HUONG DAN XEM TEM GIAY

44 25 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NỘI BỘ HƯỚNG DẪN CÁCH XEM TEM GIẤY www.phungvinhhung.com Nội dung I Hướng dẫn chung II Tem số loại giấy PVH cung cấp II Tem số loại giấy PVH cung cấp Những lưu ý khác Tem số loại giấy PVH cung cấp www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Các thông tin chung quan trọng tem giấy  Tên hiệu giấy  Định lượng giấy : gsm / g/m2  Khổ giấy/Kích thước : cm / mm  Giấy cuộn  Giấy ream  Trọng lượng tịnh: kg  Trọng lượng bì (nếu có): kg  Chiều dài cuộn giấy: m  Đường kính cuộn giấy: mm  Chiều tháo giấy (giấy cuộn): theo chiều mũi tên tem  Xuất xứ (ví dụ: Made in Indonesia => SX Indonesia) www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem SUBS SUBSTANCE ĐỊNH LƯỢNG BASIC WEIGHT GRAMMAGE Đơn vị tính: gsm (quốc tế); g/m2 (Việt Nam) www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem (tiếp theo) KHỔ GIẤY WIDTH SIZE Đơn vị tính: cm/mm/inch www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem (tiếp theo) CHIỀU DÀI LENGTH CUỘN GIẤY Đơn vị tính: m www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem (tiếp theo) GROSS WEIGHT NET WEIGHT KHỐI LƯỢNG KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ (CĨ CẢ LÕI) (TỊNH) Đơn vị tính: kg/Lb www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem (tiếp theo) ĐƯỜNG KÍNH CUỘN GIẤY DIAMETER Đơn vị tính: mm/cm/inch www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP DANH SÁCH CÁC LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Duplex (Duplex Board With Grey / White Back) Bristol (Art Board) Couche (Art Paper) Giấy ivory ( Folding Box Board / One Side Coated) Giấy Fo (Uncoated Woodfree / Colour Woodfree) Giấy in báo (Newsprint Paper) Giấy Carbonless (Carbonless Paper/NCR) Giấy in sách (Book Paper) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP 1.Giấy duplex Duplex Shinpoong (con rồng) DUPLEX SHINPOONG Định lượng (gsm) www.phungvinhhung.com Khổ giấy (mm) Khối lượng tịnh (kg) Grey Grey back: back: lưng lưng xám xám Duplex Duplex 1 mặt mặt (1S) (1S) Chiều dài cuộn giấy (m) II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Khổ giấy (mm) FO THÁI FO FO THÁI THÁI 5.Giấy FO Định lượng (gsm) Khối lượng tịnh(kg) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Fo- Ngoại Nhập TK Indigo- Indo Thái Lan www.phungvinhhung.com IK-Indo Nippon- Nhật April-Indo Hi-Beta - TQ II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Fo- Ngoại Nhập UPM-TQ TK Plus- Indo 3ĐT- Indo www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Fo- Việt Nam Giấy In 76-BB Giấy Viết 76-VN www.phungvinhhung.com Giấy Viết 92-XG Photo 95- An Hòa Giấy Viết 90-BB Giấy Viết 92-AH PHÂN LOẠI GIẤY FO VIỆT NAM HIỆU LOẠI GIẤY KÍ HIỆU ĐỘ TRẮNG (Iso) 84-86 Giấy Viết GV 90-92 76-78 84-86 An Hòa Giấy In GI 90-92 76-78 Xương Giang Giấy Photo GP 95 Giấy Viết GV 92 84-86 Giấy Viết GV 90 76 Bãi Bằng 84-86 Giấy In GI 90 76 www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP 6.Giấy in báo In báo Aspex In In báo báo Aspex Aspex Khổ giấy (mm) Chiều dài cuộn giấy (m) Khối lượng tịnh (kg) Định lượng (gsm) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Giấy báo Aspex- Indo C.A.S- Thái Lan www.phungvinhhung.com MNI-Malay II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP 6.Giấy carbonless sắc n Liê CFB: Liên CF: Liên cuối Màu CB: Liên đầu Yellow: Vàng Pink: Hồng Green: Xanh Blue: xanh dương Có thể nhìn màu trực tiếp shipping markt (đối với giấy Carbonless Impression) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Carbonless Carbonless Impresion Impresion Carbonless Impression 6.Giấy carbonless Định lượng (gsm) Màu sắc Liên Khổ giấy (mm) Số tờ pack Số pack kiện Khối lượng tịnh (kg) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Carbonless Carbonless Impresion Impresion Plus Plus Carbonless Impression Plus GHS 6.Giấy carbonless Màu sắc Liên Định lượng (gsm) Khổ giấy (mm) Số tờ pack Số pack kiện Khối lượng tịnh (kg) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Giấy in sách Holmen Giấy Giấy in in sách sách Holmen Holmen 7.Giấy in sách Định lượng (gsm) Khổ giấy (mm) www.phungvinhhung.com Chiều dài cuộn giấy (m) Khối lượng tịnh (kg) II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Giấy in sách Phần Lan (không tráng) Giấy Giấy in in sách sách Phần Phần Lan Lan 7.Giấy in sách Khổ giấy (mm) Định lượng (gsm) www.phungvinhhung.com Chiều dài cuộn giấy (m) Khối lượng tịnh (kg) II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP Giấy in sách Phần Lan (có tráng) Giấy Giấy in in sách sách Phần Phần Lan Lan 7.Giấy in sách Khổ giấy (mm) Định lượng (gsm) Khối lượng tịnh (kg) Chiều dài cuộn giấy (m) www.phungvinhhung.com II CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP 7.Giấy in sách (Book Paper) Holmen- Thủy Điện Kinmari- Nhật Mỹ www.phungvinhhung.com Thank You! www.phungvinhhung.com ... chung II Tem số loại giấy PVH cung cấp II Tem số loại giấy PVH cung cấp Những lưu ý khác Tem số loại giấy PVH cung cấp www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Các thông tin chung quan trọng tem giấy... tiếng anh thông dụng để xem tem (tiếp theo) KHỔ GIẤY WIDTH SIZE Đơn vị tính: cm/mm/inch www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem (tiếp theo) CHIỀU DÀI... để xem tem (tiếp theo) GROSS WEIGHT NET WEIGHT KHỐI LƯỢNG KHỐI LƯỢNG CẢ BÌ (CĨ CẢ LÕI) (TỊNH) Đơn vị tính: kg/Lb www.phungvinhhung.com I HƯỚNG DẪN CHUNG Một số chữ tiếng anh thông dụng để xem tem
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN XEM TEM GIAY , HUONG DAN XEM TEM GIAY , II. CÁCH XEM TEM MỘT SỐ LOẠI GIẤY PVH ĐANG CUNG CẤP

Mục lục

Xem thêm