Bài giảng Quy tắc trong buổi Workshop Dona House Land

37 26 0

Vn Doc 2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 57,242 tài liệu

  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 04:05

Nội dung của bài giảng bao gồm: tôn trọng các quan điểm của người khác; tất cả mọi người kỳ vọng được đóng góp; thảo luận cần được giới hạn trong khung thời gian đã được thiết lập; thảo luận về vấn đề, chứ không thảo luận về con người; một sự đồng thuận với các quyết định được đưa ra... WORKSHOP DONA HOUSE  LAND LẦN THỨ I TS. BÙI QUANG XUÂN WORRSHOP DONA HOUSE LAND TS. BÙI QUANG XUÂN THAM GIA WORKSHOP  DONA HOUSE LAND Có thêm kiến thức buổi Workshop Học hỏi kinh nghiệm từ người trước Học hỏi kiến thức đưa câu hỏi để có lời giải đáp từ QUY TẮC TRONG BUỔI WORKSHOP  DONA HOUSE LAND Tôn trọng quan điểm người khác Tất người kỳ vọng đóng góp Thảo luận cần giới hạn khung thời gian thiết lập WORKSHOP  DONA HOUSE LAND A. KỸ NĂNG LÀM  VIỆC NHĨM WORKSHOP DONA HOUSE LAND § Có  bạn  đồng  hành  tốt  trên  đường  khiến  đường  đi  dường  như  ngắn  WORKSHOP DONA HOUSE LAND § Cuộc  đời  thật  ngắn  ngủi,  và  chúng  ta  chẳng  bao  giờ  có  quá  nhiều  thời  gian  để  làm  ấm những trái tim của những  ai đi cùng ta trong cuộc hành  trình tăm tối  Hãy gấp rút u thương ü § Đừng phán xét hành động người chừng bạn chưa biết động WORRSHOP DONA HOUSE LAND Làm việc nhóm Xây dưng mục  tiêu Tạo động lực Bán hàng hiệu quả TỔNG KẾT WORKSHOP DONA  HOUSE LAND Tôn trọng quan điểm người khác Tất người kỳ vọng đóng góp Thảo luận cần giới hạn khung thời gian thiết lập THẤU HIỂU “Người  chê  ta  mà  chê  phải  là  thầy  ta,  n  Người khen ta mà  khen phải  là bạn  ta,  n Người nịnh hót ta là kẻ hại ta” n n TUÂN TỬ TÂM PHẢI  n n n n n Cho lớn để dung nạp người trong thiên hạ,  Cho  rộng  để  chứa  đựng  điều  hay  trong  thiên  hạ,  Cơng bình để làm việc trong thiên hạ,  Trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ,  Vững vàng để chống đỡ với biến cố trong thiên  hạ” CHO LỚN để  dung nạp người  trong thiên hạ,  CHO RỘNG để  chứa đựng điều  hay trong thiên  hạ,  CƠNG BÌNH  để làm việc  trong thiên hạ,  TÂM  PHẢI  TRẦM TĨNH để  xét lý trong thiên  hạ,  VỮNG VÀNG để chống  đỡ với biến cố trong  thiên hạ” 1.  Không  đơn  thuần  chỉ  là quản lý 3.  Am  hiểu  về  công nghệ 5.  Lấp  đầy  lỗ  hổng tâm lý 7.  Sẵn  sàng  phá  vỡ  khuôn mẫu 9.  Ý  thức  về  ranh  giới cá nhân 2.  Dõi  theo  từ  phía  trước 4.  Trở  người  thành  trong  6. Tin vào sự chia  sẻ  và  trí  tuệ  tập  thể 8.  Tiếp  nhận  phản  hồi  và  đánh giá theo thời gian thực 10.  Thích  nghi  với  sự  thay  đổi của nhân viên tương lai NGƯỜI LÃNH ĐẠO  Ln đóng vai trò chủ đạo trong q trình quản  lý, và hiệu quả của mọi hoạt động quản lý v  Sẽ phụ thuộc rất lớn vào trình độ thơng  thạo nghiệp vụ  v  Khả năng biết vận dụng những thành tựu  khoa học vào cơng tác thực tế của người lãnh  đạo ông tin â Tho ng VAI TRÒ CỦA NGƯỜI  LÃNH ĐAO NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ti n NGƯỜI TRUYỀN LỬA NGHỆ  THUẬT in t g n â Tho THỦ LĨNH Thôn g KHOA  tin HỌC VAI TRỊ Khơi  dậy  những  nổ  lực  của  nhân  viên  để  họ  thực  hiện  công việc tốt hơn “Tôi  đã  từng  nghĩ  rằng,  điều  hành  một  tổ  chức cũng giống việc  chỉ huy một dàn nhạc  giao hưởng.  Nhưng  có  lẽ  khơng  hẳn  là  như  vậy,  việc  này  luôn  ẩn  chứa  những  ngẫu  hứng,  và  dường  như,  nó  mang  hơi  hướng  của  nhạc  Jazz hơn” Warren bennis  KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM Nếu nắm được những kỹ năng làm việc  nhóm  này  và  áp  dụng  phù  hợp,  thành  cơng và phần thưởng sẽ đến với bạn và  tập thể của bạn.  Hãy  thể  hiện  bản  thân  là  một  cá  nhân  tốt trong một nhóm xuất sắc PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ Lắng nghe người khác Kỹ năng tổ chức – phân  cơng cơng việc  Kỹ năng thuyết phục PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHĨM HIỆU QUẢ Tơn trọng và giúp đỡ lẫn  nhau  Có trách nhiệm với cơng  việc của mình PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ Đừng  tiết  kiệm  những  lời  khen  với  cố  gắng  và  nỗ  lực  của  các  thành  viên  trong  nhóm Hãy ln đúng giờ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC NHĨM HIỆU QUẢ § Nếu  nắm  bắt  được  7  phương  pháp  làm  việc  nhóm  trên  và  áp  dụng  phù  hợp,  vấn  đề  làm  việc  nhóm  sẽ  trở  nên  hiệu  quả  hơn  bao giờ hết CHÚC THÀNH CÔNG     & HẠNH PHÚC BUIQUANGXUAN 0913183168   buiquangxuandn@gmail.com ... đáp từ QUY TẮC TRONG BUỔI WORKSHOP DONA HOUSE LAND Tôn trọng quan điểm người khác Tất người kỳ vọng đóng góp Thảo luận cần giới hạn khung thời gian thiết lập WORKSHOP DONA HOUSE LAND A. KỸ NĂNG LÀM ...WORRSHOP DONA HOUSE LAND TS. BÙI QUANG XUÂN THAM GIA WORKSHOP DONA HOUSE LAND Có thêm kiến thức buổi Workshop Học hỏi kinh nghiệm từ người trước Học hỏi kiến thức đưa câu hỏi để có lời giải đáp từ QUY TẮC TRONG BUỔI WORKSHOP ... WORKSHOP DONA HOUSE LAND A. KỸ NĂNG LÀM  VIỆC NHÓM WORKSHOP DONA HOUSE LAND § Có  bạn  đồng  hành  tốt  trên  đường  khiến  đường  đi  dường  như  ngắn  WORKSHOP DONA HOUSE LAND § Cuộc  đời  thật  ngắn  ngủi, 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quy tắc trong buổi Workshop Dona House Land, Bài giảng Quy tắc trong buổi Workshop Dona House Land, A. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn