luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nhà nước một thành viên diesel sông công

110 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

i LỜI CAM ĐOAN Tên : Nguyễn Thị Kim Oanh Sinh ngày : 23/11/1987 Nơi sinh : Thái Bình Học viên lớp : CH20B – Chuyên ngành Kế tốn Khóa 2014 – 2016 : Trường Đại học Thương mại Mã HV :14BM0301044 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công” tơi thực hướng dẫn TS Tạ Quang Bình Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng sử dụng luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Họcviên Nguyễn Thị Kim Oanh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân tác giả nhận quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình bạn bè suốt trình học tập, công tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Người hướng dẫn khoa học: TS Tạ Quang Bình - Các thầy giáo Khoa sau đại học Khoa kế toán- kiểm toán Trường Đại học Thương mại Hà Nội - Lãnh đạo toàn thể cán kế tốn cơng tác Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công mà tác giả tiến hành khảo sát nhà khoa học, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho tơi q trình học tập, công tác thực luận văn thạc sĩ Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành Luận văn tất nhiệt tình lực thân, nhiên Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp chân thành để Luận văn khơng có ý nghĩa mặt lý luận mà có ý nghĩa cao hoạt động thực tiễn Trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Oanh iii MỤC LỤC 1.2 Tổng quan kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15 1.2.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất 15 Số dư đảm phí 31 = 31 Doanh thu .31 - .31 Biến phí tương ứng với doanh thu 31 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DIESEL SÔNG CÔNG 75 3.1 Nguyên tắc hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công 76 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công 77 3.2.1 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy kế toán quản trị 77 3.2.2 Hồn thiện phân loại chi phí 77 3.2.3 Hồn thiện cơng tác dự tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 78 3.2.5 Tổ chức công tác phân tích để cung cấp thơng tin cho nhà quản trị 79 3.3 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phầm 80 3.3.1 Đối với Nhà nước quan chức .80 3.3.2 Đối với doanh nghiệp sản xuất phụ tùng Việt Nam .81 3.4 Các hạn chế hướng nghiên cứu đề tài tương lai 82 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Nhiệm vụ KTTC KTQT theo mơ hình kết hợp 17 Sơ đồ 1.1 Quy trình xác định chi phí theo cơng việc .26 Sơ đồ 1.2: Quy trình xác định chi phí theo q trình sản xuất 27 Sơ đồ 1.3: Quy trình xác định chi phí theo q trình sản xuất 29 Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính 39 Bảng 2.2.Cơ cấu lao động theo trình độ 39 Sơ đồ 2.1: Khái qt quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công .42 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất Công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công .45 Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế toán Công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công 48 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công 51 Sơ đồ 2.5: Quy trình kế tốn máy tính cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công .52 Sơ đồ 2.6: Phương pháp ghi thẻ song song công ty TNHH Nhà nước 53 thành viên Diesel Sông Công .53 Bảng 2.3: Kế hoạch sản xuất trục khuỷu 55 Bảng 2.4: Định mức thép rèn trục khuỷu 56 Bảng 2.5: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 58 Bảng 2.6: Định mức đơn giá tiền lương sản phẩm 59 Bảng 2.7: Dự tốn chi phí sản xuất chung 61 Bảng 2.8: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung dự toán 62 Bảng 2.10: Phiếu xuất kho 62 Bảng 2.11: Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 63 Bảng 2.12: Sổ chi tiết chi phí nhân cơng trực tiếp 65 Bảng 2.13: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung 67 Bảng 2.14: Bảng tổng hợp chứng từ liên quan đến CP NVL .69 Bảng 2.15: Bảng tổng hợp chứng từ liên quan đến CPNCTT 70 v Bảng 3.1: Mối liên hệ thơng tin kế tốn quản trị với phận 80 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình xác định chi phí theo cơng việc Error: Reference source not found Sơ đồ 1.2: Quy trình xác định chi phí theo trình sản xuất Error: Reference source not found Sơ đồ 1.3: Quy trình xác định chi phí theo trình sản xuất Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1: Khái qt quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức quản lý sản xuất Công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công Error: Reference source not found Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công Error: Reference source not found Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công Error: Reference source not found Sơ đồ 2.5: Quy trình kế tốn máy tính cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công Error: Reference source not found Sơ đồ 2.6: Phương pháp ghi thẻ song song công ty TNHH Nhà nước Error: Reference source not found thành viên Diesel Sông Công Error: Reference source not found DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 Chữ viết tắt BCTC BHXH, BHYT, BHTN BTC BH CCDC CNTTSX CP CPDDĐK CPDDCK CPNCTT CPNVLTT CPSX CPSXC CVP Chữ viết thường Báo cáo tài Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Bộ Tài Bán hàng Cơng cụ, dụng cụ Cơng nhân trực tiếp sản xuất Chi phí Chi phí dở dang đầu kỳ Chi phí dở dang cuối kỳ Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất chung Chi phí – sản lượng – lợi nhuận vi 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 DN ĐHQGHN ĐM ĐVSP ĐVT GĐ GTSP GS HĐQT HT KTTC KTQT KTV MMTB MTV NN NVPX NVL NXB KH KPCĐ KTTC N-X-T PGS QĐ QLDN QLPX SP SX SXC TK TH ThS TS TSCĐ TNHH VND Doanh nghiệp Đại học quốc gia Hà Nội Định mức Đơn vị sản phẩm Đơn vị tính Giám đốc Giá thành sản phẩm Giáo sư Hội đồng quản trị Hồn thành Kế tốn tài Kế tốn quản trị Kế tốn viên Máy móc thiết bị Một thành viên Nhà nước Nhân viên phân xưởng Nguyên vật liệu Nhà xuất Kế hoạch Kinh phí cơng đồn Kế tốn tài Nhập- xuất- tồn Phó giáo sư Quyết định Quản lý doanh nghiệp Quản lý phân xưởng Sản phẩm Sản xuất Sản xuất chung Tài khoản Thực Thạc sĩ Tiến sĩ Tài sản cố định Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Đồng PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trước năm 1986 kinh tế nước ta kinh tế kế hoạch hoá tập trung, hệ thống lý luận thực tiễn kế toán người ta sử dụng khái niệm “Kế tốn” để nói hệ thống kế tốn doanh nghiệp Hiện nay, kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ theo xu hướng đa dạng hoá thành phần kinh tế, đặc biệt có tham gia công ty liên doanh, công ty cổ phần, cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi làm cho hệ thống kế toán doanh nghiệp nhiều có thay đổi nhằm đảm bảo thực vai trò quan trọng Xuất phát từ yêu cầu thực tế, đòi hỏi kế tốn khơng cung cấp thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà phải cung cấp thơng tin cụ thể chi phí, giá thành, doanh thu kết doanh nghiệp để nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra, định giá cả, đầu tư lựa chọn phương án sản xuất Chính kế toán quản trị (KTQT) đời tồn tất yếu khách quan KTQT nói chung KTQT chi phí sản xuất giá thành nói riêng doanh nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt việc thiết lập hệ thống thông tin cách chi tiết phục vụ cho việc điều hành quản lý nội doanh nghiệp Tuy nhiên, đặc thù hoàn cảnh đời mục đích việc cung cấp thơng tin, khái niệm KTQT nói chung KTQT chi phí, giá thành nói riêng vấn đề tương đối mẻ hầu hết doanh nghiệp Điều cho thấy công tác quản trị hệ thống kế tốn nước ta chưa thật phát huy vai trò mình, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải ln có nhìn đắn để sử dụng thơng tin cách hữu ích định cách xác Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công đơn vị có quy mơ tỉnh Thái Ngun lĩnh vực sản xuất sản phẩm khí khơng đặt ngồi phạm vi Tuy có q trình hoạt động lâu năm, từ doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty TNHH thành viên, với thay đổi cấu quản lý, thay đổi quy mô sản xuất mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh thực tế cơng tác kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty bộc lộ nhiều hạn chế Vì vậy, Cơng tác kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty lãnh đạo Cơng ty quan tâm mong muốn tìm giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quan trọng Xuất phát từ tầm quan trọng kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, hạn chế, tồn kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty việc nghiên cứu tìm biện pháp khắc phục điều cần thiết Vì vậy, Học viên chọn đề tài “Kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công” làm đề tài cho Luận văn thạc sĩ 2.Tổng quan cơng trình nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan Khái niệm KTQT xuất Việt Nam năm đầu thập kỷ 90, kỷ XX, Việt Nam mở cửa đón nhận nguồn đầu tư nước ngồi Cũng thời gian KTQT bắt đầu nghiên cứu giảng dạy trường đại học Cùng với vai trò ngày quan trọng cơng tác kế toán quản trị doanh nghiệp, cơng trình nghiên cứu liên quan đến KTQT ngày nhiều, phong phú đa dạng a Các cơng trình nghiên cứu Kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cùng với đa dạng đề tài nghiên cứu đề cập tới nội dung kế toán quản trị, năm gần đây, Việt Nam có số cơng trình khoa học viết tác giả nghiên cứu kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm (2010) có viết thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành số doanh nghiệp sản xuất Hà Nội Trong viết mình, tác giả sử dụng phương pháp điều tra khảo sát thực tế, sử dụng bảng câu hỏi gửi đến số doanh nghiệp sản xuất địa bàn Hà Nội Từ thông tin thu thập kết hợp với kinh nghiệm từ số nước, tác giả tập hợp, phân tích đánh giá thực trạng, đưa nhận xét chung như: Các doanh nghiệp trọng đến cơng tác Kế tốn tài chính, cơng tác Kế tốn quản trị giai đoạn “mò mẫm lối đi”, chưa có tổ chức có đủ chun mơn kinh nghiệm chuyên tư vấn xây dựng hệ thống Kế toán quản trị chi phí” Tác giả Nguyễn Quốc Thắng (2011) Luận án tiến sĩ nghiên cứu vấn đề tổ chức kế tốn quản trị chi phí, giá thành sản phẩm doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam Từ kết nghiên cứu khảo sát, luận án đưa số đề xuất tổ chức kế tốn quản trị chi phí tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường hiệu quản trị doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam, bao gồm: – Vận dụng phương pháp tách chi phí hỗn hợp thành biến phí định phí nhằm tăng cường kiểm sốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm – Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp thuộc ngành giống trồng Việt Nam, bổ sung cho hệ thống báo cáo kế tốn tài tiêu quan trọng nhằm đánh giá xác hiệu sử dụng vốn đầu tư – Tổ chức mơ hình kế tốn quản trị chi phí tính giá thành sản phẩm theo kiểu kết hợp ba phận (bộ phận dự tốn, phận phân tích, phận tư vấn định) nhằm tăng quyền tự chủ trách nhiệm cao phận cấp quản trị mơi trường cạnh tranh tồn cầu Tác giả Đinh Thị Kim Xuyến (2014) Luận án tiến sĩ nghiên cứu cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam Trong Luận án, Tác giả hệ thống hóa phân tích làm rõ lý thuyết kế tốn quản trị chi phí giá thành vận dụng doanh nghiệp dịch vụ; với việc nghiên cứu kinh nghiệm kế tốn quản trị chi phí giá thành nước phát triển Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh phân tích thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động Việt Nam Tác giả đưa số đề xuất để hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp viễn thông di động sau: - Đề xuất vận dụng mơ hình kế tốn trách nhiệm doanh nghiệp viễn thơng di động để phục vụ cho lập kế hoạch, kiểm sốt, đánh giá - Đề xuất khơng phân bổ chi phí cố định chung để tránh làm sai lệch hiệu kinh doanh phận - Đề xuất sử dụng vận dụng phương pháp tính giá thành theo chi phí biến đổi cho dịch vụ viễn thơng để hỗ trợ thông tin cho việc định; - Đề xuất thay đổi cách thức thành phần tham gia xây dựng định mức lập dự toán - Đề xuất sử dụng phương pháp phân tích chênh lệch để tìm nguyên nhân giải pháp giải tận gốc nguyên nhân làm phát sinh chênh lệch chi phí Tác giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2014) Luận văn Thạc sĩ nghiên cứu Kế toán quản trị chi phí giá thành cơng ty Cổ phần đầu tư thương mại TNG Trong nghiên cứu mình, sở hệ thống hố sở lý luận kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, tác giả có so sánh, đối chiếu với thực tế cơng tác kế tốn quản trị chi phí, giá thành sản phẩm công ty Cổ phần đầu tư thương mại TNG Bằng việc sâu vào nghiên cứu thực tiễn áp dụng từ khâu lập dự toán chi phí, xác định chi phí tính giá thành sản phẩm đến khâu phân tích thơng tin cung cấp cho nhà quản trị; tác giả mặt đạt hạn chế công tác kế tốn Cơng ty đề xuất giải pháp b Các cơng trình nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí, mơ hình kế tốn quản trị chi phí Bên cạnh việc nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm số tác giả tập trung vào nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí cho số doanh nghiệp, cụ thể: Tác giả Trần Thế Nữ (2011) nghiên cứu vấn đề xây dựng mơ hình kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp quy mô nhỏ vừa Việt Nam Trong nghiên cứu tác giả khơng hệ thống hố sở lý luận kế toán quản trị chi phí mà đề cập đến q trình khuynh hướng xây dựng kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp thương mại số nước tiêu biểu giới như: Mơ hình kế quản trị chi phí Mỹ tồn độc lập với kế tốn tài chịu b: Mã sản phẩm 27% c: Đơn đặt hàng 10 56% a: Phương pháp thẻ song song 16 89% b: Phương pháp sổ số dư 11% c: Phương pháp đối chiếu luân chuyển Câu 7: Quý công ty thực trả lương cho công nhân trực tiếp sản 0% a: Lương theo sản phẩm 18 100% b: Lương theo thời gian 0% c: Lương cố định 0% d: Hình thức khác Câu 8: Quý công ty tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu 0% a:Theo khối lượng sản phẩm hoàn thành 6% b:Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 6% c: Theo chi phí nhân cơng trực tiếp 16 88% d: Theo tiêu thức khác Câu 9: Q cơng ty có tiến hành tính giá trị sản phẩm dở dang 0% a: Có 11% b: Khơng 11% c: Tùy sản phẩm Câu 10: Q cơng ty tính giá thành sản phẩm dở dang theo phương 14 78% a: Theo chi phí sản xuất định mức 0% b: Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18 100% c: Theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 0% d: Theo phương pháp khác Câu 11: Q cơng ty tính giá thành sản phẩm theo phương pháp 0% a: Phương pháp trực tiếp 18 100% b: Phương pháp hệ số 0% d: Mã sản phẩm đơn đặt hàng Câu 6: Quý công ty thực hạch tốn chi tiết chi phí ngun vật liệu theo phương pháp nào? xuất theo hình thức nào? thức nào? không? pháp nào? nào? c: Phương pháp tỷ lệ 0% d: Phương pháp phân bước 0% e: Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 0% f: Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng Câu 12: Q cơng ty có thực phân tích chi phí khơng? 0% a: Có 6% b: Khơng 16 88% c: Có, khơng thường xun Câu 13: Q cơng ty có thực phân tích mối quan hệ Chi phí- 6% a: Có 0% b: Khơng 18 100% c: Có, khơng thường xun Câu 14: Q cơng ty có thực phương pháp phân tích thơng tin 0% a: Có 0% b: Khơng 17 94% c: Có, khơng thường xun Câu 15: Q cơng ty có đối chiếu chi phí sản xuất giá thành sản 6% a: Có 0% b: Không 18 100% Khối lượng- Lợi nhuận (C-V-P)? thích hợp để định khơng? phẩm thực tế so với dự tốn hay khơng? c: Có, khơng thường xuyên PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN STT TÊN Ông Nguyễn Văn Thanh CHỨC VỤ Phó tổng giám đốc- Phụ trách tài Bà Đỗ Lan Hương Kế tốn trưởng Bà Nguyễn Thị Liên Kế toán giá thành Bà Nguyễn Thị Ngân Kế toán nguyên vật liệu Bà Nguyễn Ngọc Huyền Kế toán tiền lương Bộ phận Ban giám đốc Phòng kế tốn- tài Phòng kế tốn- tài Phòng kế tốn- tài Phòng kế tốn- tài PHỤ LỤC 04: CÂU HỎI PHỎNG VẤN Xin ông/bà vui lòng cho biết cấu tổ chức mơ hình máy kế tốn Cơng ty? Xin ông/bà vui lòng cho biết hiệu áp dụng mô hình KTQT tại Cơng ty? Xin ơng/bà vui lòng cho biết tồn cơng tác kế tốn quản trị Cơng ty? Xin ơng/bà vui lòng cho biết khó khăn cơng tác kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp? Xin ơng/bà vui lòng cho biết khó khăn cơng tác kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp? Xin ơng/bà vui lòng cho biết khó khăn cơng tác kiểm sốt chi phí sản xuất chung? Xin ơng/bà vui lòng cho biết khó khăn công tác xác định giá thành sản phẩm? Xin ơng/bà vui lòng cho biết kiến nghị với quan chức đơn vị đào tạo kế tốn? Phụ lục 2.1: Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Phân xưởng: Rèn Năm 2015 ĐVT: Đồng Sản phẩm Lương theo sản Lương phẩm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Tiền ăn ca Tổng cộng KZRA-R(K01) 1.024.954.058 324.417.391 91,870,907 104.391.781 1,545,634,137 KZRA-L(K01) 1.047.858.201 301.995.130 87,396,093 160.790.521 1,598,039,945 KZYA-R(K02) 94.983.439 37.125.565 10,067,293 27.162.952 169,339,249 KZRA-L(K02) 97.935.210 39.524.869 10,654,175 25.472.116 173,586,370 KTL-R 415.868.416 130.498.782 37,027,100 50.197.630 633,591,928 … … … … … … Tổngcộng 3,232,658,141 1,007,187,162 286,234,338 443,951,412 4.868.605.248 (Nguồn: Phòng kế tốn- tài Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel SôngCông) Phụ lục 2.2: Kế hoạch giá thành sản phẩm Phân xưởng: Rèn Năm 2015 Khoản mục CPNVLTT CPNCTT CPSXC Sản phẩm Giá thành kế Sản lượng hoạch dự kiến Giá thành đơn vị sản phẩm KZRA-R(K01) 27.239.795.515 1,545,634,137 4.951.712.208 32.191.507.723 844.472 38.120 KZRA-L(K01) 27.388.520.663 1,598,039,945 5.119.603.478 32.508.124.141 863.343 37.654 KZYA-R(K02) 2.654.636.573 169,339,249 542.508.221 3.197.144.794 78.258 40.854 KZRA-L(K02) 2.688.768.318 173,586,370 556.114.624 3.244.882.942 80.690 40.214 KTL-R 13.666.912.462 633,591,928 2.029.823.753 15.696.736.215 517.690 30.321 KTL-L 11.372.157.742 606.464.002 1.942.914.646 13.921.536.390 499.673 27.861 GGZ-R 1.115.533.037 71.570746 229.289.538 1.416.393.321 58.968 24.020 GGZ-L 1.037.392.734 70.378.871 225.471.155 1.333.242.760 57.986 22.992 Tổng cộng 87.163.717.044 4.868.605.248 15.597.437.624 (Nguồn: Phòng kế tốn- tài Công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel SôngCông) Phụ lục 2.3: Bảng phân bổ tiền lương khoản trích theo lương Phân xưởng: Rèn Tháng 11/2015 ĐVT: đồng Ghi Có TK Ghi Có TK 334 Ghi Nợ TK Ghi Nợ TK TK 622 CP NCTT KZRA-R(K01) KZRA-L(K01) … CỘNG TK 627 CP SXC KZRA-R(K01) KZRA-L(K01) … CỘNG TỔNG CỘNG SLNK Lương (kg) phải trả 33.019 40.450 … 40.085.066 16.154.375 49.106.300 18.527.813 … … 102.453.24 28.537.89 Tiền ăn ca 33.019 40.450 … Ghi Có TK 338 CỘNG TK 334 56.239.441 67.634.113 … KPCĐ BHXH 801.701 982.126 … 6.522.194 1.087.032 7.641.395 1.273.566 … … 14.992.46 2.498.74 130.991.131 2.049.065 446.908 484.724 … BHYT BHTN 4.022.170 4.362.518 … CỘNG TỔNG TK 338 CỘNG 362.344 8.773.272 424.522 10.321.608 … … 65.012.713 77.955.721 … 832.915 20.373.189 151.364.320 22.345.390 24.236.210 … 2.328.002 2.645.405 … 24.673.392 26.881.615 … 670.362 727.086 … 223.454 242.362 … 5.362.894 5.816.690 … 13.537.48 30.036.286 32.698.305 … 56.406.202 158.859.44 5.304.306 61.710.508 1.128.124 10.153.116 1.692.186 25.145.58 564.062 75.247.996 33.842.196 192.701.639 3.177.189 4.190.930 1.396.977 33.910.677 226.612.316 (Nguồn: Phòng kế tốn –tài Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công) Phụ lục 2.4: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung Phân xưởng : Rèn Tháng 11/2015 Chi tiết theo khoản mục Diễn giải TK 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6272 TK 6273 TK 6278 Cộng 75.247.996 56.997.065 Chi phí cơng cụ, dụng cụ 276.997.065 68.438.787 Chi phí khấu hao TSCĐ Cộng TK 6277 75.247.996 Chi phí NVL phân xưởng … TK 6274 286.438.787 102.008.759 673.008.759 … … … … … … … 75.247.996 56.997.065 68.438.787 102.008.759 38.405.621 34.565.348 375.663.576 30.036.286 24.036.286 27.919.472 40.842.421 15.647.334 13.347.801 151.829.599 … … … … … … … Phân bổ cho sản phẩm Sản phẩm: KZRA (Nguồn: Phòng kế tốn –tài Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sơng Cơng) Phụ lục 2.5: Bảng tính giá thành sản phẩm, hàng hóa Phân xưởng:Rèn Tháng 11/2016 Mã hàng CPDD đầu CPNVLTT CPNCTT CPSXC kỳ (Đồng) (Đồng) (Đồng) (Đồng) CPDD cuối kỳ (Đồng) Tổng giá thành Số lượng sản phẩm sản phẩm Giá thành đơn vị sản phẩm KZRA-R(K01) 1.078.081.675 65.012.713 375.663.576 1.518.757.964 33.019 45.996 KZRA-L(K01) 1.282.475.345 77.955.721 400.325.329 1.760.756.395 40.450 43.529 KZYA-R(K02) 64.372.493 3.243.136 2.824.573 70.440.202 1.502 46.898 … … … … … … … (Nguồn: Phòng kế tốn –tài Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công) Phụ lục 3.2: Báo cáo phân tích biến động CPNVLTT BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CPNVLTT Số lượng sản phẩm: Tên SP: Mã SP: Mã Lệnh sản xuất (đơn đặt hàng): Định mức Thực (1sp) (1sp) Tên NVL Lượng Giá Lượng Thép tròn d50 Thép tròn d42 … Cộng (-) Phế liệu thu hồi Tổng cộng CP NVLTT GT Tổng CP vật liệu sử dụng cho P sản phẩm Giá Kế hoạch 6=2*3*P Lượng TH* Giá ĐM 7=4*P*3 Biến động thực hiện/ kế hoạch Thực Tổng cộng Lượng Giá 8=4*5*P 9=8-6 10=7-6 11=8-7 Phụ lục 3.3: Báo cáo phân tích biến động CPNCTT BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP Tháng… Số lượng sản phẩm: P Tên SP: Mã SP: Mã Lệnh sản xuất (đơnđặt hàng): Định mức (1sp) Thực (1sp) Tổng CP vật liệu sử dụng cho P sản phẩm Lượng Giá Lượng Giá Kế hoạch 6=2*3*P Tên phận Rèn Đúc Gia công Lắp ráp … Tổng cộng CP NCTT GT Lượng TH*Giá ĐM 7=4*P*3 Thực 8=4*5*P Biến động thực hiện/ kế hoạch Tổng cộng 9=8-6 Lượng Giá 10=7-6 11=8-7 Phụ lục 3.4: Báo cáo phân tích biến động biến phí sản xuất chung BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG BIẾN PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng… Số lượng sản phẩm : P Tên SP: Mã SP: Mã Lệnh sản xuất (đơn đặt hàng): Định mức Khoản mục (1sp) Lượn g Biến phí SXC cơng đoạn rèn Biến phí SXC cơng đoạn đúc Biến phí SXC cơng đoạn lắp ráp Tổng cộng biến phí SXC GTSP Giá Thực (1sp) Lượn Giá g Tổng CP vật liệu sử dụng cho P sản phẩm Kế Lượng hoạch TH*Giá ĐM 6=2*3*P 7=4*P*3 Thực 8=4*5*P Biến động thực hiện/ kế hoạch Tổng cộng 9=8-6 Lượng Giá 10=7-6 11=8-7 Phụ lục 3.1: Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí Chi phí STT I II III IV Khoản mục chi phí Biến phí Định phí hỗn hợp Chi phí NVLTT - Chi phí nguyên vật liệu X - Chi phí vật liệu phụ X - Nhiên liệu X - Bao bì, giấy gói Chi phí nhân cơng trực tiếp X - Tiền lương theo sản phẩm X - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN X - Tiền ăn ca Chi phí sản xuất chung X - Chi phí nhân viên QLPX X - Tiền ăn ca X - Chi phí khấu hao TSCĐ X - Chi phí cơng cụ dụng cụ X - Tiền điện X - Tiền nước X - Chi phí khác X Chi phí BH QLDN X - Chi phí tiền lương - Khuyến mại, quảng cáo X - Bảo hộ lao động X - Công cụ dụng cụ X - Bảo dưỡng X - Phụ cấp Tiền điện thoại X Phụ lục 3.4: Báo cáo phân tích biến động định giá sản xuất chung Công ty… BÁO CÁO PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG ĐỊNH PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng… Yếu tố chi phí Kế hoạch Thực Chênh lệch TH/KH Tổng số Chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí vật liệu phân xưởng Chi phí dụng cụ phân xưởng … Cộng Tỷ lệ (%) ... kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel Sông Công 76 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. .. Lý luận chung kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chương 2: Thực trạng cơng tác cơng tác Kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Diesel. .. cho nhà quản trị định 1.3 Nội dung kế toán quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.3.1 Xác định mô hình tổ chức kế tốn quản trị chi phí sản xuất giá thành sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nhà nước một thành viên diesel sông công , luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nhà nước một thành viên diesel sông công , 2 Tổng quan về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, Xuất phát từ thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công, luận văn đề cập đến một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty, 2 Một số giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Diesel Sông Công, 3 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phầm

Mục lục

Xem thêm