QUẢN lý TEAM BARCODE

4 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

QUẢN LÝ TEAM BARCODE BARCODE NHẬP 1.1 Nội Dung + Kiểm tra hàng nhập, chuyển kho có dán quét Barcode đầy đủ + Kiểm tra tình trạng quét Vị trí hàng nhập + Chuyển + Báo cáo kiểm tra cuồn 1.2 Mô tả Công Việc A Kiểm tra Phần Mềm tình trạng quét Barcode nhập Bước 1: Vào Quản Lý Nhập Kho-> Chọn ngày cần kiểm tra Bước 2: Mở phiếu nhập kho kiểm tra tình trạng quét Barcode Đối chiếu số lượng nhập số lượng Quét + Khớp nhau-> OK + Không khớp: Kiểm tra thông tin với XNK (Mr Cường ghi nhận phản hồi)-> Kiểm tra lại thông tin sau phản hồi điều chỉnh-> OK Lưu ý: Kiểm tra ngẫu nhiên hàng thực tế B Kiểm tra quét vị trí: + Nếu hàng giao ngày: Khơng qt vị trí (Chị Yến có ghi chú) + Nếu hàng cắt ngay: Khơng qt vị trí (Chị Yến có ghi chú) + Hàng tồn kho-> Quét vị trí Bước 1: Vào Kho Barcode-> Chọn ngày cần kiểm tra-> Kiểm tra hàng quét Barcode Bước 2: Kiểm tra ngẫu nhiên hàng thực tế có khớp với Phần Mềm C Báo cáo kiểm cuồn + Ghi nhận thông tin từ Mr Phúc + Mr Cường + Kiểm tra tình trạng tổn thất có   Nếu hàng rách cont-> Báo cho XNK Hàng rách trinh xuống hàng-> Ghi nhận hình ảnh-> Tính tốn tổn thất thực tế + Tổng hợp báo cáo hàng tuần Group “ Kiểm Cuồn-CP” Barcode Cắt 2.1 Nội Dung + Kiểm tra quét nguyên liệu lên giàn + Kiểm tra quét thành phẩm lên giàn 2.2 Mô Tả Công Việc Vào Tra Cứu Cắt Cuồn-> Chọn ngày cần kiểm tra + Kiểm tra cột số lượng quét nguyên liệu cột số lượng quét thành phẩm + Ghi trường hợp đặc biệt    3.1 Nguyên liệu cắt khác nguyên liệu thành phẩm-> Không quét Barcode Thành Phẩm Hàng cắt qua máy gia công xén lại-> Không quét Barcode Thành Phẩm Cuồn Barcode mờ+ rách-> không quét đủ nguyên liệu Barcode xuất Nội Dung Kiểm tra quét Barcode hàng xuất kho CP + Thủ kho Anh Nghiệp + Thủ Kho Anh Út + Thủ Kho Chú Nam 3.2 Thực Vào quản lý giao hàng-> Chọn ngày cần kiểm tra-> Chọn khách nhận hàng Kiểm tra phiếu giao có qt đủ hay khơng-> Kiểm tra cột số lượng quét số lượng xuất có khớp ... Không quét Barcode Thành Phẩm Hàng cắt qua máy gia công xén lại-> Không quét Barcode Thành Phẩm Cuồn Barcode mờ+ rách-> không quét đủ nguyên liệu Barcode xuất Nội Dung Kiểm tra quét Barcode hàng... trí (Chị Yến có ghi chú) + Hàng tồn kho-> Quét vị trí Bước 1: Vào Kho Barcode- > Chọn ngày cần kiểm tra-> Kiểm tra hàng quét Barcode Bước 2: Kiểm tra ngẫu nhiên hàng thực tế có khớp với Phần Mềm... Barcode hàng xuất kho CP + Thủ kho Anh Nghiệp + Thủ Kho Anh Út + Thủ Kho Chú Nam 3.2 Thực Vào quản lý giao hàng-> Chọn ngày cần kiểm tra-> Chọn khách nhận hàng Kiểm tra phiếu giao có quét đủ hay
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý TEAM BARCODE , QUẢN lý TEAM BARCODE