Hướng dẫn vận hệ thống quạt nhà xưởng

9 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:09

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH QUẠT KHU NHÀ XƯỞNG CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY CP TƯ VẤN GIÁM SÁT: CƠNG TY TNHH TTCL VIỆT NAM NHÀ THẦU CHÍNH: CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG UNICONS Địa chỉ: Lô C8, C9, C10-1, Đường N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Binh Chánh HCMC HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG Mục lục I GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT I.1 Giới thiệu chung I.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống II THÔNG SỐ KỸ THUẬT 2.1 Quạt hút mái ( DVN 630D6 IE2 ROOF FAN) 2.2 Quạt hút mái (DVN 560D6 IE2 ROOF FAN) 3.3 Quạt Macro Air III TRÌNH TỰ VẬN HÀNH 3.1 Quạt System air 3.2 Quạt Macro Air IV CÁC ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHÁC HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG I GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT I.1 Giới thiệu chung - Các thiết bị thơng gió khơng khí khu nhà kho quạt thải Lấy nhiệt bên khu nhà kho để thổi bên ngồi - Mục đích giảm nhiệt độ thiết bị máy móc người khu nhà kho gây nên để đẩy ngồi làm thơng thống khí nhà kho - Tùy thuộc vào nhiệt độ khu nhà kho mà điều khiển quạt chạy khu vực khác cho hợp lý - Tại vị trí quạt có gắn cảm biến để biết xác quạt có hoạt động hay khơng từ khắc phục cố xảy với quạt - Cảm biến kết nối tủ BMS nhằm giúp đội ngủ kỹ thuật nhà máy quản lý cách khoa học xác I.2 Sơ đồ ngun lý hệ thống Hình Mặt bố trí quạt nhà xưởng HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG Hình Sơ đồ nguyên lý tủ điện DB-FAN HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG II THÔNG SỐ KỸ THUẬT 2.1 Quạt hút mái ( DVN 630D6 IE2 ROOF FAN) - Nhà sản xuất, xuất sứ: System air/ Germany - Lưu lượng: 9583 m3/h - Công suất: 1.337kW,3P, 50Hz, 400V - Số lượng: 14 - Độ ồn: 53(@4m) 2.2 Quạt hút mái (DVN 560D6 IE2 ROOF FAN) HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG - Nhà sản xuất, xuất sứ: System air/ Germany - Lưu lượng: 7405 m3/h - Công suất: 0.773kW,3P, 50Hz, 380V - Số lượng: - Độ ồn: 57(@4m) 3.3 Quạt Macro Air - Nhà sản xuất, xuất sứ: MacroAir - USA - Lưu lượng: Cấp 9800 m3/m; hút 7250m3/m - Công suất: 1.55kW,3P, 50Hz, 400V - Số lượng: - Độ ồn: 56 III TRÌNH TỰ VẬN HÀNH 3.1 Quạt System air + Trình tự khởi động - Có thể vận hành quạt theo trình tự sau: - Kiểm tra xem tình trạng quạt chế độ ON OFF khu vực để mở quạt chạy theo HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG mục đích riêng nhà máy - Thơng qua cảm biến air flow switch đội ngủ kỹ thuật nhà máy biết chế độ ON OFF quạt thơng qua tín hiệu truyền tủ BMS + Trình tự ngừng máy - Ấn nút OFF tủ điện để tắt quạt Thường xuyên kiểm tra quạt để biết cảm biến có bị hỏng hóc hay khơng từ bảo trì sửa chửa 3.2 Quạt Macro Air - Mở cầu dao mở công tắc điện - Mở touchpad - chạm tay vào hình - Nhấn on/off (b) - Nhấn chức forward reverse (a) HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG - Nhấn tăng/giảm tốc độ (c) Lưu ý: Tăng tốc độ bước, không nhấn lúc lên đột ngột IV CÁC ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHÁC - Cần có nhật ký, sổ tay vận hành theo dõi thông số, điện áp nhiệt độ… ghi chép lại rõ ràng - Đảm bảo quy trình vận hành theo mục III - Đảm bảo quy trình bảo dưỡng hệ thống định kỳ, kiểm tra nhận cán kỹ thuật vận hành - Nếu hệ thống có cố dừng để tìm ngun nhân xử lý, khơng xử lý u cầu cán kỹ thuật đến kiểm tra xử lý - Đọc kỹ catalogue, hướng dẫn vận hành nhà sản xuất ... kỹ thuật nhà máy quản lý cách khoa học xác I.2 Sơ đồ ngun lý hệ thống Hình Mặt bố trí quạt nhà xưởng HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG Hình... động - Có thể vận hành quạt theo trình tự sau: - Kiểm tra xem tình trạng quạt chế độ ON OFF khu vực để mở quạt chạy theo HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG mục đích riêng nhà máy - Thông...HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẠT NHÀ XƯỞNG Mục lục I GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA QUẠT I.1 Giới thiệu chung I.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn vận hệ thống quạt nhà xưởng , Hướng dẫn vận hệ thống quạt nhà xưởng

Từ khóa liên quan