Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ tương tự tia vũ trụ lên hợp chất hữu cơ mô phỏng môi trường liên sao

84 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 06:06

Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ tương tự tia vũ trụ lên hợp chất hữu cơ mô phỏng môi trường liên sao bao gồm những nội dung về tổng quan vật chất trong môi trường liên sao (ISM) và sự tương tác của chúng với môi trường, mẫu vật chất hữu cơ dùng trong nghiên cứu và quá trình chiếu xạ mẫu, sự ảnh hưởng của tia bức xạ vũ trụ lên các vật chất mô phỏng môi trường liên sao - kết quả và thảo luận. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Tấn Phúc KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ TƯƠNG TỰ TIA VŨ TRỤ LÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ MÔ PHỎNG MÔI TRƯỜNG LIÊN SAO LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ Thành Phố Hồ Chí Minh – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Tấn Phúc KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ TƯƠNG TỰ TIA VŨ TRỤ LÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ MÔ PHỎNG MƠI TRƯỜNG LIÊN SAO Chun ngành: Vật lí ngun tử Mã số: 60 44 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT LÍ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CAO ANH TUẤN Thành Phố Hồ Chí Minh – 2014 Lời cảm ơn Trong q trình thực cơng trình này, nhận nhiều giúp đỡ dẫn hữu ích điều kiện thuận lợi cơng tác nghiên cứu để hồn thành cơng việc Đầu tiên, tơi xin cảm ơn gia đình bên tơi lúc khó khăn, khuyến khích tơi học tập nghiên cứu; xin gửi lời tri ân đặc biệt đến TS Cao Anh Tuấn - Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Sự Phạm Tp Hồ Chí Minh - hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho lời khuyên hữu ích cho thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô Khoa Vật Lý, Trường Đại Học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh, giảng dạy truyền thụ kiến thức đại cương vật lý để tơi có cách tiếp cận hồn thành công việc nghiên cứu tốt Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ths Hồng Đức Tâm - môn vật lý hạt nhân giúp đỡ bước đầu nghiên cứu; thầy cô Phòng Thí Nghiệm Vơ Tuyến Điện, Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ cho nơi làm việc thiết bị nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn bạn bè khóa K23 anh chị khóa trước giúp đỡ tơi thực luận văn Tp HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2014 Tác giả Lê Tấn Phúc Tóm tắt Trong mơi trường liên sao, nguyên tử, phân tử hạt bụi bị chiếu xạ xạ tia cực tím, tia vũ trụ, tia X, tia gamma chịu tương tác số yếu tố khác Việc nghiên cứu tiến hóa vật chất môi trường liên quan trọng ngành vật lý thiên văn Những mẫu hợp chất hữu mô môi trường liên (tương tự PAHs - Hydrocarbon đa vòng thơm) tạo phòng thí nghiệm chiếu xạ ion tương tự tia vũ trụ Chúng thấy cấu trúc hóa học mẫu bị phá hủy chiếu xạ Các liên kết hydrocarbon bị bẻ gãy hydro nguyên tử giải phóng bắn phá chùm ion Tại số vị trí, phá hủy chiếm ưu tái tạo vật chất ngược lại Do đó, tia vũ trụ ảnh hưởng đến môi trường liên thông qua việc va chạm ion với liên kết hóa học Sự thay đổi độ sâu quang học giúp ích cho việc tìm hiểu q trình tiến hóa vật chất ISM Abstract In the interstellar medium (ISM), atoms, molecules and dust grains are irradiated by UV photons, cosmic rays, X-rays and gamma rays, others The study of the evolution of ISM is an important contribution for astrophysics Samples of carbonaceous interstellar analogues (similar to PAHs – Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) have been produced in the laboratory by the irradiated ion beams, which are similar as the cosmic rays The analysis of the data shows that the chemical structures of the samples were destroyed by irradiation Hydrocarbon bonds were broken and hydrogen atoms were released by the ion beams At some positions, the destruction dominates over the construction, and vice versa Therefore, the cosmic rays affect the interstellar medium via the collisions of ion and chemical bonds The variation of optical depth is useful for the study of the evolution of ISM Key words:cosmic rays, recombination model, interstellar medium, PAHs, infrared spectrum, stretching – bending – out-of-plane vibration Lời cam đoan Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học TS Cao Anh Tuấn Tất liệu phổ, số liệu phân tích, đồ thị, hình vẽ bảng biểu trình bày phần kết nghiên cứu tơi hồn tồn trung thực, khách quan chưa cá nhân hay tập thể công bố cơng trình mà tơi khơng tham gia Tất kết sử dụng lại tác giả khác trích dẫn đầy đủ chi tiết MỤC LỤC Mở đầu .1 Chương Tổng quanvề vật chất môi trường liên (ISM) tương tác chúng với môi trường 1.1 Tổng quan ISM vật chất ISM .4 1.1.1 Môi trường liên (ISM) 1.1.2 Vật chất môi trường liên 1.2 Các loại xạ môi trường liên 11 1.2.1 Ảnh hưởng xạ ISM đến vật chất .13 1.2.2 Cơ chế phát xạ hồng ngoại vật chất hữu 14 Chương Các mẫu vật chất hữu dùng nghiên cứu trình chiếu xạ mẫu 17 2.1 Quá trình tạo mẫu 17 2.2 Quá trình chiếu xạ mẫu thu phổ hồng ngoại 21 2.3 Các thông số chiếu xạ 22 Chương Sự ảnh hưởng tia xạ vũ trụ lên vật chất mô môi trường liên - kết thảo luận .25 3.1 Quá trình xử lý số liệu 25 3.2 Tiết diện phá hủy mẫu tái tổ hợp 33 3.3 Hàm lượng hydro tiến hóa vật chất hữu chiếu xạ 35 Kết luận 50 Tài liệu tham khảo 52 Phụ lục 55 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình Tên hình Trang 1.1 Sự phân bố vật chất môi trường liên 1.2 Một số PAHs đơn giản tính theo chiều kim đồng hồ từ phía bên trái benz(e)acephenanthrylene, pyrene, dibenz(ah)anthracene 1.3 Các kiểu gắn kết C-H vào vòng thơm 10 1.4 Tinh vân Red Rectangle chụp từ kính Hubble (nguồn NASA) 11 1.5 Độ phong phú nguyên tố tia vũ trụ (đường in đậm) 12 so với tia vũ trụ đến từ thiên hà (đường mảnh)[13] 1.6 Các chế độ dao động phân tử [11] 15 2.1 Mơ hình thí nghiệm tạo mẫu [18] 19 2.2 Phổ hồng ngoại mẫu a-C:H 1, a-C:H bồ hóng [10] 19 2.3 Các vùng dao động hợp chất hydrocarbon 20 3.1 Phổ hồng ngoại thu từ thí nghiệm với mẫu bồ hóng 26 chiếu xạ chùm ion C5+ 50 MeV, Si7+ 85 MeV, Ni9+ 100 MeV với thông lượng ion khác nhau, Tandem, Pháp vào tháng 3, 2009 3.2 Phổ hồng ngoại vùng bồ hóng chiếu xạ ion C5+ 50 MeV 27 với thông lượng ion khác 3.3 Phổ hồng ngoại vùng bồ hóng chiếu xạ ion Si7+ 85 MeV 28 57 10 2924 2894 2870 2852 2834 24 25 20 15 30 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 1,09343 0,72759 0,34017 0,22774 0,27584 0,02787 0,0294 0,02734 0,02563 0,03409 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.43074 4.69771 3.28851 3.96257 0.88388 7.68518 2.6129 3.98374 3.97973 1.84705 5.49243 0.23599 Error 0.06371 0.0783 0.04939 0.06938 0.04901 0.0719 0.06306 0.08244 0.07373 0.0738 0.08687 0.07264 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 0,97841 0,42719 4,97865 3,24526 3,03357 1,08881 0,15861 5,5105 Error 0,14297 0,08847 0,10233 0,08367 0,10067 0,08708 0,07942 0,10685 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 1,53148 0,70694 6,967 0,31722 0,91211 1,2532 0,9526 0,41729 0,22191 0,44302 Error 0,03551 0,02608 0,0367 0,02929 0,03267 0,0266 0,02806 0,02609 0,02446 0,03253 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1603.64541 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 B3 FI= 9,9.1013/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 58 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1602.97047 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.80376 4.96606 3.50594 4.02913 0.84283 7.78865 2.54235 4.74722 4.33213 1.75841 5.65593 0.49235 Error 0.07117 0.08718 0.05514 0.07776 0.05478 0.08035 0.07047 0.09213 0.0824 0.08248 0.09709 0.08118 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 1,28818 0,38097 4,89307 3,16428 2,97686 1,17653 0,24298 5,21269 Error 0,14408 0,08915 0,10312 0,08432 0,10145 0,08776 0,08003 0,10768 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 1,08747 0,54017 6,57383 0,29412 0,92002 1,37128 1,07861 0,47816 0,21881 0,56927 Error 0,03072 0,02256 0,03176 0,02535 0,02827 0,02301 0,02428 0,02257 0,02116 0,02815 W 48 64 FWHM 56,51568 75,35424 Area 2.83321 4.92701 Error 0.07709 0.09422 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 B4 FI= 3,9.1014/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 Region 2: 1850-980cm-1 Peak Position 1718 1660 59 10 11 12 1602.45112 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 3.6783 4.20391 0.83452 8.11631 2.50625 5.63474 4.67758 1.7784 6.14381 0.81601 0.05971 0.08447 0.05938 0.08707 0.07637 0.09984 0.08929 0.08938 0.10521 0.08797 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 1,64272 0,4065 4,84235 3,08393 2,97172 1,2787 0,32951 4,90296 Error 0,1548 0,09579 0,1108 0,09059 0,10899 0,09429 0,08599 0,11569 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 0,99262 0,49488 6,2766 0,29176 0,94949 1,46786 1,14044 0,52841 0,22717 0,67053 Error 0,03199 0,02349 0,03307 0,02639 0,02944 0,02396 0,02528 0,02351 0,02203 0,02931 W 48 64 30 55 28 64 38 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 Area 2.76212 4.90433 3.76486 4.3439 0.8264 8.31167 2.48013 Error 0.07976 0.09728 0.06177 0.08761 0.06146 0.09011 0.07903 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 B5 FI= 5,4.1014/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 Region 2: 1850-980cm-1 Peak Position 1718 1660 1601.98131 1546 1500 1444 1377 60 10 11 12 1244 1158 1082 1334 1022 80 65 60 70 60 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 6.04977 4.69898 1.67464 6.40239 0.79582 0.10332 0.09241 0.0925 0.10888 0.09104 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 1,64619 0,40424 4,69064 2,94736 2,90927 1,28698 0,37757 4,57982 Error 0,15431 0,09548 0,11044 0,0903 0,10865 0,09399 0,08571 0,11532 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 61 C Chiếu xạ với ion Ni9+ thông lượng khác C1 FI= 0/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 2,79682 1,38977 11,18342 0,38921 1,03143 1,20955 0,99869 0,44257 0,2163 0,50216 Error 0,03235 0,02376 0,03344 0,02669 0,02977 0,02423 0,02556 0,02377 0,02228 0,02964 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 3.61105 7.13929 5.02064 6.0365 1.41739 12.07437 4.15592 8.78839 9.02684 5.66127 9.32767 3.7532 Error 0.11464 0.14155 0.08897 0.12428 0.08809 0.12928 0.11338 0.14824 0.13258 0.1327 0.15621 0.13062 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 4,11577 1,30144 9,75854 6,28252 5,62549 2,03787 0,51969 9,61145 Error 0,20991 0,12989 0,15024 0,12284 0,1478 0,12785 0,1166 0,15687 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1604.59832 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 C2 FI=3,5.1012/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 62 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 3,22843 1,16298 10,26939 0,4339 0,99519 1,23437 1,0884 0,50212 0,20262 0,72605 Error 0,04855 0,03565 0,05018 0,04005 0,04467 0,03636 0,03836 0,03567 0,03344 0,04448 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.73842 6.5198 5.17039 7.07672 1.62243 13.92087 4.60504 11.87754 10.26231 6.04382 11.52412 3.72462 Error 0.1148 0.14102 0.08898 0.12509 0.08832 0.12957 0.11364 0.14857 0.13288 0.133 0.15656 0.13091 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 3,80663 1,08244 9,04644 5,60972 5,0672 1,87742 0,41381 8,33747 Error 0,186 0,11509 0,13313 0,10885 0,13096 0,11329 0,10332 0,13901 W 48 25 49 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 Area 2,60426 0,91861 8,96684 Error 0,06311 0,04635 0,06524 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1603.53783 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 C3 FI= 6,9.1012/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak Position 3290 3089 3040 63 10 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 25 30 24 25 20 15 30 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 0,49643 0,97797 1,24528 1,09558 0,52209 0,18372 0,78051 0,05207 0,05807 0,04727 0,04987 0,04637 0,04347 0,05782 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.66201 6.39987 5.52825 8.89539 1.97265 16.37552 5.21065 16.66237 13.55647 8.45961 14.57795 6.46537 Error 0.15397 0.18852 0.11928 0.16835 0.11854 0.17385 0.15248 0.19935 0.17829 0.17846 0.21007 0.17565 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 5,87864 1,42095 9,17216 5,32658 4,88366 1,90891 0,51515 7,1306 Error 0,18175 0,11246 0,13008 0,10636 0,12797 0,1107 0,10096 0,13583 W 48 25 49 25 30 24 25 20 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 Area 2,42122 0,88238 8,09905 0,42811 0,8627 1,08081 0,92222 0,41183 Error 0,04578 0,03362 0,04732 0,03777 0,04213 0,03429 0,03617 0,03364 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1602.84748 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 C4 FI= 1,7.1013/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 64 10 2852 2834 15 30 17,66115 35,3223 0,17549 0,49714 0,03153 0,04194 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.8438 6.5013 5.61213 10.29539 2.28689 18.07072 5.69721 21.03533 17.03607 11.37182 17.16227 10.04542 Error 0.18491 0.2261 0.14323 0.20251 0.14242 0.20884 0.18316 0.23946 0.21417 0.21437 0.25234 0.211 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 8,77188 1,99229 9,68322 5,39565 5,09119 2,22205 0,76244 6,97526 Error 0,25658 0,15877 0,18365 0,15015 0,18066 0,15628 0,14252 0,19175 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 2,7371 0,982 8,20796 0,47184 0,89126 1,09961 0,96396 0,44781 0,18535 0,59954 Error 0,03941 0,02894 0,04073 0,03251 0,03626 0,02952 0,03114 0,02896 0,02714 0,0361 W FWHM Area Error Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1602.54505 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 C5 FI= 2,3.1013/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 Region 2: 1850-980cm-1 Peak Position 65 10 11 12 1718 1660 1602.57783 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 2.19547 6.32935 5.58709 10.88474 2.50398 18.83639 5.91528 21.93631 17.6509 12.00486 17.91154 11.40282 0.1751 0.21413 0.13563 0.19173 0.13486 0.19775 0.17344 0.22675 0.2028 0.20299 0.23894 0.1998 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 10,22003 2,39348 10,31134 5,74617 5,50482 2,57723 0,95821 7,58607 Error 0,32947 0,20387 0,23582 0,19281 0,23198 0,20068 0,18301 0,24623 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 2,09771 0,88919 8,42096 0,43348 0,86535 1,12909 0,99546 0,48096 0,18599 0,6949 Error 0,05363 0,03938 0,05543 0,04424 0,04934 0,04017 0,04237 0,0394 0,03694 0,04913 W 48 64 30 55 28 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 Area 1.22532 5.19288 5.15853 10.48548 2.61348 Error 0.16692 0.20449 0.12932 0.18241 0.1285 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 C6 FI= 4.1013/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 Region 2: 1850-980cm-1 Peak Position 1718 1660 1602.96423 1546 1500 66 10 11 12 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 64 38 80 65 60 70 60 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 19.46197 6.24077 23.78539 18.69374 12.55304 19.19216 11.51664 0.18846 0.16529 0.2161 0.19328 0.19346 0.22772 0.19042 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 10,23994 2,43777 10,13265 5,77285 5,61066 2,76236 1,05773 8,14074 Error 0,38421 0,23774 0,275 0,22485 0,27053 0,23402 0,21342 0,28714 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 67 D Chiếu xạ với ion Si7+ thông lượng khác D1 FI= 0/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 2,2797 1,01248 8,62626 0,25475 0,77422 0,94632 0,73041 0,32141 0,17285 0,3152 Error 0,0219 0,01608 0,02264 0,01807 0,02015 0,0164 0,0173 0,01609 0,01508 0,02006 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.2776 5.30686 3.79443 5.12692 1.26966 10.84585 3.75241 7.97435 7.08279 4.07142 8.6779 2.27855 Error 0.08175 0.10079 0.06342 0.08875 0.06284 0.09221 0.08087 0.10573 0.09457 0.09465 0.11142 0.09317 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 2,80249 0,98317 7,07204 4,722 4,25327 1,61668 0,37712 7,71164 Error 0,21362 0,13219 0,1529 0,12502 0,15041 0,13012 0,11866 0,15965 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1604.29882 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 D2 FI= 2,4.1012/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 68 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 2,25589 0,98512 8,63569 0,2417 0,75528 0,94177 0,75345 0,32518 0,17282 0,34094 Error 0,02257 0,01657 0,02333 0,01862 0,02077 0,01691 0,01783 0,01658 0,01555 0,02068 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 2.2115 5.26823 3.74607 4.94884 1.19968 10.60586 3.68029 8.06696 7.21484 4.09793 8.53711 2.41676 Error 0.07996 0.09841 0.06201 0.08696 0.06149 0.09022 0.07913 0.10345 0.09253 0.09261 0.10901 0.09116 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 2,97664 1,0056 7,11041 4,69796 4,22983 1,64234 0,37891 7,55608 Error 0,20875 0,12917 0,14941 0,12216 0,14698 0,12715 0,11596 0,15601 W 48 25 49 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 Area 1,92436 0,85944 7,98374 Error 0,0259 0,01902 0,02677 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1603.93772 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 D3 FI= 1,31013/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak Position 3290 3089 3040 69 10 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 25 30 24 25 20 15 30 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 0,30881 0,81051 1,08314 0,91574 0,40728 0,15766 0,52724 0,02137 0,02383 0,0194 0,02047 0,01903 0,01784 0,02373 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 1.95931 5.2057 3.99187 5.46638 1.21657 11.30913 3.75649 9.92528 7.95536 4.00133 9.5199 2.72191 Error 0.08929 0.10934 0.06917 0.09762 0.06874 0.10082 0.08842 0.1156 0.10339 0.10349 0.12182 0.10186 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 3,41825 1,05063 7,06703 4,4644 4,11174 1,76606 0,49047 6,84225 Error 0,22252 0,13769 0,15927 0,13022 0,15668 0,13553 0,1236 0,1663 W 48 25 49 25 30 24 25 20 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 Area 1,43079 0,6891 6,80449 0,41184 0,9015 1,20999 1,02752 0,52487 Error 0,03101 0,02277 0,03205 0,02558 0,02853 0,02323 0,0245 0,02278 Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1602.8732 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 D4 FI= 1.1014/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 70 10 2852 2834 15 30 17,66115 35,3223 0,1497 0,77805 0,02136 0,02841 W 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 FWHM 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 Area 1.59049 5.29106 4.27683 6.83732 1.4651 13.00592 4.0846 13.54558 9.56176 4.68518 11.87526 3.2082 Error 0.10265 0.12512 0.07949 0.11283 0.07911 0.11598 0.10172 0.13299 0.11894 0.11903 0.14013 0.117 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 3,5881 1,04319 6,52693 3,87063 3,78363 1,73838 0,60074 5,55186 Error 0,22659 0,14021 0,16218 0,13261 0,15955 0,13802 0,12587 0,16934 W 48 25 49 25 30 24 25 20 15 30 FWHM 56,51568 29,43525 57,69309 29,43525 35,3223 28,25784 29,43525 23,5482 17,66115 35,3223 Area 1,07537 0,52505 5,69512 0,40397 0,82571 1,11487 0,95638 0,52705 0,14731 0,79279 Error 0,03181 0,02336 0,03288 0,02624 0,02927 0,02382 0,02513 0,02337 0,02191 0,02914 W FWHM Area Error Region 2: 1850-980cm-1 Peak 10 11 12 Position 1718 1660 1601.84412 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 D5 FI= 1,4.1014/cm2 Region 1: 3400-2650cm-1 Peak 10 Position 3290 3089 3040 2982 2958 2924 2894 2870 2852 2834 Region 2: 1850-980cm-1 Peak Position 71 10 11 12 1718 1660 1601.4844 1546 1500 1444 1377 1244 1158 1082 1334 1022 48 64 30 55 28 64 38 80 65 60 70 60 56,51568 75,35424 35,3223 64,75755 32,96748 75,35424 44,74158 94,1928 76,53165 70,6446 82,4187 70,6446 1.49641 5.644 4.47563 8.05611 1.73526 14.40782 4.45247 16.43439 11.13693 5.67105 13.77117 3.74391 0.11236 0.13675 0.08702 0.12376 0.08664 0.12698 0.11137 0.1456 0.13023 0.13035 0.15343 0.1283 W 50 20 28 18 23 17 14 28 FWHM 58,8705 23,5482 32,96748 21,19338 27,08043 20,01597 16,48374 32,96748 Area 3,74168 1,06438 6,19236 3,50354 3,60905 1,72876 0,65356 5,00545 Error 0,24509 0,15166 0,17542 0,14343 0,17257 0,14928 0,13614 0,18317 Region 3: 980-700cm-1 Peak Position 958 913 884 841 818 797 780 759 ... quan vất chất môi trường liên (ISM) tương tác chúng với mơi trường Chương trình bày khái niệm môi trường liên sao, vật chất môi trường liên Sự tương tác vật chất môi trường liên với môi trường. .. ISM Trong môi trường liên này, hợp chất hữu tồn chịu tác động xạ vật lý; ảnh hưởng mạnh mẽ tia vũ trụ lên hợp chất hữu khảo sát [1],[6],[10],[18] Những mẫu chất hữu tương tự với vật chất ISM tạo... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Lê Tấn Phúc KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ TƯƠNG TỰ TIA VŨ TRỤ LÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ MÔ PHỎNG MÔI TRƯỜNG LIÊN SAO Chuyên ngành: Vật lí nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ tương tự tia vũ trụ lên hợp chất hữu cơ mô phỏng môi trường liên sao, Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ tương tự tia vũ trụ lên hợp chất hữu cơ mô phỏng môi trường liên sao, Chương 1. Tổng quan về vật chất trong môi trường liên sao (ISM) và sự tương tác của chúng với môi trường, 1Tổng quan về ISM và vật chất trong ISM, 2Các loại bức xạ trong môi trường liên sao, Chương 2 .Các mẫu vật chất hữu cơ dùng trong nghiên cứu và quá trình chiếu xạ mẫu., 1Quá trình tạo mẫu, 3Các thông số chiếu xạ, Chương 3 . Sự ảnh hưởng của tia bức xạ vũ trụ lên các vật chất mô phỏng môi trường liên sao - kết quả và thảo luận, 1Quá trình xử lý số liệu, 3Hàm lượng hydro và sự tiến hóa của vật chất hữu cơ được chiếu xạ, Tài liệu tham khảo