MÔ tả CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG GIA CÔNG THUẬN hòa PHÁT

3 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG GIA CÔNG THUẬN HÒA PHÁT FO 80GSM 168CM I Nội dung thống khách Đơn giá: 500.000đ/tấn (cắt thành khổ 84.60) Hao hụt: 0,5% Phí Xuống/lên cont: 1,5tr/cont Ba lết, màng co Phùng Vĩnh Hưng chịu Giá không bao gồm vat Yêu cầu: Giấy không so le, hụt khổ II Yêu cầu công việc Kiểm tra chất lượng hàng cắt A Giấy khơng Sole Kiểm tra giấy, giấy có so le hay khơng Như hình ảnh Giấy khơng sole Giấy sole + Giấy sole: Trả lại đơn vị gia công + Giấy đạt: Nhận hàng B Khổ giấy Đảm báo giấy cắt khơng hụt khổ Vì PVH giao khổ lớn, khách gia cơng cắt lại khổ nhỏ, có chia đôi-> Phải đo khổ (Trường hợp gia công cắt tới, không chia đôi-> Đo khổ cắt) Đo ngẫu nhiên 1-2 tờ + Hụt khổ: Trả lại đơn vị gia công + Đúng khổ (Dư 1-2mm): Nhận hàng C Xấp giấy đủ tờ Đếm ngẫu nhiên 1-2 xấp + Đủ tờ-> Nhận hàng + Không đủ tờ-> Yêu cầu đơn vị gia công kiểm đếm lại-> nhận hàng theo số thực tế kiểm đếm D Chất lượng hàng cắt + Cây giấy sau cắt phải quấn màng co (Tránh bụi hút ẩm)  Màng co + Pallet PVH trả lại nhận hàng + Cây giấy phải trải thẳng, không sole, lồi lõm  Cây giấy không đạt chất lượng-> trả lại đơn vị gia công Cập nhật thông tin PM Chuyển thông tin cho phận liên quan A Tạo phiếu cắt gia công-> Chuyển từ nguyên liệu cuồn sang thành phẩm giấy ram B + Chuyển phiếu nhập kho CP cho điều phối nhập phiếu -> Mr Cường xác nhận (Thao tác chuyển kho Thuận Nam Thiên CP) + Nếu giao thẳng cho khách: Gửi mail cho Ms Duyên, CC phận liên quan-> Xuất hang kho Thuận Nam Thiên Pallet màng co Chuẩn bị Pallet màng co đổi cho đơn vị gia công điều xe nhận hang VD: Nhận 10 Pallet -> Mang trả 10 pallet Cuồn màng co quấn 20 pallet-> nhận 20 pallet trả cuộn màng co Viết Báo Cáo Viết cáo báo lượng hang gửi kho nhận theo mẫu sau: Nhập Ngày nhập Xuất Số lượng Ngày xuất Số lượng Tồn Kiểm tra theo dõi chất lượng hang hóa kho CP Hàng khơng đủ tiêu chuẩn-> Trả lại đơn vị gia công ... đơn vị gia công + Đúng khổ (Dư 1-2mm): Nhận hàng C Xấp giấy đủ tờ Đếm ngẫu nhiên 1-2 xấp + Đủ tờ-> Nhận hàng + Không đủ tờ-> Yêu cầu đơn vị gia công kiểm đếm lại-> nhận hàng theo số thực tế kiểm. .. chuyển kho Thuận Nam Thiên CP) + Nếu giao thẳng cho khách: Gửi mail cho Ms Duyên, CC phận liên quan-> Xuất hang kho Thuận Nam Thiên Pallet màng co Chuẩn bị Pallet màng co đổi cho đơn vị gia công điều... Nhập Ngày nhập Xuất Số lượng Ngày xuất Số lượng Tồn Kiểm tra theo dõi chất lượng hang hóa kho CP Hàng khơng đủ tiêu chuẩn-> Trả lại đơn vị gia công
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ tả CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG GIA CÔNG THUẬN hòa PHÁT , MÔ tả CÔNG VIỆC KIỂM TRA HÀNG GIA CÔNG THUẬN hòa PHÁT

Từ khóa liên quan