Phát triển thị trƣờng xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại công ty TNHH thƣơng mại xuất nhập khẩu tân hà

65 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập, tiếp cận thực tế công ty TNHH thương mại xuất nhập Tân Hà phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu giúp em củng cố kiến thức học, đồng thời có hội tiếp cận với thực tế Để có thành này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Ths Phan Thu Giang tận tình hướng dẫn em suốt thời gian em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà, đặc biệt anh, chị phòng kinh doanh xuất nhập tạo điều kiện nhiệt tình hướng dẫn cho em thực tập công ty để em học hỏi, tích lũy kiến thức hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực khóa luận tốt nghiệp, kết khơng tránh khỏi sai sót, em xin nhận góp ý thầy cô, tác giả nghiên cứu hướng đề tài trước đây, bạn sinh viên để khóa luận hồn thiện Cuối em xin kính chúc q thầy, q ln mạnh khỏe cơng tác tốt Cùng kính chúc cơ, chú, anh, chị công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà dồi sức khỏe ngày đạt nhiều thành công Sinh viên thực Đinh Thị Hiền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu .2 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu 1.6.2 Phương pháp xử lý số liệu .3 1.7 Kết cấu đề tài khóa luận .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 2.1 Lý thuyết liên quan đến xuất 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các hình thức xuất chủ yếu 2.2 Các lý thuyết phát triển thị trường xuất 2.2.1 Khái niệm phát triển thị trường 2.2.2 Khái niệm phát triển thị trường xuất .6 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất doanh nghiệp 2.3 Một số cách thức phát triển thị trường xuất 13 2.3.1 Phát triển thị trường theo chiều rộng 13 2.3.2 Phát triển thị trường theo chiều sâu .15 2.4 Phân định nội dung đề tài 16 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ 18 3.1 Giới thiệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà .18 3.1.1 Giới thiệu chung 18 3.1.2 Nguồn lực công ty 19 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2012 – 2017 21 3.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà 23 3.2.1 Các nhân tố bên 23 3.2.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường xuất gỗ nguyên liệu Công ty giai đoạn 2012-2017 33 3.3 Thực trạng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà 35 3.3.1 Kết kinh doanh .35 3.3.2 Thực trạng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty Tân Hà 40 3.4 Đánh giá phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại xuất nhập Tân Hà .44 3.4.1 Thành công 44 3.4.2 Hạn chế 45 3.4.3 Nguyên nhân số hạn chế 46 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ 48 4.1 Định hướng phát triển công ty TNHH thương mại Xuất Nhấp Khẩu Tân Hà giai đoạn 2018 – 2021 48 4.1.1 Định hướng số lượng thị trường công ty Tân Hà cần phát triển thêm đến năm 2021 48 4.1.2 Định hướng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu theo chủng loại sản phẩm công ty Tân Hà đến năm 2021 48 4.1.3 Định hướng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu theo thị trường khu vực thị trường công ty Tân Hà đến năm 2021 49 4.2 Đề xuất số giải pháp phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà đến năm 2020 49 4.2.1 Đầu tư mua thêm máy sấy gỗ máy bào gỗ chuyên dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm .49 4.2.2 Thành lập quỹ nghiên cứu thị trường trích từ LNST cơng ty 51 4.2.3 Nâng cao trình độ ngoại ngữ lực nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập 52 4.3 Một số kiến nghị nhà nước nhằm giúp phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH Tân Hà đến năm 2021 54 4.3.1 Gỡ bỏ rào cản việc xuất mặt hàng gỗ nguyên liệu .54 4.3.2 Đơn giản hóa quy trình thủ tục xuất 55 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Stt Tên bảng biểu Bảng 3.1 Danh sách máy móc, thiết bị phương tiện nhà máy Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà Bảng 3.3 Tổng hợp nhân tố tác động tới việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà Bảng 3.4 Kim ngạch xuất theo mặt hàng Bảng 3.5 Kim ngạch xuất theo thị trường Bảng 3.6 Các thị trường công ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà (2013-2017) Bảng 3.7 Các tiêu phát triển thị trường theo chiều rộng công ty Bảng 3.8 Các tiêu phát triển thị trường theo chiêu sâu công ty (2013-2017) Stt Tên hình vẽ Hình 3.1 Logo cơng ty Hình 3.2 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp công ty Tân Hà phải chịu giai đoạn 2012-2017 Hình 3.3 Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam (2012-2017) Hình 3.4 Nhập gỗ nguyên liệu công ty Tân Hà (2012-2017) Hình 3.5 Tổng kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu công ty Tân Hà (2012-2017) Stt Tên biểu đồ Biểu đồ 3.1 Kim ngạch xuất theo mặt hàng Biểu đồ 3.2 Cơ cấu thị trường xuất Trang 20 22 34 37 38 40 41 42 Trang 18 23 26 31 35 Trang 37 39 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng anh Nghĩa tiếng việt TNHH XNK TTNDN CBM MDTD TĐTT LNST NSNN WTO ASEAN AFTA Cubic metric World trade Organization Association of Southeast Asian Nations Asean Free Trade Area Trans-Pacific Strategic TPP Economic Partnership Agreement XK Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Mét khối Mậu dịch tự Tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế Ngân sách nhà nước Tổ chức thương mại giới Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Khu vực thương mại tự Asean Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương Xuất CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, hoạt động thương mại quốc tế ngày phát triển mạnh mẽ giữ vai trò quan trọng hợp tác kinh tế quốc tế Việt Nam đường phát triển kinh tế, với việc chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên nhu cầu hội nhập, hòa vào dòng chảy kinh tế giới cao Xuất hoạt động thương mại quốc tế giúp thu ngoại tệ góp phần làm giàu cho đất nước Việt Nam có lợi nước có điều kiện tự nhiên thuận lợi để sản xuất lâm nghiệp gỗ nguyên liệu sản phẩm mà nước ta nhiều tiềm để khai thác.Tuy nhiên việc tồn cầu hóa khơng mở hội cho doanh nghiệp xuất hàng hóa mà đơi với thách thức việc phải cạnh tranh với đối thủ khác giới ngành Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Tân Hà (Công ty Tân Hà) công ty chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng gỗ nguyên liệu để phục vụ cho doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Trong năm vừa qua, Công ty thiết lập quan hệ đạt nhiều thành tựu với đối tác Châu Á Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản số nước khác thuộc khu vực Đông Nam Á Cùng với thành tựu đạt được, Cơng ty gặp khó khăn định việc phát triển thị trường xuất Trong đó, nhu cầu gỗ nguyên liệu nhiều thị trường khác giới cao, Cơng ty có nhiều tiềm để khai thác, phát triển Qua thời gian trực tiếp tìm hiểu hoạt động xuất Công ty, với bảo sâu sắc, tận tình Ths Phan Thu Giang, em nhận thấy việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu cần thiết vô quan trọng đà phát triển ngày lớn mạnh Công ty Do vậy, em chọn đề tài: “Phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Tân Hà” để nghiên cứu viết khóa luận Thơng qua việc nghiên cứu đề tài này, em mong khám phá thêm nhiều kiến thức bổ ích cho riêng hy vọng góp phần nhỏ bé vào phát triển chung Cơng ty 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Quá trình hội nhập kinh tế giới ngày sâu rộng, nghiên cứu phát triển thị trường xuất vấn đề quan tâm lớn giai đoạn Có nhiều đề tài viết kinh doanh xuất Trong đó, phải kể tới số nghiên cứu sau: Nguyễn Huy Hoàng (2014), Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty CP Đầu tư thương mại TNG, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội Trần Thị Hồng Nhung (2013), Một số giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty CP thực phẩm miền Bắc, Luận văn tốt nghiệp, Hà Nội “Giải pháp thúc đẩy xuất gạo sang thị trường Đông Nam Á công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình” – Khóa luận tốt nghiệp năm 2012 – Đại học Thương Mại Những nghiên cứu thực với đầu tư định, việc hệ thống sở lý luận nâng cao hiệu kinh doanh xuất hay giải pháp thúc đẩy xuất tác giả đưa thuyết phục Tuy nhiên viết đề tài xuất có tác giả viết vấn đề phát triển thị trường với sản phẩm cụ thể, tính khả thi giải pháp mà tác giả đưa chưa thực cao Chính thế, bỏ qua hạn chế nghiên cứu đó, tác giả nghiên cứu sâu đề tài “Phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà.” 1.3 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý thuyết phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu doanh nghiệp thương mại - Đánh giá thực trạng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất NHập Khẩu Tân Hà - Đề xuất số giải pháp giúp công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Tân Hà phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu sang nhiều nước giới 1.4 Đối tượng nghiên cứu Phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà 1.5 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: nghiên cứu thực phạm vi công ty TNHH XNK Tân Hà Thị trường xuất phân tích đề tài cơng ty Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc số thị trường khác - Phạm vi thời gian: Các số liệu, liệu tổng hợp từ năm 2012 đến hết năm 2017 để làm sở phân tích Các giải pháp phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu mà tác giả đưa áp dụng với công ty TNHH thương mại XNK Tân Hà có phạm vi tới năm 2021 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.6.1 Phương pháp thu thập liệu Đối với liệu sơ cấp: Là liệu chưa qua xử lý, thu thập cách quan sát, ghi chép tình hình hoạt động kinh doanh xuất cơng ty Bên cạnh đó, tác vấn số nhân viên, cán phụ trách hoạt động xuất công ty để đưa liệu định tính cho hiệu kinh doanh xuất Đối với liệu thứ cấp: Gồm báo cáo phân tích, đánh giá tình hình Cơng ty, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh xuất công ty qua năm 2015, 2016 năm 2017 Những liệu doanh thu, lợi nhuận, chi phí hoạt động xuất gỗ nguyên liệu sang thị trường định,các số liệu vốn kinh doanh xuất khẩu, số lượng lao động, liệu biến động giá gỗ nguyên liệu ,… Những số liệu cần thiết cho việc phân tích tiêu định lượng đánh giá phát triển thị trường xuất gỗ ngun liệu cơng ty Bên cạnh đó, tác giả thu thập liệu tới từ báo, thông tin thời hoạt động kinh doanh xuất gỗ nguyên liệu nay, chuyên đề, giáo trình, khóa luận vấn đề phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu chắt lọc từ nguồn thông tin thư viện, sách báo Những liệu giúp cho q trình phân tích phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty phù hợp với tình hình thị trường cụ thể, tính thời sự, tính thị trường cụ thể 1.6.2 Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp thống kê: Phương pháp thống kê sử dụng khóa luận việc tập hợp số liệu định lượng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại XNK Tân Hà Những số liệu doanh thu, lợi nhuận, chi phí hoạt động xuất khẩu, nguồn vốn, nhân lực công ty… số liệu tác giả bóc tách từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo hoạt động xuất khẩu, hồ sơ lực công ty trực tiếp quan sát, kiểm đếm số lượng lao động thực tế - Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích cách thức sử dụng trình tư logic, từ liệu thống kê được, tác giả tính tốn lên tiêu đánh giá hiệu kinh doanh xuất (cả định tính định lượng) để nghiên cứu so sánh mối quan hệ đáng tin cậy liệu thống kê từ tài liệu nội hiệu hoạt động công ty thời gian phân tích nhằm đánh giá hợp lý không hợp lý liệu - Phương pháp so sánh: Sau có hệ thống tiêu phản ánh vấn đề phát triển thị trường xuất công ty, tác giả sử dụng phương pháp so sánh tiêu nhằm tìm tiêu tốt, tiêu chưa tốt hiệu kinh doanh xuất Thông qua việc lập đồ thị, biểu đồ phân tích tiêu, việc so sánh nhận xu tăng giảm tiêu cụ thể trực quan - Phương pháp tổng hợp: Phương pháp sử dụng nhằm tổng hợp lại phân tích so sánh để đưa nhận xét đánh giá thực trạng phát triển thị trường xuất gỗ ngun liệu Cơng ty, từ đưa giải pháp nhằm phát triển thị trường xuất cho công ty 1.7 Kết cấu đề tài khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục từ viết tắt, khóa luận kết cấu thành chương sau: Chương Tổng quan đề tài nghiên cứu Chương Cơ sở lý luận phát triển thị trường xuất doanh nghiệp thương mại Chương Thực trạng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà Chương Định hướng phát triển đề xuất giải pháp nhằm phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà 3.4 Đánh giá phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại xuất nhập Tân Hà 3.4.1 Thành công Thứ nhất, thị trường Hàn Quốc phát triển nhanh Mặc dù năm 2014 công ty bắt đầu thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc lại thị trường mà công ty đạt tốc độ phát triển nhanh việc xuất gỗ nguyên liệu giai đoạn 2013-2017 Tốc độ mở rộng thị trường đạt 126,4% năm đỉnh điểm năm 2016 đạt tới 186,9% (so với năm 2015) Kéo theo thị phần công ty thị trường tăng lên đáng kể thời gian tương đối ngắn (gấp 1,8 lần sau năm công ty thâm nhập) Thứ hai, Công tác kiểm tra việc thực kế hoạch tồn công ty gặp phải để làm sở đưa biện pháp khắc phục Nhờ có cơng tác kiểm tra việc thực kế hoạc mà công ty phát tồn mà công ty cần cải thiện năm để việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty hiệu Những tồn mà công ty phát là: dịch vụ vận tải chưa đáp ứng u cầu cơng ty; việc bố trí nhân công chưa thực hợp lý; việc sử dụng công cụ thương mại điện tử chưa tối ưu hóa cách cao Thứ ba, thị phần công ty Tân Hà giai đoạn 2013-2016 nhìn chung tăng lên thị trường có Một số thị trường quan trọng cơng ty có thị phần nâng lên đáng kể giai đoạn 2013-2017 Trong đó, thị phần công ty Trung Quốc năm 2017 tăng lên gấp 1,5 lần so với năm 2013, Đài Loan năm 2017 gấp gần 1,6 lần so với năm 2013 đặc biệt Hàn Quốc năm 2017 gấp 1,8 lần so với năm 2015 (chỉ sau năm) Thứ tư, kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu cơng ty Tân Hà giai đoạn 2012-2017 có xu hướng tăng lên thị trường Hàn Quốc Tăng trưởng năm 2017 29,19% so với năm 2016 45 Thứ năm, Cơng ty tìm kiếm đáp ứng nhu cầu, đảm bảo thời hạn giao hàng chất lượng hàng xuất Công ty ký kết nhiều hợp đồng có giá trị lớn mở tiêu thụ rộng khắp Thứ sáu, Trong tổ chức lao động, nhờ vào bố trí người việc nên phát huy khả người cơng nhân kinh doanh, phát huy tính tự giác tinh thần trách nhiệm, ban lãnh đạo Công ty tự học tập để nâng cao kiến thức cho thân đáp ứng yêu cầu công việc Thứ sáu, Trong tổ chức máy quản lý có ưu điểm gọn nhẹ, việc định nhanh chóng kịp thời, việc quản lý thực trực tiếp với người Giám đốc giám sát điều chỉnh, bố trí cơng việc hợp lý 3.4.2 Hạn chế Thứ nhất, công tác nghiên cứu thị trường xuất gỗ nguyên liệu nước ngồi gặp nhiều khó khăn Cơng ty khơng có đủ nguồn liệu đáng tin cậy tình hình thị trường nhiều nước khu vực nhập gỗ nguyên liệu.Đặc biệt thị trường Châu Âu Châu Mỹ, cơng ty có thơng tin nhu cầu thị trường, phân khúc thị trường để lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường Thứ hai, công tác tổ chức thực kế hoạch phát triển thị trường xuất công ty số tồn Cơng ty chưa thực tìm hiểu rõ nhà cung ứng dịch vụ vận tải logisistics nên kể sau tìm cho nhà cung ứng chuyên nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu công ty.Bên cạnh biệc bố trí nhân cơng giai đoạn 2012-2017 chưa thực hợp lý tối ưu Thứ ba, kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu thị trường Trung Quốc có xu hướng giảm năm 2017 Thứ tư, kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu thị trường Ấn Độ có xu hướng giảm giai đoạn 2013-2017 Trừ năm 2015, kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu công ty Tân Hà sang Ấn Độ giảm liên tục qua năm Năm 2013, Ấn Độ thị trường lớn thứ cơng ty với kim ngạch lên tới 880,1 nghìn USD Đến năm 2017, kim ngạch thị trường cơng ty giảm xuống 590,4 nghìn USD (bằng 67,1% so với năm 2013) Thứ năm, công tác nghiên cứu thị trường xuất gỗ ngun liệu nước ngồi gặp nhiều khó khăn Cơng ty khơng có đủ nguồn liệu đáng tin cậy tình 46 hình thị trường nhiều nước khu vực nhập gỗ nguyên liệu Đặc biệt thị trường Châu Âu Châu Mỹ, cơng ty có thơng tin nhu cầu thị trường, phân khúc thị trường để lên kế hoạch thâm nhập vào thị trường 3.4.3 Nguyên nhân số hạn chế a) Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, việc nghiên cứu thị trường phụ thuộc vào khảo sát khách hàng có nghiên cứu chỗ, chưa có biện pháp nghiên cứu thị trường cách (dẫn tới hạn chế thứ nhất) Công ty thực việc nghiên cứu bàn thông qua tài liệu thứ cấp, tin tức thời thị trường khảo sát đơn giản khách hàng có Việc nghiên cứu thị trường cơng ty phụ thuộc nhiều vào phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, cơng ty chưa có phòng nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp Do vậy, việc dự đoán biến động thị trường nhiều khơng xác Thứ hai, trình độ ngoại ngữ phận nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập chưa cao (dẫn đến hạn chế thứ 2) Ngôn ngữ rào cản lớn giao tiếp kinh doanh Việc khả ngoại ngữ chưa tốt cản trở việc giao dịch đàm phán với khách hàng, từ làm hội hợp tác với khách hàng tiềm Có khoảng 25% số nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập cơng ty có trình độ tiếng Anh chưa đạt yêu cầu việc giao tiếp với khách hàng Khi thảo luận vấn đề sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành họ truyền đạt thông điệp sản phẩm, thông số kỹ thuật cách tốt Do đó, giao dịch đàm phán với khách hàng họ không đạt kết mong muốn Thứ ba, công ty trọng vào thị trường Trung Quốc Hàn Quốc nên số thị trường khác có tốc độ mở rộng chậm so với thị trường (dẫn đến hạn chế thứ 4) Vì nhận thấy thị trường Trung Quốc Hàn Quốc có tốc độ tăng trưởng cao nhập gỗ nguyên liệu từ công ty nên công ty tâm tới thị trường làm giảm nguồn lực cho thị trường Ấn Độ Đài Loan Do mà 47 kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu công ty sang thị trường Đài Loan đạt mức tăng trưởng nhẹ, thị trường Ấn Độ bị giảm sút nghiêm trọng b) Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, sách hỗ trợ nhà nước việc nghiên cứu thị trường xuất gỗ nguyên liệu chưa nhiều (dẫn đến hạn chế thứ 5) Vì gỗ nguyên liệu mặt hàng bị đánh thuế xuất nhập nên nhà nước khơng đưa nhiều sách để hỗ trợ doanh nghiệp xuất gỗ nguyên liệu việc nghiên cứu thị trường Những hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam chủ yếu nghiên cứu thị trường nước, việc nghiên cứu thị trường quốc tế hạn chế Do vậy, nguồn tài liệu chuyên ngành, thống nước thị trường gỗ nguyên liệu giới để công ty tham khảo khan Thứ hai, thủ tục hải quan Việt Nam tương đối rườm rà, thời gian (dẫn đến hạn chế thứ 2) Để xuất hàng hóa sang nước khác, doanh nghiệp Việt Nam phải trải qua nhiều “cửa” khác trước hàng hóa họ đến tay khách hàng Do mà thời gian để làm thủ tục xuất hàng hóa kéo dài, thường nhanh ngày, nhiều nước khác giới khu vực rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất xuống ngày Điều gây cản trở cho doanh nghiệp vận tải logistics lỡ tàu khơng hồn thành số thủ tục theo quy định hạn 48 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ 4.1 Định hướng phát triển công ty TNHH thương mại Xuất Nhấp Khẩu Tân Hà giai đoạn 2018 – 2021 4.1.1 Định hướng số lượng thị trường công ty Tân Hà cần phát triển thêm đến năm 2021 Đến năm 2021, công ty cần phát triển theo chiều mở rộng thêm thị trường để nâng tổng số thị trường thực công ty lên số 20 thị trường Ngun nhân đến năm 2021, cơng ty thức hoạt động lĩnh vực xuất gỗ nguyên liệu 11 năm Cơng ty muốn hồn thành mục tiêu đạt tổng số thị trường thực 20 thị trường vào năm 2021 để năm tiếp sau cơng ty tập trung vào việc phát triển thị trường theo chiều sâu thị trường 4.1.2 Định hướng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu theo chủng loại sản phẩm công ty Tân Hà đến năm 2021 Thứ nhất, đẩy mạnh khai thác thị trường Trung Quốc sản phẩm sawn timber (gỗ xẻ thanh) wood logs (gỗ tròn) Nguyên nhân sawn timber (gỗ xẻ thanh) wood logs (gỗ tròn)là ngun liệu sản xuất nội thất, Trung Quốc lại nước sản xuất nội thất lớn giới Quốc gia có dung lượng thị trường lớn tốc độ tăng trưởng việc nhập gỗ nguyên liệu có xu hướng tiếp tục tăng giai đoạn 2018-2021 Do thị trường sawn timber wood logs quan trọng mà công ty phải theo đuổi Thứ hai, đẩy mạnh mở rộng thị trường Nhật Bản Hàn Quốc với sản phẩm wood chips (Dăm gỗ) Nhật Bản Hàn Quốc nước có cơng nghiệp sản xuất giấy hàng đầu giới Châu Á Hai thị trường ln có tốc độ tăng trưởng cao nhập gỗ nguyên liệu, đặc biệt wood chips (dăm gỗ) - ngun liệu cho ngành cơng nghiệp giấy Dự báo đến năm 2021 nhu cầu wood chips hai thị 49 trường đạt mức tăng trưởng trung bình 8%/năm Do cơng ty Tân Hà nên trọng mặt hàng wood chips hai thị trường 4.1.3 Định hướng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu theo thị trường khu vực thị trường công ty Tân Hà đến năm 2021 Thứ nhất, thị trường có, công ty đẩy mạnh phát triển thị trường theo chiều sâu khu vực Đông Bắc Á (đây khu vực thị trường cơng ty) Đây khu vực thị trường lớn giới có tốc độ tăng trưởng cao Cơng ty đẩy mạnh xuất wood chips-sản phẩm chủ lực công ty vào thị trường Đồng thời đặc biệt trọng đẩy mạnh sawn timber wood logs thị trường Trung Quốc Thứ hai, phát triển xuất gỗ nguyên liệu sang thị trường châu Phi Trung Đông Do khu vực thị trường mới, cơng ty nhiều tiềm khai thác Cũng nhu cầu khu vực thị trường gỗ nguyên liệu phân khúc giá rẻ trung bình từ Đơng Nam Á tăng cao Cơng ty định hướng thâm nhập khu vực thị trường với sản phẩm wood chips (dăm gỗ) sản phẩm mà cơng ty mạnh sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ trung bình 4.2 Đề xuất số giải pháp phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà đến năm 2020 Để đưa giải pháp cho công ty Tân Hà việc mở rộng thị trường xuất gỗ nguyên liệu tới năm 2021, đề tài cần phải dựa vào nguyên nhân hạn chế việc mở rộng thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty giai đoạn 2013-2017 để làm sở đề xuất giải pháp Mỗi giải pháp tiếp cận theo hướng: nêu sở khoa học giải pháp, từ xác định nội dung điều kiện để thực giải pháp, cuối lợi ích mà giải pháp đề xuất mang lại cho công ty việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu tới năm 2021 công ty 4.2.1 Đầu tư mua thêm máy sấy gỗ máy bào gỗ chuyên dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm a) Cơ sở khoa học giải pháp Sản phẩm công ty chủ yếu đáp ứng thị trường phân khúc giá rẻ trung bình, chất lượng sản phẩm chưa thực cao để thâm nhập vào nhiều thị 50 trường khó tính Trong đó, nhu cầu thị trường giới phân khúc sản phẩm chất lượng cao ngày gia tăng, đặc biệt thị trường Châu Âu Mặt khác với sản phẩm chất lượng cao cơng ty thu giá trị gia tăng lớn so với sản phẩm phân khúc thấp Hiện công ty Tân Hà có máy sấy gỗ, chưa đủ đáp ứng việc sấy khối lượng lớn Wood chips Trong từ năm 2016, công ty thâm nhập vào thị trường Nhật Bản - thị trường nhập wood chips lớn giới có yêu cầu khắt khe độ ẩm sản phẩm Nếu công ty đầu tư mua thêm máy sấy gỗ giải yêu cầu khách hàng độ ẩm sản phẩm kim ngạch xuất wood chips công ty sang thị trường dự báo đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ Ngồi ra, cơng ty có máy bào thơ, chưa có máy bào chun dụng để sản xuất gỗ bào sấy chất lượng cao nên bỏ lỡ nhiều đơn hàng hấp dẫn từ nhiều đối tác đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, chí vài nước Châu Âu Nếu đầu tư thêm máy bào gỗ chuyên dụng để sản xuất gỗ bào sấy chất lượng cao cơng ty dễ dàng việc mở rộng thị trường theo chiều sâu Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có nhiều tiềm khai thác thị trường Châu Âu thời gian tới b) Nội dung giải pháp Trước tiên, thời gian tới, cơng ty nên đầu tư thêm máy sấy gỗ (mua máy năm 2018) nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu hàm lượng độ ẩm sản phẩm Đồng thời mua thêm máy bào (năm 2018 năm 2020 năm mua máy) để sản xuất gỗ xẻ bào với số lượng lớn Bên cạnh đó, cơng ty cần phải thuê chuyên gia kỹ thuật để tập huấn nâng cao tay nghề cho công nhân Công ty cần khắt khe việc phân loại sản phẩm để đảm bảo độ đồng sản phẩm c) Điều kiện để thực giải pháp Vì việc mua thêm máy sấy gỗ máy bào gỗ công nghiệp hoạt động đầu tư trang thiết bị sản xuất nên có chi phí lớn Do vòng quay vốn từ LNST cơng ty khơng đủ cho việc chi trả thiết bị cơng ty cần phải huy động thêm vốn từ nguồn khác vay ngân hàng tổ chức tín dụng 51 cho việc đầu tư trang thiết bị sản xuất Đồng thời công ty phải thuê chuyên gia để tập huấn kỹ thuật cho công nhân nhằm đảm bảo việc sử dụng trang thiết bị sản xuất đạt hiệu tốt d) Lợi ích giải pháp Bằng việc đầu tư thêm trang thiết bị sản xuất trên, cơng ty có khả tạo sản phẩm phân khúc chất lượng cao (như dăm gỗ-wood chips có độ ẩm thấp, gỗ bào sấy) với sản lượng/đơn hàng lớn độ đồng cao Do vậy, công ty đáp ứng nhu cầu ngày tăng đối tác có nhu cầu sản phẩm chất lượng cao thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc số đối tác tiềm Châu Âu Qua giúp cơng ty việc hoàn thành mục tiêu đến năm 2021 chủ yếu tập trung phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu theo chiều sâu thị trường có Mà để khai thác thị trường có u cầu bắt buộc cơng ty phải cải thiện chất lượng sản phẩm theo hướng 4.2.2 Thành lập quỹ nghiên cứu thị trường trích từ LNST cơng ty a) Cơ sở khoa học giải pháp Hoạt động nghiên cứu thị trường phụ thuộc vào khảo sát khách hàng có nghiên cứu chỗ, chưa có biện pháp nghiên cứu thị trường cách Việc khảo sát thực tế từ khách hàng có khơng đem lại kết xác nhiều khác hàng không quan tâm tới việc này, đồng thời với số lượng khách hàng không đủ lớn tham gia khơng thể dự đốn xu hướng chung thị trường giới Bên cạnh việc nghiên cứu bàn chủ yếu số liệu thứ cấp, đơi độ xác khơng cao b) Nội dung giải pháp Công ty cần quan tâm tới dịch vụ khách hàng cách thường xuyên hỏi thăm khách hàng thỏa mãn nhu cầu khách hàng sản phẩm cơng ty Từ gợi ý khách hàng làm khảo sát công ty Đồng thời công ty nên tăng ngân sách hàng năm để mua tài liệu chuyên ngành tổ chức nghiên cứu gỗ lâm sản chuyên nghiệp giới Việt Nam để làm tài liệu tham khảo việc nghiên cứu thị trường 52 Công ty bắt đầu thành lập quỹ ngân sách phục vụ việc nghiên cứu thị trường trích từ LNST năm 2018 Lộ trình sau: năm 2018 trích 5% LNST để thành lập quỹ bước đầu triển khai thực việc nghiên cứu thị trường cách Năm 2019 2020 trích 8% LNST vào quỹ, từ năm 2021 trở cố gắng trì 10% LNST để phục vụ quỹ nghiên cứu thị trường c) Điều kiện để thực giải pháp Thứ nhất, nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập cần phải có ý thức chủ động hỏi thăm quan tâm chăm sóc khách hàng sau giao dịch Điều đồng nghĩa với việc khối lượng công việc nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập nhiều hơn, nhân viên phải chịu nhiều áp lực Thứ hai, cơng ty phải trích ngân sách hàng năm từ LNST vào quỹ nghiên cứu thị trường, nguồn vốn đầu tư công ty từ LNST bị giảm, đặt thêm áp lực cho công ty việc huy động thêm vốn từ nguồn khác để đầu tư sản xuất kinh doanh d) Lợi ích giải pháp Kết nghiên cứu thị trường công ty xác hơn, cơng ty có thêm nhiều sở đáng tin cậy từ hoạt động nghiên cứu thị trường để định hướng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu thời gian tới Qua việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu cơng ty giai đoạn tới có xác suất hồn thành sát với mục tiêu định hướng phát triển cơng ty cao 4.2.3 Nâng cao trình độ ngoại ngữ lực nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập a) Cơ sở khoa học giải pháp Trình độ ngoại ngữ số nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập chưa cao, đặc biệt ngoại ngữ chuyên ngành kinh doanh xuất nhập Đây rào cản lớn việc giao dịch đàm phán với khách hàng Từ ảnh hưởng tới việc mở rộng thị trường xuất gỗ ngun liệu cơng ty Ngồi ra, thị trường quốc tế ln có biến đổi không ngừng nhiều phương diện khác (chẳng hạn phương thức toán, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định riêng quốc gia…) Nếu không cập nhật thay đổi cách kịp thời, khơng riêng cơng ty Tân Hà mà nhiều doanh nghiệp khác hoạt 53 động môi trường kinh doanh quốc tế bị lạc hậu việc thực nghiệp vụ kinh doanh b) Nội dung giải pháp Cơng ty giao cho trưởng phòng kinh doanh xuất nhập cử nhân viên diện cần cải thiện (hoặc) muốn cải thiện trình độ ngoại ngữ tham gia lớp tiếng anh giao tiếp chuyên ngành xuất nhập Đồng thời khuyến khích nhân viên nêu cao tinh thần tự học Lớp học kéo dài vòng tháng với thời lượng 36 tiếng triển khai thực năm 2018 Thời gian học vào buổi tối tuần Việc triển khai bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho nhân viên triển khai năm lần, tùy vào tình hình cải thiện trình độ nhân viên Ngồi cơng ty thắt chặt yêu cầu ngoại ngữ việc tuyển dụng để tránh lãng phí nguồn lực việc bồi dưỡng lực ngoại ngữ cho nhân viên Đối với việc nâng cao lực nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, giai toạn tới, từ năm 2018-2021, cơng ty cử đại diện phòng kinh doanh xuất nhập tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập ngắn hạn lần/năm vào quý quý hàng năm Sau đại diện chịu trách nhiệm phổ biến lại nội dung học cho tồn nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập c) Điều kiện để thực giải pháp Cơng ty phải trích ngân sách từ LNST để chi cho hai hoạt động Với việc bồi dưỡng ngoại ngữ, Công ty khoảng triệu đồng/khóa học cho nhân viên cần bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ Ước tính có khoảng 25%, tức 4-5 nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập chưa đạt u cầu trình độ ngoại ngữ tính đến cuối năm 2017 Do vậy, công ty khoảng gần 20 triệu đồng năm 2018 để phục vụ việc bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ cho nhân viên Các năm năm 2021 kỳ vọng tỷ lệ nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập cần phải bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ giảm xuống 10-15%, nên ngân sách dự tính cho việc nâng cao trình độ ngoại ngữ nhân viên giảm xuống khoảng 15 triệu đồng/năm tới năm 2021 54 Với việc nâng cao nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty cần tham gia lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập với tần suất lần/năm Với chi phí khóa khơng đáng kể, khoảng từ 1-2 triệu đồng/khóa Do năm cơng ty phải trích khoảng 2-4 triệu việc cập nhật nâng cao lực nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập d) Lợi ích giải pháp Trình độ ngoại ngữ nhân viên cải thiện, việc giao dịch đàm phán với đối tác nước dễ dàng Ngoài điều làm cho chất lượng nguồn nhân lực công ty đồng hơn, làm tăng hiệu suất công việc Từ việc mở rộng thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty hiệu Bên cạnh đó, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập cập nhật theo xu hướng chung thị trường giới, tạo thống đơn giản quy trình nghiệp vụ giao dịch với đối tác quốc tế 4.3 Một số kiến nghị nhà nước nhằm giúp phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH Tân Hà đến năm 2021 4.3.1 Gỡ bỏ rào cản việc xuất mặt hàng gỗ nguyên liệu a) Cơ sở khoa học kiến nghị Gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ nguồn Thứ từ rừng tự nhiên Đây nguồn bị hạn chế khai thác nhiều yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái nên việc đánh thuế xuất gỗ nguyên liệu từ nguồn điều hiển nhiên Thứ hai gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng Gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng trồng với mục đích đem lại lợi ích kinh tế cho người dân doanh nghiệp Việc đánh thuế xuất với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng làm giảm lợi ích kinh tế hộ trồng rừng Đồng thời gây khó khăn cho cơng ty xuất gỗ ngun liệu nước công ty Tân Hà việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu mức độ cạnh tranh giá với đối thủ nước ngồi bị giảm so với khơng bị đánh thuế 55 b) Nội dung kiến nghị Nhà nước nên phân loại việc đánh thuế với gỗ nguyên liệu theo nguồn gốc sau: với gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên Nhà nước nên đánh mức thuế suất cao so với tại; đồng thời giảm thuế suất gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng với mục đích kinh tế Hơn Nhà nước tiến tới việc xóa bỏ thuế xuất gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng trồng khu rừng trồng chuyên canh cho mục đích kinh tế Với việc đánh thuế cao gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên: Nhà nước nên tiến hành tăng thuế suất thuế xuất mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên năm lên 20% so với mức mặt hàng gỗ nguyên liệu có mức thuế suất 20% năm 2017 Đến năm 2020, Nhà nước nên đưa tất mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên khung thuế suất 20% để hạn chế cao việc khai thác gỗ nguyên liệu từ ngồn này, đồng thời tránh việc gian lận thương mại xuất mặt hàng c) Lợi ích kiến nghị Cơng ty Tân Hà xuất mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc 100% từ rừng trồng Do vậy, kiến nghị giúp công ty hưởng mức thuế suất thuế xuất gỗ nguyên liệu thấp hơn, từ tạo lợi giá cho cơng ty để cạnh tranh với đối thủ nước đối thủ xuất gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên nước việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu Đồng thời, với kiến nghị trên, việc xuất gỗ nguyên liệu từ rừng trồng dễ dàng hơn, đảm bảo đầu ổn định cho hộ trồng trừng, nâng cao đời sống kinh tế cho phận không nhỏ hộ dân sống nghề trồng rừng nước ta 4.3.2 Đơn giản hóa quy trình thủ tục xuất a) Cơ sở khoa học kiến nghị Các thủ tục hải quan Việt Nam tương đối rườm rà, thời gian Nguyên nhân Nhà nước ứng dụng q công cụ điện tử vào việc làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp xuất nhập nói chung 56 Ngoài việc khai hải quan điện tử ra, hầu hết thủ tục khác làm C/O, nộp thuế xuất khẩu, kiểm hóa… tiến hành cách thủ cơng, gây lãng phí thời gian nguồn lực cho doanh nghiệp xuất nhập nói chung cơng ty Tân Hà nói riêng b) Nội dung kiến nghị Nhà nước nên đơn giản hóa thủ tục hải quan việc sử dụng rộng rãi công cụ điện tử thay phải đến trực tiếp quan nhà nước để làm hồ sơ, chứng từ Chẳng hạn, Nhà nước nên áp dụng việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) thơng qua hình thức online Các doanh nghiệp cần phải điền thông tin cần thiết thay phải chuẩn bị loạt giấy tờ nhiều đồng hồ chờ đợi để cấp C/O Bên cạnh đó, việc nộp thuế xuất nên rút gọn lại việc Nhà nước tạo tài khoản riêng biệt để để quản lý thuế Các doanh nghiệp chuyển khoản trực tiếp tiền thuế phải nộp vào tài khoản thay phải đến trực tiếp quan Nhà nước thông qua ngân hàng trung gian để nộp thuế vào kho bạc Nhà nước c) Lợi ích kiến nghị Với kiến nghị trên, công ty Tân Hà tiết kiệm đáng kể thời gian nguồn lực vào việc làm thủ tục để xuất hàng hóa Cơng ty hạn chế tình trạng hàng bị lỡ tàu thời gian quy trình làm thủ tục xuất hàng hóa ngắn gọn đơn giản so với trước đây, kéo theo thời gian thông quan nhanh Đồng thời, điều giúp cơng ty tạo hình ảnh tốt với đối tác quốc tế việc giao hàng diễn nhanh Qua đó, việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty thời gian tới diễn thuận lợi 57 KẾT LUẬN Tuy gỗ nguyên liệu mặt hàng không khuyến khích xuất khơng phải mà việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu khơng có ý nghĩa với kinh tế Việt Nam Việc mở rộng thị trường xuất nguyên liệu góp phần quan trọng vào việc giúp hộ gia đình doanh nghiệp trồng rừng với mục đích kinh tế giải vấn đề đầu sản phẩm mà họ tạo Từ tạo cơng ăn việc làm phát triển kinh tế cho phận dân cư sống nghề trồng rừng, đặc biệt nơi kinh tế khó khăn Có thể nói việc phát triển thị trường xuất gỗ ngun liệu có ý nghĩa vơ quan trọng tới hoạt động kinh doanh xuất công ty Tân Hà Để hoạt động kinh doanh phát triển cách ổn định, năm vừa qua công ty tích cực phát triển thị trường chiều rộng lẫn chiều sâu đạt kết định giai đoạn 2012-2017 Ngoài công ty phấn đấu đến năm 2021đạt mốc 20 thị trường thực chuyển hướng tập trung chủ yếu nguồn lực vào việc khai thác thị trường theo chiều sâu 20 quốc gia Đó cách mà cơng ty muốn tạo vị vững thị trường mà công ty hướng đến Giai đoạn 2012-2017, công ty Tân Hà đạt số thành tựu đáng tự hào việc phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu Thị trường công ty phát triển sát với mục tiêu mà công ty đề Công ty dần sâu vào thị trường gỗ nguyên liệu hàng đầu giới Châu Á Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc Tuy nhiên trình phá triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu, công ty khơng thể tránh khỏi tồn mang tính chủ quan, rào cản mang tính khách quan cần phải khắc phục giải Để việc mở rộng thị trường công ty Tân Hà tới năm 2020 đạt hiệu cao theo định hướng đề cơng ty phải nắm bắt hội đẩy lùi thách thức cách kịp thời Hy vọng với đề tài “Phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Tân Hà” góp phần phát triển thị trừng xuất công ty Tân Hà Tuy nhiên, hạn chế thời gian nghiên cứu trình độ, chắn làm không tránh khỏi khuyết điểm Em mong nhận góp ý từ phía thầy cô để rút thêm kinh nghiệm cho thân để khóa luận hồn thiện Em xin trân thành cảm ơn! 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên Công ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà giai đoạn 2012 -2017 Báo cáo tình hình xuất cơng ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà giai đoạn 2012-2017 Hồ sơ lực công ty TNHH thương mại Xuất nhập Tân Hà Nguyễn Huy Hoàng (2014), Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty CP Đầu tư thương mại TNG, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội Phạm Trường Giang (2013), Nâng cao hiệu kinh doanh xuất nông sản công ty CP XNK Nông sản Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp, Hà Nội PGS Dỗn Kế Bơn, Giáo trình quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế năm 2010, Nhà xuất Thống kê Giáo trình Kinh tế quốc tế trường đại học Thương Mại Các website Website công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Tân Hà, Giới thiệu công ty Tân Hà, 2017, http://tanhaexport.com/about Http://www.customs.gov.vn 10 Http://www.nganhangbanle.org 11 Tổ chức Forest Trends, Hiệp Hội Gỗ Lâm Sản Việt Nam Hiệp Hội Gỗ Lâm sản Bình Định, Báo cáo nghiên cứu: “Xuất dăm gỗ Việt Nam: Chính sách – thị trường – sinh kế hộ gia đình trồng rừng”, 07/2016 http://goviet.org.vn/upload/aceweb/content/Bao%20cao%20Viet%20nam %20xuat%20khau%20Dam%20go_2016_Final.pdf 12 Trung tâm WTO, Hiệp định thương mại tự (FTA), 2017, http://trungtamwto.vn/fta ... thương mại - Đánh giá thực trạng phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại Xuất NHập Khẩu Tân Hà - Đề xuất số giải pháp giúp công ty TNHH Thương mại Xuất nhập Tân Hà phát triển. .. phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty Tân Hà 40 3.4 Đánh giá phát triển thị trường xuất gỗ nguyên liệu công ty TNHH thương mại xuất nhập Tân Hà .44 3.4.1 Thành... CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ 3.1 Giới thiệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà 3.1.1 Giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trƣờng xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại công ty TNHH thƣơng mại xuất nhập khẩu tân hà , Phát triển thị trƣờng xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại công ty TNHH thƣơng mại xuất nhập khẩu tân hà , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ phát triển thị trường xuất khẩu của DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, 3 Một số cách thức phát triển thị trường xuất khẩu, CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ, 1 Giới thiệu công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà, 3 Thực trạng về phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà, 4 Đánh giá phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Tân Hà, CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HÀ, 2 Đề xuất một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của công ty TNHH thương mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà đến năm 2020, 3 Một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm giúp phát triển thị trường xuất khẩu gỗ nguyên liệu của công ty TNHH Tân Hà đến năm 2021

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm