệm, “kỹ quản lý thời gian vận dụng tri thức quản lý thời gian để thực hoạt động quản lý thời gian nhằm nâng cao hiệu chất lượng công việc, tránh lãng phí thời gian Mỗi cá nhân có 24 ngày họ cần phải biết tìm khung thời gian thích hợp để hồn thành mục tiêu thân (Randel, 2010) Randel (2010), gợi ý kỹ thuật chiến lược nhằm giúp cá nhân sử dụng tối đa 24 ngày cách hiệu Theo Nguyễn Công Tâm (2014), quản lý thời gian hiệu bao gồm: thiết lập mức độ ưu tiên việc cần làm, ECONOMICS-SOCIETY xếp cơng việc đánh giá mức độ hồn thành công việc Ngọc Thắm (2017), kỹ quản lý thời gian sinh viên có ảnh hưởng đến kết học tập họ Do đó, để nâng cao chất lượng đào tạo giải pháp cải thiện kỹ quản trị thời gian, tác động đến khả tự học sinh viên quan trọng Một số nghiên cứu đề xuất khuyến nghị liên quan đến chủ đề như: cụ thể hóa yêu cầu kỹ tiêu chuẩn đầu sở đào tạo, khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp (Hoàng Thị Kim Oanh cộng sự, 2016); tham gia hoạt động Đoàn, hội giúp sinh viên rèn luyện kỹ (Hoàng Thị Kim Oanh cộng sự, 2016; Nghia, 2017) Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu việc sử dụng quỹ thời gian, kỹ quản trị thời gian sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Từ đó, nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả quản trị thời gian giúp cho sinh viên ứng dụng nhiều phương pháp tự học, tự nghiên cứu giải pháp từ phía Nhà trường, Khoa giảng viên việc tạo môi trường, điều kiện để sinh viên tự học DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bảng Đặc điểm phân bổ số lượng đối tượng khảo sát theo khoa Khoa SL Tỷ lệ Khoa SL Tỷ lệ Kế toán - Kiểm toán 24 8% Cơ khí 47 15,7% Quản lý kinh doanh 17 5,7% Công nghệ ô tô 36 12% May Thiết kế thời trang 24 8% Điện Điện tử 45 15% Du lịch 30 10% Công nghệ thông tin 36 12% Ngoại ngữ 24 8% Cơng nghệ Hố học 17 5,7% Hình Đặc điểm phân bổ số lượng đối tượng khảo sát theo giới tính khóa học Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, để xây dựng biến nghiên cứu Biến Kỹ quản trị thời gian xây dựng dựa theo Nguyễn Công Tâm (2014), gồm tiêu chí đánh giá mức độ ưu tiên việc cần làm, xếp công việc, mức độ hồn thành cơng việc Thang đo Lirket mức độ sử dụng để đo lường tiêu chí: điểm tương ứng với câu trả lời Không thực hiện; điểm tương ứng với câu trả lời Hiếm thực hiện; điểm tương ứng với câu trả lời Ít thực hiện; điểm tương ứng với câu trả lời Thường xuyên thực hiện; điểm tương ứng với câu trả lời Luôn thực Biến Phân bổ thời gian ngày cho hoạt động chia theo tỷ lệ % với khung thời gian 24h ngày 100% (Randel, 2010) Đối tượng khảo sát sinh viên quy học trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ bảng hỏi thiết kế gồm hai phần: thông tin cá nhân khảo sát ý kiến sinh viên kỹ quản trị thời gian, thực trạng phân bổ thời gian cho hoạt động, có hoạt động tự học, tự nghiên cứu Áp dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên sở sở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thu 345 phiếu đưa vào phân tích 300 phiếu sau loại bỏ phiếu trả lời khơng hợp lệ Dữ liệu thu thập phân tích thông qua nghiên phần mềm Excel Một số đặc điểm liệu nghiên cứu thu thập giới tính, khoa chun mơn, khóa học thể bảng hình Với đặc điểm khảo sát sở sở Trường, đối tượng sinh viên năm thứ không tham gia vào khảo sát Số lượng sinh viên Khóa (năm thứ 3) tham gia vào khảo sát nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 51% tổng số sinh viên tham gia Giới tính đối tượng tham gia khảo sát phân bổ đồng với 58% nam 42% nữ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kỹ quản trị thời gian sinh viên Kết đánh giá theo thang điểm Lirket mức độ kỹ quản trị thời gian sinh viên (bảng 2) cho thấy, kỹ quản trị thời gian sinh viên chưa tốt Sinh viên biết xếp có ưu tiên cơng việc, nhiên, mức độ hồn thành cơng việc nhận đánh giá khơng cao Giá trị trung bình tiêu chí Sắp xếp cơng việc cao tiêu chí lại Giá trị trung bình hoạt động Nhờ người khác làm việc khơng cần tự làm thấp (mean = 2,78) Với 24 ngày, cá nhân cần loại bớt việc không cần thiết để tập trung thời gian cho việc quan trọng Nhóm tiêu chí Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc sinh viên có giá trị trung bình thấp, cụ thể tiêu chí Tick vào việc hoàn thành kế hoạch đề có giá trị mean = 2,77; Tơ màu mục quan trọng cần làm tiếp có giá trị mean = 2,37; Viết nhật ký, đánh giá việc làm có giá trị mean = 2,01 hay Quy đổi việc làm, mean = 2,62 Như vậy, kết nghiên cứu cho thấy, sinh viên trọng vào thực công việc lập kế hoạch cho công việc có ý thức quan tâm đến việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc Kết nghiên cứu ưu điểm kỹ quản trị thời gian sinh viên, như: có ưu tiên việc cần làm, ưu tiên cơng việc quan trọng lên trước; nhiên, hạn chế việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc, xếp công việc cụ thể chia sẻ công việc với người khác, nhờ làm việc khơng cần thiết để tập trung vào mục tiêu Đây hạn chế cần khắc phục để sinh viên sử dụng thời gian quỹ thời gian 24 ngày hiệu Thực trạng sử dụng thời gian sinh viên Kết thống kê phân bổ thời gian (%) ngày (24 giờ) cho hoạt động (bảng 3) đánh giá Số 46.2018 ● Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 31 KINH TẾ XÃ HỘI Bảng Trích kết khảo sát kỹ quản trị thời gian sinh viên Nội dung Giá trị trung bình (Mean) Về mức độ ưu tiên việc cần làm 1.1 Việc quan trọng làm trước Các công việc bạn làm việc cơng việc có mức ưu tiên cao 3,42 Ưu tiên công việc danh sách phải làm, phải thực 3,46 Bị tập trung làm công việc quan trọng bị gián đoạn 3,27 1.2 Kết thúc việc Khi bạn hồn thành cơng việc xong, bạn bắt tay vào công việc 3,48 Bạn hay làm nhiều việc lúc, luân phiên thay đổi để đỡ chán cho hoàn thành nhanh 3,30 1.3 Chia nhỏ công việc Các công việc bạn ln tình trạng “nước đến chân nhảy” 3,31 Bạn chia công việc thành giai đoạn nhỏ để hồn thành 3,28 Bạn hay cảm thấy “ngán” khối lượng công việc nhiều 3,34 Về xếp công việc Làm công việc hôm nay, không để đến ngày mai 3,54 Loại bỏ công việc không cần thiết 3,67 Tạo kế hoạch hay thời gian để hồn thành cơng việc sau 3,76 Nhờ người khác làm việc khơng cần tự làm, để dành thời gian cho việc quan trọng 2,78 Đánh giá mức độ hồn thành cơng việc Lập danh sách tất công việc cần làm (hàng ngày, tuần) Tick vào việc hoàn thành kế hoạch đề 2,77 Chia chi tiết kế hoạch thành mục: Mục học, mục làm việc, mục giải trí tô màu ghi mục quan trọng cần làm tiếp 2,37 Viết nhật ký, đánh giá việc làm so với dự định ban đầu 2,01 Quy đổi việc làm “tiền” hay “giá trị sống” xem đạt ngày 2,62 Bảng Sự phân bổ thời gian (%) ngày cho hoạt động Hoạt động Mức TB KTKT QLKD May - Du lịch Ngoại Cơ CN CNTT CN Hóa Điện, TKTT ngữ khí Ơ tơ ĐT khoa Thời gian học lớp (chính khố, có giáo viên 32,3 39,2 34,1 35,2 32,0 30,8 38,9 32,5 30,3 33,1 32,1 hướng dẫn) Thời gian tự học (thư viện, học nhóm, tự học 14,9 15,6 9,4 15,6 13,7 17,1 11,7 17,8 14,4 12,6 12,9 nhà ) Đoàn thể, văn nghệ, thể thao (Đoàn, hội, câu lạc 7,1 3,5 3,8 10,6 8,5 8,1 11,6 5,0 5,0 6,1 6,8 ) Truy cập internet (xem film, chat, đọc tin ) 19,1 18,1 22,1 18,1 21,3 19,8 11,1 17,2 20,8 19,3 20,8 Nhu cầu cá nhân hoạt động khác (làm thêm, 26,5 23,5 30,6 20,4 24,5 24,2 26,7 27,5 29,5 28,9 27,4 kinh doanh ) Tổng cộng 100% Bảng Số phân bổ cho hoạt động truy cập internet Hoạt động KTKT QLKD May -TKTT Du lịch Ngoại ngữ Cơ khí CN Ơ tơ Điện, ĐT CNTT CN Hóa Đọc tin tức kinh tế, trị, xã hội… 0,646 0,471 0,708 0,567 0,625 0,489 0,792 0,733 0,528 0,529 Xem video, đọc tin tức giải trí qua trang: 1,542 1,853 1,333 1,367 1,604 1,511 1,875 2,033 1,544 1,694 Youtube, zing… Nói chuyện với bạn bè, người thân qua mạng 1,542 1,853 1,688 1,617 2,021 1,898 2,222 1,556 1,814 1,729 xã hội: Facebook, zalo… Tham gia nhóm học tập, nghề nghiệp 0,854 0,529 0,542 0,667 0,792 0,500 0,236 0,578 0,628 0,471 qua: mạng xã hội, học trực tuyến theo hai tiêu chí: phân bổ thời gian cho hoạt động (%) số dành cho hoạt động cho thấy, thời gian dành cho nhu cầu cá nhân hoạt động khác, sinh viên dành phần lớn thời gian ngày cho việc học lớp với tỷ lệ trung bình khoa 32,3%; thời gian phân bổ cho hoạt động truy cập internet với mức 32 Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ● Số 46.2018 trung bình 19,1%; nhiên, thời gian phân bổ cho hoạt động tự học, tỷ lệ trung bình khoa mức 14,9% thấp thời gian dành cho hoạt động truy cập internet để xem film, chat, đọc tin tức Điều cho thấy, sinh viên chưa trọng có kỹ phân bổ thời gian cho khả tự học, tự nghiên cứu hay tham gia hoạt ECONOMICS-SOCIETY động xã hội bên cạnh hoạt động học tập khóa, vui chơi giải trí internet Việc ứng dụng cơng nghệ vào học tập, nghiên cứu thiết yếu phổ biến Thơng qua đó, sinh viên tham gia hội nghề nghiệp, học hỏi tình huống, hay tham gia khóa học miễn phí website uy tín Tiêu chí Truy cập internet sinh viên nhằm tìm kiếm tài liệu, xu hướng học tập sinh viên áp dụng Số phân bổ cho hoạt động truy cập internet (bảng 4) cho thấy, sinh viên tập trung vào hoạt động giải trí nói chung với kết trung bình khoảng gần 05 ngày, dành từ 1,3 đến ngày cho việc xem video, đọc tin tức giải trí dành từ 1,5 đến 2,2 ngày cho việc trao đổi, nói chuyện với người thân; đó, thời gian sử dụng internet cho mục đích học tập từ 0,2 đến 0,8 ngày Như vậy, sinh viên dành thời gian ngày cho việc tự nghiên cứu, tự học Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng internet học tập, tự nghiên cứu phổ biến giới, chưa sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên Đại học Cơng nghiệp Hà Nội nói riêng vận dụng hiệu học tập mà chủ yếu mục đích giải trí KHUYẾN NGHỊ Kết nghiên cứu cho thấy, việc học tập theo tín chỉ, sinh viên nên dành thời lượng cho việc tự học, tự nghiên cứu nhiều Việc tự nghiên cứu giúp sinh viên bổ sung thêm kiến thức chun mơn ngồi xã hội, đáp ứng với phát triển không ngừng thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Phương pháp tự học, tự nghiên cứu hầu phát triển áp dụng trình giảng dạy, dựa vào kết nghiên cứu trên, tác gải đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy khả tự nghiên cứu, áp dụng phương pháp tự học cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để nâng cao kết học tập, lực thân sau: Một là, cải thiện kỹ quản trị thời gian (i) Có thái độ, nhận thức việc tự học, tự nghiên cứu, việc quản trị quỹ thời gian lập thời khóa biểu cơng việc cần làm, phân bổ thời gian cho hoạt động, xếp theo thứ tự ưu tiên dành nhiều thời gian cho tự học, tự nghiên cứu, loại bớt việc khơng cần thiết nhờ người khác làm để tập trung vào mục tiêu học tập, nghiên cứu Sắp xếp khoa học giúp sinh viên tránh mệt mỏi sử dụng hiệu thời gian ngày (ii) Cần có đánh giá kết thực cơng việc Sau hồn thành kế hoạch, cần đánh dấu công việc đạt được, ghi cơng việc chưa hồn thành cần làm tiếp, đánh giá lại công việc thực hiện, quy đổi mục tiêu hồn thành theo thước đo đánh giá Hai là, có phương pháp tự học (i) Làm quen hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu; tích cực sử dụng thư viện cho việc học tập cá nhân, học nhóm, học online; tận dụng lợi khoa học công nghệ phục vụ cho việc học tập Cơ sở vật chất Nhà trường đại, tiện lợi điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập, nghiên cứu (ii) Phân bổ thời gian cho việc truy cập internet cách hợp lý, thay mục đích để xem clip giải trí, tin tức… nên quan tâm, tham gia hội nghề nghiệp, truy cập trang tin tức chuyên ngành giúp bổ sung kiến thức, có thêm kiến thức xã hội hữu ích (iii) Đăng ký tài khoản học trực tuyến số website học trực tuyến miễn phí Futurelearn.com, Edx, Coursera, Khan Academy, MIT Opencourseway… (iv) Bên cạnh đó, cần phân bổ thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa Nhà trường, xã hội để bổ sung, rèn luyện kỹ mềm tham gia hoạt động tình nguyện, hoạt động xung kích, câu lạc học tập… Về phía Nhà trường khoa chuyên môn, tác giả đề xuất số khuyến nghị sau: Tiếp tục nâng cấp sở vật chất, đặc biệt Thư viện phục vụ việc tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên Cần có phối hợp Trung tâm Thư viện khoa chuyên môn Đề xuất danh mục tài liệu cần bổ sung, cập nhật vào đầu năm học để phận thư viện chuẩn bị Đầu kỳ học, giảng viên giới thiệu tài liệu cho sinh viên tự nghiên cứu, chuẩn bị Việc tạo thói quen cho sinh viên tự nghiên cứu, sử dụng tài liệu, sở vật chất có hiệu Nội dung giảng dạy cần phát huy tính tích cực, chủ động sinh viên lớp Dựa đề cương chi tiết mơn học giáo trình, giảng viên bố trí nội dung giảng, phương pháp giảng dạy đề cao tính chủ động sinh viên tổ chức trao đổi lớp, đặt câu hỏi nhà để sinh viên tự nghiên cứu Tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp sinh viên nâng cao kỹ quản trị thời gian phương pháp tự học như: Chương trình sinh hoạt đầu năm yêu cầu sinh viên lập kế hoạch học tập phát triển thân kỳ năm học Đồng thời, phối hợp với Đoàn, Hội, câu lạc khoa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề hay buổi tọa đàm giúp sinh viên chia sẻ phương pháp tự học, nâng cao kỹ năng, hoàn thành mục tiêu kế hoạch học tập phát triển thân Cuối kỳ, sinh viên tự đánh giá kết thực trao đổi với sinh viên khác câu lạc để đưa mục tiêu KẾT LUẬN Áp dụng phương pháp khảo sát, kết nghiên cứu thực trạng kỹ quản trị thời gian, việc tự học, tự nghiên cứu sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Sinh viên biết lập kế hoạch, có ưu tiên công việc cần làm, nhiên, kỹ đánh giá cơng việc thực hạn chế, phân bổ thời gian cho hoạt động tự học, tự nghiên cứu q ít, đồng thời chưa tận dụng lợi công nghệ để phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu Để giải vấn đề, thay đổi phương pháp dạy học quan trọng cần thực trình đổi chương trình đào tạo theo hướng giảng dạy tích cực Sự thay đổi cần thực từ hai phía, người dạy người học Người dạy cần đặt người học vào vị trí trung tâm việc giảng dạy, phát huy tính tích cực Số 46.2018 ● Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ 33 KINH TẾ XÃ HỘI người học Trong đó, người học cần chủ động học tập, nâng cao khả tự học, tự nghiên cứu, xây dựng kế hoạch học tập cho thân tìm kiếm phương tiện tài liệu học tập hiệu quả./ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Certforums, 2012 Self Study vs Classroom study, truy cập ngày 14/07/2017. [2] Dave, R.H., 1975 Developing and Writing Behavioral Objectives (R J Armstrong, ed.), Tucson, Arizona: Educational Innovators Press [3] Hellsten L M., 2012 What Do We Know About Time Management? A Review of the Literature and a Psychometric Critique of Instruments Assessing Time Management, Interested in publishing with InTechOpen? [4] Hoàng Thị Kim Oanh, Trần Thị Hằng, Đặng Thị Sen, 2017 Nhận thức kỹ nghề nghiệp sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp Tạp chí khoa học công nghệ lâm nghiệp số 1-2017, 150-159 [5] Lakein, 1973 How to get control of your time and your life New York: Wyden [6] Macan, Shahani, Dipboye, Phillips, 1990 College students' time management: Correlations with academic performance and stress Journal of Educational Psychology, Vol 82(4), Dec 1990, 760-768 [7] Nghia, T., 2017 Developing generic skills for students via extracurricular activities in Vietnamese Universities: Practices and influential factors Journal of Teaching and Learning for Graduate employability, 8(1), 22-39 [8] Ngọc Hà, 2017 Người lao động thiếu hụt nghiêm trọng nhiều kỹ năng, truy cập ngày 17/06/2017. [9] Nguyễn Công Tâm, 2014 Kế tốn kiểm tốn kinh doanh, giáo trình mơn F1 ACCA Nhà Xuất bẩn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [10] Randel, J (2010) The Skinny on Time Management: How to maximize your 24-hour gift RAND publishing, CT, USA [11] Phan Thị Ngọc, Phạm Thị Thắm, 2017 Nghiên cứu khả quản trị thời gian đến kết học tập sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội Báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội [12] Tien Phong, 2014 60% of University of students cannot meet selfstudy requirements, truy cập ngày 14/07/2017 [13] Trần Thị Thùy, 2014 Phát triển kỹ sử dụng phương tiện quản lý thời gian cho sinh viên dựa nguyên lý Pareto, truy cập ngày 14/07/2017 34 Tạp chí KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ ● Số 46.2018 ... quỹ thời gian, kỹ quản trị thời gian sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Từ đó, nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao khả quản trị thời gian giúp cho sinh viên ứng dụng nhiều phương. .. Thị Thắm, 2017 Nghiên cứu khả quản trị thời gian đến kết học tập sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội Báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội [12] Tien... cứu, áp dụng phương pháp tự học cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để nâng cao kết học tập, lực thân sau: Một là, cải thiện kỹ quản trị thời gian (i) Có thái độ, nhận thức việc tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao phương pháp tự học thông qua cải thiện kỹ năng quản trị thời gian của sinh viên: Nghiên cứu tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Nâng cao phương pháp tự học thông qua cải thiện kỹ năng quản trị thời gian của sinh viên: Nghiên cứu tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn