MÔ tả CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG TRỘI ĐỊNH LƯỢNG điều CHỈNH

4 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG TRỘI ĐỊNH LƯỢNG (ĐIỀU CHỈNH) I Nhận thơng tin Có nguồn thơng tin + Bạn Cường- Nhập Liệu: báo lại phát + Phần Mềm: Ms Tiên kiểm tra báo cáo cắt cuồn chụp lên group II Các trường hợp xảy + Xén giấy + Cuồn rách + Mổ (Yêu cầu máy cắt cân kg giấy rách mổ, ghi lệnh cắt) + Khổ cắt bị dư + Cuồn bị thiếu kg + Máy đếm dư số tờ/ream + Định lượng thực tế giấy cao định lượng tem nhãn III Cách xử lý NHẬN THÔNG TIN (NHẬP LIỆU KHO- BÁO CÁO PHẦN XÉN TRÊN MÁY CUỒN RÁCH + MỔ KHỔ CẮT DƯ + MÁY SAI CUỒN THIẾU KG TRỘI ĐỊNH LƯỢNG + CẮT THEO LỆNH Cân thực tế giấy trội định lượng, khớp PM MÁY ĐẾM DƯ SỐ TỜ/REAM + Chụp hình cân xấp + Báo cáo thông tin cho Sếp phận liên quan group “ Báo cáo” + Làm báo cáo, cho trường hợp HÀNG NỘI ĐỊA HÀNG NGOẠI NHẬP + Thơng tin cho phòng Claim Mua hàng, khiếu nại với NCC + Thơng tin phòng Claim để làm việc XNK + Gửi mẫu giấy cho phòng Claim + Lưu trữ tem nhãn để hỗ trợ cần + Gửi mẫu giấy cho phòng Claim + Lưu trữ tem nhãn để hỗ trợ cần + Chụp hình cân xấp (Ghi lại) Cân thực tế giấy trội định lượng, không khớp PM + Báo cáo thông tin cho Sếp phận liên quan group “ Báo cáo” + Tìm hiểu nguyên nhân khác CUỒN THIẾU KG Cách thức kiểm tra Phối hợp Kết Xử lý kết IV + Tiến hàng cân cuồn tồn kho loại giấy đó: Hiệu, định lượng, khổ… + Quản Kho + Nhân viên gắp cuồn + NV xử lý trội định lượng MÁY ĐẾM THIẾU TỜ (CẮT DƯ MM) + Kiểm đếm thành phẩm thực tế + Đo thực tế thành phẩm + Quản Kho + Nhân kho + Cô Lan + Nhân viên đếm giấy + NV xử lý trội định lượng + Ghi nhận kết thực tế + Ghi nhận thực tế kiểm đếm + Lưu trữ hình ảnh (Chụp hình) + Ghi nhận khổ cắt thực tế + Điều chỉnh có sai lệch + Số kg tem nhãn khớp số kg cần-> + Số lượng đếm khớp -> Không phải Không phải lỗi thiếu kg cuồn-> Ghi lỗi máy-> Ghi nhận thông tin-> báo nhận thông tin-> báo cáo kết cho cáo kết cho Sếp Sếp + Số lượng không khớp-> Ghi nhận + Số kg không khớp-> Ghi nhận lưu trữ thơng tin lưu trữ thơng tin-> báo thơng tin • Báo phòng Phần Mềm nhập lại phòng Claim giải quyết-> Báo cáo Sếp số liệu • Báo phòng Nhân Sự làm việc với máy • Báo cáo Sếp thơng tin sau xử lý Báo cáo + Gửi tất liệu + Hình ảnh lên Group Báo cáo + Lưu thông tin vào Báo cáo tổng hợp gửi hàng tuần cho Sếp Ngọc + Tạo folder: Lưu trữ báo cáo hình ảnh V Thống kê thiệt hại trách nhiệm phận Trường hợp giấy trội định + Tính định lượng thực tế + Tính lượng giấy hao hụt bị trội định lượng Cách 1: Lấy hao hụt dựa Phần Mềm Cách 2: Lấy hao hụt theo cách tính thực tế + Trách nhiệm Trội định lượng: Lỗi nhà máy Phòng Claim Phòng mua hàng phối hợp làm việc với nhà máy Không phát lỗi: Lỗi QC, nhân viên nhập liệu, nhân viên kiểm tra trội định lượng Trường hợp giấy đếm dư tờ cắt dư khổ + Đếm lại giấy-> Lấy số lượng thực tế + Đo lại khổ cắt thực tế + Tính lượng giấy hao hụt khi bị lỗi Cách 1: Lấy hao hụt dựa Phần Mềm Cách 2: Lấy hao hụt theo cách tính thực tế + Trách nhiệm • • • Lỗi máy: Lỗi cài đặt Lỗi QC: Không phát thành phẩm Lỗi NV kiểm tra trội định lượng ... giấy trội định + Tính định lượng thực tế + Tính lượng giấy hao hụt bị trội định lượng Cách 1: Lấy hao hụt dựa Phần Mềm Cách 2: Lấy hao hụt theo cách tính thực tế + Trách nhiệm Trội định lượng: ... Phòng mua hàng phối hợp làm việc với nhà máy Không phát lỗi: Lỗi QC, nhân viên nhập liệu, nhân viên kiểm tra trội định lượng Trường hợp giấy đếm dư tờ cắt dư khổ + Đếm lại giấy-> Lấy số lượng thực... lý trội định lượng + Ghi nhận kết thực tế + Ghi nhận thực tế kiểm đếm + Lưu trữ hình ảnh (Chụp hình) + Ghi nhận khổ cắt thực tế + Điều chỉnh có sai lệch + Số kg tem nhãn khớp số kg cần-> + Số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ tả CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG TRỘI ĐỊNH LƯỢNG điều CHỈNH , MÔ tả CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG TRỘI ĐỊNH LƯỢNG điều CHỈNH