Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

84 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 13:23

Luận văn nhằm thực hiện nhằm những mục tiêu chính sau đây: Xác định thành phần loài và mật độ côn trùng nước tại một số hệ thống suối thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông; đánh giá mức độ đa dạng về loài côn trùng nước dựa vào một số chỉ số đa dạng sinh học. MỞ ĐẦU Cơn trùng nước bao gồm những lồi có ít nhất một giai đoạn phát triển  trong vòng đời của chúng sống trong nước. Cùng với sự phong phú của các dạng  thủy vực như  thủy vực nước đứng, nước chảy hay các thủy vực tạm thời và   nhân tạo đã tạo nên những quần xã cơn trùng nước vơ cùng đa dạng.  Cũng như các động vật khơng xương sống khác, cơn trùng nước góp phần  duy trì hệ sinh thái thủy vực phát triển ổn định. Chúng là những mắt xích khơng   thể  thiếu trong mạng lưới thức ăn của các hệ  sinh thái. Nhiều nhóm cơn trùng   nước còn có chức năng lọc nước giữ cho mơi trường sống của chúng trong sạch,   hay một số khác lại tạo nguồn ơxy do chúng ăn nạo các lớp tảo phát triển trên bề  mặt đá hoặc lá cây thủy sinh. Bên cạnh đó, các lồi cơn trùng nước còn có ý nghĩa  lớn đối với đời sống con người. Hầu hết, chúng là đối tượng được sử  dụng   trong giám sát sinh học. Do một số lồi rất nhạy cảm đối với sự  biến đổi của   mơi trường nên chúng được dùng làm sinh vật chỉ  thị  đánh giá chất lượng mơi  trường nước. Ngồi ra, việc nghiên cứu sử dụng cơn trùng nước làm thức ăn cho   ngành thủy sản cũng được quan tâm đến. Nhiều doanh nghiệp dựa trên tập tính   vũ hóa của một số nhóm cơn trùng nước tiêu biểu như  bộ Phù du, đã tạo ra một  số   lượng   lớn   lưỡi   câu   bắt   chước   hình   dạng   chúng   phục   vụ   cho   hoạt   động   thương mại và giải trí của con người trong nhiều năm qua Sự  đa dạng cùng với vai trò của cơn trùng nước là rất lớn nhưng trong   thực tế nhiều lồi còn chưa được biết đến, đặc biệt là những vùng nhiệt đới trên   giới. Việt Nam là một trong các nước nhiệt đới, những năm gần đây cơn  trùng nước cũng đã được quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, những nghiên cứu này  vẫn còn ít và tản mạn, vì vậy đề  tài: “ Nghiên cứu đa dạng sinh học của cơn  trùng nước   Khu Bảo tồn nhiên nhiên Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa” được  thực hiện nhằm những mục tiêu chính sau đây: ­ Xác định thành phần lồi và mật độ cơn trùng nước tại một số hệ thống   suối thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Lng ­ Đánh giá mức độ đa dạng về lồi cơn trùng nước dựa vào một số chỉ số  đa dạng sinh học Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân  tác giả  còn rất hạn chế  nên bản luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất   mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cơ giáo và các bạn để tác giả có  điều kiện rút kinh nghiệm và hồn thiện luận văn một cách tốt nhất Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Tình hình nghiên cứu cơn trùng nước trên thế giới Cơn trùng nước được các nhà khoa học trên thế  giới quan tâm và nghiên  cứu từ  rất sớm. Qua các cơng trình nghiên cứu đã cơng bố, cho đến nay đã xác  định có 9 bộ  chính thuộc cơn trùng nước đó là các bộ: Phù du (Ephemeroptera),  Chuồn chuồn (Odonata), Cánh úp (Plecoptera), Cánh nửa (Hemiptera), Cánh lông  (Trichoptera),   Cánh   cứng   (Coleoptera),   Hai   cánh   (Diptera),   Cánh   rộng  (Megaloptera), Cánh vảy (Lepidoptera).  Nhiều cơng trình nghiên cứu về phân loại và sinh thái của cơn trùng nước   đã được công bố (Ross, 1944; Usinger, 1956; Edmondson, 1959; Klots, 1966) [43]   Từng        nhóm  này    nghiên  cứu    tổng  hợp  trong    tài  liệu  chuyên khảo về phân loại học (Eaton, 1871, 1883­1888; Lepneva, 1970, 1971; Mc   Cafferty,  1973,  1975; Kawai,  1961,  1963),  sinh  thái  học  (Corbet,  1999;  Brittain,  1982) và tiến hóa (Edmunds, 1972; Mc Cafferty, 1991, 1999) [24].  Các lồi cơn trùng nước rất nhạy cảm với sự  biến đổi của mơi trường,  nhiều lồi trong số  chúng là những sinh vật quan trọng trong chỉ thị chất lượng   mơi trường nước. Do đó, đã có rất nhiều những cơng trình nghiên cứu về  lĩnh   vực ứng dụng này như Kuehne (1962), Wilhm & Dorris (1968), Barnes & Minshall   (1983), Morse (1984) [50].  Sự  đa dạng về hình thái và tầm quan trọng của cơn trùng nước trong các   hệ  sinh thái thủy vực mang lại nhiều khám phá thú vị  trong mơ tả  và phân loại   cho các nhà cơn trùng học đồng thời thúc đẩy phạm vi nghiên cứu ngày càng   được mở  rộng đi sâu vào những cơ  chế  sinh thái học như  biến động quần thể,   các mối quan hệ dinh dưỡng. Tiêu biểu như các cơng trình của Lindeman (1942),   Cummins & Klug (1979), Merritt & Cummins (1984), Resh & Rosenberg (1984),  Cummins (1974, 1996) [47]  Đến cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, nhiều nhà khoa học đã cơng bố  hàng loạt các cơng trình nghiên cứu về cơn trùng nước như: Mc Cafferty (1983),  Kawai   (1985),   Morse  et   al   (1994),   Yang   &   Tian   (1994),   Merritt   &   Cummins  (1996), Mc Cafferty (1999)… Các nghiên cứu này đã đưa ra khóa định loại tới  giống, thậm chí tới lồi cơn trùng nước dựa vào hình thái con trưởng thành và ấu   trùng. Bên cạnh đó các tác giả còn đề cập đến một số ứng dụng của chúng trong   sinh thái học [47] Nghiên cứu về bộ Phù du (Ephemeroptera) Phù du là một bộ cơn trùng có cánh cổ sinh. Những hóa thạch cổ xưa được  tìm thấy   kỷ  Cacbon và kỷ  Pecmia cách đây 250 triệu năm (Edmunds, 1982;   Dudgeon, 1999). Đến năm 2008, trên thế  giới đã phát hiện được hơn 3000 lồi  thuộc hơn 400 giống của 42 họ thuộc bộ Phù du [28]. Phù du là những cơn trùng   phân bố rộng khắp trên thế giới, giai đoạn ấu trùng của chúng có mặt ở hầu hết  các thủy vực nước ngọt như: ao, sơng, suối, đầm lầy đến những vùng nước nơng   của hồ (Needham et al., 1935; Burk, 1953; Edmunds et al. , 1976) [54].  Thời kì đầu, Phù du chủ  yếu được nghiên cứu bởi những nhà khoa học  châu Âu và châu Mỹ. Lineaus (1758) là người đầu tiên đặt nền móng cho các  nghiên cứu về Phù du khi mơ tả 6 lồi Phù du có mặt ở châu Âu và xếp chúng vào   một nhóm mà ơng đặt tên là Ephemera [54].  Vào những thập niên cuối của thế kỷ  XIX hàng loạt các cơng trình nghiên  cứu được cơng bố  của Eaton (1871, 1881, 1883 ­1888, 1892) đã cung cấp những  kiến thức cơ bản về Phù du, đặc biệt là những đặc điểm dùng cho việc xây dựng   khóa định loại đến các họ  và giống. Thế  kỷ  XX, đánh dấu cho một giai đoạn  bùng nổ  các nghiên cứu về  Phù du, điển hình là các cơng trình nghiên cứu của   Ulmer (1920, 1924, 1925, 1932, 1933), Navás (1920, 1930), Lestage (1921, 1924,  1927, 1930), Needham et al. (1935) [54] Về  hệ  thống phân loại học, Edmunds (1962) là người đầu tiên xây dựng   cây phát sinh lồi của Phù du và hệ thống phân loại đến họ. Do việc nghiên cứu  về Phù du phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu nên hệ thống phân loại của  ơng ngày càng bị  hạn chế, bởi vậy Tshernova (1972), Mc Cafferty & Edmunds   (1973), Mc Cafferty (1991) [4], đã bổ  sung những dẫn liệu mới và chỉnh lý khóa   phân loại cho phù hợp với thực tế nghiên cứu đòi hỏi. Gần đây, Odgen & Whiting  (2005)   đã  tổng  hợp   những  nghiên  cứu     phân  loại  học     Mc   Cafferty   &   Edmunds đồng thời  đưa ra giả  thuyết mới về  nguồn gốc phát sinh của Phù du   dựa trên những nghiên cứu về sinh học phân tử [61] Ở châu Á, những nghiên cứu đầu tiên về Phù du từ các nhà khoa học đến   từ  châu Âu như  Navás (1922, 1925), Lestage (1921, 1924)  [54]. Khu hệ  Phù du  Trung Quốc và Đơng Nam Á được nghiên cứu bởi Ulmer (1935 ­ 1936, 1939),  no (1931, 1969) và Hsu (1931­ 1932, 1935­ 1936, 1936 ­ 1937, 1937­ 1938) [13].  Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, những báo cáo về  Phù du chủ  yếu quan tâm tới   những vấn đề sinh thái học của ấu trùng Phù du trong hệ sinh thái nước ngọt và  các khóa phân loại (Gose, 1979 ­ 1980, 1985; Uesno, 1980; Yoon và Bae, 1988;  Yoon, 1995) [13].  Cho đến nay, những nghiên cứu liên quan đến phân loại và hệ  thống học   Phù du khá tỉ mỉ, các nhà khoa học đã xây dựng khố phân loại chi tiết tới lồi kể   giai đoạn  ấu trùng và trưởng thành. Ngồi các cơng trình nghiên cứu về  đặc  điểm phân loại của Phù du, nhiều nhà khoa học còn quan tâm nghiên cứu đến các  khía cạnh khác nhau liên quan đến nhóm cơn trùng nước này như: sinh thái học,   địa động vật. Điển hình là Neddham et al. (1935) [54], đã cơng bố các số liệu về  vòng đời, q trình lột xác chuyển từ  đời sống dưới nước lên cạn, tập tính dinh  dưỡng, tập tính sinh sản, biến động số lượng theo mùa  của nhiều lồi Phù du   Gần đây, Brittain (2008) đã cung cấp những nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng  của biến đổi khí hậu đối với sự phân bố và đa dạng của bộ Phù du [16].  Về mặt ứng dụng, một số cơng trình của Landa & Soldan (1991), Bufagni  (1997) đã đề cập đến việc sử dụng Phù du lam sinh vât chi thi mơi tr ̀ ̣ ̉ ̣ ương n ̀ ước   Vì nhiều lồi Phù du rất nhạy cảm với sự biến đổi của mơi trường [54].  Tương  lai tới, hướng nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sinh thái phục hồi và bảo tồn   các lồi cũng như các nghiên cứu ứng dụng của Phù du vào thực tiễn Nghiên cứu về bộ Chuồn chuồn (Odonata) Chuồn chuồn cũng là một trong những nhóm ngun thủy và cổ  xưa. Các   hóa thạch của chúng còn đến hiện nay được biết từ kỷ Trias. Hiện nay, người ta   phân biệt ra hai bộ  phụ, Anisoptera (Chuồn chuồn ngơ) và Zygoptera (Chuồn  chuồn kim). Hai lồi còn sót lại thuộc giống  Epiophlebia thuộc vùng Himalaya và  Nhật Bản, trước đây được xếp chung vào bộ  phụ  cổ  Anisozygoptera, hiện nay   được xếp vào bộ phụ  Anisoptera [24]. Trong những năm gần đây, Chuồn chuồn  trở thành mục tiêu của nỗ lực bảo tồn ở nhiều quốc gia như Bắc Mỹ, châu Âu và  châu Á. Theo Silsby (2001) [48], bộ Chuồn chuồn gồm có 8 tổng họ, 29 họ, 600   giống và 5.700 lồi đã được mơ tả trên tồn thế giới. Chúng là những lồi có kích   thước cơ  thể  lớn, giai đoạn thiếu trùng sống trong mơi trường nước trong khi  giai đoạn trưởng thành sống hồn tồn trên cạn Các nghiên cứu về  Chuồn chuồn  được bắt đầu từ  khoảng cuối thế  kỉ  XIX, nhưng sang thế kỉ XX Chuồn chuồn mới ngày càng nhận được chú ý nhiều  hơn bởi các nhà nghiên cứu phân loại học và sinh thái học. Ở giai đoạn đầu, các  cơng trình nghiên cứu về  Chuồn chuồn chủ  yếu tập trung mơ tả  hình dạng và   đặc điểm ngồi các lồi Chuồn chuồn thu thập được ở châu Á và châu Âu nhằm   xây   dựng   khóa   định   loại   Điển   hình   cho     cơng   trình   nghiên   cứu     là:  Needham (1930), Fraser (1933, 1934, 1936), Askew (1988), Zhao (1990), Hisore &  Itoh (1993), Wilson (1955) [1].  Lieftinck (1954) là tác giả  có nhiều nghiên cứu về  Chuồn chuồn tại khu   vực Đơng Nam Á. Tại Đài Loan, Lieftinck et al. (1984) đã cơng bố danh sách các  lồi Chuồn chuồn đầu tiên với tổng số  135 lồi và phân lồi. Cho tới năm 2005,   danh sách này đã được bổ sung lên tới 148 lồi và phân lồi được biết đến ở Đài   Loan. Ở  Hàn Quốc, những nghiên cứu về bộ Chuồn chuồn cũng được quan tâm  từ  rất lâu, như  các nghiên cứu của Okamoto (1924), Doi (1932, 1933, 1935, 1937,   1943), Haku (1937), Kamijo (1933, 1937), Asahina (1939, 1989), Miyazaki (1986)  và Eda (1986) [83].  Ngồi các cơng trình nghiên cứu về phân loại học còn có những cơng trình   nghiên cứu về  sinh học, sinh thái học và tập tính sinh học của Corbet (1999),   Silsby (2001) [5]. Những nghiên cứu này chủ yếu dựa vào giai đoạn trưởng thành.  Đối với giai đoạn thiếu trùng, Ishida & Ishida (1985) đã xây dựng khóa định loại  có kèm theo hình vẽ rõ ràng tới giống ở vùng châu Á [1].  Nghiên cứu về bộ Cánh úp (Plecoptera) Cánh úp là một bộ nhỏ trong lớp cơn trùng biến thái khơng hồn tồn. Hiện  nay, có hơn 3.497 lồi đã được mơ tả  trên thế  giới [25]. Trong 30 năm qua, số  lượng lồi Cánh úp đã tăng lên một cách đáng kể (Mc Cafferty, 1990  ước tính có   2100 lồi) và nếu xu hướng này tiếp tục số lượng sẽ tăng lên gấp đơi trong tương   lai khơng xa.  Cánh úp là bộ có phân bố trên tất cả các châu lục, ngoại trừ  Nam Cực và  tạo thành một thành phần quan trọng trong các hệ  sinh thái nước chảy. Khu hệ  Cánh úp đa dạng nhất  ở khu vực Bắc Mỹ 674 lồi ( Stark & Baumann, 2009) và  khu vực châu Âu 426 lồi (Fochetti & Tierno de Figueroa, 2004). Khu hệ tại Úc  191 lồi (Michaelis & Yule, 1988), New Zealand 104 lồi (McLellan, 2006), Trung  Mỹ 95 lồi, Nam Mỹ 378 lồi (Heckman, 2003) và châu Phi 126 lồi [25].  Khu vực  Bắc Mỹ và Châu Âu là hai khu vực đã được nghiên cứu nhiều hơn cả, trong khi   đó những dẫn liệu về Cánh úp ở Trung và Nam Mỹ còn rất nghèo nàn và chưa đủ  để đại diện cho mức độ đa dạng thật sự ở các khu vực này Ở châu Á, các cơng trình nghiên cứu về khu hệ Cánh úp đã được tiến hành   bởi một số nhà cơn trùng học châu Âu và châu Á. Vào những năm 30 của thế kỷ  trước, Wu & Classen (1934, 1935, 1937, 1938) [43] đã đưa ra hệ  thống các bậc  phân loại của bộ Cánh úp tại miền Nam Trung Quốc. Kawai (1961 ­ 1975) nghiên  cứu một số lồi Cánh úp ở  Đơng Nam Á,  Ấn Độ, Sri Lanka  [4]. Vào thập niên  80 của thế kỷ XX, Zwick (1980, 1983, 1985, 1988) cũng đưa ra những nghiên cứu   về khu hệ Cánh úp ở Đơng Nam Á. Uchida et al. (1988, 1989) [4] mơ tả  một vài  lồi thuộc  Perlinae  (Perlidae)   Malaysia, Thái Lan và hai giống   Cryptoperla,   Yoraperla   thuộc họ  Peltoperlidae   Nhật Bản và Đài Loan. Stark (1979, 1987,   1983,   1991,   1999)   [17]     ghi   nhận   nhiều   loài     thuộc   họ   Peltoperlidae   và  Perlidae ở các nước phương Đơng  Cho đến nay, khu vực Châu Á đã xác định được khoảng 1.527 lồi. Trong  đó, có khoảng 784 lồi từ  khu vực Đơng Nam Á (Sivec & Yang, 2001), Trung   Quốc dự tính khoảng 350 lồi, Tây Á khoảng 114 lồi, Trung Á khoảng 51 lồi và  một số  lượng nhỏ  các lồi   một số  nước [25]. Mặc dù, những nghiên cứu về  khu vực châu Á còn rất hạn chế nhưng một thực tế cho thấy độ  đa dạng của bộ  Cánh úp có thể lớn hơn rất nhiều so với châu Âu và Bắc Mỹ.  Mới đây, Du (1998, 1999, 2000) đã cơng bố  những tài liệu liên quan đến  Perlidae   miền Nam Trung Quốc [17]. Sivec & Stark (2010) đã cơng bố  7 lồi  mới của giống  Phanoperla  Banks (Perlidae) và 8 lồi mới của giống  Nemoura   (Nemoridae)   khu vực Thái Lan và Việt Nam [67, 68]. Sivec & Stark (2011) bổ  sung thêm 5 loài  mới của  giống  Neoperla  Needham   3 lồi mới của  giống  Phanoperla Banks tại Palawan và Mindanao bán đảo Philippine [71]. Stark et al.  (2012) đã miêu tả  một lồi mới và ghi nhận sự  xuất hiện lần đầu tiên của một  lồi thuộc giống Anacroneuria (Perlidae) từ Ecuador và Paraguay [74] Tuy nhiên, đứng trước thực trạng ơ nhiễm hiện nay ngày càng tăng và sự  thay đổi các khóa phân loại cao của bộ Cánh úp, một số lượng lớn Cánh úp đã bị  suy giảm thành các quần thể  nhỏ  bị  cơ lập, thậm chí nhiều lồi trong số  chúng  đang đi tới diệt vong. Có lẽ bộ Cánh úp là một trong các nhóm có nguy cơ tuyệt  chủng cao nhất trong lớp cơn trùng (Fochetti & Tierno de Figueroa, 2004) [25] Nghiên cứu về bộ Cánh lơng (Trichoptera) Cánh lơng là bộ cơn trùng nước đa dạng nhất trong hệ sinh thái nước ngọt  và phân bố ở tất cả các vùng địa lý trên trái đất. Ấu trùng và nhộng của bộ này có   thể sống cả ở những suối nước lạnh và nóng (tới 340C), rất hiếm khi thấy có ở  biển. Theo Morse (2012), trên thế giới đã xác định được 14.548 lồi, 616 giống và  49 họ  còn tồn tại. Ngồi ra, có 685 lồi thuộc 125 giống và 12 họ  đã hóa thạch   của bộ Cánh lơng [30].  Ở  Đơng Nam Á,  bộ  Cánh lơng được nghiên cứu từ  rất sớm bởi Ulmer   (1911, 1915, 1925, 1927, 1930, 1932) và Navás (1913, 1917, 1922, 1930, 1932). Trong  khi các hướng nghiên cứu chủ  yếu dựa vào giai đoạn trưởng thành thì Ulmer đã  mở ra hướng nghiên cứu dựa vào giai đoạn ấu trùng vào những năm 1955 và 1957  [26]. Trong giai đoạn này, việc nghiên cứu về Cánh lơng ở các nước Châu Á cũng  bắt đầu được chú trọng, Ulmer (1905 ­ 1951, 1955, 1957),  Malicky (1955),  Morse  (2009),  Banks (1937) là người đầu tiên nghiên cứu khu hệ  Cánh lơng Philippin.  Đặc biệt trong những năm gần đây, có hàng loạt các cơng trình nghiên cứu mới    Cánh lơng được cơng bố  như  tác giả  Malicky (2007) đã liệt kê 327 lồi và  chứng minh sự đa dạng của Cánh lơng trên đảo Sumatra cao hơn so với các khu  vực khác xung quanh Indonesia [26]. Năm 2008, Johason & Oláh đã cơng bố 7 lồi  mới thuộc giống Tinodes (Psychomyiidae) cho khu hệ Cánh lơng Đơng Nam Á và  1 lồi mới từ Hồng Kơng [33]  Năm 2009, Sharma & Chandra đã cung cấp một danh sách gồm 1046 lồi,   94 giống, 27 họ  của khu hệ Cánh lơng  Ấn Độ. Các nghiên cứu cũng được quan   tâm   một số  quốc gia khác như  Nhật Bản phải kể  tới Iwata (1927), Tanida   (1986, 1987), Ito & Ohkawa (2012); Trung Quốc (Martynov, 1930, 1931; Wang,   1963),   Thái   Lan   (Chantaramongkol   &   Malicky,   1989,   1991­1993,   1995,   1997;  Radomsuk, 1999; Sangpradub  et al., 1999; Malicky  et al., 2001, 2002; Chaiyapa,  2001) [3]  Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế về định loại  ấu trùng tới giống và   lồi nên các nghiên cứu   Đơng Nam Á mới chỉ  dừng lại   giai đoạn trưởng   thành. Các khóa định loại của bộ  Cánh lơng   Đơng Dương (Lào, Campuchia và  Việt Nam) dựa trên những nghiên cứu của tác giả Wallace et al. (1990), Edington  & Hildrew (1995) và Wiggins (1996) [26] Olash & Johanson (2010) đã cơng bố 19 lồi mới thuộc họ Dipseudopsidae  cho khoa học từ  các mẫu vật thu được tại  Ấn Độ, Malaysia, Lào và Việt Nam  [62]. Tại Nhật Bản, Ito & Ohakawa (2012) đã ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của  hai lồi Cánh lơng thuộc giống  Ugandatrichia  (Hydroptilidae) kèm theo những  miêu tả chi tiết cho giai đoạn ấu trùng, nhộng và trưởng thành của các lồi thuộc  giống này tại đây [29]. Trong giai đoạn hiện nay, hướng nghiên cứu đánh giá  chất lượng nước dựa trên đối tượng là các lồi thuộc nhóm cơn trùng này được   nhiều nhà khoa học quan tâm tìm hiểu.  Nghiên cứu về bộ Cánh nửa (Hemiptera) Cơn trùng nước bộ Cánh nửa là một bộ có phân bố tồn cầu, chỉ trừ Nam  Cực     chúng   đa   dạng       vùng   nhiệt   đới   Bao   gồm     nhóm   chính:  Gerromorpha   (nhóm   sống     màng   nước)     Nepomorpha   (nhóm   sống   dưới  nước). Ngồi ra còn có một nhóm nữa là Leptopodomorpha, tuy khơng sống ở mơi  trường nước nhưng kiếm ăn, bắt mồi  ở gần bờ  nước. Một số tác giả  cũng tính   nhóm này vào nhóm sống ở nước [64].  Năm 2008, thế giới xác định được 4.810 lồi, 343 giống và 23 họ thuộc bộ  Cánh nửa trong đó bao gồm 4.656 lồi, 326 giống, 20 họ sống ở nước ngọt. Ngồi  ra, hơn 1.100 lồi còn lại đã được mơ tả rõ ràng [63]. Khu vực Đơng và Nam Á có  số  lượng lồi chiếm  ưu thế, đặc biệt có nhiều giống thậm chí là phân họ  đặc   hữu [24]. Bộ  Cánh nửa   nước có thành phần lồi đa dạng nhất tại khu vực   Trung và Nam Mỹ (trên 1289 lồi), khu vực Đơng và Nam Á (trên 1100), Á­Úc trên  654 lồi, Châu Mỹ trên 400 lồi [63] Trên thế  giới đã có nhiều cơng trình nghiên cứu bộ  Cánh nửa   nước về  hình thái, sinh học, sinh thái, phân loại và chủng loại phát sinh như: Cheng &   Fernando   (1969),   Menke   (1979),   Andersen   (1985),   Schuh   &   Slater   (1995),  Hilsenwoff (1991) [21, 61, 81].  Ở Châu Á, các cơng trình nghiên cứu về bộ Cánh nửa được bắt đầu bằng  các nghiên cứu của Lundblad (1933), La Rivers (1970), Lansbury (1972, 1973) [50]   10 khơng  đồng nhất.  Trong nghiên cứu này,  số   điểm thu mẫu    Khu  BTTN Pù  Lng là 18 điểm, trong khi đó các khu vực nghiên cứu khác chỉ  thu mẫu tại 6   điểm.  Hình 8. So sánh số lượng lồi cơn trùng nước ở Pù Lng và một số  khu vực nghiên cứu khác Trên cơ sở thành phần lồi cơn trùng nước ở các khu vực nghiên cứu, tiến   hành tính chỉ số tương đồng giữa 4 khu vực nghiên cứu  (Bảng 10). Khu BTTN Pù  Lng, tỉnh Thanh Hóa có chỉ số tương đồng về lồi cơn trùng nước cao nhất so   với Vườn Quốc gia Tam Đảo (44,95%), tiếp theo là Bạch Mã (43,67%) và thấp  nhất với Vườn Quốc gia Bi­ Doup (38,06%). Kết quả này cũng thể  hiện rõ qua  sơ đồ mối tương quan giữa các khu vực nghiên cứu ở hình 9 Bảng10. Chỉ số tương đồng (%) giữa các khu vực nghiên cứu   70 Tam Đảo Pù Lng Bạch Mã Bi­ Doup Tam Đảo         Pù Luông 44,95       Bạch Mã 45,09 43,67     Bi­ Doup 38,66 38,06 64,03   Hình 9. Mối tương quan giữa các khu vực nghiên cứu Kết quả  này chỉ  phản ánh được phần nào mối tương quan giữa các khu   vực nghiên cứu, bởi sự  so sánh phụ  thuộc chặt chẽ  vào nhiều yếu tố  liên quan    thời gian thu mẫu, địa điểm khu vực lấy mẫu… Vì vậy, để  hồn thiện hơn   cần có những nghiên cứu bổ sung 71 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN 1. Tại khu BTTN Pù Lng, tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 173 lồi của   144 giống thuộc 70 họ  của 9 bộ  cơn trùng nước. Trong đó, bộ  Phù du 40 lồi   (23,1%), bộ Cánh lơng 39 lồi (22,5%), bộ Cánh nửa 26 lồi (15%), bộ Cánh cứng  20 lồi (11,6%), bộ Chuồn chuồn  là 19 lồi (11%), bộ Hai cánh 17 lồi (9,8%), bộ  Cánh úp là 7 lồi (4%), bộ Cánh vảy 4 lồi (2,3%), bộ Cánh rộng 1 lồi (0,7%).  2. Mật độ  cơn trùng nước có xu hướng giảm dần từ  các suối thuộc khu  vực đầu nguồn đến khu vực cuối nguồn, khu vực đầu nguồn là 12,97± 4,85 cá  thể/0,25m2; khu vực cuối nguồn là 7,01 ± 3,52 cá thể/0,25m2  Mức độ  đa dạng của cơn trùng nước tại Khu BTTN Pù Lng, tỉnh   Thanh Hóa   mức độ  tốt và rất tốt. Chỉ  số  đa dạng sinh học Shannon ­ Weiner   (H’) đạt giá trị trung bình là 4,54 ±0,19. Chỉ số phong phú lồi Margalef (d) đạt giá  trị  trung bình là 8,90 ±1,34. Chỉ  số  lồi  ưu thế  trung bình (DI) giữa các khu vực  nghiên cứu có độ chênh lệch khơng nhiều và có giá trị trung bình là 0,28 ±0,03 4. Quần xã cơn trùng nước tại khu vực nghiên cứu được xếp vào 5 nhóm  chức năng: ăn lọc   tầng nước, ăn lọc   tầng đáy, ăn nhai nghiền, ăn thịt và ăn   nạo. Trong đó, nhóm ăn nhai nghiền phong phú   các suối đầu nguồn, nhóm ăn  nạo và ăn lọc phong phú   các suối thuộc khu vực giữa và cuối nguồn. Nhìn   chung, các lồi thuộc nhóm ăn lọc tầng đáy, ăn nạo và ăn thịt chiếm ưu thế ở cả  ba khu vực đầu nguồn, giữa nguồn và cuối nguồn của suối 5. So sánh kết quả  nghiên cứu   Khu BTTN Pù Lng với các khu vực  nghiên cứu khác thấy số lượng lồi thu được ở  đây lớn nhất và thành phần lồi   có mối quan hệ gần nhất với Vườn Quốc gia Tam Đảo ĐỀ NGHỊ 72 1. Đây là nghiên cứu đầu tiên về  cơn trùng nước   Khu BTTN Pù Lng,  do vậy cần tiếp tục điều tra, mở  rộng phạm vi nghiên cứu, để  có các kết quả  đầy đủ hơn về đa dạng cơn trùng nước.  2. Cần có thêm các dẫn liệu về phân loại học để có thể xác định tên đầy  đủ, chính xác của các lồi chưa được định tên trong nghiên cứu này.  TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1.  Đỗ  Mạnh Cương (2004), Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ Odonata khu   vực Mã Đà, Cát Tiên ­ Tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sỹ Sinh học, Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên ­ Đại học Quốc gia Hà Nội   Phạm   Thị   Diệp   (2010),  Thành   phần   lồi   Cơn   trùng   nước     Cánh   nửa   (Hemiptera)  ở một số thủy vực thuộc khu vực Vĩnh Cửu và Vườn Quốc gia   Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học  tự nhiên ­ Đại học Quốc gia Hà Nội 3. Nguyễn Văn Hiếu (2009), Nghiên cứu đa dạng côn trùng nước ở Vườn Quốc   gia Tam Đảo,Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ khoa học, Trường Đại học Quốc  gia Hà Nội 4. Nguyễn Thị Minh Huệ (2009), Nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nước  ở   Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế,  Luận văn thạc sĩ khoa học,  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ­ Đại học Quốc gia Hà Nội 5. Đặng Quốc Quân (2008), Đa dạng về bộ Chuồn chuồn (Odonata ­ Insecta) tại   Vườn Quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nơng, tỉnh Đồng Tháp,  Luận văn  Thạc sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ­ Đại học Quốc gia  Thành phố Hồ Chí Minh 6. Nguyễn Xn Qnh, Clive Pinder, Steve Tilling (2001),  Định loại các nhóm   động vật khơng xương sống nước ngọt thường gặp  ở Việt Nam , Nhà xuất  bản Đại học Quốc gia Hà Nội 73 7. Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên (1980), Định loại động vật   khơng xương sống nước ngọt bắc Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ  thuật 8. Cao Thị Kim Thu (2009), “Dẫn liệu bước đầu về thành phần lồi họ Cánh úp  lớn (Perlidae, Plecoptera)  ở các tỉnh miền Trung Việt Nam”, Báo cáo khoa  học về  sinh thái và tài ngun sinh vật, Hội nghị  Khoa học tồn quốc lần   thứ 3, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr . 370­374 9. Cao Thị  Kim Thu (2011), "Danh lục các lồi thuộc họ  Cánh úp lớn (Perlidae,  Plecoptera, Insecta)   Việt Nam",  Báo cáo Khoa học về  Sinh thái và Tài   nguyên   sinh   vật,   Hội   nghị   Khoa   học   toàn   quốc   lần   thứ     NXB   Nông  nghiệp, Hà Nội, tr. 380­389.  10. Nguyễn Văn Vịnh (2005), “Dẫn liệu về  Phù du (Ephemeroptera, Insecta)  ở  Vườn  Quốc   gia   Ba   Vì,   Hà   Tây”,  Báo   cáo  khoa  học     Sinh  thái   và  tài   ngun sinh vật, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr. 266 ­ 268 11.   Nguyễn Văn Vịnh (2007), “Kết quả  bước đầu nghiên cứu thành phần lồi  Phù du (Insecta: Ephemeroptera) tại Vườn Quốc gia Bi Doup ­ Núi Bà, tỉnh  Lâm Đồng, Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nhà  xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tr. 210 ­ 212 12.  Nguyễn Văn Vịnh (2008), “Thành phần lồi và phân bố  theo độ  cao của bộ  Phù du (Insecta: Ephemeroptera) tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên ­  Huế”,  Báo cáo khoa học Hội nghị Cơn trùng học tồn quốc lần thứ 6, NXB  Nơng nghiệp Hà Nội, tr. 399 ­ 406 Tiếng Anh 13. Bae Y.J. (1997), “A historical review of Ephemeroptera systematics in northeast  Asia”,  Ephemeroptera & Plecoptera: Biology­Ecology­Systematics, pp. 405­ 417 74 14   Baumann,   R   W   &   Call  R   G   (2012),   “Lednia  tetonica,   a   new   species   of  stonefly from Wyoming (Plecoptera: Nemouridae)” Illiesia, 8(08), pp:104­110 15. Braasch D. & Jacobus L.M. (2011), “Two new species of Afronurus Lestage,  1924,   from   Hong   Kong,   China   (Ephemeroptera:   Heptageniidae)”,  Zootaxa 3062 16     Brittain   J   E   (2008),   "Mayflies,   Biodiversity   and   climate   change",  International   advances   in   the   ecology,   zoogeography   and   systematics   of   mayflies and stoneflies. University of California Publications in Entomology,  vol. 128, pp. 1­14 17. Cao T. K. T. (2002), Systematics of the Plecoptera (Insecta) in Vietnam, Thesis  for  the    Master’s   degree,  Department of  Biology,  The   Graduate   School  of  Seoul Women’s University, Korea 18   Cao   T   K   T   &   Bae   Y   J   (2003),   “Nymphs   of   Two   Peltoperlid   Stoneflies  (Plecoptera: Peltoperlidae) from Vietnam”,   Ins. Koreana, 19(3, 4), pp. 299 ­  302 19. Cao T. K. T. & Bae Y. J. (2007), “Chinoperlar hododendrona, a new species of  Perlidae (Insecta: Plecoptera) from Vietnam”, Intergrative Biosciences, 11(2),  pp. 125 ­ 128 20. Cao T. K. T., Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2008), “Aquatic Insect Fauna of Bach  Ma National Park in ThuaThien ­ Hue Province, Vietnam”, Proceedings of the   3nd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia (AESEA),  3, pp. 3 ­ 20 21. Cheng L., Yang C. M., Li D., Liu H. (2006), “Aquatic Heteroptera (Insecta:  Gerromorpha   &   Nepomorpha)   from   Xihuanbanna,   Yunnan,   China”,  The  raffeles bulletin of Zoology, pp. 203 ­ 214 22. Čiampor Jr F. , Čiamporová­ Zatovicová Z. & Kodada J. (2012), “Malaysian  species   of Dryopomorphus Hinton,   1936   (Insecta:   Coleoptera:   Elmidae)”,  Zootaxa 3564, pp. 1 ­ 16 75 23. Cover M. R., Resh V. H. (2008), “Global diversity of dobsonflies, fishflies, and  alderflies (Megaloptera; Insecta) and spongillaflies, nevrorthids and osmylids  (Neuroptera; Insecta) in freshwater”, Freshwater animal diversity assessment,  pp. 409 ­ 417 24   Dudgeon   D   (1999),  Tropical   Asian   Streams   ­   Zoobenthos,  Ecology   and  Conservation, Hong Kong University Press, Hong Kong.  25. Fochetti R., Tierno de Figueroa J. M. (2008), “Global diversity of   stoneflies  (Plecoptera; Insecta) in freshwater”, Freshwater animal diversity assessment,  pp. 365 ­ 377 26. Hoang D. H. (2005),  Systematics of the Trichoptera of Vietnam, Ph.D Thesis.  Seoul Women’s University, Korea 27   Hoang   D   H   &   Bae   Y   J     (2006),   “Aquatic   insect   diversity   in   a   tropical  Vietnamese stream in a comparison with that in a temperate Korean stream”,  The Japanese Society of Limnology, pp. 45 ­ 55 28   Hubbard   M   D.,   Barber   ­   James   H   M.,   Gattolliat   J.­L.,   Sartori   M   (2008),  Global   diversity   of   mayflies   (Ephemeroptera,   Insecta)   in   freshwater”,  Freshwater animal diversity assessment, pp. 339 ­ 350 29. Ito T. & Ohkawa A. (2012), “The genus  Ugandatrichia  Mosely (Trichoptera,  Hydroptilidae) in Japan”, Zootaxa 3394, pp. 48 ­ 58 30   Ito   T.,   Hayashi   Y   &   Shimura   N   (2012),   “The   genus  Anisocentropus  McLachlan (Trichoptera, Calamoceratidae) in Japan”, Zootaxa 3157, pp. 1­ 17 31. Jach M. A., Balke M. (2008), “Global diversity of water beetles (Coleoptera) in  freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, pp. 419 ­ 442 32. Jałoszyński P. (2011), “Ten new species of CephennulaJałoszyński (Coleoptera,  Staphylinidae, Scydmaeninae) from Malaysia”, Zootaxa 3113, pp. 36 ­ 52 33. Johanson & Oláh (2008), “Description of seven new Tinodess pecies from Asia  (Trichoptera: Psychomyiidae)”, The journal Zootaxa 1854, pp. 1­ 15 76 34   Johanson   &  Oláh  (2008),   “Helicopsyche   agnetae,   new   species   (Trichoptera,  Helicopsychidae) described from Hong Kong”, Zootaxa 1854, pp. 63 ­ 68 35. Jong H., Oosterbroek P., Gelhaus J., Reusch H., Young Ch. (2008), “Global  diversity of craneflies (Insecta, Diptera: Tipulidae or Tipulidae  sensulato) in  freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, pp. 457 ­ 467 36.  Jung S. W. (2006), Biodiversity of Aquatic Insects in a Mountai Stream of Sapa   Highland Area, Northern Vietnam, Thesis for Master’s degree, Department of  Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University, Korea 37. Jung S. W., Nguyen V. V., Nguyen Q. H., Bae Y.   J. (2008), “Aquatic insect  faunas   and  communities   of   a   mountain   stream   in  Sapa   Highland,   northern  Vietnam”, The Japanese Society of Limnology, pp. 219 ­ 229 38. Kalkman V. J., Clausnitzer V., Klaas­Douwe B., Dijkstra, Albert G., Paulson D.  R.,     Jan   van   Tol   (2008),   “Global   diversity   of   dragonflies   (Odonata)   in  freshwater”,  Freshwater animal diversity assessment, pp. 351 ­ 363 39  Kondratieff B. C. & Baumann R. W. (2012), “A new species of the western  north  America  genus  Triznaka  from  Oregon (Plecoptera:  Chloroperlidae)”,  Illiesia, 8(02), pp. 10 ­ 15 40. Kondratieff, B. C., R. E. Zuellig & D. R. Lenat (2011), “A new species of  Perlesta  (Plecoptera: Perlidae) from North Carolina with additional records  for North Carolina and Virginia”, Illiesia, 7(27), pp. 297 ­ 301 41. Lars H., Michael B., Chang M. Y. (2004), “Aquatic Coleoptera of Singapore  species richness, ecology and conservation”, The raffles bulletin of zoology, 52  (1), pp. 97 ­ 145 42   Leonard   C.,   Ferrington   Jr   (2008),   “Global   diversity   of   non­biting   midges  (Chironomidae; Insecta­Diptera) in freshwater”,  Freshwater animal diversity   assessment, pp. 447 ­ 455 77 43. Leopoldo M. Rueda (2008), “Global diversity of mosquitoes (Insecta: Diptera:  Culicidae) in freshwater”,  Freshwater animal diversity assessment,  pp. 477 ­  487 44. Lima L. R. C., Boldrini R. &Pinheiro U. (2012), “Imagos of Camelobaetidius  cayumba (Traver   &   Edmunds,   1968) (Ephemeroptera:   Baetidae)”,  Zootaxa 3401 45. McCafferty W. P. (1983),  Aquatic Entomology, Jones and Bartteth publishers,  Boston ­ London 46. Mey W., Speidel W. (2008), “Global diversity of butterflies (Lepidoptera) in  freshwater”, Freshwater animal diversity assessment, pp. 521 ­ 528 47. Merritt R. W. & Cummins K. W. (1996), An Introduction to the Aquatic Insects   of North America, Kendall/Hunt Publishing company, Iowa 48. Mitra A. (2006), “Current Status of the Odonata of Bhutan: A Checklist with  Four New Records”, Bhu.J.RNR, 2(1), pp. 136 ­ 143 49. Moor F. C, Ivanov V. D. (2008), “Global diversity of caddisflies (Tricoptera;  Insecta)  in   freshwater”,  Freshwater   animal   diversity   assessment,  pp   393   ­  407 50. Morse J. C., Yang L. & Tian L. (1994), Aquatic Insects of the China useful for   monitoring water quantily, Hobai University Press, Nanjing 51. Narumon S., Boonsatien (2004),  Identification of Freshwater Invertebrates of   the Mekong river and Tributaries, Faculty of Science, Appllied Taxonomic  Research Center Khon Kean University, Khon Kean, Thailand 52. Nguyen T. M. H., Nguyen V. V., Jung S. W., Hwang J. M., Hoang D. H.& Bae  Y. J. (2009), “Aquatic Insect Diversity of Bidoup­ Nui Ba National Park in  Lam Dong Province, Southern Viet Nam”. The 4th  Symposium of the Aquatic   Entomology Societies in East Asia, KhonKaen, Thailand (In Press) 78 53.  Nguyen. V. V., Hoang. D. H., Cao T. K. T., Nguyen X. Q., Bae Y. J. (2001),  “Altitudinal Distributions of Aquatic Insects from Thac Bac Creek Tam Dao”,  Korean Society of Aquatic Entomology Korea, pp. 123 ­ 133 54. Nguyen V. V. (2003), Systematies of the Ephemeroptera (Insecta) of Vietnam,  Thesis   for   the   degree   of   Doctor   of   science,   Department   of   Biology,   The  Graduate School of Seoul Women’s University 55. Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2004), “Larvae of the Heptageniid Mayfly Genus  Epeorus  (Ephemeroptera:   Heptageniid)   from   Vietnam”,  Korean   Journal   of   Entomology, 7(1), pp. 19 ­ 28 56. Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2004), “ Two Heptageniid Mayflies, Iron martinus  (Braasch   and   Soldans)   and  Iron   longitibius  New   species   (Ephemeroptera:  Heptageniid) from Viet Nam”. Korean Journal of Entomology, 37(1), pp. 135  ­ 142 57  Nguyen   V   V   &   Bae   Y   J   (2004),   “Two   new   species   of  Afronurus  (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”,  Korean Journal of Entomology,  2(4), pp. 257 ­ 261 58   Nguyen   V   V   &   Bae   Y   J   (2004),   “Two   Heptageniid   Mayfly   Species   of  Thalerosphyrus Eaton (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean  Journal of Entomology, 20(2), pp. 215 ­ 223 59. Nguyen V. V. & Bae Y. J. (2008), “Larvae of   the genus  Ecdyonurus  Eaton,  1868 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in Vietnam”,  Báo cáo khoa học Hội   nghị  Cơn trùng tồn quốc lần thứ  6, Nhà xuất bản Nơng nghiệp , pp. 407 ­  412 60. Norma­Rashid Y. ,  Cheong L. F., Lua H. K. & Murphy D. H. (2008), “The  Dragonflies (Odonata) of Singapore: Current Status Records and Collections  of   the   Raffles   Museum   of   Biodiversity   Research”,   Raffles   Museum   of  Biodiversity Research National University of Singapore, 2008 79 61.  Ogden T. H. , Michael F. W. (2005), "Phylogeny of Ephemeroptera (Mayflies)  based on molecular evidence", Molecular Phylogenetics and Evolution 37, pp.  625 ­ 643 62.  Olash J., Johanson K. A. (2010), “Discover 14 new insect species in Vietnam”,  Zootaxa 2658 63. Polhemus   J. T. & Polhemus D. A. (2008), ), “Global diversity of true bugs  (Heteroptera;   Insecta)   in   freshwater”,   Freshwater   animal   diversity  assessment , Hydrobiologia, 595, pp. 379 ­ 391 64.   Polhemus J. T., Tran A.D. & Polhemus D.A. (2009), “The genus  Eotrechus  (Heteroptera: Gerridae) in Vietnam, with descriptions of two new species”,  Raffles Bulletin of Zoology, 57(1), pp. 29 ­ 37 65   Polhemus   J.T.,   Tran   A.D   &   Polhemus   D.A   (2012),   “Taxonomic   notes   on  Amemboa   lyra  Paiva   and  Amemboa   riparia  Polhemus   &   Andersen  (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae)”, Zootaxa 3341, pp. 54 ­ 58 66. Short A.  E.  Z. & Jia F. L. (2011), “Two new species of Oocyclus Sharp from  China   with   a   revised   key   to   the   genus   for   mainland   Southeast   Asia  (Coleoptera: Hydrophilidae)”, Zootaxa 3012, pp. 64 ­ 68 67   Sites   R   W.,   Zettel   H   &   Arunachalam   M   (2011),   “Waterfall­inhabiting  Naucoridae   (Hemiptera:   Heteroptera)   of   southern   India   and   Sri   Lanka:  Pogonocaudina Sites and Zettel, n. gen., and a review of Diaphorocoris with  descriptions of two new species”, Zootaxa 2760, pp. 1 ­ 17 68   Sites   R   W.,   Vitheepradit   A   (2011),   “Heleocoris  (Heteroptera:   Naucoridae:  Laccocorinae) of Thailand, with description of a new species”, Zootaxa 2736:  1 ­ 16 69. Sivec, I. & B. P. Stark (2010), “Seven new species of Phanoperla Banks from  Vietnam and Thailand (Plecoptera: Perlidae)”, Illiesia, 6(10), pp.98 ­ 112 80 70   Sivec,   I   &   B   P   Stark   (2010),   “Eight   new   species   of   the   genus  Nemoura  (Plecoptera: Nemouridae) from Thailand and Vietnam”,  Illiesia, 6 (21), pp.  277 ­ 287 71   Sivec,   I   &   B   P   Stark   (2011),   “New   Species   of  Neoperla  Needham   and  Phanoperla Banks (Plecoptera: Perlidae) from the Philippine Islands”, Illiesia,  7(24), pp.264 ­ 279 72. Stark B. P. & Sivec I. (2005), “New species of Tyloperla (Plecoptera: Perlidae)  from Vietnam and Thailand”, Illiesia, 1(1), pp. 1 ­ 7 73   Stark   B   P   &   Sivec   I   (2011),   “Neoperla  of   unusual   size   from   Vietnam  (Plecoptera: Perlidae)”, Illiesia, 7(28), pp. 302 ­ 304 74. Stark B. P., Kondratieff B.C. & Gill B. (2012), “New species and records of  Anacroneuria  (Plecoptera:   Perlidae)   from   Ecuador   and   Paraguay”,  Illiesia,  8(06), p.78 ­ 93 75. Stark B. P., Sivec I. & Takao Shimizu (2012), "Notes on Rhopalopsele Klapa'lek  (Plecoptera:   Leuctridae),   with   descriptions   of   three   new   Species   from  VietNam" Illiesia, 8(13), pp. 134 ­ 140 76.   Tran A. D. & Zettel H. (2005), “Two new species of the water strider genus  Metrocoris  Mayr, 1865 (Insecta: Heteroptera: Gerridae) from Vietnam, and  redescription   of  M   femoratus   (Paiva,   1919)   from   Meghalaya,   India”,  Ann.  Naturhist. Wien, pp. 41 ­ 54 77. Tran A. D. (2008), Taxonomy of the water strider family Gerridae (Heteroptera:   Gerromorpha)   of   Vietnam,   with   a   phylogenetic   study   of   the   subfamily   Eotrechinae, Ph.D Thesis, National University of Singapore 78. Tran et all. (2011), “Notes on the water bugs (Hemiptera: Heteroptera) in urban  areas of  Hanoi”, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology  27, pp. 9 ­ 13 79   Tran   A   D.  &   Polhemus   D   A   (2012),   “Notes   on  Southeast  Asian  Ranatra  (Heteroptera: Nepidae), with description of a new species from Singapore and  81 neighbouring Indonesia islands”,  The Raffles Bulletin of zoology, 60(1), pp.  101­ 107 80. Tran A. D. & Polhemus J. T. (2012), “The water skater genus Gerris Fabricius  (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) in Vietnam, with the description of a new  species”, Zootaxa 3382, pp. 20 ­ 28 81. Yang C. M., Kovac D. & Cheng L. (2004),  Insecta: Hemiptera: Heteroptera,  Freshwater Invertebrates of the Malaysia Reigion 82   Yang   C   M   &   Murphy   D.H   (2011),   “Guide   to   the   aquatic   Heteroptera   of  Singapore   and  Peninsular  Malaysia     Mesoveliidae,   with  description  of  a  new  Nereivelia  species from Singapore”,  The Raffles Bulletin Of   Zoology,  59(1), pp. 53 ­ 60 83. Yum J. W., Lee H.Y. & Bae Y. J. (2010), “Taxonomic Review of the Korean  Zygoptera (Odonata)”, Entomological Research Bulletin 26, pp. 41 ­ 55 84.   Zettel H. (2011), “A contribution to the knowledge of Gerromorpha (Insecta:  Hemiptera) of Myanmar, with seven new species, eight new records, and a  catalogue”, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, B (112) MỤC LỤC 82 DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH 83 84 ... Ngồi các cơng trình nghiên cứu về phân loại học còn có những cơng trình   nghiên cứu về sinh học, sinh thái học và tập tính sinh học của Corbet (1999),   Silsby (2001) [5]. Những nghiên cứu này chủ yếu dựa vào giai đoạn trưởng thành. ... 1.3. Đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Lng 20 Khu BTTN Pù Lng được thành lập theo Quyết định số 495/QĐ­UBND,  ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Chủ  tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với diện tích...­ Đánh giá mức độ đa dạng về lồi cơn trùng nước dựa vào một số chỉ số  đa dạng sinh học Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân  tác giả  còn rất hạn chế  nên bản luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, Bảng 3. Thành phần loài côn trùng nước thu được ở khu vực nghiên cứu, Bảng 8. Các nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước, Bảng10. Chỉ số tương đồng (%) giữa các khu vực nghiên cứu

Từ khóa liên quan