mtcv bảo trì điện

2 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:25

► Bản mơ tả cơng việc nhân viên bảo trì điện Nhiệm vụ Công việc cụ thể  Thường xuyên kiểm tra hoạt động hệ thống điện điều khiển để kịp thời phát hư hỏng, tiến hành sửa chữa nhanh chóng để khơng làm ảnh hưởng đến q trình sản xuất chung toàn nhà máy Sửa chữa hệ thống điện  Tiếp nhận thông tin hư hỏng hệ thống điện chiếu sáng nhà máy, hư hỏng phát sinh thiết bị điện dây chuyền sản xuất từ phận sản xuất, lên phương án xử lý tiến hành sửa chữa nhanh chóng  Tìm hiểu kỹ ngun nhân gây cố để tìm giải pháp xử lý dứt điểm, khơng để tình trạng hư hỏng lặp lại nhiều lần  Lưu nội dung xử lý cố vào sổ ghi chép phận  Lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nhà máy theo đại tu – trung tu – tiểu tu trình quản lý phê duyệt  Định việc bảo trì hệ thống điện điều khiển theo kế hoạch duyệt Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện  Thực việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, máy móc, tiện ích nhà máy theo kế hoạch phận  Lập biên nghiệm thu công việc  Lưu nội dung công việc vào sổ ghi chép phận Bạn muốn xem thêm: Cơ điện tử gì? Cơ hội việc làm ứng viên chuyên ngành điện tử Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện  Phối hợp với nhân viên phận thiết kế hệ thống điện điều khiển, điện chiếu sáng cho nhà máy  Phối hợp thực việc lắp đặt hệ thống điện mới, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất nhà máy  Hỗ trợ lắp đặt hệ thống tiện ích nhà máy  Theo dõi, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công việc cho nhân viên bảo trì điện Các cơng việc khác  Tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho nhân viên bảo trì điện  Hỗ trợ đào tạo nhân viên cho phận  Làm báo cáo công việc theo quy định tham gia đầy đủ họp phận  Thực cơng việc khác có u cầu từ cấp ... dưỡng hệ thống điện  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công việc cho nhân viên bảo trì điện Các cơng việc khác  Tham gia khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho nhân viên bảo trì điện  Hỗ... hệ thống điện mới, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất nhà máy  Hỗ trợ lắp đặt hệ thống tiện ích nhà máy  Theo dõi, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động bảo trì, bảo dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: mtcv bảo trì điện , mtcv bảo trì điện