Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn faw trung quốc của công ty TNHH quốc tế FAW việt nam

46 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:31

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới hướng dẫn tận tình PGS.TS An Thị Thanh Nhàn suất thời gian vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với Ban lãnh đạo Công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam cán nhân viên phòng xuất nhập hướng dẫn tạo điều kiện cho em học tập cung cấp tài liệu cần thiết suốt trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Thương Mại Quốc Tế giúp em trang bị kiến thức cần thiết cho nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỀU Sơ đồ 1: Quy trình nhập Sơ đồ 2: Quy trình nhập công ty kinh doanh quốc tế Bảng 3.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 3.2 Kim ngạch nhập ô tô công ty giai đoạn 2010-2012 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT WTO Trách nhiệm hữu hạn Worltrade Organization - Tổ chức thương XNK CNH-HĐH L/C PTVT TMQT UBND DAF T/T KCN CNY USA mại giới Xuất nhập Cơng nghiệp hóa- đại hóa Letter of credit - thư tín dụng Phương tiện vận tải Thương mại quốc tế ủy ban nhân dân Delivered At Frontier- giao cho người Telegraphic transfer- điện chuyển tiền Khu công nghiệp Nhân dân tệ Đô la mĩ MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỀU DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “ HỒN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG TỪ TẬP ĐOÀN FAW TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM” 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .4 1.5 Kết cấu khóa luận Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HĨA TẠI CÁC CÔNG TY KINH DOANH QUỐC 2.1 Một số khái niệm cần thiết nhập hàng hóa điều kiện Việt Nam 2.1.1 Các khái niệm .5 2.1.1.1 Xuất nhập khẩu, nhập .5 2.1.1.2 Hợp đồng nhập 2.1.1.3 Quy trình nhập 2.1.1.4 Công ty thương mại quốc tế .7 2.1.2 Sự cần thiết nhập hàng hóa điều kiện .7 2.2 Quy trình nhập hàng hóa cơng ty kinh doanh quốc tế 12 2.2.1 Quy trình nhập 12 2.2.2 Phân tích nội dung quy trình nhập hàng hóa cơng ty kinh doanh quốc tế 13 2.2.2.1 Xin giấy phép nhập 13 2.2.2.2 Đơn đặt hàng nhập 13 2.2.2.3 Kiểm tra chất lượng hàng hóa 13 2.2.2.4 Thuê phương tiện vận tải 14 2.2.2.5 Mua bảo hiểm 15 2.2.2.6 Làm thủ tục hải quan .15 2.2.2.7 Giao nhận hàng 16 2.2.2.8 Làm thủ tục toán 17 2.2.2.9 Khiếu nại, giải khiếu nại 17 2.3 Một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động nhập hàng hóa Việt Nam 18 Chương PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM 22 3.1 Giới thiệu công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 22 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty .22 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh công ty 22 3.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam.23 3.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh kết chung công ty giai đoạn 2010-2012 23 3.2.2 Kết hoạt động nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw Trung Quốc công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 24 3.3 Phân tích quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 26 3.3.1 Xin giấy phép nhập 26 3.3.2 Đơn đặt hàng nhập 26 3.3.3 Thuê phương tiện vận tải 26 3.3.4 Làm thủ tục hải quan 27 3.3.4.1 Chuẩn bị tài liệu xin số đăng ký đăng kiểm .27 3.3.4.3 Làm thủ tục xin cấp biển tạm 28 3.3.4.4 Làm thủ tục thơng quan hàng hóa 28 3.3.5 Giao nhận, kiểm tra hàng hóa 29 3.3.6 Làm thủ tục toán .29 3.3.7 Khiếu nại giải khiếu nại .30 3.4 Kết luận quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam .30 3.4.1 Những thành công 30 3.4.2 Những tồn 31 3.4.3 Nguyên nhân .32 Chương ĐỊNH HUỚNG GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM 33 4.1 Định hướng giải pháp 33 4.1.1 Xu hướng nhập số mặt hàng Việt Nam .33 4.1.2 Chiến lược phát triển kinh doanh tập đoàn thị trường Việt Nam .34 4.2 Đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam .35 4.2.1 Trong công tác làm thủ tục hải quan 35 4.2.2 Nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên phụ trách nghiệp vụ 36 4.2.3 Thiết lập phận nghiên cứu thị trường 36 4.2.4 Vấn đề huy động vốn 37 4.3 Một số kiến nghị vĩ mô 37 4.3.1 Về thuế 37 4.3.2 Chính sách tỷ giá 38 4.3.3 Kiến nghị với quan hải quan 38 KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “ HỒN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG TỪ TẬP ĐOÀN FAW TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM” 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Như biết, hòa chung xu hội nhập phát triển thương mại toàn cầu, tháng 11 năm 2006, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới WTO bắt nhịp với nước giới để tiến tới tự hóa thương mại Sự gia nhập tạo khơng thời thách thức kinh tế Việt Nam đường phát triển Có thể thấy, việc Việt Nam gia nhập WTO tạo hội giao thương bn bán hàng hóa, dịch vụ với nước khác thế giới thuận lợi mạnh mẽ Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam non yếu nên khơng thể tránh khỏi hạn chế khó khăn định Trong năm gần đây, hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam phát triển hệ tất yếu xu hướng tồn cầu hóa, nhiều điểm bộc lộ hạn chế Xu phân công lao động quốc tế, vận dụng lợi so sánh để sản xuất hàng hóa bán thị trường giới, phát triền quan hệ kinh tế làm cho nước tự trao đổi hàng hóa trở thành xu tất yếu tất nước giới Việt Nam nằm số đấy, tồn phát triền nhanh khơng có có quan hệ kinh tế với nước ngồi Gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, bên cạnh hội có thách thức Nếu cơng ty thích nghi thay đổi cách phù hợp đưa lại cho cơng ty nhiều hội kinh doanh thuận lợi trình kinh doanh họ Thị trường rộng lớn môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả quản lý, điều hành hoạt động nhập có hiệu am hiểu quy trình nhập Các công ty kinh doanh xuất nhập Việt Nam hình thành ngày nhiều phát triển mạnh mẽ Và công ty TNHH Quốc tế FAW không ngoại lệ Hiện nay, công ty thực hoạt động kinh doanh nhập ngun dòng tơ tải hạng nặng linh kiện, phụ tùng ô tô kèm để SVTH: Đặng Thị Phương Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế cung cấp thị trường Việt Nam Công ty liên kết với tập đồn tơ Trường Cửu Trung Quốc để phân phối dòng xe tải FAW Việt Nam Trong q trình tiến hành nhập xe tơ từ Trung Quốc, công ty liên tục phải thực hợp đồng mang tính quốc tế Trong đó, quy trình nhập quan trọng Có thể thấy rằng, hoạt động thương mại quốc tế nào, quy trình xuất nhập ln cơng việc cần quan tâm trọng, đặc biệt mội trường thương mại quốc tế Nếu việc tiến hành nhập hoàn thiện tiến hành nguyên tắc giúp bảo đảm lợi ích bên mua bên bán Có vậy, hoạt động thương mại quốc tế nói chung việc thực hợp đồng nói riêng bên tiến hành sn sẻ thuận lợi Xuất phát từ lý trên, với tìm hiểu qua q trình thực tập cơng ty TNHH Quốc tế FAW Viêt Nam, em xin mạnh dạn tiến hành nghiên cứu khn khổ khóa luận tốt nghiệp với đề tài :” Hồn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam” Rất hy vọng có giúp đỡ đóng góp từ phía thầy môn Quản trị Tác nghiệp thương mại quốc tế Rất mong đề tài em đưa phù hợp với nhu cầu thực tiền đất nước, dùng phần kiến thức hữu hạn đóng góp cho công ty ngày phát triền lên 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trường Đại học Thương Mại có số cơng trình nghiên cứu thành cơng vấn đề hồn thiện quy trình nhập khẩu, qua tìm hiểu em đọc tham khảo số luận văn sau: + Luận văn " Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình nhập máy móc thiết bị Cơng ty cổ phần XNK Kỹ thuật TECHNIMEX" Lê Thị Hằng Nga thực hướng dẫn PGS.TS Dỗn Kế Bơn + Luận văn "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quy trình nhập nhựa cơng ty cổ phần hóa chất" Nguyễn Minh Loan thực dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Khỏa SVTH: Đặng Thị Phương Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế + Luận văn " Một số giải pháp nhằm hồn thiện quy trình nhập trang thiết bị dụng cụ y tế công ty cổ phần công nghệ thiết bị mới" Nguyễn Xuân Trưởng thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh + Luận văn “Hoàn thiện quy trình nhập mặt hàng thiết bị điện từ thị trường Đức chi nhánh công ty TNHH thương mại Dương Hiếu” Ngô Thị Huệ thực với hướng dẫn cô Lê Thị Thuần Các luận văn hầu hết nghiên cứu quy trình nhập nguyên vật liệu,máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất Nghiên cứu thuận lợi khó khăn mà công ty gặp phải thực quy trình Nhưng luận văn chưa tập trung nghiên cứu vào thị trường cụ thể mà nói chung thị trường nhập cơng ty Mà ta thấy quốc gia khác có hệ thống trị pháp luật khác nhau, kinh tế, văn hóa, ngơn ngữ khác nên nhập từ quốc gia có điểm khác quy trình nhập Nên nghiên cứu ta nên tập trung nghiên cứu vào thị trường cụ thể để dễ dàng phân tích đánh giá Chính thế, em tiếp tục lựa chọn vấn đề quy trình nhập thương mại quốc tế đề tài khóa luận Luận văn em tiến hành cơng ty có vốn đầu tư từ nước ngoài, việc thực hoạt động nhập tốn có nhiều nét đặc trưng riêng không giống với luận văn nêu Hơn nữa, tình hình kinh tế xu nay, luận văn em đưa thực trạng chủ quan khách quan vấn đề nghiên cứu Tuy có tham khảo t khóa luận có hướng đề tài, luận văn em không tránh khỏi thiếu sót nghiên cứu quy mơ hoạt động cơng ty nhỏ hẹp hạn chế định 1.3 Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích việc tiến hành nghiên cứu là: + Hệ thống hóa sở lý luận quy trình nhập hàng hóa công ty thương mại quốc tế + Làm rõ thực trạng quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam SVTH: Đặng Thị Phương Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế + Đưa đề xuất, kiến nghị mang tính cá nhân nhằm hồn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng công ty Đối tượng nghiên cứu đề tài quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam giai đoạn 2010-2012 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng trình nghiên cứu là: + Phương pháp phân tích liệu sơ cấp Thông qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty số năm từ năm 2007 – 2012 Dữ liệu từ ấn phẩm, sách báo + Phương pháp tổng hợp, phân tích liệu thứ cấp + Phương pháp vấn: Nội dung vấn với trưởng phòng kinh doanh sản phẩm xuất chủ lực, thị trường chính, thực trạng quy trình nhập xe tải hạng nặng từ thị trường Trung Quốc Những vướng mắc mà công ty hay gặp phải quy trình nhập + Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn hoạt động nhập mặt hàng xe tải hạng nặng công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 1.5 Kết cấu khóa luận Kết cấu khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam” Chương 2: Một số lý luận quy trình nhập hàng hóa công ty kinh doanh quốc tế Chương 3: Phân tích quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam Chương 4: Định hướng giải pháp số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam SVTH: Đặng Thị Phương Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế 3.3 Phân tích quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw Trung Quốc công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 3.3.1 Xin giấy phép nhập Công ty tiến hành xin giấy phép nhập Bộ ngoại thương cấp, đơn xin phép xuất nhập tháng đầu năm gửi trước ngày tháng 12 năm trước, đơn xin phép xuất nhập tháng cuối năm gửi trước ngày tháng năm thực Trên sở, giấy phép tháng Bộ Ngoại thương cấp, chuyến hàng nhập khẩu, công ty làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập chuyến với tổ cấp giấy phép xuất nhập Bộ Ngoại thương thành lập cửa Hữu Nghị - Lạng Sơn Công ty làm tờ khai hàng nhập với quan hải quan cửa xuất trình giấy phép tổ cấp giấy phép cấp Bộ hồ sơ xin giấy phép nhập bao gồm: Đơn xin giấy phép nhập khẩu, hợp đồng, giấy tờ liên quan( Tờ khai xanh, tờ khai nhập khẩu, phụ lục tờ khai xanh) 3.3.2 Đơn đặt hàng nhập Công ty hoạt động hình thức cơng ty TNHH, song cơng ty con, với 100% số vốn nước ngồi từ cơng ty mẹ tập đồn Faw Trung Quốc Phòng kinh doanh cơng ty có phận chuyên mảng thị trường, khai thác thị trường, tìm kiếm đơn hàng từ cơng trình thi công công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng Phòng kinh doanh lập báo cáo chi tiết thị trường đưa lượng cầu cần thiết để định lượng cung cụ Tiếp theo, công ty gửi fax cho bên bán – cơng ty mẹ tập đồn Faw Trung Quốc nội dung đơn đặt hàng bao gồm: Tên, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng giao dịch công ty, số ngày tháng lập đơn hàng, số lượng, quy cách phẩm chất, thời hạn địa điểm hàng tới Việt Nam 3.3.3 Thuê phương tiện vận tải Công ty bên A ký hợp đồng vận chuyển với bên B công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Trường Sơn Việt địa số 812 Trần Nhân Tông, Nam Sơn, Kiến An, Hải Phòng Đối với tất lơ hàng nhập công ty Trường Sơn Việt phụ trách vận chuyển tới kho hàng Là đơn vị giúp công SVTH: Đặng Thị Phương 26 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế ty vận chuyển hàng hóa, làm việc lâu năm Tất hợp đồng thông qua nhanh có uy tín tin tường lẫn Tất hợp đồng ký kết đó, bên A đưa địa điểm, thời gian giao nhận hàng cho bên B Bên A có trách nhiệm giao nhận xe địa điểm quy đinh cho bên B, làm đăng ký biển tạm cho xe, giao chứng từ đầy đủ hợp lệ để bên B tiến hành thủ tục vận chuyển xe tốn chi phí cho bên B thời gian quy định Bên B có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp phép để vận chuyển xe theo quy định (trừ đăng ký tạm thời), mua bảo hiểm cho xe, chi trả tồn chi phí q trình điều xe phí xăng dầu, phí cầu đường… chi phí phát sinh khác, nhận giao xe cho bên A theo thời gian quy định hợp đồng Trong trình bên B vận chuyển xe cho bên A xảy hỏng hóc lỗi kỹ thuật xe bên A gây trường hợp bất khả kháng thiên tai, lũ lụt, chiến tranh… bên B phải thơng báo cho bên A vòng tiếng đồng hồ cố phát sinh để hai bên giải Nếu bên B không thông báo cho bên A kịp thời bên B phải đền bù tồn tổn thất Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa cho bên A suốt q trình vận chuyển, để xảy hư hỏng, thất thoát phải bồi thường cho bên A theo giá trị xe Do có tin tưởng uy tín công việc, hoạt động thuê phương tiện vận tải cơng ty khơng gặp khó khăn Việc có đối tác lâu dài giúp cơng ty tiết kiệm nhiều chi phí bên cạnh đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh 3.3.4 Làm thủ tục hải quan 3.3.4.1 Chuẩn bị tài liệu xin số đăng ký đăng kiểm Căn vào thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng năm 2011của Bộ giao thông vận tải, ban hành quy định kiểm tra an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường xe giới nhập khẩu, công ty chuẩn bị tài liệu liên quan từ cục đăng kiểm chuẩn bị cho quy trình nhập khẩu, cơng ty chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sau để lập hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định thông tư nộp trực tiếp cho Cơ quan kiểm tra: SVTH: Đặng Thị Phương 27 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế + Bản giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa có mẫu kèm theo cục đăng kiểm cho lô hàng nhập Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng lưu vào hồ sơ lơ hàng nhập Những lô hàng tiếp theo, công ty tiến hành nộp để quan hải quan theo dõi, khơng phải nộp phải đăng ký kiểm tra chất lượng lại lô hàng nhập tiếp theo, yêu cầu nộp kết luận chất lượng hàng hóa nhập theo qui định Điểm b + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty + Giấy giới thiệu + Phiếu đầu xe + Giấy kiểm tra y tế (trạm kiểm tra dịch tễ cấp) + Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Catalog thông số kỹ thuật xe 3.3.4.3 Làm thủ tục xin cấp biển tạm Thực làm thủ tục xin cấp biển tạm với loại giấy tờ sau: + Giấy khai đăng ký xe có mẫu kèm theo + Tờ khai nhập + Bản kê chi tiết số khung số máy theo mẫu + Bản cà chi tiết số khung số máy theo mẫu + Hợp đồng thương mại + Giấy chứng nhận xuất xứ +Giấy giới thiệu 3.3.4.4 Làm thủ tục thơng quan hàng hóa Sau làm đăng kiểm trường xong, công ty tiến hành làm thủ tục thông quan hải quan, giấy tờ cần chuẩn bị: + Tờ khai hải quan gốc + Tờ khai nguồn gốc liên gốc + Giấy chứng nhận an tồn kỹ thuật bảo vệ mơi trường liên ( gốc Cục đăng kiểm Việt Nam cấp) SVTH: Đặng Thị Phương 28 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế 3.3.5 Giao nhận, kiểm tra hàng hóa Cơng ty tiến hành nhập theo phương thức DAF cửa Hữu Nghị Lạng Sơn Tại đây, đại diện công ty bên bán kiểm tra cung cấp - nhận hàng cửa Hữu Nghị, Lạng Sơn, đồng thời bên bán phải tập hợp tài liệu cho cơng ty bao gồm: + Ký hố đơn thương mại + Danh sách đóng gói chi tiết + Giấy chứng nhận chất lượng số lượng nhà sản xuất cấp( Trung Quốc FAW Group Import & Export Co, Ltd) + Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E nước cộng hòa nhân dân Trung Quốc kiểm tra xuất nhập cảnh kiểm dịch văn phòng + Tiếp nhận hàng hóa ký đóng dấu đại diện người mua người bán + Giấy chứng nhận xuất xứ Hội đồng Trung Quốc để thúc đẩy thương mại quốc tế Đối với mặt hàng xe tải hạng nặng, công ty thông quan theo luồng đỏ vàng Đối với luồng đỏ kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa trước thơng quan hàng hóa Đối với luồng vàng kiểm tra chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan trước thơng quan hàng hóa Trước xe đến cửa khẩu, bên bán thông báo trước cho công ty khoảng thời gian định để công ty lập kế hoạch nhận vận chuyển xe Sau hoàn thành thủ tục hải quan, công ty nhận xe tiến hành giao cho bên vận chuyển 3.3.6 Làm thủ tục tốn Cơng ty tiến hành tốn phương thức T/T (Telegraphic transfer điện chuyển tiền) thường thường T/T sau, sau nhận hàng tiến hành tốn, có hợp đồng trả chậm tháng Cơng ty tốn đồng CNY USD vào tài khoản bên bán Công ty làm việc trực tiếp với Ngân hàng công thương Trung Quốc chi nhánh Trần Duy Hưng Hà Nội, sau nhận hàng với chứng từ hợp lệ, công ty toán tiền hàng cho ngân hàng nhận giấy báo có từ bên bán SVTH: Đặng Thị Phương 29 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế 3.3.7 Khiếu nại giải khiếu nại Trong q trình thực hợp đồng có xảy trường hợp bất khả kháng hay chậm trễ giao hàng khơng giao hàng giải thương lượng hòa giải đại diện có thầm quyền bên Nếu giải trọng tài phù hợp với luật thương mại quốc tế Trung Quốc Ủy ban trọng tài kinh tế sau có hiệu lực ba trọng tài viên theo quy định Thủ tục tố tụng định tiếng anh Quyết định trọng tài cuối rang buộc bên Các bên theo nhận thực thi định nước Trọng tài diễn Bắc Kinh Trung Quốc, ngôn ngữ trọng tài tiếng anh Trọng tài quản lý phù hợp với pháp luật Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc 3.4 Kết luận quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 3.4.1 Những thành công Công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam nắm bắt nhu cầu thiết yếu thị trường, đặc biệt giai đoạn nước ta đà phát triền, hệ thống sở hạ tầng nâng cấp đầu tư Xét giai đoạn 2010-2012, số lượng xe nhập tăng qua năm Năm 2010 tổng số xe 118 chiếc, 2011 142 chiếc, năm 2012 166 Nhìn chung, quy trình nhập công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam quy trình chặt chẽ, áp dụng quy trình chuẩn cho nghiệp vụ nhập công ty Công ty nắm bắt xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh ngồi cơng ty ảnh hưởng xu hướng đến quy trình nhập để điều chỉnh quy trình cho phù hợp với mơi trường Những tiến khoa học kỹ thuật áp dụng để hoàn thiện quy trình nhập khẩu, tiết kiệm thời gian chi phí, đơng thời khắc phục phần hạn chế quy trình cũ Cơng ty nhận thức tầm ảnh hưởng trình độ dội ngũ nhân cho công tác xuất nhập nên thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ, cử nhân viên học khuyến khích nhân viên tự học tập, tìm hiểu pháp luật, ngoại ngữ Kết đạt nghiệp vụ nhân viên phòng Xuất nhập ngày SVTH: Đặng Thị Phương 30 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế nâng cao, giải công việc hiệu đưa nhiều sáng kiến giúp hoàn thiện quy trình nhập vấn đề khác công ty kiên quan đến chuyên môn nhiệm vụ Trình độ ngoại ngữ nhân viên công ty nâng cao Phần lớn nhân viên văn phòng sử dụng tiếng Trung, số bắt đầu sử dụng tiếng Anh Nếu trì tốt cơng tác đào tạo nhân viên đến năm 2015, nhân viên công ty đủ khả để tham gia đàm phán với đối tác nước 3.4.2 Những tồn - Việc tính tốn lên kế hoạch nhập vần sai sót Đây bước khó quy trình nhập Cơng ty lại có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Bước đòi hỏi nhân viên phải sử dụng thành thạo công cụ tính tốn áp dụng cơng ty cộng với nắm bắt tình hình sản xuất cơng ty mẹ để dự báo lên kế hoạch nhập hàng Việc dự báo sai thường xuyên xảy làm công ty nhiều lần phải thay đổi đơn hàng với công ty mẹ Với đơn hàng tháng sau việc thay đổi đơn hàng nhà cung cấp chấp nhận xong gây trở ngại cho trình làm thủ tục quan phải chỉnh sửa - Vẫn có lơ hàng chậm trễ Vẫn số lô hàng bị chậm trễ, lỗi thường gặp làm thủ tục nhận hàng công ty thiếu chứng từ, chứng từ gốc bị quan hải quan giữ lại Công ty thường rơi vào tình trạng ngồi đợi xe cửa q trình vận chuyển gặp khó khăn, gây thời gian, làm tăng cơng tác phí dẫn tới làm giảm hiệu suất kinh doanh Lý phần công ty con, 100% vốn từ công ty mẹ, công ty làm việc chịu phụ thuộc nhiều nên chưa thể linh hoạt - Đơn đặt hàng hợp đồng có lỗi từ phía cơng ty Đây lỗi người ký hợp đồng bên công ty không nắm rõ hợp đồng Các vấn đề thường gặp không nêu rõ tiêu chuẩn kỹ thuật mã số hàng hóa, điều kiện hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo hành với máy móc, hay điều khoản thời gian giao hàng không rõ ràng Khi tranh chấp xảy người chịu thiệt ln cơng ty đối tác thực theo hợp đồng ký kết SVTH: Đặng Thị Phương 31 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế Trường hợp lỗi thuộc phía cơng ty khơng thể khởi kiện phải chấp nhận thiệt hại 3.4.3 Nguyên nhân Những tồn tài nguyên nhân khách quan có, chủ quan có Song, với tính chất cơng ty chi nhánh, công ty với 100% vốn từ công ty mẹ, hoạt động kinh doanh cơng ty chưa linh hoạt Công ty thành lập nên non trẻ, đội ngũ cán cơng nhân viên cần trau dồi thêm nhiều kỹ để hoàn thiện, mang lại hiệu công việc SVTH: Đặng Thị Phương 32 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế Chương ĐỊNH HUỚNG GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM 4.1 Định hướng giải pháp 4.1.1 Xu hướng nhập số mặt hàng Việt Nam Với xu tình hình sản xuất nước, nhập giữ vai trò quan trọng Bên cạnh đó, phủ có đưa hạn ngạch định cho mặt hàng định hướng nhập giai đoạn tới Đẩy mạnh nhập công nghệ tiên tiến, hạn chế nhập mặt hàng nước sản xuất được, hạn chế nhập hàng hóa nguy hại môi trường sức khỏe, cân đối xuất, nhập theo hướng hạn chế nhập siêu, tiến tới cân cán cân thương mại Chính sách quản lý nhập giai đoạn 2011-2020 cần tập trung vào việc xử lý vấn đề như: cân cán cân thương mại, khuyến khích nhập cạnh tranh, trước hết công nghệ nguồn; hạn chế nhập mặt hàng nước sản xuất được; quản lý nhập hàng hóa khơng đảm bảo quy định sức khỏe môi trường Trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô lạm phát gia tăng, cán cân toán thâm hụt, hạn chế nhập hợp lý có vai trò quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Để giảm nhập siêu, biện pháp dài hạn phát triển ngành công nghiệp thay nhập đẩy mạnh xuất khẩu, sở nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp hàng hóa Việt Nam, quản lý nhập doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh tự hóa thương mại Định hướng: - Khuyến khích nhập công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn sở khai thác lợi từ hiệp định thương mại tự với nước có công nghiệp phát triển - Hạn chế nhập loại hàng hóa sản xuất nước, nhập hàng xa xỉ, có sách phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp thay nhập - Áp dụng biện pháp hạn chế nhập để bảo vệ sản xuất nước, hạn chế ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, thông qua việc xây dựng biện SVTH: Đặng Thị Phương 33 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế pháp phi thuế quan phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, biện pháp tự vệ khẩn cấp, áp thuế chống bán phá giá, tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp kiểm dịch động thực vật… - Ngăn chặn việc nhập lậu hàng từ nước ASEAN Trung Quốc để bảo vệ hàng sản xuất nước Tranh thủ mở cửa thị trường FTA để đa dạng hóa thị trường nhập nhập công nghệ nguồn 4.1.2 Chiến lược phát triển kinh doanh tập đoàn thị trường Việt Nam Tiềm phát triển thị trường xe tải ngày lớn, lẽ Việt Nam đất nước phát triển, nhu cầu vận tải cho hoạt động kinh doanh ngày cao Trong đó, nhu cầu vận tải đường chủ yếu Vì vậy, thời gian tới, phân khúc thị trường mà chúng tơi nhắm tới cơng trường xây dựng phát triển sở hạ tầng như: KCN từ Bắc-Nam, công ty vận tải phục vụ nhu cầu vận tải hàng hoá Bắc Nam, khu khai thác khoáng sản Khi hệ thống đường xuyên Á hoàn thiện hệ thống cảng biển Việt Nam nâng cấp đạt chất lượng quốc tế, tương lai Việt Nam trở thành đầu mối vận tải quan trọng khu vực kiểu Singapore Khi nhu cầu với sử dụng xe tải để vận chuyển hàng hoá nguyên vật liệu lớn Bên cạnh đó, u cầu bảo vệ mơi trường, đảm bảo an tồn giao thơng trở thành u cầu cấp thiết Chính phủ kiên loại bỏ loại xe cũ, không đạt tiêu chuẩn khí thải EURO II Với tính ưu việt, hội để dòng xe Faw thâm nhập mạnh vào trường Việt Nam Trước mắt, tập đoàn tập trung khai thác sản phẩm xe đầu kéo, xe tải thùng dùng để vận tải đường dài như: xe đầu kéo CLA 18.280 4x2, xe vận tải CLA 26.280 6x4, xe tự đổ CLA 26.280 6x4 hay xe tải cao cấp TGA Ngoài ra, tập đồn có sản phẩm xe tải qua sử dụng để đáp ứng yêu cầu đa dạng khách hàng Tất sản phẩm bảo hành theo sách hãng Việc phát triển thị trường có sẵn đối thủ cạnh tranh đến từ Hàn Quốc Nhật Bản vấn đề mà tập đoàn phải cân nhắc nhiều Nhưng chất lượng sản phẩm (độ bền, mức độ thân thiện với môi trường tiết kiệm nhiên liệu) điểm mạnh mà tập đoàn hướng tới Tuy nhiên, bên cạnh mẫu mã chất lượng, doanh nghiệp hay nhà đầu tư phải SVTH: Đặng Thị Phương 34 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế cân nhắc tới lợi ích kinh tế tương lai định đầu tư dòng xe Có thể, với mức chi phí bỏ ban đầu cao dòng xe loại nhà sản xuất khác chi phí vận hành (gồm chi phí cho lượng nhiên liệu tiêu thụ, chi phí bảo dưỡng) xe Faw lại giảm tối thiểu mang lại lợi nhuận cho khách hàng Bên cạnh đó, song song với việc mở rộng thị phần, tập đoàn FAW công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam tiếp tục nghiên cứu thị trường để mắt nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Việt Nam, trọng vào khâu chăm sóc khách hàng thơng qua hệ thống bảo hành rộng khắp công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam Bên cạnh việc quảng bá phân phối sản phẩm, trọng tâm hàng đầu tập đồn phát triển mạng lưới chăm sóc khách hàng nước Cơng ty có hệ thống kho linh kiện với tổng giá trị linh kiện lên đến 10 tỷ đồng Hà Nội, có đầy đủ loại linh kiện hãng Tập đồn Faw Linh kiện chuyển từ Tập đoàn sang ngày nhiều chất lượng ngày nâng cao, đáp ứng cung cấp đủ linh kiện cho tất khách hàng nước, giúp khách hàng yên tâm sử dụng xe tải Faw Ngồi Cơng ty xây dựng trạm bảo hành nước, đảm bảo sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe kịp thời cho khách hàng khắp miền bắc trung nam 4.2 Đề xuất nhằm hồn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw Trung Quốc công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 4.2.1 Trong công tác làm thủ tục hải quan Để tránh thời gian khâu làm thủ tục hải quan công ty nên chuẩn bị đầy đủ tất giấy tờ lô hàng nhập mà quan hải quan yêu cầu Việc kê khai hàng hóa phải đảm bảo theo quy định biểu thuế để thuận lợi nhanh chóng khâu kiểm hóa Do cơng ty nên có cán chuyên phụ trách vấn đề để tiết kiệm thời gian chi phí cần thiết 4.2.2 Nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên phụ trách nghiệp vụ Có thể nói nguồn nhân lực yếu tố định thành bại doanh nghiệp Thực tế cho thấy doanh nghiệp có khả tiến xa hay khơng phụ thuộc vào đội ngũ nhân viên doanh nghiệp Phụ thuộc vào lực, trình độ, tác phong, đạo đức làm việc Hiện bối cảnh kinh tế tri thức hình thành đào tạo nguồn nhân lực giữ vị trí quan trọng Ý thức vấn đề SVTH: Đặng Thị Phương 35 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế này, lại doanh nghiệp trẻ, công ty cần nỗ lực tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm củng cố nâng cao nghiệp vụ đặc biệt nhân viên xuất nhập khẩu, phải hiểu rõ luật pháp đối tác, tập quán thường sử dụng áp dụng linh hoạt vào cơng việc Khơng có nhân viên xuất nhập mà có nhân viên phòng kinh doanh Cần trao đổi bổ sung kiến thức, làm thị trường xác để khơng có chuyện xác định sai đơn hàng Có thể tiến hành lợp nghiệp vụ sau: + Mở lớp nghiệp vụ ngắn + Các nhân viên thuộc khối kĩ thuật hay kinh tế hạn chế ngoại ngữ, chưa cập nhật thường xuyên thơng tin hàng hóa cần bổ sung nhanh chóng kịp thời 4.2.3 Thiết lập phận nghiên cứu thị trường Công ty cần đẩy nhanh công tác nghiên cứu thị trường đưa dự báo xu biến động thị trường để nắm bắt rõ lượng cầu thị trường, đưa số định để tiến hành đơn đặt hàng xác Sao cho, cơng ty ln đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời khai thác thị trường tiềm ẩn Đây điều mà doanh nghiệp Việt Nam thường bỏ qua xem nhẹ chưa có tầm nhìn chiến lược Chính cần thiết lập phận với chức năng: + Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng để đưa chiến lược phù hợp + Xác định vòng đời sản phẩm để có định hướng tạo nguồn cung hợp lý + Có hiểu biết định đối thủ cạnh tranh thị trường, đối thủ chuẩn bị gia nhập, điểm mạnh, yếu, tác động doanh nghiệp tới hoạt động kinh doanh cơng ty để có biện pháp phòng ngừa tác động xấu 4.2.4 Vấn đề huy động vốn Hiện công ty doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi từ cơng ty mẹ Hoạt động kinh doanh cơng ty nhiều phụ thuộc, chưa thật linh hoạt Để nâng cao hiệu kinh doanh, công ty cần mở rộng nguồn vốn Ngồi nguồn vốn trên, cơng ty huy động them nguồn vốn bên ngoài, từ ngân hàng chẳng hạn Để làm vậy, cơng ty cần: SVTH: Đặng Thị Phương 36 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế + Phải thiết lập mối quan hệ làm ăn hợp tác với ngân hàng lâu dài để đảm bảo họ sẵn sàng cung cấp vốn cho công ty công ty có nhu cầu nhập hàng hóa với lượng vốn lớn + Phải kinh doanh có hiệu để đạt lợi nhuận cao lợi nhuận nguồn để củng cố vốn + Không ngừng nâng cao uy tín cơng ty để thu hút vốn đầu tư cá nhân tổ chức ngồi nước Để hạn chế mát xảy trước huy động vốn công ty cần phải tính tốn cẩn trọng xác xem cơng ty cần vốn cho hoạt động nhập khẩu, xác định nên vay lúc phù hợp tính tốn xem thời hạn vay để có hiệu Khi có vốn cơng ty cần sử dụng cách tiết kiệm, giảm thiểu tối đa chi phí khơng cần thiết, đề biện pháp nhanh chóng thu hồi khoản nợ q hạn, nợ khó đòi, nhiên nên ưu đãi khách hàng đến công ty 4.3 Một số kiến nghị vĩ mô 4.3.1 Về thuế Nhà nước cần phải đổi hồn thiện sách thuế để đưa hệ thống thuế đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng đồng thời phải đảm bảo lợi ích doanh nghiệp tham gia nhập hàng hóa, nên ưu tiên cho doanh nghiệp nhập hàng hóa mà nước chưa có điều kiện sản xuất kỹ thuật chưa đảm bảo Nhà nước cần phải quy định cụ thể tên hàng, mức thuế, nhà nước quản lý hạn ngạch hay giấy phép để công ty làm sở ký kết hợp đồng khai báo hải quan, tính thuế Khi có thay đổi sách thuế, nhà nước cần báo cho công ty biết trước từ đến tháng để công ty kịp thời điều kế hoạch kinh doanh Ngồi ra, thuế nhập nguồn thu quan trọng ngân sách nhà nước để bảo vệ sản xuất nước Tuy nhiên số máy móc thiết bị không sản xuất mà phải nhập để phục vụ nhu cầu nước lại có mức thuế cao Điều ảnh hưởng tới hoạt động nhập cơng ty 4.3.2 Chính sách tỷ giá SVTH: Đặng Thị Phương 37 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế Ổn định tỷ giá hối đoái chế quản lý tỷ giá hối đoái Tỷ giá nhân tố tác động mạnh mẽ tới hoạt động nhập doanh nghiệp Vì nhà nước cần điều chỉnh để giữ cho tỷ giá hối đoái mức phù hợp với mục tiêu phát triền kinh tế đất nước làm giảm biến động tỷ giá 4.3.3 Kiến nghị với quan hải quan Hải quan từ trước đến nỗi lo doanh nghiệp nhập Nó in sâu vào tiềm thức số cán hải quan sách nhiễu, gây lòng tin Thủ tục hải quan đơn giản hóa nhiều Hơn phủ cho phép áp dụng tiến trình thơng quan điện tử, rút ngắn thời gian chờ đợi doanh nghiệp, nhiên doanh nghiệp chưa thấy n tâm Chính cần sửa đồi hồn chỉnh thủ tục hải quan, xóa bỏ tâm lý coi thủ tục hải quan vấn nạn Muốn vậy, nhà nước cần có chương trình đào tạo đội ngũ cán hải quan có đạo đức giỏi nghiệp vụ Bên cạnh phải có biện pháp nghiêm khắc cán hải quan vi phạm pháp luật gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp Đặc biệt cần có văn thơng quan điện tử tới doanh nghiệp, làm rút ngắn thời gian, tạo thơng thống cần thiết khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập SVTH: Đặng Thị Phương 38 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế KẾT LUẬN Kế hoạch đề đại hội IX Đảng ta khuyến khích xuất số lượng giá trị để thu ngoại tế, bên cạnh đó, khơng hạn chế nhập máy móc trang thiết bị đại mà nước ta chưa có khả sản xuất sản xuất khơng hiệu góp phần đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân Mở rộng đa dạng hóa thị trường phương thức kinh doanh, hội nhập thắng lợi vào kinh tế giới Về phía doanh nghiệp đòi hỏi phải có lực quản lý điều hành hoạt động nhập có hiệu quả, có tiềm lực tài khả kinh doanh Trên sở nghiên cứu quy trình nhập công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam thời gian vừa qua hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS An Thị Thanh Nhàn, em nhận thấy số thuận lợi tận dụng số khó khăn cần khắc phục đồng thời có số kiến nghị thơng qua khóa luận tốt nghiệp: “ Hồn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw Trung Quốc công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam” Do vốn hiểu biết ít, tầm nhìn hạn chế, chắn chun đề nhiều thiếu sót vướng mắc Em mong nhận đóng góp bảo từ phía thầy Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS An Thị Thanh Nhàn, giúp đỡ phòng ban, nhân viên phòng Xuất nhập công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam giúp em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Đặng Thị Phương 39 Lớp: K45E2 PGS.TS An Thị Thanh Nhàn Khoa Thương mại Quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO [1].(Nguồn: Nguyễn Trọng Đàn – Hợp đồng thương mại quốc tế - 1997 – Nhà xuất Thống kê) PGS.TS Dỗn Kế Bơn (2010), Giáo trình Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, NXB Chính trị hành Vũ Hữu Tửu (2006), Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, NXB Giáo dục Hà Nội GS.TS Võ Thanh Thu (2011), Giáo trình kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Lao động - Xã hội Công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam Các website: - Bộ thương mại: www.mot.vn - Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn - Phòng thương mại cơng nghiệp Việt Nam www.vcci.com.vn - web công ty: www.faw.com SVTH: Đặng Thị Phương 40 Lớp: K45E2 ... động nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam 24 3.3 Phân tích quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH. .. nhằm hồn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng công ty Đối tượng nghiên cứu đề tài quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam Phạm... nặng từ tập đồn Faw cơng ty TNHH Quốc tế FAW Việt Nam Chương 4: Định hướng giải pháp số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình nhập mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đồn Faw Trung Quốc cơng ty TNHH Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn faw trung quốc của công ty TNHH quốc tế FAW việt nam , Hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn faw trung quốc của công ty TNHH quốc tế FAW việt nam , Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: “ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG TỪ TẬP ĐOÀN FAW TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM”., Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC CÔNG TY KINH DOANH QUỐC, Lợi ích mà các công ty thương mại quốc tế mang lại cho một quốc gia là rất lớn, chiếm một phần lớn trong GDP của nước đó. Các công ty thương mại quốc tế phát triển mạnh cùng với sự phát triển của công nghiệp hoá, giao thông vận tải, toàn cầu hóa, công ty , Để làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có thể trực tiếp tiến hành hoặc ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan. Nếu ủy quyền cho đại lý doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ các chứng từ và làm giấy ủy quyền để đại lý tiến hành làm thủ tục hải quan, giám sát , Sau đó tùy theo từng loại PTVT mà doanh nghiệp bố trí các phương pháp nhận hàng cho phù hợp., 3 Một số vấn đề ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay, Chương 3. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM., 2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam, 3 Phân tích quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng từ tập đoàn Faw Trung Quốc của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam, 4 Kết luận về quy trình nhập khẩu mặt hàng xe tải hạng nặng của công ty TNHH quốc tế Faw Việt Nam, Chương 4. ĐỊNH HUỚNG GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG XE TẢI HẠNG NẶNG CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FAW VIỆT NAM., 3 Một số kiến nghị vĩ mô

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm