Tuyển dụng lao động phổ thông

1 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:26

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 5.500.000 QUYỀN LỢI: YÊU CẦU: Lô C8, C9, C10-1 Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh - Lương 5.500.000 - Nam, sức khỏe tốt - Được nghỉ Chủ nhật - Tuổi từ 18 – 35 - Khơng u câu trình độ CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP - Có thể tăng ca để tăng thêm thu nhập HỒ SƠ: Đt: 028 3973 3388 line 122, 124 Có thể bổ xung sau nhận việc - Có thể tăng ca 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi 093 202 9103 Nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển dụng lao động phổ thông , Tuyển dụng lao động phổ thông